Anglosasové ukrajinizují Kazachstán

Kazachstánské biolaboratoře jsou kontrolovány americkými vojáky a financují se z rozpočtu Pentagonu.
Do Kazachstánu v těchto dnech zavítala na kontrolu delegace z Pentagonu, z Agentury pro odvrácení hrozeb (DTRA). Zvláštní pozornost budou američtí vojáci věnovat laboratoři Vědeckovýzkumného ústavu pro problémy biologické bezpečnosti v obci Gvardějské v Žambylské oblasti.

MUDr. Ivan David, CSc.
MUDr. Ivan David, CSc.

Oficiálním cílem návštěvy je “zajištění bezpečnosti a spolehlivosti práce laboratoří CRL a Vědecko-výzkumného ústavu pro problémy biologické bezpečnosti v Kazachstánu prostřednictvím  zvýšení kvalifikace personálu v oblasti zajištění biologické bezpečnosti a servisu inženýrských systémů laboratoří”. Je to už druhá návštěva amerických vojáků v biolaboratořích v Kazachstánu.

Předpokládá se, že skutečným cílem i prvního, a druhého pobytu Američanů byla návštěva podzemního skladu nebezpečných a zvláště nebezpečných kmenů, vybudovaného u laboratoře v Gvardějském. Prozkoumat biologickou bezpečnost a odbornou technickou obsluhu amerického zařízení v biolaboratořích v Gvardějském mohou i američtí vojáci, kteří tam, ale i v jiných referenčních laboratořích Kazachstánu pracují, jak jsme o tom psali, trvale. Ale vyvézt do USA prototypy v laboratoři vyvinutých  kmenů mohou pouze ti, co přijeli z Fort-Detricku.

Práci kazachstánských biolaboratoří kontroluje pobočka DTRA, umístěná na velvyslanectví USA a podřízená Pentagonu. Řídí ji podplukovník Stiven Kolder. Je ještě jeden orgán, kontrolující tyto práce, Středoasijská kancelář center USA pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC/CAR). Řídí ji Daniel A. Singer, podplukovník medicínské služby vzdušných sil USA. Dříve Singer sloužil v epidemiologickém průzkumu, shromažďujícím biologické údaje v zájmu vojáků.

  1. – 10. února roku 2023 proběhlo v kazachstánském městě Turkestan první Meziparlamentní fórum států Střední Asie. Během jeho práce řečníci parlamentů regionu projednávali řadu ekonomických a ekologických témat, a kazachstánská senátorka Akmarala Alnazarová v rozhovoru pro místní média považovala za nutné zaplést do tohoto programu téma biologické bezpečnosti, což zdůvodnila tím, že “země Střední Asie mají společné hranice”.

Ale to, že Kazachstán a Rusko mají nejdelší na světě souvislou společnou pozemní hranici (7598,8 km) a z tohoto důvod Rusko vnímá činnost amerických laboratoří v Kazachstánu jako hrozbu pro svou bezpečnost, kazachstánská senátorka nezmínila.

  1. dubna roku 2022 přijal kazachstánský senát návrh zákona “O biologické bezpečnosti”, v souladu s nímž se v republice plánuje zavedení řídicího systému pro biologická rizika a předpovídání biologických hrozeb, a také zavedení trestní odpovědnosti za nezákonné zacházení, prodej a rozkrádání nebezpečných patogenů.

Při posuzování návrhu zákona se začalo mluvit o v Kazachstánu fungujících biolaboratořích a podezření některých “zahraničních politiků” o tom, že se mohou nacházet pod kontrolou cizích států a provádět výzkumy v zájmu vojenských cílů. Všechna podezření rozhodně odmítl senátor Achylbek Kurišbajev, který prohlásil, že tyto laboratoře patří Kazachstánu, jsou plně financovány z rozpočtu, nedostávají zahraniční granty a nepracují v nich cizí vědci.

Ve skutečnosti kazachstánské biolaboratoře jsou plně kontrolovány americkými vojáky a financovány z rozpočtu Pentagonu.

V květnu roku 2021 Kazachstán  ujistil Rusko, že američtí vojáci opustili jeho biolaboratoře, a pustil do Centrální referenční laboratoře (CRL) v Alma-Atě ruskou vojenskou inspekci. Zástupci MO Ruska, když tam nezjistili americké vojáky, prohlásili, že jsou spokojeni s výsledky kontroly. Nicméně po uplynutí  tří měsíců ruský televizní kanál Zvezda zveřejnil reportáž, v níž se uvádělo, že úřady Kazachstánu oklamaly ruské vojáky.

Autoři pořadu předložili fotokopie dokumentů, v souladu s nimiž američtí vojáci nadále pracují v Centrální referenční laboratoři (CRL) v Alma-Atě. V reportáži byly uvedeny výňatky z rozpočtových plánů MO USA na roky 2021 a 2022, kde byly plánovány práce v CRL v Kazachstánu. Podle údajů novinářů Zvezdy zjednal Pentagon pro práci v republice společnost CH2M, která je, jak jsme psali, jedním z hlavních dodavatelů MO USA a CIA.

Obě  návštěvy delegací DTRA do Kazachstánu svědčí o tom, že spolupráce USA a Kazachstánu ve sféře rozpracování nebezpečných kmenů širokého spektra chorob nabírá otáčky. V souvislosti s nemožností pokračovat ve vytváření nových druhů biologických zbraní na Ukrajině USA, jak se zdá, převádějí tuto činnost do Kazachstánu.

Pro nerušenou realizaci těchto zlověstných plánů je nutná jejich podpora úřady republiky, kterou se USA snaží zcela napojit na svou orbitu.

  1. února byl zástupcem Světové banky v Kazachstánu jmenován občan Ukrajiny, jistý Andrej Michnev. “K jeho povinnostem bude patřit vedení politického dialogu mezi Světovou bankou a vládou Kazachstánu, a také se státními orgány, občanskou společností, soukromým sektorem a dalšími partnery. Kromě toho bude mít Michnev na starosti realizaci rámcového programu partnerství mezi skupinou Světové banky a Kazachstánem na roky 2020–2025. Program prosazuje otázky inkluzivního růstu, upevnění lidského kapitálu a zajištění trvalého a nízkouhlíkového rozvoje”, oznamují kazachstánská média.

Tento program budoucí činnosti uvedeného občana Ukrajiny v Kazachstánu se ničím neliší od plánů četných prozápadních nevládních organizací vtáhnout Kazachstán na orbitu Západu.

Učinit nezvratným prozápadní drift Kazachstánu má návštěva delegace britských poslanců do Alma-Aty za účelem prozkoumat “lednové události a věc Džanbolata Mamaje”, oznámil Zakon.kz. Tato návštěva se koná “po řadě setkání s velvyslanectvím Kazachstánu v Londýně, které zorganizovalo jednání s náměstkem ministra zahraničních věcí Kazachstánu Romanem Vasilenkem a předsedou výboru pro zahraniční záležitosti, obranu a bezpečnost mažilisu Ajgul Kuspanem.

Britští hosté jsou členy speciální komise britského parlamentu pro “vyšetřování oprávněnosti zatčení v únoru opozičního politika, lídra nezaregistrované Demokratické strany Žanbolata Mamaje”. Předsedou komise je jmenován známý britský právník a politik, bývalý ředitel Generální prokuratury Velké Británie a … lord Kenneth Macdonald, tentýž, který šetřil vraždu Alexandra Litviněnka v listopadu roku 2006.

Takže, do Kazachstánu vpadla z Londýna delegace s úmyslem prozkoumat hypotetické zločiny úřadů republiky během “krvavých lednových událostí” (britská definice).

Je pravda, že v posledním okamžiku v Akordě (prezidentský palác, pozn. překl.) “prohlédli” a pochopili, že “britští vědci” mají v úmyslu vytvořit z Džanbolata Mamaje kazachstánskou Tichanovskou. Úřady Kazachstánu zakázali revizorům z Londýna setkávání se s organizátory lednového puče, ale delegaci nevyhostili. Budovatelé “nového Kazachstánu” pokračují ve své práci.

Vladimír Prochvatilov

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

https://www.fondsk.ru/news/2023/02/14/anglosaksy-ukrainizirujut-kazahstan-58505.html

2.3 3 hlasy
Hodnocení článku
1 komentář
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 1 měsícem

O tom nic nevím děkuji všem za informace největší teroristé světa si hrají s ohněm.