Kdo je to Petr Fiala? Vyznavač sudetské Panevropy i placený „bojovník“ za demokracii v Barmě.

Petr Fiala neúnavně pracuje na obrazu drsného vůdce, který v rámci vyššího dobra klidně obětuje vlastní národ. To mu prý pomáhá zbavit se pověsti nudného profesora, který se ze saka a kravaty převlékl až do neprůstřelné vesty. Památnou cestu na Ukrajinu si asi pamatujeme všichni.

Aby mohla Fialova vláda lhát, zavedla cenzuru několika desítek webů. V cenzuře vláda a její ochotné loutky stále pokračují. Hřeší na to, že cenzura u nás není trestná i když ji Ústava zakazuje. 

Česká republika pod jeho vládou patří k nejštědřejším sponzorům rusko – ukrajinského konfliktu, a naše pomoc uprchlíkům dosáhla netušených rozměrů. Někde na konci (zřejmě už v realitě bez ruského plynu, ropy a dalších surovin) na něj možná čeká prezidentské křeslo. Co čeká nás ostatní? Následující informace z nedávné minulosti pana Fialy stojí za zamyšlení.

Zachránce ODS a sudetské Panevropy.

Největší česká média bohužel většinou dlouhodobě fatálně selhávají v úloze objektivně informovat veřejnost. Okolo před několika lety neznámého brněnského politologa Petra Fialy tato velká média postupně účelově vytvořila umělý obraz „nadějného politika“ a „odborníka“. O jeho minulosti a ideovém zázemí média systematicky mlčí, účelově vytváří představu „schopného ministra“, „nadějného zachránce ODS“ atd. Říká se, že ze stokrát opakované lži se stane nakonec pravda. Neustálé opakování pozitivního obrazu Petra Fialy médii vede i k jeho velmi pozitivnímu obrazu ve veřejnosti.

Existují ale i fakta, o kterých média mlčí: Petr Fiala patřil v 90. letech k ostře konzervativním katolickým kruhům, skeptickým k naší státnosti a pěstujícím ideu „Panevropy“ (navazující na meziválečného, klerofašismu a stavovskému státu blízkého hraběte Coudenhove-Kalergiho), které zvaly do naší republiky Bernda Posselta, Otto Habsburka a jiné osoby a umožňovaly jim tu agitaci v rámci tzv. Panevropského hnutí (Bernd Posselt byl v Československu v Brně tajně agitovat už v září 1989).

V katolicko-konzervativním časopise Proglas (Fiala byl zástupce šéfredaktora a sám do něj psal) se vedle jiného (např. článku L. Jedličky obhajujícího tzv. druhou republiku) systematicky překládaly a otiskovaly články Bernda Posselta a Otty Habsburka. Článek v Proglasu, ročník 1990, číslo 9/10, napsaný Petrem Fialou, mj. cituje z projevu Otty Habsburka, který přijel do Brna přesvědčovat, že Češi mají na Západě své největší přátele v sudetských Němcích. Článek obsahuje i tři fotografie (Petr Fiala je sám vybral jako sebeprezentační doprovod svého článku), na kterých Fiala pózuje s Berndem Posseltem, Otto Habsburkem, politikem KDU-ČSL Tollnerem a praporem „Moravské zemské Panevropské unie“, jejímž byl předsedou. (zdroj)

Kopie časopisu Proglas, Petr Fiala s Berndem Posseltem a Otto von Habsburkem.

Heslo bych doplnil: Patříme na západ zpátky do Německa! Ve skutečnosti je taková politika Petra Fialy. Dlouhodobá spolupráce Petra Fialy se sudetskými Němci je jasně prokázaná. S těmi spolupracuje i KDU-CSL a TOP 09. Člen lidovců Daniel Herman dostal nyní od nich vyznamenání. Sudetští Němci v čele s Bernd Posseltem čekají až vyhrají volby slepené koalice a dají jim signál k návratu domů a uspořádání svého sjezdu Lansmanšaftu v Sudetech u nás. Článek Fialy je doplněn 3 fotografiemi, které sám Fiala vybral a kde je s Berndem Posseltem, Otto Habsburkem, politikem KDU-ČSL Tollnerem a praporem „Moravské zemské Panevropské unie. (zdroj)

Exponent sudetských Němců Petr Fiala?

Současný vůdce Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt je zároveň vůdcem německé pobočky organizace Panevropa, resp. PANEVROPSKÉ UNIE ČECH A MORAVY (na adrese Žerotínova 47, Praha 3). Tato německá frakce Paneuropa-Union má názorově blízko k vystěhovaleckým organizacím landsmanšaftu. Organizace je odpůrcem nacionalismu a chce zastupovat zájmy vysídlenců, pokud možno v rámci evropského sjednocování.

Ovšem, máme tu přímé napojení na Moravský zemský výbor spadající pod Sdružení Panevropa, a to z pozice vrcholového politika ODS. Blíže vysvětleno, současný vůdce Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt je zároveň vůdcem této německé frakce hnutí Panevropa. A předsedou Moravského zemského výboru sdružení Panevropa spadajícího pod Sudetoněmecký landsmanšaft je, světe div se, předseda ODS Petr Fiala

Petr Fiala působil jako ministr školství v Nečasově vládě jen něco přes rok, ale stačil do českých škol přivést AIESEC a jeho Edison. To je organizace, která v Rusku na školách dokonce omlouvala čečenské teroristy a Šamila Basajeva, kterého během Čečenské války podporovala americká CIA a Madeleine Albright. Basajev měl přezdívku “čečenský Usama Bin Ladin”, protože plnil pro Američany stejnou úlohu jako jeho vzor. Je proto tristní, že právě ODS udělila AIESECu patronát pro činnost na českých školách, když sebe označuje za pravicovou stranu. Přitom její předseda umožnil udělení patronátu neomarxistické levicové mládežnické organizaci AIESEC, která dětem pumpuje do hlav multikulturní indoktrinaci a obdiv k islámu. Až vám bude zase někdy “konzervativní” ODS vykládat něco o pronárodním ukotvení, tradicích a hodnotách, vzpomeňte si na AIESEC, na Edison či na Fialovo působení ve výrazně prosudetském hnutí Panevropa. (zdroj)

O. Habsburk, P. Tollner, P. Fiala

B. Posselt, P. Fiala, I. Lukáš, O. Habsburk, P. Tollner

Panevropu (Panevropskou unii) založil Richard hrabě Coudenhove-Kalergi ve dvacátých letech dvacátého století a jejím cílem je politické sjednocení Evropy. Německá frakce „Paneuropa-Union“ má názorově blízko k bavorské politické straně Křesťansko-sociální unie Bavorska a k vyhnaneckým organizacím (Vertriebenenverband).

Na rozdíl od některých jiných pravicově-konzervativních sdružení je odpůrcem nacionalismu a existence národních států, z čehož vyplývá, že chce zastupovat zájmy vysídlených sudetských Němců, pokud možno v rámci evropského sjednocování.

Někteří kritici současné Evropské unie dávají tento citát do souvislosti se současnou migrační krizí v Evropské unii a také s faktem, že německá kancléřka Angela Merkelová pozvala imigranty do Evropy.(zdroj).

„Člověk vzdálené budoucnosti bude kříženec. Dnešní rasy padnou za oběť prostoru a času. Eurasijsko-negroidní rasa budoucnosti, vnějškově podobná staroegyptské rase, nahradí rozmanitost národů rozmanitostí osobností.“
Richard hrabě Coudenhove-Kalergi, zakladatel Panevropské unie (zdroj)

Petr Fiala jako sluha Calergiho Panevropy.

Petr Fiala tedy v poměrně nedávné minulosti, jako čelní funkcionář Panevropské unie pěstoval – mj. po boku předáka tzv. sudetských Němců a nepřítele národních zájmů české republiky Bernda Posselta a Otto von Habsburka, se kterými tehdy úzce spolupracoval – myšlenku „Panevropy“, Evropy jako federace, ve které již není místo pro národní státy.

Jak se to slučuje s jeho údajným současným „eurorealismem“? Kdy u něj došlo k názorovému obratu? A došlo k němu ve skutečnosti vůbec? Dle jeho nejnovějších vyjádření k politice Evropské unie v oblastech energetiky či klimatu zřejmě nikoli.

Jde i o proces postupného zániku evropských národních států skrze zničení jejich ekonomické, energetické či potravinové soběstačnosti ve prospěch globálních korporací. Důležitým nástrojem je zde i útok na základní společenské hodnoty, v první řadě na tradiční rodinu a vztahy mužů a žen prostřednictvím agresivní genderové a LGBT ideologie.

Panevropská unie tedy existuje již bezmála sto let. Ve svém Bamberském programu z roku 1996, tedy v době, kdy byl Petr Fiala jejím vedoucím funkcionářem, si jako politické cíle stanovila mj. sjednocování Evropy na základě práv národnostních skupin a menšin, anebo boj za „právo na vlast“, což je specifický termín, kterým operují sudetští Němci a znamená jediné – jejich právní a majetkovou restituci na úkor České republiky. Bernd Posselt v roce 1975 zakládal německou pobočku organizace, která se nazývá Panevropská mládež. Od roku 1998 je předsedou  německé sekce Panevropké unie.

Petr Fiala slouží poptávce Kalergiho eurofederalistů. A ta, jak řečeno výše, v podání Panevropské unie zní:

  1. federalizovat Evropu,
  2. sociálně-inženýrsky spustit genové mísení a spolu s tím likvidaci základních a tradičních evropských hodnot (skutečných, ne těch Jandových s velkým E).

Tím vznikne lidský i kulturní amalgám, v němž se ztratí jakákoli hodnotová linie a z obyvatel se stanou chudí, dezorientovaní, a proto snadno ovladatelní jedinci, jimž pak bude snadné vládnout, a tedy opanovat veškeré hmotné statky. Petr Fiala je vzdělaný a sečtělý, nikoli hloupý ani naivní. Proto musí dobře vědět, čemu, komu a za co slouží. Zájmy Čechů ani našeho státu to podle všeho ale nejsou. (zdroj)

Petr Fiala 2014 – 2016: Slibem nezarmoutíš.

Názorová proměna současného premiéra od jeho původních proklamací z roku 2015 a 2016.

Nejsme připraveni na 16.000 uprchlíků. Nebylo by to dobré ani pro nás, ani pro ně. Nenecháme si diktovat věci, které nejsou v našem národním zájmu
Petr Fiala verze 2015. Síla slov v plné palbě, aneb slibem nezarmoutíš. Koho zajímá včerejšek…

Odkazy na videa:

Přístupné a prezentované v masmédiích. V naší současné situaci je to asi jediná možnost, jak alespoň něco z „druhé strany barikády“ dostat mezi lidi, ke kterým by se to jinak nedostalo. A pořád platí: nevěřte automaticky ničemu, a sami si všechny informace ověřujte.

Zdroje a další informace:

Nadějný zachránce ODS a sudetské Panevropy
Pravý břeh Petra Fialy není bezpečný břeh!
Petr Fiala, exponent sudetských Němců
Je zle. Po internetu kolují fotografie předsedy ODS, na které by možná nejradši zapomněl
HISTORIE: Listování v Kalergim
Jiří Kobza: Petr Fiala jako sluha Calergiho Panevropy
Z akademika demagogem. Podivuhodný případ Petra Fialy
„Tohle by měli voliči vědět!“ Xaver na stejné stopě jako PL. Neziskovka Petra Fialy, desítky milionů, Barma. A zaměstnaný synek?
„To se nemělo stát. Ne teď.“ Odhalili jsme dotační království předsedy ODS Fialy. Desítky milionů tečou k panu profesorovi
Milionové dotace pro spolek, kde sedí předseda ODS. Třeba za „posílení role ženských a etnických občanských organizací v demokratizaci Barmy“
Čachry premiéra Fialy s čísly
Prohlášení předsedy vlády Petra Fialy při příležitosti Světového dne svobody tisku

5 4 hlasy
Hodnocení článku
5 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Hokarc
Hokarc
před 1 rokem

Tento člověk nepotřebuje kamna, zahřeje se v unijní řiti.

mikkesh
mikkesh
před 1 rokem

“Kdo to je Petr Fiala ?” Blb.

Karel2002
Karel2002
před 1 rokem

Mně vrtá hlavou, jak se tento člověk (prázdný panák), který není schopný kloudné myšlenky, mohl stát rektorem. Snad už ve 40 letech. Je zbytečné mluvit o tom, jak se stal premiérem. Náhodou. Zrovna tak se mohl stát premiérem Bartoš, Rakušan, Pekarová…a zděšení národa by bylo úplně stejné. Nicméně jsem slyšel názor, že… Číst vice »

Vendol
Vendol
před 1 rokem

Možná jste zaregistrovali, že někteří členové ODS a TOP 09, dokonce i místní zastupitelé, účastníky sobotní demonstrace v Práglu na Venclu označovali za teroristy a fašistickou lůzu, kterou je potřeba postřílet. V podobném duchu se vyjadřovali i někteří Ukroušové, kteří u nás dostali azyl. Takhle, chlapci a děvčátka, může začít občanská válka.

cablik
cablik
před 1 rokem

Nic nového jsem se nedočetl to vím z různých článků. Český řečeno je to vlastizrádce který posluhuje sudeťákům a skopčákům kteří se snaží zničit Český národ a musí být z politiky odstraněn.