Poselství prezidenta Federálnímu shromáždění 21. února 2023

21. února vystoupil prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin s projevem k členům obou komor ruského pralamentu a dalším V.I.P. osobám ruské společnosti. Protože jeho projev byl českým mainstreamem, rozhlasem i televizemi interpretován kuse, primitivně a nenávistně, uveřejňujme jeho celý doslovný překlad. Nechť si čeští občanů sami utvoří názor:

Vladimir Vladimirovič Putin
Vladimir Vladimirovič Putin

Vladimir Putin:

Dobré odpoledne!

Vážení poslanci Federálního shromáždění – senátoři, poslanci Státní dumy!

Vážení občané Ruska!

S dnešním projevem vystupuji v těžké době – ​​všichni to dobře víme – v době milníku pro naši zemi, v době zásadních, nevratných změn po celém světě, nejdůležitějších historických událostí, které určují budoucnost naší země a našich lidí, kdy každý z nás má obrovskou zodpovědnost.

Před rokem, za účelem ochrany lidí na našich historických zemích, pro zajištění bezpečnosti naší země, k eliminaci hrozby neonacistického režimu, který se na Ukrajině objevil po převratu v roce 2014, bylo rozhodnuto o provedení speciální vojenské operace. Krok za krokem, pečlivě a důsledně, budeme řešit úkoly, které jsou před námi.

Od roku 2014 Donbass bojoval, hájil právo žít na vlastní půdě, mluvit svým rodným jazykem, bojoval a nevzdal se v podmínkách blokády a neustálého ostřelování, neskrývané nenávisti ze strany kyjevského režimu, věřil a čekal že Rusko přijde na pomoc.

(Potlesk)

Mezitím – a vy to dobře víte – jsme udělali všechno možné, opravdu všechno možné, abychom tento problém vyřešili mírovými prostředky, trpělivě jsme vyjednávali mírové východisko z tohoto vážného konfliktu.

Ale za našimi zády se  připravoval úplně jiný scénář. Sliby západních vládců, jejich ujištění o touze po míru na Donbasu se ukázaly, jak nyní vidíme, falzifikátem, krutou lží. Prostě hráli o čas, šikanovali, zavírali oči před politickými vraždami, před represemi kyjevského režimu proti nevhodným lidem, před posměchem nad věřícími a stále více povzbuzovali ukrajinské neonacisty k teroristickým akcím v Donbass. V západních akademiích a školách cvičili důstojnický sbor nacionalistických praporů a dodávali zbraně.

A chci zvláště zdůraznit, že ještě před zahájením speciální vojenské operace Kyjev vyjednával se Západem o dodávkách systémů protivzdušné obrany, bojových letadel a další těžké techniky na Ukrajinu. Pamatujeme si také pokusy kyjevského režimu získat jaderné zbraně, protože jsme o tom veřejně mluvili.

Spojené státy a NATO poblíž hranic naší země rychle rozmístily své armádní základny a tajné biologické laboratoře, během manévrů ovládly dějiště budoucích vojenských operací, připravily jim podřízený kyjevský režim, zotročenou  Ukrajinu, k velké válce.

Dnes to přiznávají – přiznávají to veřejně, otevřeně, bez váhání. Zdá se, že jsou hrdí, libují si ve své zradě a označují jak Minské dohody, tak normandský formát za diplomatické divadlo , blaf. Ukazuje se, že celou dobu, kdy Donbas hořel, když se prolévala krev, když Rusko upřímně – to chci zdůraznit – upřímně usilovalo o mírové řešení, oni hráli o životy lidí, hráli, ve skutečnosti, jak se říká v jistých kruzích, s cinknutými kartami.

Tato nechutná metoda klamání byla již mnohokrát vyzkoušena. Chovali se tak stejně nestydatě, obojetně, když ničili Jugoslávii, Irák, Libyi, Sýrii. Z této hanby se nikdy nemohou smyjí. Pojmy čest, důvěra, slušnost jim nejsou vlastní.

Za dlouhá staletí kolonialismu, diktátu, hegemonie si zvykli, že jim bylo vše dovoleno, zvykli si plivat na celý svět. Ukázalo se, že stejně přezíravě, pansky, se chovají k národům svých vlastních zemí – vždy je cynicky klamali bajkami o hledání míru, o dodržování rezolucí Rady bezpečnosti OSN o Donbasu. Západní elity se skutečně staly symbolem totálních bezzásadových lží.

Pevně ​​hájíme nejen své zájmy, ale i svůj postoj, že v moderním světě by nemělo docházet k dělení na tzv. civilizované země a všechny ostatní, že je potřeba čestné partnerství, které v zásadě popírá jakoukoli exkluzivitu, zejména agresivní.

Byli jsme otevření, upřímně připraveni na konstruktivní dialog se Západem, řekli jsme a trvali jsme na tom, že jak Evropa, tak celý svět potřebuje nedělitelný bezpečnostní systém rovný pro všechny státy, a po mnoho let jsme navrhovali, aby naši partneři o této myšlence s námi společně diskutovali a pracovali na jejím uskutečnění. Ale jako odpoď na to jsme se dočkali nezřetelné nebo pokrytecké reakce. Tolikco se týká slov. Došlo ale i na konkrétní akce: rozšíření NATO k našim hranicím, vytvoření nových pozičních oblastí pro protiraketovou obranu v Evropě a Asii – rozhodli se schovat pod „deštník“, jde o rozmístění vojenských kontingentů a nejen v blízkosti ruských hranic.

Chci zdůraznit, ano, ve skutečnosti je to každému dobře známé: žádná země na světě nemá v zahraničí takový počet vojenských základen jako Spojené státy americké. Jsou jich stovky, to chci zdůraznit, stovky základen po celém světě, celá planeta je posetá, stačí se podívat na mapu.

Celý svět byl svědkem toho, jak odstoupili od základních dohod v oblasti zbraní, včetně smlouvy o raketách středního a kratšího doletu, a jednostranně roztrhali základní dohody, které udržují světový mír. Z nějakého důvodu to udělali – nedělají nic jen tak, jak víte.

Nakonec jsme v prosinci 2021 USA a NATO oficiálně předložili návrhy dohod o zajištění bezpečnosti. Ale ve všech klíčových, pro nás zásadních bodech jsme ve skutečnosti dostali přímé odmítnutí. Tehdy se konečně ukázalo, že svolení k realizaci agresivních plánů bylo učiněno a nehodlají se zastavit.

Hrozba narůstala každým dnem. Přicházející informace nenechaly nikoho na pochybách, že k únoru 2022 je vše připraveno na další krvavou trestnou akci na Donbasu, proti níž, připomenu, kyjevský režim v roce 2014 vrhl dělostřelectvo, tanky a letadla.

Všichni si dobře pamatujeme obrázky, kdy byly prováděny letecké údery na Doněck, letecké údery byly prováděny nejen na něj, ale i na další města. V roce 2015 se znovu pokusili o přímý útok na Donbas, přičemž pokračovali v blokádě, ostřelování a teroru proti civilistům. To vše, připomenu, zcela odporovalo příslušným dokumentům a rezolucím přijatým Radou bezpečnosti OSN, zcela – všichni se tvářili, že se nic neděje.

Chci to zopakovat: byli to oni, kdo rozpoutali válku a my jsme použili sílu a použijem, abychom ji zastavili.

(Potlesk)

Ti, kteří plánovali nový útok na Doněck, Donbas a Lugansk, jasně pochopili, že dalším cílem by byl útok na Krym a Sevastopol, a my jsme to věděli a chápali. A teď o tak dalekosáhlých plánech se otevřeně mluví i v Kyjevě – odhalily, odhalily to, co jsme už tak dobře věděli.

Chráníme životy lidí, svůj vlastní domov. A cílem Západu je neomezená moc. Na pomoc a vyzbrojování kyjevského režimu už utratil více než 150 miliard dolarů. Pro srovnání: podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj země G7 vyčlenily v letech 2020–2021 na pomoc nejchudším státům světa asi 60 miliard dolarů. Srozumitelné, že? Za válku – 150, a za nejchudší země, o které je údajně neustále pečováno – 60, a to i za známého vyžadování poslušnosti ze strany zemí – příjemců těchto peněz. Kde jsou všechny ty řeči o boji proti chudobě, o udržitelném rozvoji, o životním prostředí? Kam to všechno spěje? Kam se to všechno podělo? Tok peněz na válku přitom neklesá. Také nešetří žádné náklady na podporu nepokojů a otřesů v jiných zemích, a znovu, po celém světě.

Na nedávné konferenci v Mnichově zazněla nekonečná obvinění proti Rusku. Člověk má dojem, že se tak stalo jen proto, aby všichni zapomněli na to, co takzvaný Západ v posledních desetiletích udělal. Ale byli to oni, kdo vypustil džina z láhve. Celé regiony uvrhli do chaosu.

Podle samotných amerických expertů v důsledku válek – na to chci upozornit – na tyto údaje jsme nepřišli my, dávají je sami Američané – v důsledku válek, které Spojené státy rozpoutaly po roce 2001, zemřelo téměř 900 tisíc lidí, více než 38 milionů se stalo uprchlíky. Teď to všechno chtějí jen vymazat z paměti lidstva, předstírají, že se nic nestalo. Na tohle ale nikdo na světě nezapomněl a nezapomene.

Nikdo z nich nebere v úvahu lidské oběti a tragédie, protože v sázce jsou samozřejmě biliony a biliony dolarů; schopnost pokračovat v okrádání všech; pod rouškou slov o demokracii a svobodách šířit neoliberální a ze své podstaty totalitní hodnoty; věšet nálepky na celé země a národy, veřejně urážet jejich vůdce; potlačit disent ve svých vlastních zemích; vytváření obrazu nepřítele, odvádění pozornosti lidí od korupčních skandálů – to vše ostatně neopouští obrazovky, to všechno vidíme – od narůstajících vnitřních ekonomických, sociálních, po mezietnické problémy a rozpory.

Připomenu, že ve 30. letech minulého století Západ vlastně otevřel cestu nacistům k moci v Německu. A v naší době začali z Ukrajiny dělat „anti-Rusko“. Projekt vlastně není nový. Lidé, kteří jsou alespoň trochu ponořeni do historie, dobře vědí: tento projekt sahá až do 19. století, byl pěstován v Rakousko-Uhersku, v Polsku a dalších zemích s jediným cílem – odtrhnout tato historická území, které se dnes nazývají Ukrajina, z naší země. To je ten cíl. Není nic nového, žádná novinka, vše se opakuje.

Západ urychlil realizaci tohoto projektu podporou převratu v roce 2014. Vždyť ten puč byl krvavý, protistátní, protiústavní – jako by se nic nestalo, jako by to bylo nutné, dokonce hlásili, kolik peněz na to utratili. V ideologickém základu byla položena rusofobie, extrémně agresivní nacionalismus.

Nedávno jedna z brigád ozbrojených sil Ukrajiny, škoda říkat – je nám ostuda, nejsou, – dostala jméno “Edelweiss”, protože nacistická divize, která se podílela na deportaci Židů, popravy válečných zajatců, v represivních operacích proti partyzánům z Jugoslávie, Itálie, Československa a Řecka. Ozbrojené síly Ukrajiny a Ukrajinská národní garda jsou obzvláště oblíbené symboly divizí “Das Reich”, „Smrtihlav“, „Galicia“ a dalších jednotek SS, které mají také krev na rukou až po loket. Identifikační znaky Wehrmachtu nacistického Německa jsou aplikovány na ukrajinská obrněná vozidla.

Neonacisté se netají, za čí dědice se považují. Je překvapivé, že na Západě si toho žádná z mocností nevšimne. Proč? Protože oni, promiňte mi špatné výrazy, ,a to plivou, je to nezajímá. Je jim úplně jedno, na koho vsadí v boji proti nám, v boji proti Rusku. Hlavní je, že bojují proti nám, proti naší zemi, což znamená, že mohou využít doslova kohokoli. A my jsme to viděli a tak i bylo: jak teroristé, tak neonacisté, i čerta holohlavého by mohli použít, Bůh mi odpusť, kdyby jen splnil svou vůli, posloužil jako zbraň proti Rusku.

„Protiruský“ projekt je ve skutečnosti součástí revanšistické politiky vůči naší zemi, vytvářet ohniska nestability a konfliktů přímo u našich hranic. A pak, ve 30. letech minulého století a nyní je plán stejný – směřovat agresi na východ, rozpoutat válku v Evropě, v zastoupení ciizíma rukama eliminovat konkurenty.

Nejsme ve válce s obyvateli Ukrajiny, o tom jsem již mnohokrát mluvil. Sami obyvatelé Ukrajiny se stali rukojmími kyjevského režimu a jeho západních pánů, kteří ve skutečnosti okupovali tuto zemi v politickém, vojenském, ekonomickém smyslu, ničili ukrajinský průmysl po desítky let a drancovali přírodní zdroje. Přirozeným výsledkem byla sociální degradace, kolosální nárůst chudoby a nerovnosti. A v takových podmínkách je samozřejmě snadné sbírat materiál pro vojenské operace. Nikdo nemyslel na lidi, byli připraveni na porážku a nakonec se proměnili ve spotřební materiál. Je to smutné, je děsivé o tom mluvit, ale je to fakt.

Odpovědnost za podněcování ukrajinského konfliktu, za eskalaci, za nárůst počtu jeho obětí leží zcela na západních elitách a samozřejmě na současném kyjevském režimu, pro který je ukrajinský lid ve skutečnosti cizí. Současný ukrajinský režim neslouží národním zájmům, ale zájmům třetích zemí.

Západ využívá Ukrajinu jako beranidlo proti Rusku i jako cvičiště. Nebudu se nyní zabývat pokusy Západu zvrátit vlnu nepřátelství, jejich plány na zvýšení vojenských zásob – všichni si to již dobře uvědomují. Ale jedna okolnost by měla být každému jasná: čím více dálkových západních systémů přijde na Ukrajinu, tím dále budeme nuceni přesunout hrozbu od našich hranic. Je to přirozené.

(Potlesk)

Elity Západu se netají svým cílem: způsobit – jak říkají, jde o přímou řeč – „strategickou porážku Ruska“. Co to znamená? Co to znamená pro nás? To znamená s námi jednou provždy skončit, to znamená, že hodlají převést lokální konflikt do fáze globální konfrontace. Přesně tak tomu všemu rozumíme a podle toho budeme reagovat, protože v tomto případě mluvíme o existenci naší země.

Ale také si nemohou neuvědomovat, že porazit Rusko na bojišti je nemožné, proto proti nám vedou stále agresivnější informační útoky. V první řadě jsou samozřejmě jako cíl vybráni mladí lidé, mladé generace. A zde opět neustále lžou, překrucují historická fakta, nepřestávají útoky na naši kulturu, na ruskou pravoslavnou církev a další tradiční náboženské organizace naší země.

Podívejte se, co dělají se svými vlastními národy: ničení rodiny, kulturní a národní identity, perverze, zneužívání dětí až po pedofilii jsou prohlášeny za normu, normu svého života a duchovní, kněží jsou nuceni žehnat sňatkům osob stejného pohlaví. Bůh jim žehnej, ať si dělají, co chtějí. Co k tomu říct? Dospělí mají právo žít, jak chtějí, v Rusku jsme se k tomu chovali a vždy k tomu budeme takto přistupovat: nikdo se neplete do soukromého života a my to dělat nebudeme.

Ale chce se mi jim říct: ale podívejte se, promiňte, Písma svatá, hlavní knihy všech ostatních světových náboženství. Je tam řečeno vše, včetně toho, že rodina je svazkem muže a ženy, (Potlesk) ale tyto posvátné texty jsou nyní zpochybňovány. O anglikánské církvi se například uvádí, že plánuje – plánuje, i když zatím jen – prozkoumat myšlenku genderově neutrálního boha. Co můžeš říct? Bůh mi odpusť, oni nevědí, co činí.

(Potlesk)

Miliony lidí na Západě chápou, že jsou vedeni ke skutečné duchovní katastrofě. Elity, upřímně řečeno, prostě šílí a zdá se, že neexistuje žádný lék. Ale to jsou jejich problémy, jak jsem řekl, a my jsme povinni chránit naše děti a my to uděláme: uchráníme naše děti před degradací a cizáctvím.

(Potlesk)

Je zřejmé, že Západ se bude snažit podkopat a rozštěpit naši společnost, spoléhaje se na národní zrádce, kteří mají vždy – to chci zdůraznit – stejný jed pohrdání vlastní vlastí a touhu vydělat peníze prodejem tohoto jedu těm, kteří jsou ochotni za to zaplatit. Vždy to tak bylo.

Kdo se dal na cestu přímé zrady, páchání teroristických a jiných trestných činů proti bezpečnosti naší společnosti, územní celistvosti země, bude pohnán k odpovědnosti vyplývající ze zákona. Ale nikdy nebudeme jako kyjevský režim a západní elity, které se angažují a angažovaly se i dříve v „honech na čarodějnice“, nebudeme si vyřizovat účty s těmi, kteří udělali krok stranou a stáhli se ze své vlasti. Ať to zůstane na jejich svědomí, ať s tím žijí – musí s tím žít. Hlavní věc je, že lidé, občané Ruska jim udělili morální ohodnocení.

(Potlesk)

Jsem hrdý – myslím, že jsme hrdí všichni – na to, že náš mnohonárodnostní lid, drtivá většina občanů, zaujala zásadový postoj ohledně speciální vojenské operace, pochopili smysl akcí, které děláme, podpořili naše akce na ochranu Donbasu. V této podpoře se především projevilo skutečné vlastenectví – pocit, který je našim lidem historicky vlastní. Ohromuje svou důstojností, hlubokým vědomím každého, zdůrazňuji, každého, vlastního  osudu neoddělitelného od osudu vlasti.

(Potlesk)

Vážení přátelé, chci poděkovat všem, všem lidem v Rusku za jejich odvahu a odhodlání, poděkovat našim hrdinům, vojákům a důstojníkům armády a námořnictva, Národní gardě, příslušníkům speciálních služeb a všem silovým orgánům, vojákům doněckého a luganského sboru, dobrovolníkům, vlastencům, kteří bojují v řadách bojové armádní zálohy BARS.

Chci se omluvit: Je mi líto, že během dnešního projevu nemohu všechny jmenovat. Víte, když jsem připravoval tento projev, napsal jsem dlouhý, dlouhý seznam těchto hrdinských jednotek, pak jsem to z dnešního projevu vyškrtl, protože, jak jsem řekl, nelze vyjmenovat všechny a já jsem se prostě bál urazit ty, které bych nejmenoval.

(Potlesk)

Hluboká úcta rodičům, manželkám, rodinám našich obránců, lékařům a záchranářům, lékařským instruktorům, zdravotním sestrám, které zachraňují raněné, železničářům a řidičům, kteří zásobují frontu, stavitelům, kteří staví opevnění a obnovují bydlení, silnice, civilní zařízení, dělníkům a inženýrům obranných závodů, kteří nyní pracují téměř nepřetržitě, v několika směnách, až po venkovské dělníky, kteří spolehlivě zajišťují potravinovou bezpečnost země.

(Potlesk)

Děkuji učitelům, kteří se upřímně starají o mladé generace Ruska, zvláště těm učitelům, kteří pracují v nejtěžších, ve skutečnosti frontových podmínkách; kulturním osobnostem, které přicházejí do válečné zóny, do nemocnic, aby podpořily vojáky a důstojníky; dobrovolníci, kteří pomáhají frontě a civilistům; novinářům, samozřejmě především válečným zpravodajům, kteří riskují v první linii, aby celému světu řekli pravdu; pastýřům ruských tradičních náboženství, vojenským kněžím, jejichž moudré slovo lidi podporuje a inspiruje; státním zaměstnancům a podnikatelům – všem těm, kteří plní svou profesní, občanskou a prostě lidskou povinnost.

(Potlesk.)

Zvláštní slova pro obyvatele Doněcké a Luganské lidové republiky, Záporoží a Chersonské oblasti. Vy sami, drazí přátelé, sami jste určovali svou budoucnost v referendech, pevně jste se rozhodli, navzdory hrozbám a teroru neonacistů, v podmínkách, kdy vojenské operace byly velmi blízko, ale nebylo a není nic silnějšího než vaše odhodlání být s Ruskem, se svou vlastí.

(Potlesk. Sál povstal.)

Chci zdůraznit, že jde o reakci publika na obyvatele Doněcké a Luhanské lidové republiky, Záporoží a Chersonu. Ještě jednou: hluboká úcta všem.

Již jsme začali a budeme pokračovat v budování rozsáhlého programu pro socioekonomickou obnovu a rozvoj těchto nových subjektů Federace. To zahrnuje oživení podniků a pracovních míst, přístavů Azovského moře, které se opět stalo vnitrozemským mořem Ruska, a výstavbu nových moderních silnic, jako jsme to udělali na Krymu, který má nyní spolehlivé pozemní spojení s celé Rusko. Všechny tyto plány určitě společně zrealizujeme.

Dnes regiony země poskytují přímou podporu městům, okresům a vesnicím Doněcké a Luganské lidové republiky, Záporoží a Chersonské oblasti, dělají to upřímně, jako skuteční bratři a sestry. Nyní jsme opět spolu, to znamená, že jsme se ještě více posílili a uděláme vše pro to, aby se do naší země vrátil dlouho očekávaný mír, aby byla zajištěna bezpečnost lidí. (Potlesk) Za to, za své předky, za budoucnost dětí a vnoučat, za obnovení historické spravedlnosti, za znovusjednocení našich lidí, dnes bojují naši hrdinové.

Vážení přátelé, žádám vás, abyste uctili památku našich spolubojovníků, kteří položili své životy za Rusko, civilistů, starců, žen a dětí, kteří zemřeli při ostřelování z rukou neonacistů a trestajících.

(Sál povstal, minuta ticha.)

Děkuji.

Všichni rozumíme a chápu, jak je to nyní nesnesitelně těžké pro manželky, syny, dcery padlých vojáků, jejich rodiče, kteří vychovali hodné obránce vlasti – stejné jako členy Mladé gardy Krasnodonu, jako byli chlapci a dívky, kteří během Velké vlastenecké války bojovali proti nacismu, bránili Donbas. Celé Rusko si dnes připomíná jejich odvahu, nezlomnost,  statečnost, největší oběť.

Naší povinností je podporovat rodiny, které přišly o své příbuzné, blízké, pomáhat jim s  výchovou jejich dětí, dát jim vzdělání a povolání. Rodina každého účastníka speciální vojenské operace by měla být v zóně neustálé pozornosti, obklopena péčí a ctí. Na jejich potřeby je třeba reagovat okamžitě, bez byrokracie.

(Potlesk)

Navrhuji vytvořit speciální státní fond. Jeho úkolem bude cílená, osobní asistence rodinám padlých vojáků a veteránů speciální vojenské operace. (Potlesk) Bude koordinovat poskytování sociální, lékařské, psychologické podpory, řešit problematiku sanatoriníh léčby a rehabilitace, pomoc ve vzdělávání, sportu, zaměstnání, podnikání, zdokonalování v profesi a při získávání nového povolání. Samostatným nejdůležitějším úkolem nadace je organizace dlouhodobé domácí péče, high-tech protetika pro každého, kdo je potřebuje.

Žádám vládu, společně s Komisí státní rady pro sociální politiku, kraje, aby co nejdříve vyřešily všechny organizační záležitosti.

Práce státního fondu by měla být otevřená a postup poskytování pomoci jednoduchý, na principu „jednoho okna“, bez papírování a byrokracie. Pro každou rodinu, zdůrazňuji, pro každou rodinu zesnulého, pro každého veterána by měl být přidělen osobní sociální pracovník, koordinátor, (Polesk) který v rámci osobní komunikace v reálném čase bude řešit vznikající problémy. Rád bych upozornil na skutečnost, že již v letošním roce by měly být struktury fondu rozmístěny ve všech regionech Ruské federace.

Již máme opatření na podporu veteránů Velké vlastenecké války, bojových veteránů a účastníků místních konfliktů. Myslím, že v budoucnu se těmito důležitými otázkami může zabývat i státní fond, který jsem zmiňoval. Musíme to vyřešit a žádám vládu, aby to udělala.

Zdůrazňuji, že vytvoření zvláštního fondu nezbavuje odpovědnost ostatních struktur a úrovní moci. Očekávám, že všechna federální ministerstva, regiony a obce i nadále věnují velkou pozornost veteránům, vojenskému personálu a jejich rodinám. A v tomto ohledu chci poděkovat vedoucím subjektů federace, starostům měst, vedoucím regionů, kteří se neustále setkávají s lidmi, jezdí na frontu a podporují své krajany.

Co bych chtěl konkrétně vyzdvihnout? Profesionální vojáci, mobilizovaní a dobrovolníci dnes společně snášejí útrapy fronty – mluvíme o zásobách a vybavení, o peněžních příspěvcích a platbách pojištění v souvislosti s raněním, o lékařské péči. Z výzev, které se ke mně a ke guvernérům dostávají – také mi o tom referují – na vojenskou prokuraturu, na zmocněnce pro lidská práva, však vyplývá, že zdaleka ne všechny tyto otázky jsou ještě vyřešeny. Je nutné pochopit v každém konkrétním případě.

A ještě něco: služba v zóně speciální vojenské operace – každý tomu velmi dobře rozumí – je spojena s kolosálním fyzickým a psychickým stresem, s každodenními riziky pro zdraví a život. Proto považuji za nutné stanovit pro mobilizované, obecně pro veškerý vojenský personál, pro všechny účastníky speciální vojenské operace, včetně dobrovolníků, řádnou dovolenou v délce nejméně 14 dnů a nejméně jednou za půl roku, do které se nezapočítává doby cesty, (Potlesk) aby každý voják měl možnost navštěvovat rodinu, být nablízku příbuzným a přátelům.

Drazí kolegové!

Jak víte, prezidentským dekretem jsme schválili plán výstavby a rozvoje ozbrojených sil na léta 2021-2025. Práce na jeho realizaci probíhají, probíhají i potřebné úpravy. A rád bych zdůraznil, že naše další kroky k posílení armády a námořnictva a současného i perspektivního rozvoje ozbrojených sil musí samozřejmě vycházet z reálných bojových zkušeností získaných během speciální vojenské operace. Je to pro nás nesmírně důležité, dalo by se dokonce říci, že naprosto k nezaplacení.

Nyní je například úroveň vybavení ruských jaderných odstrašovacích sil nejnovějšími systémy více než 91 procent, 91,3 procenta. A nyní, opakuji, s přihlédnutím ke zkušenostem, které jsme získali, musíme dosáhnout stejně kvalitní úrovně ve všech složkách ozbrojených sil.

(Potlesk)

Důstojníci a seržanti, kteří se projevili jako kompetentní, moderní a rozhodní velitelé – je jich hodně – budou přednostně povýšeni do vyšších funkcí, posláni na vojenské univerzity a akademie a budou sloužit jako výkonná personální záloha pro ozbrojených sil. A samozřejmě by po nich měla být poptávka u civilního obyvatelstva, ve vládě na všech úrovních. Chci na to kolegy upozornit. Je to velmi důležité. Lidé musí pochopit, že Vlast oceňuje jejich příspěvek k obraně vlasti.

(Potlesk)

Aktivně zavedeme nejmodernější technologie, které zajistí zvýšení kvalitativního potenciálu armády a námořnictva. Máme takový vývoj, vzorky zbraní a vybavení v každém směru. Řada z nich svými vlastnostmi výrazně předčí své zahraniční analogy. Úkol, který máme nyní před sebou, je nasadit jejich masovou, sériovou výrobu. A taková práce pokračuje, její tempo se neustále zvyšuje, a to sám o sobě chci zdůraznit, na naší vlastní ruské vědecké a průmyslové základně, díky aktivnímu zapojení malých a středních high-tech podniků při plnění obranného zabezpečení státu.

Dnes naše továrny, projekční kanceláře a výzkumné týmy zaměstnávají jak zkušené specialisty, tak stále více mladých lidí, talentovaných, kvalifikovaných, oddaných průlomu, věrných tradicím ruských zbrojířů – udělat vše pro vítězství.

(Potlesk)

Určitě posílíme záruky pro pracovní kolektivy. To platí i pro platy a sociální zabezpečení. Navrhuji spustit speciální program zvýhodněného nájemního bydlení pro zaměstnance podniků obranného průmyslu. Nájemné za ně bude výrazně nižší než tržní sazba, protože značnou část platby za bydlení bude hradit stát.

(Potlesk)

Určitě jsme o tom diskutovali s vládou. Nařizuji vám, abyste propracovali všechny detaily tohoto programu a bez prodlení začali takové nájemní bydlení stavět, samozřejmě především ve městech – našich významných obranných, průmyslových a výzkumných centrech.

Drazí kolegové!

Jak jsem již řekl, Západ proti nám nasadil nejen vojenskou, informační, ale i ekonomickou frontu. Nikde však ničeho nedosáhl a nikdy nedosáhne. (Potlesk)  Iniciátoři sankcí navíc trestají sami sebe: vyprovokovali zvýšení cen, ztrátu pracovních míst, zavírání závodů, energetickou krizi ve vlastních zemích a svým občanům říkají – my to slyšíme – říkají, že za to všechno mohou Rusové.

Jaké prostředky byly proti nám použity v této sankční agresi? Pokusili se přerušit ekonomické vazby s ruskými společnostmi, odpojit finanční systém od komunikačních kanálů, aby rozdrtili naši ekonomiku, zbavit nás přístupu na exportní trhy, abychom  nedosáhli příjmů. Krádež – nedá se to jinak říct – našich devizových rezerv, pokusy o kolaps rublu a vyvolání destruktivní inflace.

Opakuji, protiruské sankce jsou jen prostředkem. A cílem, jak sami západní vůdci prohlašují – přímá citace – je „ukončit utrpení“ našim občanům, “ukončit utrpení lidu” – takoví humanisté. Chtějí, aby lidé trpěli, a tím destabilizovat naši společnost zevnitř.

Ale jejich výpočet se neuskutečnil – ruská ekonomika a systém řízení se ukázaly být mnohem silnější, než Západ předpokládal. Díky společné práci vlády, parlamentu, Bank of Russia, ustavujících subjektů Federace a samozřejmě podnikatelské sféry, pracovních kolektivů jsme zajistili stabilitu ekonomické situace, ochránili občany, zachránili pracovní místa, zabránili nedostatek na trhu, včetně základního zboží, podporoval finanční systém, podnikatele, kteří investují do rozvoje svého podnikání, potažmo do rozvoje země.

Už v březnu loňského roku byl tedy spuštěn balíček opatření na podporu podnikání a ekonomiky v celkové výši zhruba bilionu rublů. Upozorňuji na to, že se nejedná o emisní politiku, ne, ne, vše se děje na pevném tržním základě.

Na konci roku 2022 se hrubý domácí produkt snížil. Michail Vladimirovič zavolal a řekl: Byl bych rád, abyste mi o tom řekl. Včera tato informace dle mého názoru vyšla a právem, včas, dle očekávání, je vše podle plánu.

Předpovídali jsme, pamatujte, ekonomickou recesi o 20-25 procent, deset. Nedávno jsme řekli: 2,9 – Řekl jsem. O něco později – 2.5. Hrubý domácí produkt klesl v roce 2022 o 2,1 procenta, což jsou nejnovější údaje. Zároveň mi dovolte připomenout, že ještě v únoru až březnu loňského roku, jak jsem řekl, předpovídali, že ekonomiku jednoduše zhroutíme.

Ruský byznys přebudoval logistiku, posílil vazby se zodpovědnými a předvídatelnými partnery – a je jich mnoho,  ve světě je jich většina.

Rád bych poznamenal, že podíl ruského rublu v naší mezinárodní výměně se oproti prosinci 2021 zdvojnásobil a činil jednu třetinu a spolu s měnami spřátelených zemí je to již více než polovina.

Společně s našimi partnery budeme i nadále pracovat na vytvoření stabilního, bezpečného systému mezinárodních vypořádání, nezávislého na dolaru a dalších západních rezervních měnách, které s takovou politikou západních elit a západních vládců nevyhnutelně poztrácí svůj univerzální charakter. Sami svýma vlastníma rukama tohle všechno dělají. Nejsme to my, kdo snižuje vypořádání v dolarech nebo v jiných takzvaných univerzálních měnách – všechno to dělají svýma vlastníma rukama.

Víte, existuje takový ustálený výraz: zbraně místo másla. Obrana země je samozřejmě nejdůležitější prioritou, ale při řešení strategických úkolů v této oblasti nesmíme opakovat chyby minulosti, nesmíme ničit vlastní ekonomiku. Máme vše, abychom zajistili bezpečnost a vytvořili podmínky pro sebevědomý rozvoj země. V této logice jednáme a budeme jednat i nadále.

(Potlesk)

Například mnoho základních, rád bych zdůraznil, že právě civilní sektory domácí ekonomiky nejen nesnížily, ale výrazně zvýšily produkci za poslední rok. Poprvé v novodobé historii naší země přesáhly objemy zprovoznění bydlení 100 milionů metrů čtverečních.

Co se týče naší zemědělské produkce, ta loni vykázala dvouciferná tempa růstu. Mnohokrát vám děkuji, hluboká poklona zemědělským výrobcům. Ruští farmáři sklidili rekordní sklizeň: přes 150 milionů tun obilí, včetně více než 100 milionů tun pšenice. Do konce zemědělského roku, tedy do 30. června 2023, se nám podaří dostat celkový objem exportu obilí na 5 560 milionů tun.

Ještě před 10-15 lety to vypadalo jen jako pohádka, naprosto nereálný plán. Pokud si pamatujete – a jistě si to někteří pamatují, je tady bývalý místopředseda vlády a ministr zemědělství – není to tak dávno, kdy jsme obecně sklidili 60 milionů – za rok a teď jich bude 55–60 jen na exportní potenciál. Jsem přesvědčen, že máme všechny možnosti k podobnému průlomu i v jiných oblastech.

Nedovolili jsme propady na trhu práce, naopak jsme v moderních podmínkách dosáhli snížení nezaměstnanosti. Dnes, tváří v tvář tak velkým potížím na všech stranách, je pro nás pracovní trh pohodlnější než dříve. Pamatujte, že před pandemií byla nezaměstnanost 4,7 procenta a nyní je podle mého názoru 3,7. Michaile Vladimiroviči, kolik je 3,7? 3,7 je historické minimum.

Opakuji, ruská ekonomika překonala rizika, která se objevila – překonala je. Ano, mnohá z těchto rizik se nedala předem spočítat, museli jsme reagovat doslova “za jízdy”, protože nastaly problémy. Jak na státní úrovni, tak v podnikání se rozhodovalo co nejrychleji. Rád bych poznamenal, že soukromá iniciativa, malé a střední podniky zde sehrály obrovskou roli – na to bychom neměli zapomínat. Vyhnuli jsme se přílišné administrativní regulaci, předpojatosti ekonomiky vůči státu.

Co je ještě důležité? Ekonomický pokles byl loni zaznamenán až ve druhém čtvrtletí – již ve třetím a čtvrtém čtvrtletí byl zaznamenán růst a oživení. Ve skutečnosti jsme vstoupili do nového cyklu hospodářského růstu. Jeho model a struktura získává podle odborníků kvalitativně odlišný charakter. Do popředí se dostávají nové a perspektivní globální trhy, včetně asijsko-pacifického [asijsko-pacifického regionu], našeho vlastního domácího trhu, vědeckých, technologických, lidských zdrojů: nikoli dodávky surovin do zahraničí, ale výroba zboží s vysokou přidaná hodnota. To umožňuje uvolnit obrovský potenciál Ruska ve všech sférách a oblastech.

Již v letošním roce se předpovídá solidní nárůst domácí poptávky. Jsem si jist, že naše společnosti využijí této příležitosti ke zvýšení výroby, výrobě nejžádanějších produktů a obsazování prostor, které se uvolnily nebo se uvolňují po odchodu západních společností.

Dnes vidíme celý obraz, rozumíme strukturálním problémům, které musíme řešit v logistice, technologii, financích a personálu. O nutnosti změnit strukturu naší ekonomiky jsme v posledních letech hodně a neustále hovořili a nyní jsou tyto změny životní nutností a to mění situaci, v tomto případě k lepšímu. Víme, co je třeba udělat pro stálý progresivní rozvoj Ruska, a to konkrétně suverénní, nezávislý rozvoj, přes jakýkoli vnější tlak a hrozby, se spolehlivou zárukou bezpečnosti a zájmů státu.

Upozorňuji, a chci zdůraznit zejména toto, smyslem naší práce není přizpůsobovat se současným podmínkám. Strategickým úkolem je přivést naši ekonomiku na nové hranice. Nyní se vše mění a mění se velmi, velmi rychle. Je to doba nejen výzev, ale i příležitostí – dnes to platí a náš budoucí život závisí na tom, jak je zrealizujeme. Je třeba odstranit – to chci zdůraznit – odstranit jakékoli meziresortní rozpory, formality, urážky, opomenutí, jiné nesmysly. Vše pro věc, vše pro výsledek – k tomu by mělo směřovat vše.

Úspěšný start ruských firem, malých rodinných podniků je již vítězstvím. Otevření moderních továren a kilometrů nových silnic je vítězstvím. Nová škola nebo školka je vítězství. Vědecké objevy a technologie jsou samozřejmě také vítězstvím. Důležitý je podíl každého na celkovém úspěchu.

(Potlesk)

Na jaké oblasti by měla být zaměřena partnerská práce státu, krajů, tuzemského byznysu?

První. Budeme rozšiřovat perspektivní zahraniční ekonomické vztahy a budovat nové logistické koridory. Již bylo rozhodnuto o prodloužení rychlostní silnice Moskva-Kazaň do Jekatěrinburgu, Čeljabinsku a Ťumenu a v budoucnu do Irkutska a Vladivostoku s přístupem do Kazachstánu, Mongolska a Číny, což mimo jiné významně rozšíří naše ekonomické vazby s trhy jihovýchodní Asie.

Budeme rozvíjet přístavy Černého a Azovského moře. Budeme věnovat zvláštní pozornost – už to platíme, ti, kteří to dělají denně, vědí – budeme věnovat zvláštní pozornost mezinárodnímu koridoru Sever-Jih. Již letos budou moci Volžsko-kaspickým průplavem proplout plavidla s ponorem minimálně 4,5 metru. Otevře se tak nové cesty pro obchodní spolupráci s Indií, Íránem, Pákistánem a zeměmi Blízkého východu. Tento koridor budeme nadále rozvíjet.

Mezi naše plány patří urychlená modernizace východního směru železnic, Transsibiřské magistrály a BAM a rozšíření schopností Severní námořní cesty. To není jen další nákladní doprava, ale také základ pro řešení národních problémů pro rozvoj Sibiře, Arktidy a Dálného východu.

Infrastruktura regionů, rozvoj infrastruktury včetně komunikací, telekomunikací a silniční sítě dostane silný impuls. Již v příštím roce, v roce 2024, bude do standardního stavu uvedeno minimálně 85 procent silnic v největších aglomeracích země a také více než polovina silnic regionálního a meziobecního významu. Jsem si jistý, že to uděláme.

(Potlesk)

V programu bezplatné plynofikace budeme pokračovat. Již padlo rozhodnutí o jeho rozšíření i na sociální zařízení: školky a školy, polikliniky, nemocnice, domovy důchodců a porodnice. A pro občany bude nyní takový program fungovat průběžně (Potlesk) – vždy budou moci žádat o připojení k plynárenským sítím.

V letošním roce začíná velký program výstavby a oprav bytů a komunálních služeb. Do deseti let se do této oblasti plánuje investovat minimálně 4,5 bilionu rublů. Víme, jak je to pro občany důležité, jak je tato oblast opomíjená – musíme pracovat a uděláme to.  (Potlesk) Je důležité, aby se program okamžitě rozběhl, a proto žádám vládu, aby zajistila jeho stabilní financování.

Druhý. Budeme muset výrazně rozšířit technologické možnosti ruské ekonomiky a zajistit růst kapacit domácího průmyslu.

Byl spuštěn nástroj průmyslové hypotéky a nově bude možné vzít si zvýhodněný úvěr nejen na nákup výrobních prostor, ale i na jejich výstavbu či modernizaci. O výši takové půjčky se mnohokrát diskutovalo a chtěli ji navýšit, slušnou částku, jako první krok – není to špatné: výše takové půjčky je až 500 milionů rublů. Je k dispozici se sazbou tři nebo pět procent po dobu až sedmi let. Zdá se mi to jako velmi dobrý program a měl by se používat.

(Potlesk)

Od letošního roku také funguje nový způsob fungování průmyslových klastrů, ve kterém došlo ke snížení fiskální a administrativní zátěže tuzemských firem a podpoře poptávky po jejich inovativních produktech, které právě vstupují na trh formou dlouhodobé zakázky a dotace od státu.

Podle odhadů by tato opatření měla zajistit realizaci poptávaných projektů ve výši více než deseti bilionů rublů do roku 2030 a již letos může být předpokládaná výše investic zhruba dva biliony. Rád bych vás upozornil na to, že se nejedná pouze o prognózy, ale o jasně stanovená měřítka.

Žádám proto vládu, aby rozjezd těchto projektů co nejvíce urychlila, přislíbila podnikání a nabídla systémová podpůrná opatření včetně daňových pobídek. Vím, že finanční blok nerad poskytuje výhody, a částečně sdílím následující postoj: daňový systém by měl být integrální, bez výklenků, výjimek, ale kreativní přístup je v tomto případě žádaný.

(Potlesk)

Od letošního roku si tedy ruské společnosti mohou snížit platby daně z příjmu, pokud nakoupí pokročilá domácí IT řešení a produkty využívající umělou inteligenci. Tyto náklady jsou navíc zohledněny zvýšeným koeficientem, jedenapůlkrát vyšším než skutečné náklady. To znamená, že za každý rubl, který společnost investuje do nákupu takových produktů, o kterých jsem se právě zmínil, existuje daňový odpočet ve výši jednoho a půl rublu.

Navrhuji rozšířit toto daňové zvýhodnění na nákup ruského high-tech zařízení obecně. Žádám vládu, aby předložila návrhy na seznam takových zařízení podle odvětví, ve kterých se používá, a na postup při poskytování výhod. To je dobré rozhodnutí, které oživí ekonomiku.

(Potlesk)

Třetí. Nejdůležitějším tématem agendy rozvoje ekonomického růstu jsou nové zdroje financování investic, o tom také hodně mluvíme.

Díky silné platební bilanci si Rusko nepotřebuje půjčovat v zahraničí, klanět se, žebrat o peníze a pak vést dlouhý dialog o tom, co, kolik a za jakých podmínek dát. Tuzemské banky fungují stabilně a udržitelně, mají solidní bezpečnostní rezervu.

V roce 2022 rostl objem bankovních úvěrů firemnímu sektoru, víte, rostl. Panovalo z toho mnoho obav, ale byl zaznamenán růst, a to o 14 procent, což je více než v roce 2021, bez jakékoli vojenské operace. V roce 2021 byl růst 11,7 procenta, nyní je to 14 procent, portfolio hypoték také přidalo 20,4 procenta. Vývoj probíhá.

V důsledku loňského roku pracoval bankovní sektor jako celek se ziskem. Ano, není to tak velké jako v předchozích letech, ale slušné: zisk – 203 miliard rublů. To je také ukazatel stability ruského finančního sektoru.

Podle odhadů se již ve druhém čtvrtletí letošního roku inflace v Rusku přiblíží cílové úrovni čtyř procent. Připomínám, že v některých zemích EU je to už 12, 17, 20 procent, máme čtyři, no, pět – centrální banka, ministerstvo financí se mezi sebou liší, ale bude to blíže cílovému ukazateli. S přihlédnutím k pozitivní dynamice tohoto a dalších makroekonomických parametrů se vytvářejí objektivní podmínky pro snižování dlouhodobých úrokových sazeb z úvěrů v ekonomice, což znamená, že úvěry pro reálný sektor by měly být dostupnější.

Všude na světě jsou dlouhodobé úspory občanů důležitým zdrojem investičních zdrojů a musíme také stimulovat jejich tok do investičního sektoru. Žádám vládu, aby urychlila předkládání návrhů zákonů Státní dumě na zahájení příslušného státního programu od dubna tohoto roku.

Je důležité vytvořit další podmínky pro občany, aby mohli investovat a vydělávat doma, v rámci země. Zároveň je nutné zaručit bezpečnost investic občanů do dobrovolného důchodového spoření. Měl by existovat stejný mechanismus jako v systému pojištění vkladů u bank. Připomínám, že takové vklady občanů ve výši až jednoho milionu 400 tisíc rublů jsou pojištěny státem a jejich návratnost je zaručena. Pro dobrovolné důchodové spoření navrhuji stanovit dvojnásobnou částku – až dva miliony 800 tisíc rublů. (Potlesk) Je také nutné chránit investice občanů u dalších dlouhodobých investičních nástrojů, a to i před možným bankrotem finančních zprostředkovatelů.

K přilákání kapitálu do rychle rostoucích a technologicky vyspělých podniků jsou zapotřebí samostatná řešení. Bude jim poskytována podpora pro umístění akcií na tuzemském akciovém trhu včetně daňových pobídek, a to jak pro společnosti, tak pro kupující těchto akcií.

Nejdůležitějším prvkem ekonomické suverenity je svoboda podnikání. Opakuji: na pozadí vnějších pokusů omezit Rusko soukromý byznys dokázal, že se umí přizpůsobit rychle se měnícímu prostředí a zajistit hospodářský růst v obtížných podmínkách. Proto by každá podnikatelská iniciativa zaměřená na prospěch země měla dostat podporu. (Potlesk)

V tomto ohledu považuji za správné vrátit se k problematice revize řady norem trestního práva z hlediska tzv. hospodářských deliktů. (Potlesk)  Stát samozřejmě musí kontrolovat, co se v této oblasti děje, zde nelze připustit povolnost, ale ani není třeba zacházet příliš daleko. K této dekriminalizaci, o které jsem mluvil, je potřeba přistoupit aktivněji. Doufám, že vláda společně s parlamentem, orgány činnými v trestním řízení a podnikatelskými svazy budou tuto práci důsledně a důkladně vykonávat.

Zároveň žádám vládu, aby v úzkém kontaktu s Parlamentem navrhla další opatření, která urychlí proces deoffshorizace ekonomiky. Podnikání, především v klíčových sektorech a odvětvích, musí fungovat v ruské jurisdikci – to je základní princip.

(Potlesk)

A v tomto ohledu, vážení kolegové, malá filozofická odbočka. Co bych chtěli říci samostatně?

Vzpomínáme na problémy a nerovnováhy, kterým čelila pozdní sovětská ekonomika. Proto po rozpadu Sovětského svazu, jeho plánovaného systému, v chaosu 90. let země začala vytvářet ekonomiku založenou na tržních vztazích, soukromém vlastnictví – obecně je vše správně. V mnoha ohledech zde jako příklad posloužily západní země – poradců, jak víte, jich tu bylo deset – a zdálo se, že stačí jen kopírovat jejich modely. Pravda, pořád se mezi sebou hádali, pamatuji si tohle: Evropané se hádali s Američany o tom, jak by se měla vyvíjet ruská ekonomika.

A co se v důsledku toho stalo? Naše národní hospodářství se z velké části orientovalo specificky na Západ, především jako zdroj surovin. Nuance byly samozřejmě různé, ale obecně jako zdroj surovin. Důvody jsou také pochopitelné: nový, vznikající ruský obchod byl samozřejmě, stejně jako všechny ostatní podniky ve všech ostatních zemích, zaměřen především na zisk, a to rychle a snadno. Co ji přivedlo? Jedná se o prodej zdrojů: ropy, plynu, kovů, dřeva.

Málokdo si myslel a možná taková příležitost investovat dlouho nebyla, takže se špatně vyvíjela jiná, složitější odvětví ekonomiky. A zlomit tento negativní trend – všichni to dokonale viděli, ve všech vládách – nám trvalo roky, úprava daňového systému a rozsáhlé veřejné investice.

Zde jsme dosáhli skutečné, viditelné změny. Ano, výsledek existuje, ale znovu opakuji, musíme vzít v úvahu situaci, ve které se vyvíjel náš, primárně velký byznys. Technologie – na Západě, levnější finanční zdroje a ziskové trhy – na Západě, samozřejmě začal tam utíkat i kapitál. Bohužel místo toho, aby šly rozšířit výrobu, nakoupit vybavení a technologie, vytvořit nová pracovní místa tady, v Rusku, utrácely se také za zahraniční statky, jachty a elitní nemovitosti.

Ano, pak začali investovat, samozřejmě, do vývoje, samozřejmě, ale v první fázi tam odcházelo všechno v širokém proudu do značné míry pro tyto účely – pro spotřebu. A kde je bohatství, tam jsou samozřejmě děti, jejich vzdělání, jejich život, jejich budoucnost. A pro stát bylo velmi těžké takový vývoj situace sledovat a zabránit, téměř nemožné – žili jsme v paradigmatu volného trhu.

Nedávné události přesvědčivě ukázaly, že obraz Západu jako bezpečného přístavu a útočiště kapitálu se ukázal jako přízrak, faleš. A kdo to včas nepochopil, kdo považoval Rusko jen za zdroj příjmů a plánoval žít hlavně v zahraničí, přišel o hodně: prostě je tam okradli, vzali i legálně vydělané peníze.

Jaksi v žertu – asi si mnozí pamatují – na adresu představitelů ruského byznysu jsem řekl: trápí vás polykání prachu, běhání po soudech a kancelářích západních úředníků abyste si zachránili své peníze. Přesně tak se to všechno stalo.

(Potlesk)

Víte, nyní přidám velmi důležitou – jednoduchou, ale velmi důležitou – věc: věřte mi, nikdo z běžných občanů země nelitoval těch, kteří ztratili svůj kapitál v zahraničních bankách. (Potlesk) Nelitoval těch, kteří ztratili své jachty, paláce v cizině a tak dále a podobně a při hovorech v kuchyni si lidé pravděpodobně vzpomněli jak na privatizaci z 90. let, kdy podniky vytvořené celou zemí se prodávaly za pakatel, přeměnily se na okázalý, demonstrativní luxus tzv. zvané nové elity.

Co dalšího má zásadní význam? Celé roky po rozpadu Sovětského svazu se Západ nepřestal snažit podpálit postsovětské státy a hlavně konečně dobít Rusko jako největší přeživší část našeho historického státního prostoru. Povzbuzovali a podněcovali proti nám mezinárodní teroristy, provokovali regionální konflikty podél obvodu našich hranic, ignorovali naše zájmy a používali prostředky ekonomického omezování a potlačení.

A velký ruský byznys – proč to všechno říkám – je zodpovědný za provoz strategických podniků, za tisíce pracovních kolektivů, určuje socioekonomickou situaci v mnoha regionech, což znamená stav věcí: když vůdci a majitelé takových podniků jsou závislí na vládách, které prosazují nepřátelskou politiku vůči Rusku, pro nás představují velkou hrozbu, nebezpečí – nebezpečí pro naši zemi. Takovou situaci nemůžeme trpět.

(Potlesk)

Ano, každý má na výběr: někdo chce dožít svůj život v zatčeném sídle se zablokovanými účty, pokusí se najít místo, zdá se, v atraktivním západním hlavním městě nebo v letovisku, na jiném teplém místě v zahraničí – to je právo každého člověka, my to ani nezkoušíme. Ale je na čase pochopit, že pro Západ takoví lidé byli a zůstanou druhořadými cizinci, se kterými si můžete dělat, co chcete, a peníze, konexe a koupené tituly hrabat, vrstevníků, starostů tady vůbec nepomohou.  Musí pochopit: jsou tam – druhá třída.

(Potlesk)

Ale je tu další možnost: být se svou vlastí, pracovat pro krajany, nejen otevřít nové podniky, ale také změnit život kolem vás – ve městech, obcích, ve vaší zemi. A takových podnikatelů, takových opravdových bojovníků v byznysu máme mnoho – za nimi je budoucnost tuzemského podnikání. (Potlesk) Každý by měl pochopit, že zdroje blahobytu i budoucnosti by měly být pouze zde, v jeho rodné zemi, v Rusku.

(Potlesk)

A pak skutečně vytvoříme pevnou, soběstačnou ekonomiku, která se neuzavře před světem, ale využije všech svých konkurenčních výhod. Ruský kapitál, peníze zde získané by měly pracovat pro zemi, pro její národní rozvoj. Dnes máme velké vyhlídky v rozvoji infrastruktury, výroby, domácího cestovního ruchu a mnoha dalších odvětví.

Chci, aby mě slyšeli ti, kteří se setkali s vlčími zvyky Západu: snažit se utíkat s nataženýma rukama, ponižovat se, žebrat o své penízky, je nesmyslné a hlavně zbytečné, zvlášť teď, když dobře chápete, s kým máte tu “čest”. Nyní byste neměli lpět na minulosti, snažit se něco žalovat, doprošovat se. Potřebujeme znovu vybudovat naše životy a naši práci, zvláště když jste silní lidé – obracím se na zástupce našeho podnikání, znám mnohé osobně a mnoho let – kteří prošli těžkou životní školou.

Spusťte nové projekty, vydělávejte peníze, investujte v Rusku, investujte do podniků a pracovních míst, pomáhejte školám a univerzitám, vědě a zdravotnictví, kultuře a sportu. Takto navyšujete svůj kapitál, získáváte uznání, vděčnost lidí pro další generaci a stát a společnost vás jistě podpoří.

(Sál při potlesku povstal)

Předpokládám, že toto je rozlučka s naším byznysem – a vybuduje práci správným směrem.

Drazí kolegové!

Rusko je otevřená země a zároveň svébytná civilizace. V tomto prohlášení není nárok na exkluzivitu a nadřazenost, ale tato civilizace je naše – to je hlavní. Dali nám ho naši předkové a my ho musíme zachovat pro naše potomky a předat dál.

Budeme rozvíjet spolupráci s přáteli, s každým, kdo je připraven spolupracovat, osvojíme si vše nejlepší, ale budeme se spoléhat především na svůj potenciál, na tvůrčí energii ruské společnosti, na naše tradice a hodnoty.

A zde chci říci o charakteru našich lidí: vždy se vyznačovali štědrostí, šíří duše, milosrdenstvím a soucitem a Rusko jako země tyto rysy plně odráží. Víme, jak být přáteli, dodržet slovo, nikoho nezklameme a vždy podržíme v těžké situaci, bez váhání vyjdeme vstříc těm, kteří jsou v nesnázích.

Každý si pamatuje, jak jsme během pandemie poskytovali – vlastně první – podporu některým evropským zemím, včetně Itálie a dalších států, v nejtěžších týdnech vypuknutí covidu. Nezapomínejme, jak přicházíme na pomoc v případě zemětřesení v Sýrii, v Turecku…

Právě obyvatelé Ruska jsou základem suverenity země, zdrojem moci. Práva a svobody našich občanů jsou nedotknutelné, garantuje je Ústava a přes vnější výzvy a hrozby od nich neustoupíme.

(Potlesk)

V této souvislosti chci zdůraznit, že jak volby do zastupitelstev obcí a krajů v září letošního roku, tak prezidentské volby v roce 2024 proběhnou přísně v souladu se zákonem, při dodržení všech demokratických, ústavních postupů.

Volby jsou vždy odlišným přístupem k řešení sociálních a ekonomických problémů. Vedoucí politické síly jsou přitom v tom hlavním konsolidované a sjednocené, a co je nejdůležitější, zásadní pro nás všechny je bezpečnost a blahobyt lidu, suverenita a národní zájmy.

Chci vám poděkovat za tak zodpovědný, pevný postoj a připomenout slova vlastence a státníka Petra Arkaďjeviče Stolypina – zazněla ve Státní dumě před více než sto lety, ale plně ladí s naší dobou. Řekl: “V otázce obrany Ruska se musíme všichni sjednotit, koordinovat své úsilí, své povinnosti a svá práva, abychom zachovali jedno historické nejvyšší právo – právo Ruska být silný.”

(Sál při potleksu povstal)

Mezi dobrovolníky, kteří jsou nyní na rontě, jsou i poslanci Státní dumy a krajských parlamentů, zástupci výkonných orgánů na různých úrovních, obcí, měst, okresů, venkovských sídel. Všechny parlamentní strany, přední veřejná sdružení se podílejí na sběru humanitárních zásob a pomáhají frontě.

Ještě jednou děkuji – děkuji za takový vlastenecký postoj.

(Potlesk)

Obrovskou roli v posilování občanské společnosti, při řešení každodenních problémů hraje místní samospráva – úroveň veřejné moci lidem nejbližší. Na jeho práci do značné míry závisí důvěra ve stát jako celek, sociální blahobyt občanů, jejich důvěra v úspěšný rozvoj celé země.

Žádám prezidentskou administrativu, aby společně s vládou předložila návrhy na vytvoření nástrojů pro přímou podporu nejlepších manažerských týmů, praxe ve velkých, středních a malých obcích.

Svobodný rozvoj společnosti je připravenost převzít odpovědnost za sebe a za blízké, za svou zemi. Takové vlastnosti jsou kladeny od dětství, v rodině. A samozřejmě nesmírně důležité pro posílení našich společných hodnot a národní identity jsou vzdělávací systém a národní kultura.

Z prostředků Prezidentského grantového fondu, Fondu kulturních iniciativ, Institutu rozvoje internetu a dalších nástrojů stát podpoří všechny formy kreativního výzkumu – moderní i tradiční umění, realismus i avantgardu, klasiku i inovace. Není to o žánrech a směrech. Kultura je povolána, aby sloužila dobru, kráse, harmonii, aby reflektovala někdy velmi složité, kontroverzní otázky života, a hlavně neničila společnost, ale probouzela ty nejlepší lidské vlastnosti.

(Potlesk)

Rozvoj kulturní sféry se stane jednou z priorit pro oživení mírového života na Donbasu a Novorossii. Zde bude nutné obnovit, opravit a vybavit stovky kulturních institucí, včetně muzejních fondů a budov, něco, co dává lidem možnost pocítit vztah mezi minulostí a přítomností, propojit jej s budoucností, cítit sounáležitost s jediným kulturní, historický, vzdělávací prostor staletí starého velkého Ruska.

Za účasti učitelů, vědců, odborníků musíme vážně zlepšit kvalitu školní a univerzitní výuky, především humanitních oborů – historie, společenské vědy, literatura, zeměpis – tak, aby se mladí lidé dozvěděli co nejvíce o Rusku, jeho velká minulost, o naší kultuře a tradicích.

Máme velmi bystrou, talentovanou mladou generaci, která je připravena pracovat pro dobro země ve vědě, kultuře, sociální sféře, podnikání i veřejné správě. Právě takovým lidem otevírá soutěž “Lídři Ruska”, stejně jako soutěž Lídr Ruska a také aktuálně probíhající v nových regionech Federacekonkurs “Lídři obnovy”.

Rád bych poznamenal, že řada vítězů a finalistů těchto projektů se dobrovolně přihlásila do bojových jednotek, mnozí z nich nyní působí na osvobozených územích, pomáhají nastolit hospodářský a společenský život, přičemž jednají profesionálně, rozhodně a odvážně.

Obecně, školu vojenských operací nelze ničím nahradit. Lidé odtamtud vycházejí různě a jsou připraveni položit život za vlast, ať už by pracovali kdekoli.

(Potlesk)

Chci zdůraznit, že právě ti, kteří se narodili a vyrostli na Donbasu a v Novorossii, kteří za ně bojovali, budou hlavní oporou, musí bý hlavní oporou ve společné práci při rozvoji těchto regionů. Chci je oslovit a říct: Rusko s vámi počítá.

(Potlesk)

S přihlédnutím k rozsáhlým úkolům, před nimiž země stojí, musíme vážně aktualizovat naše přístupy k systému vzdělávání kádrů, k politice vědy a techniky.

Na nedávném zasedání Rady pro vědu a vzdělávání jsme hovořili o potřebě jasně stanovit priority, soustředit zdroje na získávání konkrétních, zásadně významných vědeckých výsledků, především v těch oblastech, kde máme dobré základy a které mají zásadní význam pro život země včetně dopravy, energetiky, státního systému bydlení a komunálních služeb, zdravotnictví, zemědělství, průmyslu.

Nové technologie jsou téměř vždy založeny na základním výzkumu, základním výzkumu prováděném v minulosti, a v této oblasti, stejně jako v kultuře, to chci zdůraznit, musíme poskytnout vědcům a výzkumníkům větší svobodu pro kreativitu. Není možné všechny zahnat do prokrustovského lože výsledků zítřka. Fundamentální věda žije podle svých vlastních zákonů.

A dodám, že stanovování a řešení ambiciózních úkolů je pro mladé lidi silným podnětem, aby šli do vědy, příležitostí dokázat, že jste lídr, že jste nejlepší na světě. A naše vědecké týmy mohou být na co hrdé.

Loni v prosinci jsem se setkal s mladými badateli. Jedním z problémů, které nastolili, bylo bydlení. Próza je taková, ale důležitá. Už máme certifikáty bydlení pro mladé vědce. V loňském roce byla pro tyto účely přidělena další miliarda rublů. Pověřuji vládu, aby určila rezervy pro rozšíření tohoto programu.

V posledních letech výrazně vzrostla prestiž a autorita středního odborného školství. Poptávka po absolventech technických škol a vysokých škol je prostě obrovská, kolosální. Víte, pokud naše nezaměstnanost klesla na historické minimum 3,7 procenta, znamená to, že lidé pracují a je potřeba nových zaměstnanců.

Domnívám se, že bychom měli výrazně rozšířit projekt „Profesionalita“, v jehož rámci vznikají vzdělávací a průmyslové klastry, aktualizuje se vzdělávací základna a podniky a zaměstnavatelé v úzkém kontaktu s vysokými školami a odbornými školami tvoří vzdělávací programy založené na potřeby ekonomiky. A samozřejmě je velmi důležité, aby do této oblasti přicházeli mentoři se zkušenostmi s reálnou komplexní výrobou.

Úkolem je konkrétní: během následujících pěti let vyškolit zhruba milion specialistů pro elektroniku, robotiku, strojírenství, hutnictví, farmacii, zemědělství a obranný průmysl, stavebnictví, dopravu, jaderný a další průmysl, oborů, které jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti, suverenity a konkurenceschopnosti Ruska.

(Potlesk)

A konečně, velmi důležitá otázka se týká našeho vysokého školství. I zde nastávají výrazné změny zohledňující nové požadavky na odborníky v ekonomice, sociálním sektoru a ve všech oblastech našeho života. Je potřeba syntéza všeho nejlepšího, co bylo v sovětském vzdělávacím systému, a zkušeností posledních desetiletí.

V tomto ohledu se navrhuje následující:

Prvním je návrat k pro naši zemi tradičnímu základnímu vzdělávání odborníků s vyšším vzděláním. (Potlesk) Doba studia může být od čtyř do šesti let. Zároveň i v rámci stejné specializace a jedné univerzity mohou být nabízeny programy, které se liší z hlediska odborné přípravy v závislosti na konkrétní profesi, odvětví a poptávce trhu práce.

Za druhé – pokud profese vyžaduje další školení, úzkou specializaci, pak v tomto případě bude mladý člověk moci pokračovat ve vzdělávání v magisterském nebo doktorském.

Za třetí – postgraduální studium bude vyčleněno jako samostatný stupeň odborného vzdělávání, jehož úkolem je příprava pracovníků pro vědeckou a pedagogickou činnost.

Chci zdůraznit, že přechod na nový systém by měl být hladký. Vláda spolu s poslanci bude muset provést řadu úprav legislativy v oblasti vzdělávání, trhu práce a podobně. Zde je třeba vše promyslet, propracovat do nejmenších detailů. Mladí lidé, naši občané by měli mít nové možnosti kvalitního vzdělání, zaměstnání a profesního růstu. Opakuji: příležitosti, ne problémy.

(Potlesk)

A rád bych zdůraznil, že ti studenti, kteří nyní studují, budou moci pokračovat ve vzdělávání podle stávajících programů. Rovněž úroveň vzdělání a diplomy o vysokoškolském vzdělání občanů, kteří již absolvovali školení v aktuálních bakalářských, specializovaných nebo magisterských programech, nepodléhají revizi. Nesmí ztratit svá práva. Žádám Všeruskou lidovou frontu, aby vzala všechny otázky související se změnami v oblasti vysokého školství pod zvláštní kontrolu.

Letošní rok byl v Rusku vyhlášen Rokem učitele a rádce. Učitel, učitel se přímo podílí na budování budoucnosti země a je důležité zvýšit společenský význam učitelské práce, aby rodiče svým dětem říkali více o vděčnosti učiteli a učitelé o úctě a lásce k rodičům. Toto si vždy pamatujme.

(Potlesk)

Samostatně se budu věnovat podpoře dětí a ruských rodin.

Rád bych poznamenal, že takzvaný dětský rozpočet, neboli objem rozpočtových výdajů na podporu rodin, narostl v Rusku v posledních letech ne o nějaké procento, ale několikanásobně. Jde o nejrychleji rostoucí část hlavního finančního dokumentu země – rozpočet, zákon o rozpočtu. Chtěl bych poděkovat poslancům a vládě za tak jednotné, konsolidované chápání našich národních priorit.

Od 1. února je mateřský kapitál v Rusku opět indexován, jak jsme řekli, podle výše skutečné inflace za poslední rok, tedy o 11,9 procenta. Občané Ruska, obyvatelé nových subjektů Federace, mají nyní právo na takovou míru podpory. Navrhuji poskytnout mateřský kapitál v Doněcké a Luganské lidové republice, Záporoží a Chersonské oblasti rodinám, ve kterých se narodily děti od roku 2007, (Potlesk) tedy od okamžiku, kdy tento program začal fungovat v celém Rusku. Dovolte mi, abych vám připomněl, že jsme kdysi učinili stejné rozhodnutí pro obyvatele Krymu a Sevastopolu.

Budeme pokračovat v realizaci rozsáhlých programů zaměřených na zlepšení blahobytu ruských rodin.

Dovolte mi zdůraznit, že vláda a ustavující subjekty Federace dostaly objektivní úkol zajistit znatelný, hmatatelný růst reálných mezd v Rusku.

Důležitý ukazatel, výchozím bodem je zde minimální mzda, jak dobře rozumíme. Loni byla zvýšena dvakrát, celkem o téměř 20 procent.

Budeme pokračovat ve zvyšování minimální mzdy, a to tempem nad inflaci a růst mezd. Od začátku letošního roku byla minimální mzda indexována o 6,3 procenta.

Navrhuji, aby od 1. ledna příštího roku bylo kromě plánovaného navýšení provedeno ještě jedno navýšení – o deset procent navíc. Minimální mzda se tak zvýší o 18,5 procenta a bude činit 19 242 rublů.

(Potlesk)

Nyní k úpravě daňového systému v zájmu ruských rodin: od loňského roku jsou rodiny se dvěma a více dětmi osvobozeny od placení daně z prodeje bydlení, pokud se rozhodnou pořídit si nový, prostornější byt či dům.

Musíme aktivněji využívat takové nástroje – ukázalo se, že jsou žádané –, aby rodinné rozpočty měly více finančních prostředků a rodiny mohly řešit ty nejdůležitější, naléhavé problémy.

Navrhuji zvýšit velikost sociálního daňového odpočtu: na náklady na vzdělávání dětí – ze současných 50 tisíc na 110 tisíc rublů ročně a na náklady na jejich vlastní vzdělání, jakož i na léčbu a nákup léků – od 120 do 150 tisíc rublů. 13 procent z těchto navýšených částek stát občanům vrátí z daně z příjmu, kterou zaplatili.

(Potlesk)

A samozřejmě je potřeba nejen navýšit výši odpočtu, ale i zvýšit jeho náročnost tak, aby byl odpočet poskytován v proaktivním režimu, rychle a na dálku a nebyl pro občany zatěžující.

Dále: blahobyt a kvalita života ruských rodin, a tím i demografická situace, přímo závisí na stavu věcí v sociální oblasti.

Vím, že řada subjektů federace je připravena výrazně urychlit obnovu sociální infrastruktury, kulturních a sportovních zařízení, přesídlování nouzového bydlení a integrovaný rozvoj venkova. Tento postoj bude jistě podporován.

Využíváme zde následující mechanismus: prostředky na národní projekty, které jsou rezervovány ve federálním rozpočtu na rok 2024, budou moci kraje získat a využít právě nyní prostřednictvím bezúročných státních půjček – budou automaticky splaceny v dubnu příštího roku. Dobrý nástroj.

(Potlesk)

Tuto záležitost budeme mít pod stálou operativní kontrolou a žádám Komisi státní rady pro ekonomiku a finance, aby se k této práci připojila.

Nepotřebujeme přitom šturmování a honbu za objemy, zejména na úkor kvality budovaných objektů. Dodatečné finanční zdroje by měly pracovat s vysokou návratností a efektivitou.

To je důležité zejména pro modernizaci primární zdravotní péče – takto rozsáhlý program byl u nás spuštěn v roce 2021. Žádám vládu a regionální představitele, aby nezapomněli, že hlavním kritériem, jak jsem již mnohokrát řekl, nejsou čísla ve zprávách, ale konkrétní, viditelné, hmatatelné změny v dostupnosti a kvalitě lékařské péče.

Pověřuji také vládu, aby upravila regulační rámec pro organizaci nákupu sanitních vozů se sadou diagnostického vybavení. Umožňují provádět lékařské prohlídky a preventivní prohlídky přímo v podnicích, školách, institucích a vzdálených osadách.

Spustili jsme velký program rekonstrukce školy. Do konce letošního roku se dá do pořádku celkem téměř 3500 školních budov. Upozorňuji vás na skutečnost, že většina z nich je ve venkovských oblastech, udělali jsme to záměrně. Letos se taková práce rozvíjí také v Doněcké a Luganské lidové republice, v Chersonské a Záporožské oblasti. Je to smysluplné a viditelné, lidé skutečně vidí, co se děje. To je velmi dobře.

Od roku 2025 budou krajům pravidelně a systematicky přidělovány federální prostředky na opravy a rekonstrukce školek, škol, technických škol a vyšších odborných škol, aby se v podstatě předešlo situacím, kdy jsou budovy v havarijním stavu.

Dále jsme si stanovili smysluplný cíl vybudovat v letech 2019 až 2024 více než 1 300 nových škol. 850 z nich je již otevřeno. V letošním roce se plánuje zprovoznění dalších 400. Žádám kraje, aby tyto plány dodržovaly, přísně je dodržovaly. Výše finančních prostředků na tento program z federálního rozpočtu v letech 2019 až 2024 je téměř 490 miliard rublů. Tyto náklady nesnižujeme, vše to ponecháváme.

V letošním roce jsme navýšili objem úvěrů z rozpočtu infrastruktury. Posíláme další finanční prostředky – to bych rád zdůraznil – ne tak, jak bylo původně plánováno, ale dodatečně – 250 miliard rublů na rozvoj dopravy, inženýrských sítí a další infrastruktury v regionech.

Nařizuji vládě, aby k těmto prostředkům vyčlenila ještě dalších 50 miliard rublů – ty budou v letošním roce účelově použity na modernizaci veřejné dopravy v ustavujících subjektech federace, navíc založené na moderních technologiích. Zároveň vás žádám, abyste zde věnovali zvláštní pozornost malým městům a venkovu.

(Potlesk)

Již nyní jsme se rozhodli prodloužit projekt Čistý vzduch do roku 2030, jehož cílem je zlepšení ekologické situace v největších průmyslových centrech. Upozorňuji jak průmyslové podniky, tak regionální a místní úřady: úkol výrazně snížit škodlivé emise není vyřazen z programu.

Dovolte mi dodat, že jsme dosáhli dobrého pokroku v reformě průmyslu odpadového hospodářství. Zvyšování kapacity recyklace a třídění s cílem přejít k hospodářství uzamčeného cyklu. Prioritou je další likvidace starých skládek odpadků a nebezpečných předmětů nahromaděných škod. Žádám vládu, aby nyní společně s kraji připravila seznam těch objektů nahromaděných škod, které budou po ukončení současného programu odstraněny.

Budeme pokračovat v obnově unikátních vodních ploch, včetně jezera Bajkal a Volhy, a ve střednědobém horizontu tuto práci rozšíříme na naše řeky, jako je Don, Kama, Irtyš, Ural, Terek, Volchov a Něva, jezero Ilmen. Nesmíme zapomenout ani na naše střední a malé řeky. Upozorňuji na to všechny úrovně státní správy.

Na základě dříve daných pokynů je také připraven návrh zákona o rozvoji cestovního ruchu ve zvláště chráněných přírodních územích. Nedávno o tom jednal s kolegy z vlády. Musí jasně definovat, co a kde se může a nemůže stavět, a obecně zásady odvětví ekoturistiky. Velmi důležité téma pro naši zemi. Žádám Státní dumu, aby urychlila projednání tohoto zákonného projektu.

Nyní ještě pár slov k tomu, co se děje kolem nás.

Vážení kolegové, zastavím se ještě u jednoho tématu.

Severoatlantická aliance učinila počátkem února tohoto roku prohlášení s faktickým požadavkem na Rusko, jak říkají, aby se vrátilo k plnění smlouvy o strategických útočných zbraních, včetně povolení inspekcí našich zařízení jaderné obrany. Ale ani nevím, jak to nazvat. Toto je absurdní divadlo.

Víme, že Západ je přímo zapojen do pokusů kyjevského režimu udeřit na základny našeho strategického letectví. K tomu sloužící drony byly vybaveny a modernizovány za asistence specialistů NATO. A teď chtějí také kontrolovat naše obranná zařízení? V moderních podmínkách dnešní konfrontace to zní jako nějaký nesmysl.

Zároveň – a na to bych chtěl zvlášť upozornit – v rámci této dohody nesmíme provádět plnohodnotné kontroly. Naše opakované žádosti o kontrolu některých objektů zůstávají nezodpovězeny nebo jsou z formálních důvodů zamítnuty a na druhé straně nemůžeme skutečně nic prověřit.

Chci zdůraznit, že USA a NATO otevřeně říkají, že jejich cílem je uštědřit Rusku strategickou porážku. A co, že potom budou jezdit po našich obranných zařízeních, včetně těch nejnovějších, jako by se nic nestalo? Před týdnem jsem například podepsal dekret o uvedení nových pozemních strategických systémů do bojové služby. Taky tam budou strkat nos? A oni si myslí, že je to tak snadné – pustíme je dovnitř jen tak?

Tím, že NATO učinilo své společné prohlášení, ve skutečnosti učinilo nabídku stát se stranou Smlouvy o strategických útočných zbraních. S tím souhlasíme, prosím. Navíc se domníváme, že taková formulace problému je již dávno překonaná, protože, dovolte mi připomenout, NATO není jen jedna jaderná velmoc – Spojené státy, jaderné arzenály mají také Spojené království a Francie,  které je zdokonalují, vyvíjejí a také jsou namířené proti nám – jsou namířeny  proti Rusku. Poslední prohlášení jejich lídrů to jen potvrzují – poslouchejte.

To prostě nemůžeme ignorovat, nemáme na to právo, zvláště dnes, stejně jako skutečnost, že první Smlouvu o strategických útočných zbraních původně uzavřely Sovětský svaz a Spojené státy v roce 1991 v zásadně odlišné situaci: v podmínkách snižování napětí a posílení vzájemné důvěry. V budoucnu naše vztahy dosáhly úrovně, kdy Rusko a Spojené státy prohlásily, že se již nepovažují za protivníky. Skvělé, vše bylo velmi dobré.

Současná smlouva z roku 2010 obsahuje nejdůležitější ustanovení o nedělitelnosti bezpečnosti, o přímém vztahu mezi otázkami strategických útočných a obranných zbraní. To vše je již dávno zapomenuto. Spojené státy odstoupily od smlouvy ABM, jak víte, vše je minulostí. Naše vztahy, což je velmi důležité, se zhoršily a je to zcela „zásluha“ Spojených států.

Byli to oni, byli to oni, kdo po rozpadu Sovětského svazu začali revidovat výsledky druhé světové války, chtějí budovat svět po americku, ve kterém je jen jeden majitel, jeden pán. K tomu začali hrubě ničit všechny základy světového řádu, položené po druhé světové válce, aby přeškrtli dědictví Jalty i Postupimi. Krok za krokem začali revidovat stávající světový řád, demontovat bezpečnostní a kontrolní systémy zbrojení, plánovali a provedli celou sérii válek po celém světě.

A to vše, opakuji, s jediným cílem – rozbít architekturu mezinárodních vztahů vytvořenou po druhé světové válce. Toto není řečnická věta – tak se vše děje v praxi, v životě: po rozpadu SSSR se navždy snaží upevnit svou globální dominanci, bez ohledu na zájmy moderního Ruska a také na zájmy jiných zemí.

Situace ve světě se po roce 1945 samozřejmě změnila. Vznikla nová centra rozvoje a vlivu, která se rychle rozvíjejí. Jde o přirozený, objektivní proces, který nelze ignorovat. Je ale nepřijatelné, aby Spojené státy začaly přetvářet světový řád jen pro sebe, výhradně ve svých vlastních, sobeckých zájmech.

Nyní prostřednictvím zástupců NATO dávají signály a vlastně předkládají ultimátum: vy, Rusko, splňte vše, na čem jste se dohodli, včetně smlouvy START, a my se budeme chovat, jak se nám zlíbí. Jakoby neexistovala žádná spojitost mezi tématem START a řekněme konfliktem na Ukrajině, mezi dalšími nepřátelskými akcemi Západu proti naší zemi, stejně jako by neexistovala žádná veřejná prohlášení, že nám chtějí uštědřit strategickou porážku. To je buď vrchol pokrytectví a cynismu, nebo vrchol hlouposti, ale nemůžete je nazývat idioty – stále to nejsou hloupí lidé. Chtějí nám způsobit strategickou porážku a chtějí lézt na naše jaderná zařízení.

V tomto ohledu jsem nucen dnes oznámit, že Rusko pozastavuje svou účast na Smlouvě o strategických útočných zbraních. (Potlesk) Opakuji, neodstupujeme od Smlouvy, ne, pozastavujeme svou účast. Než se však vrátíme k diskusi o této otázce, musíme sami pochopit, co si takové země Severoatlantické aliance jako Francie a Velká Británie stále nárokují a jak budeme brát v úvahu jejich strategické arzenály, tedy kombinovaný úderný potenciál aliance.

Nyní učinili své prohlášení, ve skutečnosti žádost o účast v tomto procesu. No, díky bohu, no tak, nám to nevadí. Není třeba se jen znovu snažit všem lhát, tvářit se jako bojovníci za mír a uvolnění. Známe všechny detaily: víme, že záruční doby platnosti pro bojové použití určitých typů jaderných zbraní Spojených států amerických končí. A v tomto ohledu, jak jistě víme, někteří činitelé  ve Washingtonu již uvažují o možnosti přirozených testů svých jaderných zbraní, včetně zohlednění skutečnosti, že Spojené státy vyvíjejí nové typy jaderných zbraní. Takové informace existují.

V této situaci musí ruské ministerstvo obrany a Rosatom zajistit připravenost k testování ruských jaderných zbraní. Samozřejmě nebudeme první, kdo to udělá, ale pokud Spojené státy provedou testy, provedeme je. Nikdo by si neměl propadat nebezpečné iluzi, že globální strategickou paritu lze zničit.

(Potlesk)

Drazí kolegové! Vážení občané Ruska!

Dnes spolu procházíme těžkou, nejednoduchou cestou a společně překonáváme všechny těžkosti. Nemohlo to být jinak, protože jsme byli vychováni po vzoru našich velkých předků a jsme povinni být hodni jejich předpisů, které se předávají z generace na generaci. Jdeme vpřed jen díky oddanosti vlasti, vůli a naší jednotě.

Tato soudržnost se projevovala doslova od prvních dnů speciální vojenské operace: stovky dobrovolníků, představitelů všech národů naší země, přišly do vojenských registračních a náborových úřadů, rozhodly se stát po boku obránců Donbasu, bojovat za svou rodnou zemi, za vlast, za pravdu a spravedlnost. Nyní válečníci ze všech regionů naší mnohonárodnostní vlasti bojují bok po boku v předních liniích. Jejich modlitby znějí v různých jazycích, ale všechny jsou za vítězství, za spolubojovníky, za vlast.

(Sál při potlesku vstal)

Jejich tvrdá, vojenská práce, jejich výkon nachází silnou odezvu v celém Rusku. Lidé naše bojovníky podporují, nechtějí, nemohou stát stranou. Fronta nyní prochází srdci milionů našich lidí, posílají do první linie léky, komunikační prostředky, vybavení, dopravu, teplé oblečení, maskovací sítě a tak dále – vše, co pomáhá zachránit životy našich chlapů.

Vím, jak dopisy od dětí a školáků hřejí frontové vojáky. Berou je s sebou do bitvy jako to nejcennější, protože upřímnost a čistota dětských přání jsou dojemná k slzám, bojovníci lépe chápou, za co bojují, koho chrání.

Je to velmi důležité pro vojáky a jejich rodiny, pro civilisty a péči, kterou je dobrovolníci obklopují. Od samého začátku speciální operace jednali odvážně a rozhodně: pod palbou, ostřelováním, vynášeli ze sklepů děti, starce, všechny, kdo měli potíže, donášeli jim jídlo, vodu, oblečení do horkých míst a stále to dělají. Rozmisťují centra humanitární pomoci pro uprchlíky, pomáhají v polních nemocnicích a na linii kontaktu na vlastní riziko zachraňují a nadále ochraňují ostatní.

Pouze Lidová fronta v rámci „Vše pro vítězství!“ inkasoval více než pět miliard rublů. Tento tok darů pokračuje. Zde je příspěvek všech stejně důležitý: jak velkých firem, tak podnikatelů, ale dojemné a inspirativní jsou zejména situace, kdy lidé se skromnými příjmy převádějí část svých úspor, platů a důchodů. Taková jednota na pomoc našim vojákům, civilistům ve válečné zóně, uprchlíkům má velkou cenu.

Děkujeme za tuto upřímnou podporu, solidaritu a vzájemnou pomoc. Nelze je docenit.

(Potlesk ve stoje)

Rusko bude reagovat na jakékoli výzvy, protože všichni jsme jedna země, jeden velký a jednotný lid. Jsme si jisti sami sebou, věříme ve své schopnosti. Pravda je za námi.

(Potlesk.)

Děkuji.

Zní hymna Ruské federace.

Zdroj: Kremlin.ru, automatický překlad Google, úpravy překladu Nová republika -vd-

4.4 7 hlasy
Hodnocení článku
14 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
mikkesh
mikkesh
před 26 dny

Opilec Železný z ČT mi vysvětlil, že projev byl špatný. Chápu, byl na něho moc dlouhý. Snad by měl někdo od Apolináře Putinovi naznačit, že naši mopslíci od novin se nedokáží soustředit více jak dvě, tři minuty. Ale jsem tomu alkoholikovi z ČT vcelku vděčný, že zatím nepustili do studia rozteklého Votápka.… Číst vice »

skeptik
skeptik
před 26 dny

By ten projev měl rozebrat nějaký psychiatr a říct nám, co z toho, co Putin řekl, vypovídá o tom, že Vladimír Putin je prý šílenec a zločinec, jak tvrdí váleční štváči a rusofobové.

mikkesh
mikkesh
před 26 dny
Odpověď uživateli  skeptik

Myslím, že diagnozu zanedlouho vystřihne Džamila.

JK
JK
před 26 dny
Odpověď uživateli  skeptik

Váleční štváči a rusofobové, kteří již od pohledu působí labilně a jejich vyjádření nemoudře až hloupě. Jaký nebetyčný rozdíl ve srovnání se “skoro mrtvým a psychicky zhrouceným” Putinem, který přes 3 hodiny vestoje rozvážně pronáší řeč plnou racionálních podnětů a logických závěrů, aniž by si jedinkrát protiřečil nebo zřetelně lhal. Jak by toto hejno… Číst vice »

vachav
vachav
před 27 dny

Tak tomu se lidově říká-nalití čistého vína.Znova opakuji-je velkým štěstím pro Ruskou federaci,že má v čele tak geniálního politika.Je třeba přát Vladimíru Vladimíroviči mnoho zdraví a pevné nervy v boji proti největšímu planetárnímu parazitovi.

Ludvik
Ludvik
před 27 dny

Jan Campbell: Putinův vzkazhttps://www.prvnizpravy.cz/sloupky/putinuv-vzkaz/ “Projev ve své podstatě a zjednodušeně formulováno postavil Ukrajinu a Západ do velmi obtížné situace. Proč? Putinovo poselství má biblický význam! Někdo velmi brzo onemocní jak v Rusku, tak i na Západě a odejde ze scény, která s pravděpodobností hraničící s jistotou vyvolala v Kyjevě, Varšavě a Washingtonu reakci blízkou smutku. Jak tomu je v Praze,… Číst vice »

Ludvik
Ludvik
před 27 dny

Pro srovnání projev Joe Bidena, který přednesl 21.2.2023 v Polsku :

https://cnn.iprima.cz/videa/cnnzahranici/joe-biden-prednesl-projev-v-polsku

unkas
unkas
před 27 dny
Odpověď uživateli  Ludvik

to se nedá poslouchat, to je na zvracení. Ta americká nabubřelost a nadřazenost… hnus

mikkesh
mikkesh
před 26 dny
Odpověď uživateli  unkas

Já mám toho kluka rád. Z přistání v Řešově měl takovou radost, že si sjel z letadla po prdeli zábradlí jako školák. Ani toho nezbedu dole nestačili chytit.

cablik
cablik
před 27 dny

Pan prezident měl skvělý projev a řekl pravdu a takový národ by chtěli porazit pomoci fašounů tak to opravdu ne.

Lubez
Lubez
před 27 dny

To je jiný státnický výstup než od těch našich defektů.

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 27 dny
Odpověď uživateli  Lubez

Naši šašci – političtí i mainstreamoví – odbyli projev jako nesouvislý, štvavý, konfrontační a protizápadní, aniž by se namáhali jej jakkoliv blíže rozebírat. Jenom to někdo řekl a nadšené ovce to okamžitě převzaly jako neotřesitelné dogma. Poslušnost a hloupost – to opravdu ovcím od pětikloaky nechybí. Dokonce na Nově, tuším, zase nějaký zasvěcený komentátor… Číst vice »

Lubez
Lubez
před 26 dny
Odpověď uživateli  Haskuv Duch

Ano je.

mikkesh
mikkesh
před 26 dny
Odpověď uživateli  Lubez

Vám se nelíbí státnický projev “ministryně” ?https://twitter.com/vlvalek/status/1615407407919947776?lang=cs