Zbořil: Vědí politici, že je u nás příprava „agresivní války“ trestná? (plus video 6:06 – podrobněji)