O čem se mlčí s Dušanem Lukášikem (video 12:18)

Stanislav Novotný se ptá Dušana Lukášika jak lze dle odborníků a technické inteligence úspěšně využívat obnovitelné zdroje ku prospěchu občanů místo nesmyslů, které prosazují aktivisté a nevzdělanci z řad Green Dealu, kteří častokrát popírají i přírodní zákony.

Stanislav Novotný
Stanislav Novotný

Nová republika děkuje za finanční dary, které posíláte 

na účet 2300 736 297 / 2010

 

WEBY:

► O čem se mlčí: https://ocemsemlci.cz

► Asociace nezávislých médií: https://nezavislamedia.cz

SLEDUJTE TAKÉ:

► Twitter: https://twitter.com/ocemsemlci

► Facebook: https://www.facebook.com/O-%C4%8Dem-s…

► Instagram: https://instagram.com/ocemsemlci_cz

► VK.com: https://vk.com/ocemsemlci

► Rumble: https://rumble.com/ocemsemlci

► Telegram: https://t.me/ocemsemlci

POSLOUCHEJTE:

► Buzzsprout https://ocemsemlci.buzzsprout.com/

► Podcasts.Apple https://podcasts.apple.com/us/podcast…

► Spotify: https://open.spotify.com/show/1Sr9hlu…