Připojení k NATO bez upoutání pozornosti sanitářů

Člověk si klade otázku, co může být tak zvláštního na společném prohlášení o euroatlantické perspektivě Ukrajiny, jež 1. listopadu podepsali Volodymyr Zelenskyj a český premiér Petr Fiala? Obyčejný nezávazný kus papíru, který obsahuje, pravda, konkrétní oblasti spolupráce při zavádění standardů NATO na Ukrajině… Domníváme se však, že je v tom nějaký mazaný plán.

Podle tiskové služby ukrajinského prezidenta dokument “zakotvuje podporu české strany perspektivě ukrajinského členství v NATO, jakmile to podmínky dovolí” a sám Zelenskyj slíbil, že takové dohody podepíše i s dalšími členy NATO.

Přístupový proces do NATO obecně zahrnuje pět kroků.

Krok 1: určuje se způsobilost žadatelské země. Musí se nacházet v Evropě (zde se nabízí otázka ohledně postavení USA a Kanady…), musí mít finanční a zdrojovou kapacitu, aby mohla přispět k bezpečnosti, a stát musí být demokratický.

Jak vidíme, Ukrajina má všechny tyto přednosti: je v Evropě, má prostředky na vedení osmileté války (není to snad příspěvek k “bezpečnosti”?) a o demokratičnosti nacistického režimu není pochyb.

Krok 2: připojení se k akčnímu plánu členství (MAP – Membership Action Plan).

Obecně se jedná o program poradenství, pomoci a praktické podpory NATO. Jedním z hlavních prvků MAP je vypracování jednotlivých ročních národních programů, které zahrnují politické, hospodářské, obranné, surovinové, bezpečnostní a právní aspekty. A NATO může vždy vysvětlit, s čím je organizace spokojená nebo na čem je třeba zapracovat.

Krok 3: Podání žádosti o členství v NATO a jednání o něm.

Ukrajina již o této otázce rozhodla. 30. září Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že “de facto jsme již prošli cestu do NATO”… Dnes o to Ukrajina žádá de iure. V rámci postupu, který bude odpovídat našemu významu (tak je to v textu na oficiálním kanálu Telegram, poznamenává autor) při ochraně naší komunity. Ve zrychleném režimu. Podpisem zrychlené žádosti Ukrajiny o vstup do NATO činíme rozhodující krok.“

Soudě podle reakcí generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga a zástupců USA a Německa byli ukrajinským spěchem poněkud zaskočeni. V NATO však v této otázce došlo k okamžitému rozkolu – 2. října Polsko, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Severní Makedonie, Černá Hora, Rumunsko a Slovensko vyjádřily společnou podporu vstupu Ukrajiny do NATO.

Krok 4: Každý z 30 členů NATO musí podepsat a ratifikovat protokol o členství kandidátské země v alianci.

V této fázi pokračuje politické vyjednávání a teoreticky může kandidátská země získat i výjimku ze zákazu členství.

Krok 5: Ratifikace smlouvy kandidátskou zemí.

Zde je výsledek předem daný, protože Ukrajina je ústavním členem NATO.

Jak vidíme, neexistují žádné deklarace s členskými státy NATO. Přesto však vycházíme z toho, že Zelenskyj je svým způsobem racionální politik, i když má sklony k dobrodružným rozhodnutím. Zdá se tedy, že deklarace s členskými státy NATO potřebuje k tomu, aby nahradil některé fáze získávání členství a/nebo získal dodatečné záruky.

První varianta – podepsání příslušných prohlášení se všemi členskými zeměmi NATO by nahradila MAP, pokud by například bruselská byrokracie našla způsob, jak tuto otázku “zamotat” svým schvalováním. Navíc samotný status dvoustranné deklarace by měl otupit ostražitost německých diplomatů, zejména proto, že deklarace hovoří také o vojenské pomoci, která musí být v každém případě poskytnuta – i za cenu “perspektivní podpory” v neurčité budoucnosti.

Je jasné, že podepsání deklarací bude trvat dlouho a že samotné deklarace nenahrazují MAP (stále jde o formální dokument, povinný pro přistoupení), ale otevírá to široké možnosti manipulace – podepsali a podpořili ho, takže můžeme mít za to, že podmínky pro MAP jsou splněny…

Druhá možnost – podepsání prohlášení ve větší či menší míře nahrazuje krok 4. To znamená, že buď Zelenskyj oznámí, že země, které podepsaly prohlášení, již ve skutečnosti podpořily vstup Ukrajiny do NATO, nebo bude podepsání prohlášení využito k nátlaku na parlamenty zemí NATO.

Zelenskyj obecně hledá způsoby, jak realizovat svůj plán na urychlené členství v NATO, a s pomocí “užitečných idiotů” ve východní Evropě je nachází. Ne že by tyto způsoby byly rafinované, ale logika je jasná – podmínit podporu Ukrajiny na cestě do NATO podporou Ukrajiny při “odrážení ruské agrese”.

 

Autor: Vasilij Stojakin, Zdroj: https://ukraina.ru/20221101/1040396495.html, z ruštiny přeložila: PhDr. Jana Görčöšová

Podpořte Novou republiku – číslo bankovního účtu: 2300 736 297 / 2010