ZetaKorupce: Pokračování rešerše  Zástupná válka USA s Ruskem II

V druhé části rešerše konstatuje, že američtí zpravodajci si vytvořili systém pokrývající celý svět, na všech dostupných kanálech elektronické komunikace a přisvojili si moc zaznamenávat, analyzovat a navždy ukládat všechna data z vašeho života i ze života každého politika, jednotlivce či každé organizace ve světě–Tak se každý dotčený stává korumpovatelným digitálním otrokem.

Petr Vavruška
Petr Vavruška

A podle prezidenta Bidena disponují USA i kyberprostředky k nabourání životně důležitých infrastruktur, vojenských a bankovních systémů prakticky kdekoliv na světě. Rozsah této technologie popisuje rešerše v části ZetaKorupce /zkráceně ZK/. Vysvětluje i tento pojem v souvislosti se stádovitým chování mnoha politiků.  

××××

Porovnejme si rétoriku zástupné války, která se vede na území nešťasné Ukrajiny, která se nechala do války dvou jaderných velmocí vtáhnout. Kdyby zodpovědní politici po řadu let nehnali Ukrajinu do fatálního nepřátelství s Ruskem, k té válce vůbec nemuselo dojít!! Kdyby se Ukrajinci dohodli na nezávislém federálním státu s plným respektováním práv národnostních komunit, jazykových, kulturních, vzdělávacích a náboženských, v němž by volení vůdci byli suverénní v rozhodování, tak by s největší pravděpodobností k žádnému konfliktu nedošlo,“ Tady měla  česká diplomacie působit příkladem pokojného rozdělení, a bratrského soužití ­­Česka a Slovenska. Místo toho se staly dodavateli smrtících zbraní, které jen přiložily k bezvýslednému konfliktu. Rozhodující byl ale záměr zneužítí Ukrajiny k oslabení Ruska s důsledky tvrdě dopadajícími na EU. Tedy v plné míře i na ČR. USA ukončení konfliktu nedovolí. Je to totiž přesně to, co  je v  souladu s dlouhodobými záměry USA /viz 1. část seriálu/…

Alfred de Zayas, profesor mezinárodního práva a bývalý tajemník Komisie OSN pro lidská práva a vysoký expert OSN, nedávno řekl, že z pohledu mezinárodního práva ruské vojenské akce na Ukrajině sice porušili Chartu OSN, ale USA a NATO tak často historicky porušují mezinárodní právo, že se proto současné kroky Ruska ve smyslu mezinárodního obyčejového práva vytvořily precedens přípustnosti. Ty aplikují USA,  jak si dále ukážeme, i v IT .

Kořeny války na Ukrajině sahají mnoho let zpět a rozklíčovat příčiny konfliktu i jeho aktuální průběh je dnes pro běžného člověka v ČR potažmo v celé Evropě, téměř nemožné. To tzn. že pokud vycházejí z toho, co jim nabízí mediální mainstream v Česku, EU v Anglii, v USA, tak šanci nemají, protože tam jsou informace pod kontrolou,“ říká prof. Drulák. Z ruské strany se k nám toho dostane žalostně málo a hlavně ve formě: „Podívejte se, jak lžou!“ Cituji entomologa a pedagoga Martina Konvičku. V podstatě se nám zde vyprofilovaly dva „narativy“. Podle prvního věrolomní Rusáci, primitivní agresivní hordy žijící ve fašistické diktatuře vedené šílencem, bezdůvodně napadli zaručeně civilizované, demokratické a proevropské Ukrajince, kteří se jen brání, povahu mají holubičí a nepřejí si nic jiného, než se těšit z bezmezného dobra demokratického západu. Druhá verze zní zhruba tak, že ve fašistickém režimu žijí oni Ukrajinci, že Ukrajincům vládnoucí režim od r.2014 se střídavým nasazením zabíjí a šikanuje ony Rusáky, kterým nezbylo než oplatit ránu ranou. Strašlivé je, že žádný novinář či komentátor se neodváží ty dva narativy poměřit. A média nám zatajují a převracejí informace, a vnucují co si máme myslet, a že kdokoli si to nemyslí, že je vyvrhel a ruský šváb.

Uniklý dokument vládního think-tanku RAND Corporation, z ledna 2022 popisuje, jak byla energetická krize v Evropě Spojenými státy plánována. Hlavním cílem, je rozdělit Evropu – zejména Německo a Rusko a zničit evropskou ekonomiku tím, že do politiky instaluje užitečné idioty, kteří zastaví ruské dodávky energie na kontinent. To se v ČR už stalo. Po ukončení dodávky ropy a plynu z Ruska, musí Evropa zahořet rozhořčením a bude nucena se přeorientovat na energonosiče z USA. Evropa pak nebude hledět na výdaje což dovolí USA vyřešit své finanční problémy. A my se s naším LNG opět ocitneme v roli zachránců Evropy“.., K vytvoření obrazu neomaleného Rusa, musí být zasvěcena veškerá činnost masmédií. Evropany je třeba tak vystrašit ruským nebezpečím, aby to oni sami chtěli a nechat Evropu uzrát do předvýbušného stavu. A k zajištění světového míru musí prý Američané Rusko anektovat! A bude-li se i nadále Rusko vzpírat naší vedoucí roli ve světě, jsme připraveni prostřednictvím NATO na tento ruský postoj odpovědět.

Na druhé straně, podle ministra zahraničí Lavrova, má ruská armáda nové poslání, a sice ukončení dominance USA ve světě a aby skoncovala s bezohlednou expanzí a směřováním USA k úplné dominanci na mezinárodní scéně, a pod nimi i zbytku loutkových západních zemí.  A ruská strana konstatuje, že USA připravovaly Ukrajinu na zástupnou válku proti Rusku 8 let, s cílem pomocí nekonečných provokací rozpoutat v Evropě válečný konflikt, (na kterém USA už 2x zbohatly) a zpřetrhat ekonomické vztahy Evropy a Ruska. To už se plně zdařilo. K tomu prezident Putin prohlásil, že Rusko už obnovilo svůj status světové velmoci, což odráží jeho roli v současných mezinárodních vztazích. A že je povinností ukončit 8leté bombardování revoltujícího ruskojazyčného Donbasu a Luganska s 15 000 jejich obětí, včetně 11000 civilních, které za ta leta povraždila pravidelná a zejména nepravidelná ukrajinská armáda.

K zaujetí jednoznačný postojů, ke kterým je veřejnost zpracovávana, je nezbytné mít neustále na mysli, že v době války to, co se říká na nepřátelské straně fronty, je vždy propaganda a to, co se říká na naší straně fronty je pravda a spravedlnost, věc lidskosti a křížové tažení za mír a demokracii.“  V případě Rusko-americké zástupné války nám chybí odpovědi na mnoho otázek. Ptejme se:

Provokace USA a lokajských zemi NATO vyvrcholily „Majdanem“ známým scénářem rozvratů v řadě zemích. Moskva poukazuje na 800 vojenských základen /Rusko 2/ situovanými u ruských hranic. I na desítky laboratoří /na území USA zakázaných/, zkoumající prý obranu proti bojovným chemickým a biologickým látkám.

Je pravdivé, že část východní Ukrajiny je pod tlakem neonacistických bojůvek typu Azov, požadujících aby celá Ukrajina  mluvila ukrajinsky a nechce, aby ruština, v zemi kde žije přes 7 milionů  Rusů, byla druhým jazykem? A že tomu měly zabránit jednotky složené z ukrajinsky mluvících obyvatel převládajících na západní Ukrajině

Podle průzkumu provedeného na Ukrajině v září 2022 přiznalo „kladný vztah“ k banderovcům /ve válce po boku německých nacistů na Ukrajině masakrující Židy, Poláky a Čechy/, 43 % dotázaných oproti 22 % z r. 2013. Negativně vnímá banderovce 8 % respondentů, oproti dřívějším 42 %. Tato čísla jsou nečekaným úhlem pohledu „pod hladinu ukrajinské společnosti“. A „fejk“ to asi nebude, když tuto informaci přinesli Ukrajinci sami.

Je pravda, že v r. 2015 americký Kongres zakázal Pentagonu výcvik a vybavení praporu Azov? Zástupci Kongresu jej označili za „odpornou nacistickou formaci“ I když nyní jsou už jeho příslušníci prezentováni jako hrdinové potlačující snahy k vytvoření federativní Ukrajiny.

  1. května 2022 prý vydalo ukrajinské ministerstvo kultury a info politiky pokyn Ukrajinskému knižnímu institutu zničit všechny knihy vydané v Rusku, vytištěné v ruštině nebo přeložené z ruského jazyka. Akce cílí i na všechny klasiky ruské literatury. Podle ředitelky institutu knihy je nutné zničit min. 100 milionů knih, přinášejících zlo.

Může Moskva přípustit existenci základen NATO s jadernými raketami na ukrajinském území, s doletem 7 minut do Moskvy /gen. Pelz/?

Jsou úmyslné, nebo inscenované raketové údery z obou stran na kritickou civilní infrastrukturu Ukrajiny, tedy na nemocnice, elektrárny, na přehrady či plynovody příznakem genocídy?

Obě strany se vzájemně obviňují z mučení a poprav zajatců i civilistů, z používání zakázaných zbraní a z inscenované genocidy. Existují důkazy o obchodování s lidskými orgány předčící Kosovo. Politici obou bojujících stran si vzájemně vyhrožují taktickými jadernými zbraněmi.

ZetaKorupce

Do povědomí Američanů, podobně jako kdysi Němců, je s pomocí neomezené propagandy vtloukáno, že jejich země je povolána vládnout světu a ten vést. Jaké jsou metody k prosazování současné hegemonie USA? Ty na základě vyjádření vrcholných amerických politiků a v souvislosti s viditelnými důsledky jejich činností, analyzuje tato rešerše, která vysvětluje mj. i bezhraniční servilitu se všemi jejich činy. Dodávám, že všechny informace a deklarace z této rešerše jsou mediálně známé a většinou i prověřené časem, ale málokdo je schopen uvést je v současnosti do přímých souvislostí.

Premiér Fiala přišel s novým pojmem, že občané mají právo na „korigované“ informace, protože svět prý čelí dezinformační kampani cizí velmoci. Nesděluje ale kterou velmoc má na mysli. Ani kdo bude zprávy korigovat.

I já jsem se pokusil v tomto materiálu o pojmenování nového pojmu. Mně k tomu ale nestačily 3 řádky, ale pro vysvětlení jeho funkce a důsledků jeho aplikaci jsem potřeboval přes 6000 slov. Pokusil jsem se definovat u nás dosud nepojmenovaný systém názvem ZetaKorupce, který už nejméně od r. 2013 výrazně ovlivňuje světové politické dění a korumpuje je. K názvu mne inspiroval obří systém amerických tajných služeb disponujících neomezenými prostředky pro aplikaci nejrůznějších typů korupcí. Jak je tomu dosaženo? NSA, organizace CIA, se snaží sesbírat všechno a schovávat to navždy, chlubil se už v r. 2013 šéftechnik CIA Hunt: A už se téměř podařilo zpracovat všechny informace vytvořené lidmi.“ Vytváří se jakýsi sledovací stroj času, umožňující se vracet k událostem v životě kteréhokoli člověka, k nimž před měsíci či roky došlo. Američtí zpravodajci si vytvořili korupční systém pokrývající celý svět, na všech dostupných kanálech elektronické komunikace.  To umožňuje vládě USA sledovat prakticky každého, kdo se kdy dotkl počítače nebo zdvihl telefon a každý dotčený se stává jejím korumpovatelným digitálním otrokem. K tomu slouží databáze v obřím datovém centrum v Utahu, která odposlechnutá data, podle W. Binleye, systém ukládá a analyzuje, řádu nepředstavitelných zetabajtů /10na23/! Pro informaci – bývalý šéf Googlu Eric Schmidt konstatoval, že celkový objem vědomostí od začátku lidstva do r. 2003 se rovná jen pěti exabajtům..“

A podle prezidenta Bidena disponují USA i kybernetickými prostředky k nabourání životně důležitých infrastruktur, vojenských a bankovních systémů prakticky kdekoliv na světě a použijí je v čase, který si sami určí. Tedy i tehdy, když se jakékoli vlády ve světě, dokonce i jejich spojenci, nebudou chovat dle představ americké vlády. To je nepokryté vyhrožování celému světu!! V rozhovoru Stone – Putin byl zmíněn malware, který měl zničit elektrárny, komunikace, vyřadit zemi z provozu. Musíte si přeci býti vědomi těchto rizik. Putin: „Tomu možná nebudete věřit. Na počátku 90. let jsme měli za to, že studená válka skončila a že není důvod přijímat nová obranná opatření.. V našich závodech na výrobu jaderných zbraní byli přímo v provozu do r.2006 američtí pozorovatelé. Důvěra a otevřenost Ruska byla bezpříkladná. Až po útocích na Irán pomocí viru Suxnet a na Rusko v r. 2006-10 jsme si toto nebezpečí uvědomili a začali budovat ruský kybernetický potenciál. Bylo to obtížné, ale pomohla vysoká úroveň vzdělávání“.

V čem tkví falešná vstřícnost většiny světových politiků s USA

Ve vojenské části konfliktu má Rusko určitou převahu., ale v informatice a propagandou s USA katastrofálně prohrává. Podle chorvatského prezident Milanoviče „se členové NATO vzdali své suverenity, poslušně poslouchají Washington a v každém jejich vyjádření primitivně kopírují každé vyjádření USA a dokonce soutěží v rychlosti a četnosti jeho opakování“. V osočování Ruska a Číny vyniká zejména česká politika. Kde pramení servilita mnoha politických špiček, ve věci sankcí proti všem a kdo se odváží zpochybnit vedoucí úlohu USA ve světě? Snad to alespoň trochu osvětluje tato rešerše.

Spojené státy zatlačily Evropu do sankční války proti Rusku. Ta se už stala politicky a dnes už i ekonomicky plně závislá na USA. V západní koalici, jsou USA jediným a neomezeným vůdcem a ostatní jen loutkami bez otázek plnícími rozkazy. Americký deep state má zájem na oslabení Evropy a na vytvoření řízeného chaosu v ní. Možná jste se podivovali nad rychlostí a ochotou akceptace amerických požadavků. Nechápete proč vrcholní politici mnoha zemí se bez rozmyslu předhánějí, aby co nejrychleji vyhověli přáním či jenom náznakům vysloveným USA. Jak je to možné? Ono je totiž velice obtížné zaujmout realistický postoj pro naprostou většinu západních “vůdců” z jednoduchého důvodu – nejsou to vůdci, ale loutky, které jen odezírají ze rtů představitelů jednoho známého centra moci. A vůbec neřeší důsledky, které jejich zemi škodí. V tom vyniká zejména česká politika.

Je neuvěřitelné, jak se Američanům ve spolupráci s Anglosasy podařilo zotročit a zmanipulovat celou Evropu a vehnat proti sobě do války dva největší slovanské národy. Žasneme, že synové a vnuci hrdinů Ruska a Ukrajiny kteří v boji proti hitlerovským zrůdám bok po boku společně umírali, dnes zabíjí jeden druhého jako nesmiřitelní nepřátelé. Jak se mohlo stát, že i zbývající slovanské národy stojí na straně nejděsivějšího predátora světa USA a v roli užitečných idiotů eskalují válku zasíláním zbraní a bojové techniky, čímž si kopou vlastní hrob, protože pokud se válka přehoupne přes hranice Ukrajiny, budeme my a další slovanské národy první na ráně. A Amerika si nad svým zvráceným dílem mne ruce v bezpečné vzdálenosti od válečné zóny. Válka, v níž umírají Slované, přináší USA bohatství, zatímco Češi a další nejen slovanské země budou za Ameriku umírat, v lepším případě zchudnou a stanou se na Americe  totálně závislé. /Skvělá definice z internetové diskuse/.

Co všechno se děje při vašem prvním a dalšími kontakty s internetem.  Otevřete prohlížeč  a váš požadavek se vydá pátrat po cílovém serveru. Předtím projde skrz systém TURBULENCE, což je jedna z nejúžasnějších zbraní NSA. Vaše žádost proletí několika servery. Ty jsou instalovány v budovách předních telekom. společností po všech spojeneckých zemích, ale také na US ambasádách a vojenských základnách a v nich fungují dva kritické nástroje. TURMOIL je jako stráž, přes kterou musí projít veškerý internetový provoz. Když zaregistruje váš požadavek, zkontroluje jeho metadata, zda obsahuje selektory, či kritéria která si zaslouží prozkoumání. Tím může být cokoliv, co si NSA usmyslí. Označí-li vaši zásilku jako podezřelou předá ji na servery NSA TURMOIL. Zde se rozhodne, který z vytěžovacích nástrojů – čili mw programů proti vám bude použit. Zvolený nástroj se zašle programem QUANTUM, zpět do programu TURBINE, který jej naočkuje do komunikačního kanálu a dopraví vám jej společně s www stránkou, kterou jste navštívili. Analytické rozhraní o vás vytvoří profil, vaše zvyky, kam chodíte, co kupujete, s kým se stýkáte. Rozvětvená síť vazeb, GPS souřadnic, platebních údajů, SMS zpráv a emailů potom nabídne tajné službě a vládě kompletní rekonstrukci vašeho soukromí a rodinných vztahů, včetně fotografií a videí. Umožňuje číst i vaše e-maily, historii brouzdání po internetu, prohlížet vše co bylo umístěno na sociálních sítích, prostě cokoli. Lze nastavit upozornění, které vyburcuje, když nějaký člověk nebo přístroj, který analytika zajímá, bude aktivní, a vidět jaké zadání napsal do vyhledávače. Také vytvořit si souřadnice geoplotu, kterým ho analytik obehnal, aby se zjistilo, jestli se z něho nevzdaluje kdo do něho vstoupil a mnoho dalšího… To vše platí ve zvýšeném rozsahu i pro infrastruktury zemí. Požadované spojení se uskuteční za 687 ms, za které se doživotně napojíte na sledovací systém amerických tajných služeb a NSA, který získal přístup nejen k vašim datům ale i metadatům. Big Data jsou obrovský trychtýř, do kterého spadne úplně všechno co se vás týká. O tom se nikdy nic nedozvíte, ale od této doby jim patří celý váš digitální život.

 Jak vás metadata svlékají donaha

 Funkce metadat. Technické a sw vybavení, nutné k trvalému shromažďování ukládání a analýze miliard každodenních telefonátů a internetových spojení mezi miliardami lidí se zdá naprosto nepochopitelné. Základem je práce s metadaty.  Metadata, data o datech získaná z jiných dat umožní zadolovat do minulých odposlechů kohokoliv. Je možné špehovat každého, kdo má telefon či počítač, zjistit, kde se nachází, co s kým dělá a co dělal kdykoliv v minulost. K tomu výše uvedeného mohou zahrnovat datum, čas hovoru, jeho délku, číslo odkud se volalo, volané číslo a místa, kde se v té době nacházely  oba přístroje.  Metadata e-mailů mohou obsahovat údaje o typu počítače na kterém informace vznikla, kde a kdy, komu počítač patří, kdo e-mail odesílal, kdo byl adresátem, kdy a kde byla zpráva odeslána, kdo další k ní měl přístup. Špiclujícímu prozradí adresu, kde jste minulou noc přespali, v kolik jste vstávali. Sdělí mu všechna místa, kam jste se dostali během dne, i délku zdržení. Ukážou, s kým jste byl v kontaktu, a kdo kontaktoval vás. Při omračujícím množství digitálních propojení v celém světě zkrátka nelze odposlechnout každý telefonát, nebo přečíst všechny e-maily. Komunikace se prohání důkladným sítem. Metadata jsou pro sledujícího hlavním zdrojem informací.. Vy je však nemáte pod kontrolou, ta se tvoří automaticky činností strojů bez vašeho přispění a vědomí. Další stroje tato data sbírají, ukládají a analyzují.  Vaše přístroje neustále komunikují za vás, ať chcete či ne a vaše data už ve skutečnosti nejsou vaše. Také mohou i vymazat data, která se jim příčí a trvale změnit, o tom dále. A odposlech jakkoliv zašifrované dokumentace není problém. Každý váš kontakt s jakoukoliv síťovou elektronikou vygeneruje až stovku uvedených metadat.všechny vaše kontakty a aktivity se doživotně ukládají v databází US tajných služeb. Jde o to uchvátit víc než vaše slova, a převzít úplnou kontrolu nad vaším zařízením, Podobnými digitálními otroky se stávají miliardy osob a zejména množství politiků po celém světě. Zpravodajské agentury se tedy daleko více zajímají o metadata. To jim dovoluje zpracovat mapy, časové linky a synapse kontaktů, pojící se k životu každého člověka, z nichž se dají extrapolovat předpovědi chování dané osoby. Metadata k tomu mohou vyzradit prakticky vše co o vás potřebuje vědět. Zatím snad ještě s vyjímkou toho, co se odehrává jen ve vaší hlavě. K čemu byl ale takovýto systém vůbec vytvořen? K pochopení dosahu US tajných služeb do celosvětové a tudíž i české infrastruktury a politiky a obranou proti primitivní propagandě je třeba pochopit praktiky typu Amerika first.

V tom nám, kromě nepokrytého vychloubání US politiků, napomáhají odhalení WikiLeaks, Edwarda Snowdena a Olivera Stonea. Nicméně značná část infrastruktury internetu – kabely a satelity, servery a komunikační věže, cenzurní pátrací stroje, souhvězdí národních satelitů, poskytující GPS, spadá pod americkou kontrolu, takže 90% světového internetového provozu prochází přes techniku vyvinutou v USA, říká Snowden. Jde také o sw, /Microsoft, Google, Oracle/ i hw /HP,  Apple, Dell, i všechno od čipů /Intel, Qualcomm,/ přes routery /Cisto, Juniper/ až po platformy, zajišťující  e-mailový provoz, chod sociálních sítí a cloudová úložiště /Google, Facebook, Amazon/, poskytující služby i americké vládě i polovině internetu. Zopakujme si že: To vše umožňuje vládě USA sledovat prakticky každého, kdo se kdy dotkl počítače nebo zdvihl telefon. Vždy ani americký president, který by měl mít svrchovanou moc, si nezatelefonuje, aby tomu 17 tajných služeb nenaslouchalo a okamžitě nepředávaly všecko co řekl, tisku. Stejně tak nemůže zakročit proti CIA, protože ti mají aspoň padesát způsobů, jak ho zničit. To se týká jakéhokoliv politika, osoby, organizace či vlády. Ministryně zahraničí USA se dokonce chlubila jak jí to  usnadňuje jednání, např. i v OSN ovlivňovat téměř každého. Chceme-li porozumět chování většině současných politiků je nutné mít to neustále na vědomí.

Např. procesory INTEL mají na úrovni hw backdoor, instalovaný výrobcem ve spolupráci se CIA. Ten pak v počítačích, mobilech a jiných přístrojích nelze smazat. Přitom už vůbec nezáleží na operačním systému. NSA pronikla i do platebního styku Swift. Existuje i svědectví, kde pracovník INTELu popisuje spolupráci CIA a INTELu na vytvoření zranitelností a backdoorů v čipu IME, skrze které byl odposloucháván i Donald Trump. Říká „Vím přesně, jak to udělali, protože jsem strávil 3 roky přidáváním backdoorů do Management Enginu. Rozhraní IME běží na chipsetu základní desky a dokáže spouštět zakryptované programy v jakémkoliv kódu. Pokud je kompromitovaný hw, celý stroj je kompromitovaný. Máte-li procesor řady INTEL i3, i5 nebo i7, tajné služby vás mají“. Démonizace Huawei je dána zejména tím, že její zařízení nenechává zadní vrátka pro špionáž americké NSA.

Dálkové ovládání politiků, tvorba kampaní

Systém nabízí nespočet možností jak kohokoli zkorumpovat, zničit případně prosadit. Popišme si jen pár z tisíců možných scénářů: Představme si politického kandidáta s ambicemi třeba senátora, který tuší pod jakým dohledem je. Ale o svou karieru se musí nějak zasloužit u svého vševědoucího protektora, který o něm ví mnohem víc než on sám. Pak se musí zapojit do světového loutkového divadla a začít sbírat proamerické body. Horlivost jeho vystupování, nebo kontakty se vhodnou osobou či organizací mu, bez jeho vědomí, sumarizují proamerické, nebo i americkofobní body.  Automat vybere podle zadání analytika vhodné osoby. Ten zjistí slabé i finanční stránky osloveného i jeho blízkých a dá najevo, že je dobře zná a naznačí jejich možné využití. Následně požádá o nějakou službu, třeba je pověřen zorganizováním kampaně. Nějaký čas se ověřuje jeho servilita. Neomezené aktivity pro prospěch USA jsou bonusem. Je-li politik odsouhlasen je mu elektronicky nabídnuta účast v nějakém nadnárodním týmu, na konferenci, stáž na zahraniční universitě, /nejlépe třeba v souběhu s poslaneckým mandátem jeho země/, udělena medaile /třeba tajné služby/, posílení jednostranného mediálního monopolu, či placená funkce v neziskové organizaci financovaná natištěnými dolary. Takto připravený lokaj pak může být i pověřen organizací, třeba barevného převratu řízeného z něčí ambasády. Výhodou takovýchto praktik je, že jejich iniciátor stojí v pozadí a může se odkazovat na rozhořčené veřejné mínění, šířené unifikovanými médii. Takto zkorumpovaný politik nemá kam ustoupit a stává se dalším z milionů digitálních otroků zapojených ve službách geostrategických zájmů velmoci.

Typický produkt ZetaKorupce, s dosud v historii neexistující mediální podporou, představuje prezident Zelenský. Je ukázkou celosvětové kampaně “Héros de la liberté“, „Hrdina naší doby“. Média a představitelé už nevědí, jakými superlativy ho opěvovat tak moc je fascinuje „úžasná odolnost“ komika, který se zázračně proměnil ve „vojevůdce“ a „zachránce světové demokracie“. Kupříkladu předseda maďarského parlamentu Kövér o něm prohlásil: „Když někdo potřebuje pomoc, tak o ní většinou prosí slušně. Sice je vytrvalý, ale vždy žádá a už vůbec nevyhrožuje! Člověk většinou vyhrožuje nepřátelům, ne těm, které chce mít za přátele…“ Jak je možné že se v poslední době ukrajinská hlava státu objevuje na titulních stranách novin, zahajuje zprávy, zahajuje filmové festivaly, obtěžuje parlamenty, blahopřeje a dovoluje napomíná své kolegy v čele desetkrát mocnějších států, než je on sám, a to tak jak to nepoznal žádný filmový herec ani politický vůdce před ním. Je to důkazem rozsahu mediálního informačního monopolu, kterým disponují pouze USA. Stal se výhradním tlumočníkem mocenských pokynů USA. Tak lze pomocí dalších digitálních otroků v řadách vrcholových politiků a médií, bleskově a dramaticky zrežírovat celosvětové kampaně, které nelze nijak oponovat. Např ve stylu ombudsmanky Ukrajiny, která přiznala: „Připravovala jsem fake news dvakrát denně – v 10:00 a 17:00.“ Taková velkovýroba lží je bez jakéhokoliv ověření celosvětově šířena ZK systémem a rozhořčeně přijímána parlamenty a špičkami EU jako nediskutovatelný fakt.

Fialova vláda nepracuje pro lidi této země. Politiku nemá žádnou a stala se loutkou někoho jiného, a neustále čeká na nějaké pokyny svrchu, jak zaznívá z mnoha stran. Můžeme spekulovat. Typické je chování české ministryně obrany při projednávání direktivního nákupu předražených amerických stíhaček F35. ČR by se vzdala vlastního řízení protivzdušné obrany, které by spadalo pod NATO. Ty by bylo možné na dálku odpojit a nikdo v ČR už by je neodstartoval. „Jak průhledné,“ napsal na twitter poslanec za ANO Jiří Mašek. „Vláda nakoupí nejdražší americké letouny, schopné nést jaderné zbraně /proč?/, které už nechce kvůli drahému provozu ani americká armáda a my se zadlužíme o stovky miliard na celá desetiletí. To bez řádné analýzy potřeb. A přitom si dovolila rozhořčeně kritizovat švédského velvyslance, který předložit výrazně efektivnější nabídku ze strany Gripenů.

Rusko schválilo seznam nepřátelských zemí. Je na něm pouze USA a Česko. Ráda bych poděkovala ruské vládě za tuto čest říká předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedkyně TOP 09.

A doslova útokem na rusofobní body je instalace na Rakušanově budově MV ČR, znázorňující trojici vlajek – českou, ukrajinskou a vlajku s vyobrazením ruského prezidenta ve vaku, který se používá na přepravu mrtvol. Je zcela zřejmé, že mnozí čeští politici z vládní koalice, podobně jako Zelenský, si dovolí cokoliv, protože za zády cítí silnou podporu z USA a vědí, že nemohou být sestřeleni ze svých politických pozic .

Politici jsou pod stálým dohledem i ti v Europarlamentu. Nulandová prozradila, že USA mají na různých místech Evropy výcvikové tábory, kde školí své digitální otroky – novináře. Všichni ví, kdo je pachatel útoku na Nord Streamu ale nikdo se neodváží ani pípnout. Kdo tedy řídí ukrajinskou loutkovou vládu? Ukrajinci neumírají za svobodu, jak nám bulíkují naše média, nýbrž za americké velmocenské a obchodní zájmy,“ USA vložily do krvavého převratu na Ukrajině 5 miliard dolarů a to se nedělá z lásky k demokracii, ale jako investice. Jejím cílem je vytvořit podmínky pro zabránění spolupráce ekonomik zemí Evropy a Ruska a následně jejich ovládnutí. Ceny amerického plynu je nepřátelský akt vůči Evropě.  Válka na Ukrajině je záminka k vydírání. Navíc USA ničí evropské ekonomiky sabotážemi. Drulák: “Nyní s tím, co se děje na Ukrajině, jak na to reagujeme, že jsme Rusku vyhlásili ekonomickou válku, to je zásadní chyba, která nás všechny strašně poškodí. Jen nákup plynu na spotovém trhu způsobí EU ztrátu 300 miliard eur”

Odstavení Nord Streamu učinilo kontinent závislý na US LPG. Američané pochopili, že v EU jsou ještě servilnější pitomci, než si mysleli, a proto: Na dodák s ruským LPG dají to správné razítko, tím původně ruský plyn odideologizují a zvýší tak mnohonásobně cenu s dovozem do EU – třeba přes půlku světa. A EU vděčně platí za záchranu jako mourovatí  a ještě  s pocitem, že to kupují od Američanů. A tím přece dávají Rusku na p.del! A to je scénář pro plynofikaci i pro ČR!

 Dálkové ovládání infrastruktur států

Němcům začíná docházet, že operace „Ukrajina“ není namířena jen na utlumení rozvoje Ruské federace, ale daleko více na podmanění si západní a střední Evropy. Proto Američané učiní cokoli a ničeho se nebudou štítit. Jednoznačně první roli na tom všem hrají zvláštní služby USA a Británie. Je nesporné, že jejich působení tímto směrem bude pokračovat. Mimochodem, všechno, co se dosud stalo, zcela zapadá do koncepce Pentagonu o válkách v budoucnu, kdy se hlavní břemeno přenáší na zvláštní služby a skupiny speciálního určení, schopné utajeně provádět přípravu diverzí a zasahovat. Nutno vzpomenout, že už v r.2017 se chlubil tehdejší president Trump, že hackeři sponzorovaní jeho vládou, úspěšně instalovali škodlivý mikrokód fungující jako “killswitch”, pro náhlé a nečekané vypnutí ruské elektro sítě. Jde prý o umístění ochromujícího sw do řídících systémů elektráren a rozvoden, s agresivitou, o kterou se nikdo předtím nepokusil. A nyní registrujeme zpřesnění od současného prezidenta Bidena: USA disponují kybernetickými prostředky k nabourání životně důležitých infrastruktur, vojenských a bankovních systémů prakticky kdekoliv na světě a použijí je pod záminkou o které nehodlají diskutovat a v čase, který si sami určí. Tedy v případě, když se jakékoli vlády ve světě, dokonce i jejich spojenci, nebudou chovat dle představ americké vlády, jim hrozí mj. zlovolný blackout. To už bylo např. podle venezuelských odborníků nejen ve Venezuele otestováno. Prohlášení výslovně uvádí, „že kybernetické útoky proti Rusku budou útočné, nikoli obranné operace“ a lze je synchronizovat s vojenskou intervencí. Digitální otroci v nejvyšších funkcích tak musí žít ve stálých obavách, že je každý jejich krok bedlivě sledován a jestli plní co se od nich očekává!

Úloha tajných služeb

 Zde je namístě varování už Dwight Eisenhowera, že vojensko-průmyslový komplex odvozuje legitimitu svých aktivit z toho, že stále vytváří nové konflikty a je schopen vytvořit stát ve státě – moc v pozadí, která vše ovládne. A o CIA řekl Harry S. Truman – prezident USA 1945-1953. “Pokud do toho vidím, nespokojují se tito chlapci ze CIA s tím, aby informovali o válce a podobných událostech, ale jdou dále a dělají své vlastní války. Nikdo nemůže vědět, co právě mají za lubem. Vydávají miliardy dolarů, aby kdekoliv podněcovali neklid, jen aby měli něco, o čem by mohli podávat zprávy….Tato služba se vyvinula ve vlastní vládu, která operuje zcela v tajnosti. Tito lidé nikomu nepotřebují skládat účty. To je v demokratické společnosti velmi nebezpečná věc..” A platí to stále. Americká zpravodajská komunita vytvořila systém pokrývající celý svět a zaměřený na stopování identifikátorů všemi dostupnými kanály elektronické komunikace. Amerika je hegemonem a její tajné služby jí dovolují zmanipulovat cokoliv. Přisvojila si i moc zaznamenávat, analyzovat, a navždy ukládat data ze života kohokoliv ve světě a následně s nimi ve prospěch USA i pracovat!

Americký prezident vyhlásil v r.2021 stav nouze, aby prý zabránil ohrožení americké telekomunikační sítě. V exekutivním příkazu uvedl, že nejmenovaní cizí nepřátelé zneužívají zranitelnosti amerického Telecomu systému a představují bezpečnostní riziko, nebo špionáží či sabotáží ohrožují životně důležité americké komunikační sítě. To umožňuje zablokovat veškeré transakce zahrnující komunikační technologie kontrolované protivníky USA. Hrozí toto nebezpečí i v ČR? Jednoznačně ano. Vše nasvědčuje tomu, že jsou to naši „spojenci“, kteří nás a naše politiky léta sledují a odposlouchávají, mají pod palcem naši klíčovou infrastrukturu, ale my servilně předstíráme boj proti někomu jinému.

Historie ukázala, že USA si ve většině států s výjimkou Číny a dnes už patrně i Ruska, skutečně mohou dělat co je napadne. Stone cituje Snowdena co zažil ještě jako zpravodajec NSA v Japonsku. NSA jim chtěl ukázat naše možnosti. Nadšení jim vyprchalo po žádosti o pomoc při sledování jejich obyvatelů. Prý je to nezákonné. „Tak jsme si napíchli celou zemi. A šli jsme dál. Jakmile nám patřil jejich komunikační systém, zaměřili jsme se na infrastrukturu. Nainstalovali jsme malé spící programy do rozvodných sítí, přehrad, nemocnic. A kdyby přestali být našimi spojenci, všechno by zhaslo. A nešlo jen o Japonsko“.

„S naším malwarem jsme pronikli např. i do Mexika, Německa, Brazílie, Rakouska. V Číně, Rusku, Iránu. Ve Venezuele to lze pochopit.  Ale v Rakousku, Holandsku, Dánsku a dalších „spřátelených zemích?  Sledovat jsme měli i hlavy států i významné průmyslnílky. Mapovat obchodní dohody, sexuální skandály, diplomatické depeše.“ Němečtí experti se shodují na tom, že aktivní špionáž USA v Německu a dalších zemích bude pokračovat, nelze ji totiž nijak objevit a kontrolovat. „V USA totiž převládá na odborné úrovni arogance a nezájem o berlínské rozhořčení nad počínáním NSA,“ řekl mluvčí frakce CDU/CSU. Cílem elektronické špionáže se stala ministerstva, ambasády, firmy, univerzity i novináři. Pravda je, že každá takto napíchnutá země se stává americkou loutkou a rozšiřuje její kompars..

Hrozbu světu odhaluje WikiLeaks, který zveřejnil 8000 stránek o špehovacích zařízeních CIA.díky knize Edwarda Snowdena Nesmazatelné záznamy a nabubřelých vyjádření amerických politiků, si už můžeme představit, jak systém pracuje. NSA pomocí programu PRISM umožňuje běžně získávat data od MS, Yahoo, Google, Facebooku, YouTube, Skype, AOL, a Apple, včetně e-mailů, foto, audií, obsah brouzdání na webu, a všech dat uložených v cloudu. Tak NSA přetváří dotyčné firmy v ochotné spojence. Sbírání informací z vyšších serverů je ještě agresívnější. Umožňuje zachycovat data přímo z infrastruktur – z přepínačů a routerů po celém světě prostřednictvím satelitů a vysokokapacitních optických kabelů natažených na dně oceánů. Navíc všichni sw výrobci sídlící v USA jsou nuceni do svých čipů a operačních systémů zabudovávat “zadní vrátka” pro využití NSA, CIA, které umožní do systémových aplikací zanést úmyslně chyby. Kancléřce Angele Merkelové spadly růžové brýle, když se dozvěděla že špiclové z amerického konzulátu ve Frankfurtu poslouchali a zaznamenávali její telefonické rozhovory. Zní přímo komicky, když se dovídáme o vyšetřování odposlechu předsedkyně britské vlády s jepičím politickým životem a nevadí nám už nejméně 8leté šmírování milionů světových politiků korumpovaných ve prospěch USA. To vše obstarává v NSA Special Sources Operation Unit, jednotka která vytváří utajená sledovací zařízení, a instaluje je do firemních prostor úslužných poskytovatelů služeb po celém světě. Řekněme si jaká je praxe u šmírování páteřních optických sítí .

Jak nabourat páteřní optické sítě ?

 Páteřní telekomunikace dnes probíhá skoro výhradně po optických sítích! Svět je dnes zasíťován statisíci km dálkových optických kabelů položených v zemi, v moři, v oceánech. Každý kabel má mnoho desítek optických vláken, z nichž každé je schopno přenášet data rychlostí stovek gigabit/s. A právě páteřní optické systémy, které ve standardech Synchronní Digitální Hierarchie /SDH/ a Ethernet over SDH, multiplexují a přenášejí drtivou většinu světových telekomunikací – od internetu až po páteře mobilních sítí a jsou dnes hlavními zdroji odposlechů. K nabourávání do nich slouží propracované korupční a analytické systémy. Min. 80% světových páteřních optických kabelů prochází USA, tvrdil už v r.2017 bývalý technický ředitel NSA William Binney. USA to umožňuje sledovat všechny přicházející komunikace. Páteřní podmořské kabely jsou dnes nezbytné pro fungování všech digitálních odvětví. Přes tyto kabely prochází 97 % telefonního a internetového provozu a 10 bilionů dolarů v denních finančních transakcích a vše je nahráno a uloženo v USA. Podle Guardianu už z r.2018: „NSA bude brzy schopné sbírat ročně 966 exabajtů, celkových internetových přenosů. Bývalý šéf Googlu Eric Schmidt konstatoval, že celkový objem vědomostí od začátku lidstva do r. 2003 se rovná jen pěti exabajtům.

Na území ČR je dnes položeno nejméně 30000 km páteřních optických kabelů asi s 1 500 000 km optovláken. Cca 98% optických páteřních sítí je privátních a většina v úplném, nebo částečném vlastnictví zahraničních společností. Mapa jejich průběhů a vzájemných průniků, která by měla spadat do kompetencí ČTÚ, pokud je mi známo, neexistuje. Běží-li po takových páteřních sítích strategické okruhy státních institucí, což pro ČR platí v plné míře – tedy vlády, tajných služeb, ministerstev obrany, zahraničí, vnitra, energetiky, průmyslu, financí a dalších, či komunikace týkající se infrastruktury /dopravy, rozvodů VN, ropovodů, plynovodů, energetických zásobníků, vodovodních sítí, nebezpečných výrob/, jakož i výzkumu a významných obchodních informací /např. stav tendru dostavby JE/, existují desítky míst, kde je možné tuto komunikaci“ napíchnout“. To zejména v uzlech, v kterých se signály větví, nebo kvůli útlumu optického signálu opakují. Provozní bezpečnost páteřních tras je zajišťována tzv. „kruhovými spoji“. Tzn., že každý páteřní okruh je zálohován jinou cestou. Komunikující nemají ani tušení kudy jejich komunikace probíhá. A zde je řada možností celé informační toky jednoduše a nekontrolovaně, často i mimo území republiky napíchnout a získané informace odeslat na patřičná místa ke „zpracování“. O tom se nikdo a nikdy nic nedozví.. Jako mnoholetý manager konstrukce optických okruhů a autor jejich rozsáhlé databáze vím o čem píši.

Funkce National Security Agency

 Z dokumentů, Snowdena vyplývá, že britské výzvědné středisko GCHQ je trvale nabouráno do stovek páteřních světových kabelů a monitoruje, kopíruje a ukládá z nich obrovské toky citlivých informaci. Ty jsou sdíleny pomocí programu Tempora, prolamujícího hesla rychlostí až bilion kombinací za sec. a analyzující obsah a metadata s americkým partnerem – NSA. Kritérii výběru tohoto gigantického systému, jsou prý bezpečnost, terorismus, organizovaný zločin a hospodářský blahobyt“ /rozuměj – průmyslová a obchodní špionáž/. Jen tato síť dodává internetová data z více jak 27 podmořských kabelů a získala přístup k neuvěřitelným 21 600 terabajtům denně. Platí ročně miliony liber tajným týmům, které instalují ukrytá spojení, nebo odposlechy optických kabelů bez vědomí, ale i s vědomím jejich vlastníků. A napojení na páteřní kabely operátorů optických sítí je často, podmíněno udělením či odebráním licence i společnostem působících mj. i u nás. Těm nezbývá než spolupracovat. Nabourávaná data ze satelitních, mobilních a především optických sítí se koncentrují v ohromné databázi sloužící ve prospěch USA. K pochopení tohoto systému je nezbytné se s ním alespoň orientačně seznámit. i když vím, že jen přečíst tyto stránky a vstřebat další možné důsledky je velmi náročné a vyžaduje čas /viz. kniha Od telegrafu k informační pandémii/. Teprve potom lze pochopit bezmeznou servilitu řady umožňujících snímat tajně a nesmazatelně ukládat a vyhodnocovat telekom. provoz v reálném čase najednou z celých států, proti čemuž není běžné obrany.

National Security Agency – NSA je vládní kryptologickou organizací MO USA. Jejím úkolem je sběr a analýza zahraniční komunikace, získávání zpráv rozvědek a ochrana inf. systémů vlády. K tomu slouží obří datové centrum NSA  kde systém ukládá a analyzuje podle W. Binleye, odposlechnutá data v řádu nepředstavitelných zetabajtů /10na23/! Podle Nejvyšší soudu je tajným službám USA povoleno nabourávat se do jakéhokoli počítače ve světě. K tomu byla zřízena divize kybernetických operací CIA UMBRAGE, která provádí i tzv. mimicking, maskující průniky jejich hackerů za útoky jiných států. Umí připravit kybenetické útoky, ukrást informaci a zanechat stopu země či osoby, kterou z činu obvinila, může generovat jednu falešnou kauzu za druhou. To se také neustále děje.

Známe-li její „schopnosti“, lze předpokládat, že umí zinscenovat téměř cokoliv, např. vložit podvržené dokumenty, či třeba dětskou pornografii do mobilů a počítačů kterékoli země, společnosti, významné osoby ve světě. Celá represivní mašinérie zaměstnává desítky tisíc specialistů a je zdokonalením scénáře, podle něhož byly napadeny na základě vykonstruovaných  afér Vietnam, Irák,  Irán,  Afganistán, Libye, Jugoslávie a řada dalších s  miliony genocidních obětí.

Vzpomeňme kauzu Vrbětice, která cíleně zničila zbytky česko-ruských vztahů. Bývalý velvyslanec ČR ve Francii prof. Petr Drulák uvedl, že oběma nanejvýš zděšeným politikům prezentujícím zadanou kauzu, bylo nepochybně rychle připomenuto, že mohou do týdne skončit jako Petr Nečas, pokud  Westinghouse přijde o lukrativní zakázku na Temelín, neboť v řádné soutěži by nemohl uspět,“ Proto bylo nezbytné ze dne na den stádovitě odsouhlasit  vyloučení Ruska z tendru. A to nás přijde velmi draze.. Prof. Drulák  dodává, že když politikovi zpravodajská služba předkládá tento druh zpráv a patrně se ještě zaštítí potvrzením od jiné, např. od americké, tak politik nemá kapacitu říct Ne. Ten výklad dostává veřejnost jako hotová fakta, a kdyby o něm začal pochybovat, tak k tomu má zpravodajská služba svoje nástroje.

Znáte větší ohrožení demokracie ve světě? Když už nemůžete ani vědět, zda předkládaná svědectví nebo informace pro veřejnost nejsou podvržená. Navíc podle svědectví Udo Ulfkotta, dnes již nežijícího německého novináře, léta spolupracujícího se CIA a autora knihy Koupení novináři, se podle pokynů tajných služeb, připravují účelové mediální kampaně, které jsou pak zveřejňovány pod jmény „renomovaných“ novinářů. A podle News Weeku, Pentagon vytvořil tajnou sílu 60 tis. vojáků, s vojenskou i civilní identitou a mnoho z nich pracuje s identitou falešnou. Řeší domácí i zahraniční úkoly na pomezí „míru a konfliktu“!! Obvinění není třeba nijak prokazovat, stačí spekulace typu “patrně, podle vysoce důvěrných zdrojů, pravděpodobné, téměř jisté” atd., ale vždy se rozpoutá „bezpochybná“ mediální kampaň, proti které není obrany. Pak se rozhořčeně vyhlašují sankce v důsledku „ochrany demokracie“. Nesčíslněkrát přetiskovaná lež „renomovanými médii“ typu agentury Bloomberg, pandemicky zaplaví miliardy lidí na celém světě, pro něž se stane nediskutovatelnou pravdou. Znalá servilní média i politici se připojí automaticky. Zapůsobí i autocenzura.  A když už mediální manipulaci nelze ututlat, vyhlásí se do světa zcela falešné řešení. A pozornost veřejnosti se buď svede jinam, nebo časem vyšumí a zapomene se. Nebo se popírání obludné lži stane stíhatelným tabu /jako např.11.září/.

Jak se v ČR staneme digitálními otroky

Nutnost utajení nebyla při privatizaci telekomunikací, našimi naivními vládami nikdy brána v úvahu. Nicméně odposlechy nejvyšších představitelů EU ukázaly, jak i zde byla tato pravidla, v naivní důvěře ke spojenectví, zanedbána. Už v r. 2005 jsem dnes už neexistující  ministerstvo informatiky na tento problém, z pozice managera konstrukce okruhů v telekomunikační společnosti, při osobní návštěvě upozorňoval. Bezvýsledně. Nikdo se totiž tehdy ani neodvážil pomyslet, že je vůbec něco takového ve spojeneckých vztazích možné. Přitom dnešní internet není bezpečný, je to nástroj neomezeného sledování. Každé vaše vyjádření v mobilu či internetu se nahrává, sumarizuje daleko za hranicemi a v případě potřeby, nejprve elektronicky a později i fyzicky vyhodnocuje. Na Zemi už zbývá málo států, jejichž představitelé si dovolují jen připomenout USA platnost mezinárodně-právních norem. Ale státy EU, tedy ani ČR mezi ně nepatří!

V PS ČR prošla novela telekomunikačních zákonů, která dala vojenské kontrarozvědce neuvěřitelné pravomoci. Bez souhlasu soudu bude moci vojenská tajná služba hromadně sbírat nebo kopírovat veškerá data o českých občanech a jejich komunikacích. Informaci přinesl iDnes. Dovoluji si spekulovat,  že sběr dat a jejich analýza budou zpracovávána programy XKeyScore a Prisma vyvinutým pro popsané americké tajné služby. Je to počátek vzniku policejního státu, který bude nejen číst vaše emaily a esemesky, sledovat vaše kontakty a bude je i archivovat po dlouhá desetiletí. A dovoluji si i odhadnout, že hlubokou i historickou analýzu vybraných dat bude patrně pro ČR provádět cizí zahraniční tajná služba. Analytické rozhraní  o vás vytvoří již popsaný profil tedy  vaše zvyky, kam chodíte, co kupujete, s kým se stýkáte. Rozvětvená síť vazeb, GPS souřadnic, platebních údajů, SMS zpráv a emailů potom nabídne tajné službě a vládě kompletní rekonstrukci vašeho soukromí a rodinných vztahů, včetně fotografií a videí. prý disponuje obrovskými technickými možnostmi, jako třeba odposlechy téměř kohokoliv a kdekoliv na světě. To může ale získat pouze od  tajných služeb USA. A rozhodně ne zdarma. Podle Miroslava Macka se stáváme politicky nejlokajštějším americkým státem. Podobným systémem k sledování svých občanů na vlastním území pravděpodobně disponuje patrně už jen Čína.

A že nejde o spekulaci dokazuje zjištění, že NSA prováděla špionáž proti podnikům švédského a dánského obranného průmyslu, jak uvádí v 11/2020 Pledge Times.. Zdroje tvrdí, že americká agentura získala přístup k informačním sítím a datovému centru na dánském území, což jí umožnilo sledovat datové podmořské kabely Nizozemska, Norska, Německa, Dánska, dánské politické instituce a švédská vojenská zařízení. Paradoxem je, že to vše za spolupráce dánského vojenského zpravodajství. Nepřipomíná vám to něco?

 Konvenční vedení válek nahradily tzv. „hybridní útoky.“ V reakci na odhalení špiclování světových politiků tajnými službami v minulých letech prohlásil za lidovce předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek v r.2017, že my odmítáme, aby se ČR stala vazalem cizích mocností. Chceme pracovat a aktivně navrhovat účinné nástroje pro eliminaci vlivu cizích mocností na chod republiky. Skvělé předsevzetí! Problémem je že tyto mocnosti nejmenoval a ani nenastínil jak to provést.  Určitě mu ale poradil ministr, předseda pirátů Bartoš IT, specialista současné vládní koalice, který se odvážil ještě před volbami v r.2017 nahlas vyslovit, že bezkonkurenčně největší hacker ve světě jsou USA. K tomu lze doložit statistiku ČTK z května 2020: „Nejčastějším zdrojem kyber. hrozeb pro české organizace jsou Spojené státy, ze kterých pochází 33 % hrozeb, 22 % je od domácích hackerů, 17 % pochází z Irska, 8 % z Nizozemska, 7 % z Německa a 5 % ze Španělska.“ Rusko není vůbec uvedeno. Tuto skutečnost však výroční zprávy BIS patrně bohorovně pomíjejí.

A nic nezměníme na tom, že žijeme ve zvráceném světě, v němž lze kohokoli beztrestně šmírovat a hackovat, převracet vinu a pravdu, lhát na mezinárodní scéně a předstírat přitom, že to je součástí boje za demokratické hodnoty. Musíme žít ve světě, kde si jedna velmoc prostřednictvím IT vytvořila systém gigantické korupce na celosvětové ovládání lidí. Je třeba vzít rozum do hrsti a naučit se v takovém světě žít a přemýšlet, jak si ještě zachovat běžné lidství a podle toho události vnímat. O to se pokusím třetí části rešerše s názvem Hrozby pro infrastrukturu státu.

4 4 hlasy
Hodnocení článku
21 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Havloidni zmetek
Havloidni zmetek
před 3 měsíci

Zde je záznam z protestu / piety před Úřadem vlády, vede to tam Slávek Popelka, jehož jméno znám již ze Svobodné Evropy z dob socialismu, že prý ho tehdy socialistická police šikanovala. Před 10 lety Havlistická justice napařila Popelkovi 3 roky podmíněně za to, že protestoval na stejném místě před Úřadem vlády… Číst vice »

mikkesh
mikkesh
před 3 měsíci

Děkuji panu Vavruškovi, že mi konečně někdo v rychlosti dokázal vysvětli co jsou to ty slavné západní hodnoty.

Havloidni zmetek
Havloidni zmetek
před 3 měsíci

Včera jsem stál před Úřadem vlády v rámci Piety za zastřeleného občana na místě jeho sebevraždy s transparentem “SVOBODU PRO POLITICKÉ VĚZNĚ ČERMÁKA A TUŠLA” a přijela policie a nejdříve si mě vyfotila s tím plakátem a pak ke mě přišel jeden z nich a požádal mě o občanský průkaz a zapsal si mě a pak mi vysvětlil, že tu máme nahlášenu pietu za… Číst vice »

vera havrankova
vera havrankova
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Havloidni zmetek

Bože, kam jsme to dotáhli???

vaclav
vaclav
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  vera havrankova

Přesně tam, kam nás tento po hadrákový režim chtěl dostat.

Havloidni zmetek
Havloidni zmetek
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Havloidni zmetek

Dnes jsme tam byli zase před Úřadem vlády, ale dnes jsme měli jenom české vlajky, přijelo zase policejní auto a vystoupil policajt a vyfotil si nás, nasedl do auta a odjel. Rakušan z nás má strach, a to je dobře. V neděli je tam nahlášena před Úřadem vlády demonstrace. Ten Úřad vlády, to je jejich bolavý… Číst vice »

maxim
maxim
před 3 měsíci

Nooo …., USA je známo rádo machruje, vzpomeňme si na Hvězdné války Ronalda Regana, pohádky, které ani dodnes us průmysl nedokázal realizovat … Celosvětovou síť lze strukturovat do autonomních podsítí s bránami s různými funkcemi…, na té nejjednoduší úrovni to dělá u “cenzury” Internetu Čína … Důležité sítě využívané v Číně a Rusku pro vnitrostátní… Číst vice »

cablik
cablik
před 3 měsíci
vaclav
vaclav
před 3 měsíci

Díky autorovi za skvělý článek a redakci za jeho zveřejnění.

Karel2002
Karel2002
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  tomaskova

A zvládnou USA bojovat na dvou frontách? Navíc Rusko i Čína mají jaderné zbraně.

cablik
cablik
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Karel2002

Nezvládnou nic Rusko s Čínou spolupracuje a spolu jsou neporazitelní. USA jen vyhrožují ale určitě je nenapadnou moc dobře vědí že na to nemají. Jejich zastaralé Minutemany by byly sestřeleny a hypersonické zbraně by byly u nich co by dup.

vaclav
vaclav
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  cablik

Pořád se spoléhají na to, že vyřadí velení, ale to je omyl robotická atomová torpeda neodvolá nějaký hloupý poručík. Je jasné, že naprogramovaná torpéda nejdou již po vyslání signálu(nikoliv fialenkova) přeprogramovat a tím je zaručen konec USA

cablik
cablik
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  vaclav

Ano a ponorky jsou nachystané v bojových postaveních s torpédy Poseidon. Po Rusku opět jezdí jaderný vlak a o hodně překvapeních v záloze ani nevíme.

Haskuv Duch
Haskuv Duch
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  Karel2002

Spoléhají na to, že buď na jednu či na druhou frontu budou zástupně posílat horlivé bojovníky pravdy a lásky z evropských či asijských zemí. Něco jako moderní křížové války.

spartak
spartak
před 3 měsíci

Ano ,USA trousí strach po celém světě a nejposranější je Česká vláda!

tomaskova
tomaskova
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  spartak

Jak by nebyla, když jí jde o vlastní konta? O blaho národa jistě ne, ten klidně obětují.

vaclav
vaclav
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  tomaskova

To už bylo obětováno uskutečněním hadráku a hloupostí českých lidí.

cablik
cablik
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  spartak

Vy to nevíte že to jsou poskoci NWO kteří si světovládu USA přejí je třeba se zbavit pěti miliard zbytečných jedlíků a proto to oni nesmí vyhrát.

vaclav
vaclav
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  cablik

Jinak, poskoci budou likvidováni také.

cablik
cablik
před 3 měsíci
Odpověď uživateli  vaclav

Jenže o tom ani neví přežijí jen miliardáři a miliarda otroků a to se nesmí stát.