Zástupná válka USA s Ruskem o světovládu I

Žijeme v době v níž přestaly platit smlouvy a dohody. V r. 2000 byl Paul Wolfowitz spolu se Zbignewem Brzezinkim hlavním řečníkem na velkém ukrajinsko-americkém sympoziu ve Washingtonu, za účasti ukrajinských nacionalistů.,kde se zavázali podpořit nezávislou Ukrajinu, vyprovokovat Rusko k válce s ní a nakonec financovat zničení vzmáhajícího se rivala USA.

Petr Vavruška
Petr Vavruška

Faktory energetické krize

V první části rešerše sestavené z běžně dostupných informací analyzuje rétoriky zúčastněných stran s tlakem na vznik vojenského konfliktu. Dozvíme se, jak byla energetická krize v Evropě plánována Spojenými satáty, jak se jim plán daří plnit i příčíny lichvářsky předražených německých dodávek všech energií vedoucí k astronomickým cenám všeho, včetně potravin. Lidé spadnou do bídy a ztratí víru v budoucnost.  Bez plynu zanikne řada našich tradičních oborů, včetně odchodu automobilek z Česka..

V druhé části rešerše konstatuje, že američtí zpravodajci si vytvořili systém pokrývající celý svět, na všech dostupných kanálech elektronické komunikace a přisvojili si moc zaznamenávat, analyzovat a navždy ukládat všechna data z vašeho života. Tak se každý dotčený stává korumpovatelným digitálním otrokem. A podle prezidenta Bidena disponují USA i kyber prostředky k nabourání životně důležitých infrastruktur, vojenských a bankovních systémů prakticky kdekoliv na světě. Rozsah této technologie popisuje rešerše v části ZetaKorupce. Vysvětluje i tento pojem v souvislosti se stádovitým chování mnoha politiků.

Žijeme v době v níž přestaly platit smlouvy a dohody. V r. 2000 byl Paul Wolfowitz spolu se Zbignewem Brzezinkim hlavním řečníkem na velkém ukrajinsko-americkém sympoziu ve Washingtonu, za účasti ukrajinských nacionalistů.,kde se zavázali podpořit nezávislou Ukrajinu, vyprovokovat Rusko k válce s ní a nakonec financovat zničení vzmáhajícího se rivala USA. Uniklý dokument vládního think-tanku RAND Corporation, z ledna tohoto roku podrobně popisuje, jak byla energetická krize v Evropě plánována Spojenými státy. Hlavním cílem, který popisuje, je rozdělit Evropu – zejména Německo a Rusko – a zničit evropskou ekonomiku tím, že do politiky instaluje užitečné idioty, kteří zastaví ruské dodávky energie na kontinent. Takových je mezi českými politiky víc než dost. Klíčem k tomu je zatáhnout evropské země do války na Ukrajině. Naše pokračující akce v této zemi nevyhnutelně povedou k vojenské reakci Ruska. Umožní to vykreslit Rusko jako agresivní stranu a aplikovat připravené sankce.  Porovnejme si rétoriku zástupné války, která se vede na území nešťasné Ukrajiny, která se nechala  do této války vtáhnout. To přesto že je to jen válka mezi USA a Ruskou federací, dvou jaderných velmocí. T o je také to jediné na co se obě strany shodnou..

Pohled vlády a špičkových politiků USA

Náčelník amerických ozbrojených sil v Evropě generál T.D.Wolters pronesl 24.února 2022 řeč, která by měla znepokojit každého politika. Prohlásil, že smyslem pobytu americké armády v zahraničí je “tvorba míru” a že USA musí, aby tento mír světu zajistilo, Rusko anektovat. A jestliže se i nadále bude Rusko vzpírat naší vedoucí roli ve světě, jsme připraveni prostřednictvím NATO na tento ruský postoj odpovědět.  Studie Pentagonu už  v r. 2019, bezostyšně říká, že “musíme Rusko převálcovat a vyvést z rovnováhy, a k tomu musíme použít Ukrajinu a ZP jako nástroj“. Tedy zemi, o které až do února všichni uznávali, že je zmítána gigantickou korupcí, kde si oligarchové za rozkradené budují své soukromé armády a dochází zde k vraždám novinářů i opozice. Oliver Stone na Facebooku vyjadřuje obavu, že zběsilá protiruská propaganda připravila půdu pro jaderný výbuch pod falešnou vlajkou na Ukrajině, který by svět vycvičený protiruskou rétorikou interpretoval jako dílo Ruska. Kongresman Ron Paul píše, že od konce studené války se USA vměšovaly do Ukrajiny a rozsévaly dračí sémě, jehož plody sklízíme. Na území Ukrajiny se podařilo rozdmýchat nesmiřitelnou občanskou válku. Z americké strany jde ale především o trvalý rozvrat vztahů mezi EU a Ruskem. To se už perfektně zdařilo. Mezi pragmatismem, EU i ČR preferujícím směr, odkud teče levná ropa a plyn a kde může být prakticky nekonečný odbyt našich výrobky, leží zbídačelá a rozkradená planina nikoho, s názvem Ukrajina. Skvělý příměr diskutéra!

Tajemník Bílého domu Earnest vzkazuje EU: Ke konkurenci budou USA vždy přistupovat z pozice síly. „Závazky vyžadované od našich evropských partnerů, aby zavedli a udržovali sankce, jsou značné. Mají ekonomiky daleko integrovanější s Ruskem než USA, a uznáváme, že mnohé zemně, s nimiž počítáme, budou muset pokračovat se sankcemi, i za cenu určitých obětí ve své vlastní ekonomice“. /To v ČR děláme, navíc tak servilně, že jsme si už nenávratně rozvrátili vlastní průmysl, export a prosperitu/.. A Putin se prý musí rozhodnout, jestli bude pokračovat se zkázou své ekonomiky a pokračovat s izolací Ruska v pomýlené snaze po obnově velkoleposti Sovětského impéria.

My máme nejsilnější vojenskou sílu světa, řekl už před lety exprezident Obama a zkroutíme ruce zemím, či srazíme do kolen země neochotné dělat to, co potřebujeme, aby dělaly. My nemáme sobě rovného ve smyslu státu, který by se chystal nás napadnout či nás přechytračit, k čemuž by se svým nukleárním arzenálem mohlo mít nejblíž Rusko, ale nemohou nic takového projektovat v měřítku celého světa, což my ano. Naše vojenské výdaje jsou větší než dalších 10 zemí dohromady včetně Ruska. USA budou používat vojenskou sílu jednostranně, pokud to naše trvalé zájmy vyžadují. A bude-li bezpečnost našich spojenců v nebezpečí upřednostňujeme jednat společně se spojenci a partnery. Pokud naše zájmy nejsou v přímém ohrožení, je práh pro vojenskou akci vyšší. V tom případě se je budeme snažit mobilizovat, aby sdíleli ono břemeno a dosáhli trvalých výsledků!“ I to se už zdařilo.Z

Zacházet s Ruskem, jako by to byl náš nepřítel, vyhovuje pouze americkému vojenskému průmyslu a na něm přisátým různým institutům, říká americký exsenátor Roberts. Tato válka je pro USA opět mimořádně zisková. Zbrojovky chrlí zbraně pro Ukrajinu jako divé. Bude to jako v Afganistánu, kam byly byly investovány dva triliony USD skoro výhradně do zbraní a dnes je jednou z nejchudších zemí na světě? Tak je to ale všude, kam USA vstoupí. Afghánistán nyní žádá OSN o pomoc, protože 23 milionů obyvatel se nachází pod hranicí chudoby a země je po 20 letech přítomnosti USA ohrožena ve své existenci, konstatuje Cyril Svoboda“ Kde jsou ty peníze, ve kterých kapsách a na kterých účtech skončily?“ ptá se. Půl bilionu eur formou dotací a půjček hodlá na obnovu Ukrajiny uvolnit EU. Dokáže tak obrovské částky peněz na Ukrajině ohlídat a doufejme, že budou vědět, komu peníze půjčují .

Uhasit dluhy USA bez radikálního pádu životní úrovně je realizovatelné jen na cizí účet, jakkoliv cynicky to zní, sděluje Paul Christie ředitel „Institutu globálních perspektiv“ při Columbijské univerzitě.. Proto je třeba organizovat události tak, aby celý svět, každá strana v té či oné míře, se účastnila na řešení finančních problémů Ameriky. Jen taková globální kooperace dovolí zachovat mír na planetě. K tomu je třeba přeorientovat ekonomiku Evropy tak, aby se Evropané „sami zřekli“ energetické spolupráce s Ruskem! To prý povede k gigantickým vkladům kapitálu do amerického zkapalněného  plynu a k vytvoření mocné infrastruktury pro jeho zpracování a dodávky do Evropy. Evropa pak nebude hledět na výdaje, což dovolí USA vyřešit své finanční problémy. USA jde tedy o záchranu amerického krachu Evropou. Jak mají Evropané napomoci záchraně prosperity svobodného světa? Dluh bank je astronomický. US banky vytvořily časovanou derivátovou bombu 278 bilionů USD! Po sečtení jejich aktiv se dopočtem jen k 9,8 bilionů. Evropané se musí třást z možné ruské invaze, tvrdí Christie. „Vytvoření obrazu neomaleného Rusa, musí být zasvěcena veškerá činnost masmédií. Pro zpřetrhání ekonomických vazeb je třeba Evropany tak vystrašit ruským nebezpečím, aby to oni sami chtěli a nechat Evropu uzrát do předvýbušného stavu. I to se také plně zdařilo. Po ukončení dodávky ropy a plynu z Ruska, musí Evropa zahořet rozhořčením a bude nucena se přeorientovat na energonosiče z USA. A my se s naším zkapalněným plynem opět ocitneme v roli zachránců Evropy“.

Jak tato „záchrana“ Evropy bude probíhat?

“Německo už prý nebude řešit otázku dodávek plynu do ČR a  bude plnit plynem pouze ty zásobníky, které fungují pro německé spotřebitele. „Problém dodávek ruského plynu je tedy ve skutečnosti problémem samotných Čechů.” Německá mateřská společnost RWE, která vlastní české PZP, podle místních novin nevidí pro podnikání v ČR perspektivu. Vedení se rozhodlo zbavit se české divize a prodat všechna skladovací zařízení. Vláda ČR odmítla jejich zpětná nákup za 12 mld Kč s odkazem na údajnou pomoc z Německa /které nemá plyn ani elektriku/!

Liquefied Natural Gas (LNG) je v překladu zkapalněný zemní plyn. Účelem poptávkového šoku bylo, prosadit  na trhu plyn z USA v Evropě. Jenže to je kapka v moři. Když si vezmeme, že roční spotřeba ZP Evropy dělá 500 miliard kubíků ročně, pro Německo 95 a pro ČR 9,5 miliard m3 a dodávka  amerických 22 miliard  LNG pro celou EU, není divu, že z Česka plánuje odejít společnost RWE, protože nechce mít na krku zásobování tímto plynem. K tomu navíc bude, nejen v ČR, zcela chybět po 5-7 let infrastruktura /terminaly, nová potrubí, kompresní stanice a vyrovnávací zásobníky, bez nichž by nebyl plynulý provoz možný/. ČR ani Německo nemá žádný LNG terminál. Kdyby obě země měly 100% přejít na LNG, potřebovaly by ročně přes 900 cest pronajatých lodí, které jezdí zpět prázdné  .Jen pro Česko by muselo sem a tam jezdit 15 lodí, tedy každá by se mohla otočit max. šestkrát za rok. K jejich vyprazdňování by byly třeba současně 3-4 terminály. Jen samotné napuštění zkapalněného ZP i následné vyprázdnění tankeru trvá několik dnů… Tonáž této přepravy plynu mezi USA a Evropou  by byla srovnatelná s tonáží válečných dodávek ve 2.SVV  mezi USA a Británií! Zkapalnění ZP a proces dopravy k zákazníkům je energeticky a logisticky velice náročné. Jen při přepravě přes oceán se ho ztratí 15-20 %. V praxi je ZP třeba po zkapalnění , uskladnit, přečerpat, převézt 18500 km, celou cestu chladit na -163 stupńů, znovu přečerpat, uskladnit, znovu zplynovat odpařenímt, natlakovat s dusikem do roury a transportovat. Nejde tedy pouze o transport přes oceán, ale musí se vynaložit značná energie na opětovné zplynování a další vysoké náklady na dopravu k zákazníkovi přes Evropu.

300 metrová cisternová loď 45 metrů šířky s 9 metrovým ponorem už prý odstartovala nezávislost na ruském ZP, tvrdí Poláci. Umožní ji terminál na přijímání a odbavování obřích plavidel se zkapalněným ZP u Svinoústí, který se budoval 12  let  a  přišel  na 15 miliard korun.. Jeden ale pro východní Evropu zdaleka nestačí a jejich neurčený počet bude nutné napojit na dosud neexistující plynovodné sítě s řadou kompresních stanic. Na výstavbu dalších terminálú se prý naše vláda pokouší dohodnout spolufinancování s Holandskem, Polskem, možná i s Německem, které zvažuje výstavbu plovoucí terminálů.. Evropské státy se prý chystají před zimou, jako náhradu za ruský plyn vybudovat síť 20 plovoucích terminálů na LNG z nichž každý vyjde asi na 500 milionů dolarů (12,3 miliardy korun) /. K tomu nemají EU žádný realistický plán, ale jasnou podmínkou budou nepochybně dodávky technologie z USA. A terminál ve Svinoustí už je ale na 20 let obsazen kontraktem s Katarem. V důsledku osvobození Polska od závislosti na RF se cena ZP v Polsku rázem zvýšila 15x. Odhad jen na vstupní investici je desítky mld USD. Jak to EU zafinancuje a jak ČR? Ale o to vše politikům vůbec nejde. O co opravdu jde, nám jasně definoval americký „Institut globálních perspektiv“…

Plyn v plynné podobě je třeba dopravit k zákazníkům. To vyžaduje úpravu stávající plynovodní sítě, nebo k nim řešit rozvoz kamiony či vlaky zabezpečující teplotu ­– 163 stup C .. Kapacita těchto lodí už je ale na několik let vyprodána. Ptejme se jak se k této ekologické a dopravní katastrofě staví vláda a co Zelení? Vědí že emise z jedné takové lodi mnohonásobně  převyšují emise  celé automobilové dopravy v Česku?   A přeprava LNG do vnitrozemské ČR přes značnou část Evropy loďmi, kamiony, nebo železnicí, nebo plynovodem přes celé Německo? Navíc v současné době k neplynovodní přepravě LNG neexistují odpařovací stanice na vhodných územích pro vnitrozemskou ČR.. Neexistuje ani navazující energetická potrubní struktura. Dovede si vůbec někdo z vlády představit ty náklady a do jaké katastrofy se ČR dostala? A zdá se, že už dosedá až na samotné dno.. Zatím se to nikdo z politiků naplno ani nevyslovil, natož spočetl.

Vzpomeňme, vysoce ziskového Tranzitního plynovodu, později přejmenovaného na Transgas,  a ještě později na NET4GAS, který byl v r.2002  za 132  mld. Kč nesmyslně prodán, spolu s celým českým plynárenstvím a 80000 km plynovodů a přípojek. Jejich prostřednictvím k nám i do  Evropy po 50let  byl bezproblémově ZP dodáván. V té době jsme byli doslova evropskou plynárenskou velmocí. Díky své výhodné poloze v srdci Evropy hrálo Československo, a později ČR na evropském trhu se zemním plynem vždy důležitou roli. Do pozdních 90. let 20. století byl jedinou cestou pro export ruského zemního plynu do Evropy tranzitní koridor přes Ukrajinu, Slovensko, ČR ale i pro Rakousko i Bavorsko. Přeprava ZP plynovody je totiž mimořádně zisková a bezkonkurenčně bezpečnější a ekologičtější. Roční přepravní kapacita české části tranzitního plynovodu v předávací stanici Lanžhot činila přibližně 50 miliard m3, z toho kolem 20 %.pro potřeby ČR a 80 % pro tranzit do západní Evropy. /inf. z r.30. 5. 2022 /. 50 let historie NET4GAS je historií efektivních, bezpečných a spolehlivých přepravních služeb fungující 24 hodin denně.

V r. 1999 byl zahájen provoz plynovodu JAMAL přes Polsko, který znamenal částečné převedení vývozu ruského plynu na nové přepravní cesty. Tento trend pokračoval v letech 2011/2012 realizací projektu plynovodu Nord Stream1 přes Baltské moře a jeho napojení na přepravní soustavu ČR prostřednictvím plynovodu OPAL v Německu

Kubík plynu stál ještě nedávno 3-6 Kč a ten náš si od „zachránce z USA“ budeme  kupovat za desítky až stovky  Kč! Ale hlavně už nebudeme závislí dalších 55 let na Rusku!  Přitom díky levným dodávkám ZP Evropa  a zejména EU vysoce prosperovaly. Československo obdrželo za ta léta hodně přes 200 mld. kubíků ZP, Evropa ještě řádově víc. Kde by asi dnes bez desetiletí tohoto levného zdroje energie Evropa byla? Míra růstu přepravní kapacity v 80. a 90. letech minulého století byla ohromující. Z původních 28,0 mld. m3 ročně, vzrostla přepravní kapacita během tohoto období postupně až na 80,0 mld. m3 ročně.

Když se USA podařilo ideologicky a beznávratově rozvrátit energetiku EU i ČR, oznamují že nemají kapacitu, aby zásobily zkapalněným plynem podstatnou část Evropy. Jenom jeden tanker zkapalněného plynu je čtyři až pět dnů české ekonomiky v zimě, kdy se topí a průmysl jede na plné obrátky. Pokud bychom sečetli všechny uvedené kapacity, pokud by měly jednotlivé evropské státy uzavřené dlouhodobé kontrakty, pokud by nedošlo k ideologickému rozbití energetiky, k invazi na Ukrajinu a sankcím – tak by Evropané měli dostatek levného plynu dopravovaného právě přes Transgas. Systém je stále funkční a přes předávací stanici Hora sv. Kateřiny plyn stále teče, i když často nevíme kterým směrem, a mohl by být i nadále přímo dodáván do ČR za zlomek lichvářsky předražených německých dodávek. K tomu byl vytvořen rozsáhlý systém šesti podzemních zásobníků ZP, dnes nesmyslně prodaného zahraničním společnostem.  V nich uskladněný plyn už nepatří ČR a nemáme ani seriozní kontrolu o jejich  naplnění. Vím o čem píši, 12 let jsem pracoval mj. na ASŘ Tranzitního plynovodu a páteřní síti české plynárenské soustavy, jedné z nejlepších v Evropě, jejíž páteř bude nutno po přechodu na LNG nákladně upravovat. A už tehdy jsem projektoval a budoval „zelený“ monitoring měření emisí na kompresních stanicích Tranzitního plynovodu, který snížil jejich emise, a zvýšil i efektivitu přepravy ZP.

Velké tankery pohání většinou mazut a jiné produkty z těžké ropy, produkující obrovské množství nečistot: Kromě CO2 i prachových částic, sazí a oxidů síry. Jejich lodní motory totiž používají palivo nejnižší kvality a navíc nejsou údajně prakticky svázány emisními předpisy. Obří motory s výkonem desítek tisíc koní pracují 24 hodin denně zhruba 280 dní v roce. To však kritizují vědci kvůli negativním dopadům na klima, Státy v čele s Německem to ale obhajují jako nutnou náhradu za palivo z Ruska, EU proto na zimu počítá s dodávkami LNG z USA,

Tanker spotřebuje v průměru přibližně 100 t těžkého topného oleje denně

Vláda různými ústy neustále tvrdí, že má smlouvou zajištěnou kapacitu pro opětovné zplynování 3mld m3 v nově otevřeném terminálu v Holandsku, na které se už finančně podílíme, což prý zajistí třetinu naší spotřeby „Stát ale, dle ministra Síkely, musí ještě získat LNG, snad z terminálu v USA, který by muselo přepravit 30 tankerů.  Cesta tam a  zpět trvá 25-30 dnů. Ale jaksi se opomíjí i skutečnost kdo a jak ho přepraví k vnitrozemským spotřebitelům v ČR. Je vůbec reálné takovéto množství plynu ve formě LNG přes Holandsko a Německo přepravovat? A když, za jakou cenu a jakém termínu. když i přeprava do vnitrozemí se nakupuje na německé burze? A to navíc ve vrcholné zimě? A co když z nějakého důvodu loď nepřijede, zdrží se v Panamském průplavu, nebo se koupený plyn ocitne na konci úzké přepravní cesty. Pak je nezbytný vyrovnávací zásobník jen pro ČR, za jehož případný pronájem patrně v Německu, se také nekřesťansky platí.…

První loď s LNG plynem určeným prý pro ČR dorazíl snad z USA /nebo z Číny, která od Rusů nakoupila levné LNG a s přirážkou 200 – 300 procent a přeprodává jej Evropě jak hlásí světová média/. Samotný pronájem terminálu vyjde na vyšší desítky milionů eur ročně, přesná cena je neveřejná. Podle zástupců ČEZu, kteří patrně za vládu vedli jednání, ale tanker přivezl pouze technickou zásobu plynu k natlakování, která má zajistit plnou funkčnost terminálu a vyrovnávacího zásobníku.  Nešlo tak o  medializovanou 1. dodávku plynu pro koncové zákazníky, s ní další loď z USA teprve připluje.

Do konce r.2022 to bude, podle Beneše šéfa ČEZu, celkem 8 lodí,“. „Jedna loď se sto miliony kubických metrů plynu představuje nějakých pět miliard korun,“ upřesnil Beneš pro Novinky. To je 50 Kč za kubík plynu. Beneš doplnil, že ČEZ má kromě první lodi smluvně zajištěno už také druhé plavidlo, které dodá společnost Shell. Cena, kterou ČEZ za první dodávku LNG ČEZ zaplatil, není veřejná. Každou dodávku plynu bude kupovat ČEZ za spotové, tedy okamžité tržní ceny, za každou dodávku tak zaplatí jinou sumu. A doplnil, že z uzavřeného pětiletého kontraktu vyplývá, že by mělo každý rok dorazit 30 lodí. Cena za jednotlivé dodávky se bude lišit podle aktuálního stavu trhu a může být nižší ale spíše i výrazně vyšší. Zásilka LNG z 30 tankerů nás v současných cenách přijde na 150 miliard Kč! A z 90 plně naložených lodí by to bylo 450 miliard Kč! Pro případnou přepravu plynu z Holandska k českým spotřebitelům zajistil prý ČEZ dostatečné přepravní kapacity z Nizozemska přes Německo do ČR. Tyto kapacity se ale zajišťují v řadě aukcí na jednotlivých hranicích!!! V tomto případě jsou prý zajištěné v dostatečné míře, jak na nizozemsko-německé hranici, tak na německo-české hranici. K tomu připočtěte dlouhodobé pronájmy zásobníků patrně v Německu. S tím máme ale v případě s ropou své zkušenosti! Jedna zásilka tedy musí úspěšně projít nejméně třemi aukcemi, které se musí všechny zdařit, jinak hrozí ČR katastrofální kolaps energetiky. To vede k astronomickým cenám. Dovedete si představit, že na takovémto unikátním dodavatelském systému 1/3 potřeb, bude budoucnost ekonomiky ČR plně závislá nejméně po 5 dalších let? Dodávky a ceny el. proudu a ropy jsou podobně problematické..

Nedostatek tankerů na přepravu LNG z nich učinil nejdražší lodě najímané na převoz komodit.. Např. BP minulý měsíc zaplatila za pronájem tankeru pro LNG s vyzvednutím nákladu v USA rekordních 350.000 USD (přes 9 milionu Kč) za den. Tedy 30 cest pro přepravu LNG do ČR bude předběžně stát cca 225 milionů Kč. Ale sazby za pronájem se za poslední měsíc více než ztrojnásobily, uvedl Bloomberg. A zpět k syrové realitě. Existuje graf porovnání cen plynu v Evropě a v USA. To, že USA nejsou schopny slibované množství dodávat, na které státy EU nalákaly, je o zisk nepřipraví. Podle statistiky se v USA naplní v současnosti tanker pza 60 mil. USD a pitomě servilní Evropě, která byla donucena dodržovat USA uvalené sankce, je prodají „pod jinou vlajkou“ za 650 mil. USD se ziskem 200 mil.. dolarů!

A to je situace, kde dnes jsme. Závazky vyžadované USA od našich evropských partnerů, aby zavedli a udržovali sankce, jsou značné a  uznáváme, že mnohé zemně, s nimiž počítáme, musí pokračovat se sankcemi, i za cenu určitých obětí ve své vlastní ekonomice“. To jsme v ČR už udělali , navíc tak servilně, že jsme si už nenávratně rozvrátili vlastní průmysl, export a prosperitu/.  To za stavu, kdy vzájemný obchod USA – Rusko se za poslední rok údajně zvýšil o38%.

Vše tedy podtrhuje proklamaci Henri Kissingera, poradce amerických prezidentů „USA nemají trvalé přátele nebo nepřátele, jen zájmy“ přičemž je nebezpečné být jejich nepřítelem, ale být jejím přítelem je smrtící“. Pokud požadovaného nelze dosáhnout obecnou shodou ani jej vnutit silou, pak nelze jinak než jej za cenu katastrof a nelidskostí ukout ze zkušenosti chaosu.“

Provozovatel prodaných tranzitních plynovodů NET4GAS loni přepravil 51,7 miliard metrů krychlových, z toho 9,4 miliardy bylo určeno pro pokrytí spotřeby českých odběratelů a německý majitel inkasoval značné sumy za přepravu tohoto ZP přes české území. Porovnejme si alespoň orientačně roční náklady na 9,4 miliard plynu.  Ten byl ještě nedávno přes NET4GAS za 6 Kč za kubík. Jejich dodávka by nás stála 56,4 miliard Kč. A to bez jakýchkoliv dodatečných nákladů. Podle současného stavu by stejný objem dnes přišel na 470 miliard! S dopravou a nezbytnými investicemi  do infrastruktury lze očekávat náklady vysoko přes půl bilionu Kč…

Podívejme se jen stručně se na rétoriku ruských vůdců.

Aktualizovaný pohled protistrany, tedy Ruska, definoval jeho ministr zahraničí Lavrov. Vyhlásil, že ruská armáda má nové poslání, a sice ukončení dominance USA ve světě. A  prohlašuje, že Rusko bojuje proti USA a NATO a trpící Ukrajina je jenom bojiště v němž  je  mnohonárodnostní Ukrajina pouhým pěšákem v globální mocenské hře. v níž se USA snaží udržet unipolární postavení ve světě. A podle Putina Rusko už obnovilo svůj status světové velmoci, což odráží jeho roli v současných mezinárodních vztazích.  

Ať ruského prezidenta k napadení Ukrajiny vedlo cokoliv, tak se jedná o válku nelegální a nelegitimní. Je to bezprecedentní a zavrženíhodný krok, který „pošlapává všechny zásady mezinárodního práva a je to obrovský zločin proti míru.” Přes tento konflikt Rusko prohlašuje, navzdory množství západních sankcí, přikázaných USA, že bude pokračovat ve všech smluvních závazcích na dodávku všech energetických surovin.

Je dobré vědět, že v případě, když by česká firma, se souhlasem třeba úřednické vlády ČR, uzavřela přímou smlouvu s Gazpromem, plyn by k nám putoval nejspíše přes Ukrajinu a Slovensko, nebo přes Turkish Stream, protože nebude v provozu Nord Stream1, nebo Nord Stream2.  Je to tradiční cesta, která funguje více než 50 let i pro Evropu, a která by mohla  zabránit energetickému kolapsu ČR i EU. Bohužel se tato cesta stala v důsledku Zástupné války USA s Ruskem neschůdnou.

2.6 5 hlasy
Hodnocení článku
9 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 1 rokem

Vážení Heger prohlásil že Slovenská ekonomika je na pokraji krachu tak lidé svých zemí si musí udělat ve svých zemí pořádek a zbavit se US slouhů. Realita je že západ zdroje nemá a východ je má tak je třeba obchodovat. Zločin proti míru byl vynucen západními fašisty. Rusko o světovládu neusiluje ale USA… Číst vice »

Havloidni zmetek
Havloidni zmetek
před 1 rokem

Mě tato Fialova vláda připravila ve Sberbance o 3 milion Kč, a musím se dívat, jak tato vláda kryje korupci za 14 miliard korun z našich daní, popsal jsem tuto korupci o které se tu nesmí mluvit v článku: https://pravyprostor.net/?p=149602 a včera na demonstraci na Václavském náměstí jsem odpověděl reportérům ze CNN Prima News na otázku,… Číst vice »

MUDr. Ivan David, CSc.
Admin
MUDr. Ivan David, CSc.
před 1 rokem

To je nedorozumění, i americké války byly nelegální, nelegitimní z hlediska mezinárodního práva, také nebyly schválené OSN… To neznamená, že není ospravedlnitelná.

Ludvik
Ludvik
před 1 rokem

Ať ruského prezidenta k napadení Ukrajiny vedlo cokoliv, tak se jedná o válku nelegální a nelegitimní.”

Osmileté zabíjení a mrzačení civilistů, ničení budov a infrastruktury na Donbasu za účasti poradců a techniky ze států NATO zřejmě potom bylo legální a legitimní ?!
“Opravdu pozoruhodné…”

skeptik
skeptik
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Ludvik

Taky na to zírám v němém úžasu. Podle Vavrušky asi na Ukrajině neřádí banderonacisti podporovaní z USA a EU, a Rusko se vůbec nemělo cítit ohrožené plány USA.

vachav
vachav
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Ludvik

Těžko pochopit,co autora vedlo ke konstatování takového blábolu v předposledním odstavci,jinak výborného článku? Asi byl momentálně “mimo”.

vachav
vachav
před 1 rokem
Odpověď uživateli  vachav

Dodatek:A kromě toho je silně zavádějící název článku-jsem přesvědčen,že o světovládu jde pouze USSA !!

Hokarc
Hokarc
před 1 rokem

Idiotů plná vláda
státní krach, ohnutá záda.
Člověk, který nechápe, jen těžko s něčím otočí
a národu, jenž nepochopí, dál budou plivat do očí.

tomaskova
tomaskova
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Hokarc

Bohužel je to tak, Většina národa ještě nepochopila a bude trvat dlouho nežli-pokud vůbec pochopí.