Aký odkaz dalo svetu stretnutie vojenských štváčov NATO na stretnutí v Madride?

Zahraniční zdroj
Zahraniční zdroj

převzato

Ivan Štubňa

V prvom rade chcem poznamenať, že som sa nemýlil vo svojej predpovedi, ktorá bola uverejnená aj na webe Zvedavec.

Dňa 29.júna 2022 vydali vojenskí štváči záverečné vyhlásenie, ktoré som podrobil analýze pravdy. To je metóda, ktorou sa „ľúbivé-vtieravé“ inotaje v texte pretavia do faktografickej podoby s jasným záverom. Z dokumentu si nebudeme všímať sprievodnú „bižutériu“ vzletných rečí, ktorá má za cieľ vnútiť čitateľovi, že v tomto prípade má NATO jedinú a neotrasiteľnú pravdu. Ukážeme si, že to nie je ak. Boltom som vyznačil komentár k citáciám z dokumentu:My, hlavy štátov a vlád Severoatlantickej aliancie, sme sa zišli v Madride, keď sa vojna vrátila na európsky kontinent“. (Myslí sa Ukrajina).

Lož – vojna sa na európsky kontinent vrátila útokom zločineckej organizácie NATO na suverénnu krajinu Juhoslávia v roku 1999 pod vedením USA. Čoho sú títo zločinci schopní si môžete pozrieť tu.

NATO je obranná Aliancia a nepredstavuje žiadnu hrozbu pre žiadnu krajinu.

Lož – práve vo vojne v Juhoslávii sa preukázalo, že NATO je vojenská teroristická organizácia, riadená USA. NATO napadlo Juhosláviu v roku 1999 bezdôvodne, porušilo všetky relevantné medzinárodné zmluvy vrátane ustanovení Severoatlantickej zmluvy.

Spojené štáty tak svoje páchanie svojich zločinov po celom svete „prerozdelili“ medzi ostatné členské štáty. Takto sa vyhýbajú spravodlivému súdu. V rozpore s medzinárodným právom a inými dohodami s inými štátmi sa rozpínajú do celého sveta. Konečným cieľom USA je ovládnuť celý svet vojenskou silou a ich lokajskými štátmi.

Sme jednotní v našom záväzku k demokracii, slobode jednotlivca, ľudským právam a právnemu štátu. Dodržiavame medzinárodné právo a ciele a princípy Charty Organizácie Spojených národov. Zaviazali sme sa dodržiavať medzinárodný poriadok založený na pravidlách“.

Lož – demokracia, sloboda, ľudské práva, právny štát, medzinárodné právo, Charta OSN pre USA a NATO neplatia. USA od konca druhej svetovej vojny viedli viac ako 30 vojen s viac ako 20 miliónmi ľudských obetí po celom svete. Je obrovská chyba, že OSN, OBSE, iné mierové organizácie a inštitúcie a štáty sveta nevedeli zastaviť americké zločiny. Aj preto sa dnes nachádzame na prahu tretej svetovej, tentoraz jadrovej vojny.

Čo najdôraznejšie odsudzujeme ruskú agresívnu vojnu proti Ukrajine. Vážne podkopáva medzinárodnú bezpečnosť a stabilitu. Je to očividné porušenie medzinárodného práva. Otrasná krutosť Ruska spôsobila obrovské ľudské utrpenie a masívne vysídlenie, ktoré neúmerne postihuje ženy a deti. Rusko nesie plnú zodpovednosť za túto humanitárnu katastrofu. Rusko musí umožniť bezpečný, neobmedzený a trvalý prístup k humanitárnej pomoci.  Rusko tiež zámerne zhoršilo potravinovú a energetickú krízu, ktorá postihla miliardy ľudí na celom svete, a to aj prostredníctvom svojich vojenských akcií. Spojenci úzko spolupracujú na podpore medzinárodného úsilia umožniť vývoz ukrajinského obilia a zmierniť globálnu potravinovú krízu“.

Pravda je taká, že USA a NATO svojou agresiou a rozpínavosťou ohrozujú Rusko. Rusko bolo do vojny na Ukrajine vtiahnuté USA, ktoré už viac ako 15 rokov prostredníctvom svojich „poradcov“, špiónov, vojakov školili Ukrajincov na boj proti Rusku, dodávali im zbrane a na tento účel využili aj neonacistické skupiny na Ukrajine. Tejto prípravy k zástupnej vojne USA proti Rusko na Ukrajine sa zúčastňujú aj Poľsko, Veľká Británia, Nemecko, Kanada, Kosovo… Zároveň na Ukrajine pripravovali v laboratóriách vražedné biozbrane…

Prostredníctvom svojich nastrčených osôb USA vykrádali nerastné bohatstvo Ukrajiny. Známy je prípad Huntera Bidena, syna súčasného prezidenta, ktorý bol v predstavenstve najväčšieho súkromného producenta plynu na Ukrajine Burisma Holdings, ktorý je registrovaný na Cypre a je vlastníkom licencie na rozvoj plynových polí v oblasti Dnepro-Donecka. Okrem neho v spoločnosti sa nachádzal aj Devon Archer, kamarát bývalého amerického ministra zahraničných vecí. Svoje záujmy mal na Ukrajine aj Mike Pompeo, bývalý americký špión a minister zahraničných vecí USA.

Americkí vrcholoví predstavitelia „ryžovali“ prostredníctvom svojich firiem vo všetkých krajinách, ktoré predtým Američania napadli. Madeleine Albrightová v Kosove, Richard Cheney s rodinou a Condoleeza Riceová v Iraku, vo firmách Haliburton a Chevron.

Ale aj pre Aleksandra Kwasniewskeho, bývalého poľského prezidenta sa našlo miesto v už spomenutej Burisme Holdings.

Americkí luhári hádžu všetku špinu na Rusko. Pritom sú to oni, ktorí od roku 2014 dodali na Ukrajinu zbrane za cca 10 miliárd dolárov. Do konca roka plánujú na Ukrajinu poslať zbrane za ďalších 30 miliárd dolárov. Umelým predlžovaním vojny dochádza k nárastu ľudských obetí. Touto podporou vojny sa USA a NATO stali spolupáchateľmi vojnových zločinov na Ukrajine. USA a NATO sú tiež spoluzodpovední za celkový chaos vo svete ako následku vojny.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) 16.12. 2021 prijalo rezolúciu a uznesenie A/RES/76/149, ktorú navrhlo Rusko a viac ako 30 ďalších krajín, aby odsúdili nacizmus, neonacizmus a iné rasistické praktiky.

Rezolúcia bola prijatá 130 hlasmi členských štátov. Spojené štáty a Ukrajina boli jediné dva štáty, ktoré hlasovali proti rezolúcii. Hlasovania sa zdržalo 51 krajín.(všetky štáty EÚ, Turecko, Japonsko, Južná Kórea, Austrália, Kanada a Veľká Británia).

Prístup k hlasovaniu je hanbou USA a Ukrajiny. Hlasovali proti rezolúcii preto, lebo vedeli, že ukrajinských neonacistov využijú v boji proti Rusku.

Srdečne vítame účasť prezidenta Zelenského na tomto samite. Sme v plnej solidarite s vládou a ľudom Ukrajiny pri hrdinskej obrane ich krajiny“.

Zelenskyj je sluha USA, ktorý zradil svoj národ a je zodpovedný za vojnové zločiny. Kto je Volodymyr Zelenenskyj si môžete pozrieť tu. (O té trapné figurce jsme psali i na Zvědavce, editor)

Zelenskyj je predovšetkým miliardár, ktorý začal robiť svoje špinavé kšefty ako je zrejmé z Pandora Papers. Súčasné dodávky zbraní na Ukrajinu sa „po ceste“ strácajú. Predávajú sa do zahraničia načierno. Priama finančná pomoc sa takisto stráca na účtoch Zelenského a jeho partie. Nie je žiadnym tajomstvom, že ukrajinskej armáde dávajú príkazy priamo príslušníci vojenskej zložky USA, CIA a amerických špeciálnych služieb.

Ruská federácia je najvýznamnejšou a priamou hrozbou pre bezpečnosť spojencov a pre mier a stabilitu v euroatlantickom priestore. Terorizmus vo všetkých svojich formách a prejavoch naďalej predstavuje priamu hrozbu pre bezpečnosť nášho obyvateľstva a pre medzinárodnú stabilitu a prosperitu. Terorizmus kategoricky odmietame a odsudzujeme čo najdôraznejšie“.

Prázdne slová predstaviteľov NATO. Čitateľ si môže naštudovať americké vojny na internete. Stačí keď uvediem, že USA má vo svete okolo 800 vojenských základní v cca 80 krajinách sveta. Jasný dôkaz o snahe ovládať svet podľa plánu Hitlera.

Od článku 6. po článok 15. tohto dokumentu sú obsahom prázdne slová plne propagačnej bižutérie. Majú vzbudiť dojem, že sú to USA a NATO, ktoré chránia na svete mier, stavajú sa do pozície ohrozeného a vyhlasujú bezpečnostné záruky v prípade ohrozenia. Pravda je taká, že USA a NATO sú tí, ktorí ohrozujú svetový mier. Opäť pripomínam. USA všetko robia pod rúškom získania vojenskej nadvlády nad celým svetom!!!

Budeme ďalej posilňovať naše partnerstvá, aby aj naďalej spĺňali záujmy spojencov aj partnerov. Teraz budeme pokračovať v posilňovaní našej spolupráce s existujúcimi a potenciálnymi novými partnermi mimo euroatlantickej oblasti“.

Tento článok hovorí o pokračovaní násilného rozširovania vojenského vplyvu USA a NATO s tendenciou získavania nových lokajských štátov.

Vo svetle zmeneného bezpečnostného prostredia v Európe sme sa rozhodli pre nové opatrenia na zintenzívnenie prispôsobenej politickej a praktickej podpory partnerom vrátane Bosny a Hercegoviny, Gruzínska a Moldavskej republiky. Budeme s nimi spolupracovať na budovaní ich integrity a odolnosti, rozvíjaní schopností a udržiavaní ich politickej nezávislosti. Posilníme aj našu podporu pri budovaní kapacít pre partnerov z juhu“.

Ide o „zaverbovanie“ Bosny a Hercegoviny, Gruzínska a Moldavska do NATO tak, aby nové lokajské štáty plnili príkazy USA. A kupovali od nich zbrane!!! Američanom nejde o ľudí v týchto krajinách, ale o ich strategické teritóriá, z ktorých majú dosah do Stredozemného mora a na ruské hranice. USA na vojenskom obkľúčení Ruska pracujú už 30 rokov!!!

Opätovne potvrdzujeme náš záväzok voči politike otvorených dverí NATO. Dnes sme sa rozhodli pozvať Fínsko a Švédsko, aby sa stali členmi NATO a súhlasili sme s podpísaním prístupových protokolov“.

Kým sa USA a NATO nenatlačili do predsiene Ruska, dovtedy Rusko nikdy neohrozovalo svetový mier ako ho ohrozuje rozpínavé NATO a USA. Viete si predstaviť čo by robili Američania, keby Rusko začalo dodávať zbrane do Mexika a cvičiť mexickú armádu na boj proti USA s cieľom pripojiť ukradnutý Texas naspäť k Mexiku?

Fínsko a Švédsko sa majú stať členmi NATO z dôvodu nie ruskej hrozby, ale z dôvodov ktoré boli prediskutované medzi ministrom obrany USA Austinom a ministrami obrany Švédska Fínska v Pentagone pred cca mesiacom. USA oba štáty potrebujú, lebo sú bohaté a môžu od USA kupovať zbrane za miliardy USD. Ďalším dôvodom je, že Fínsko má s Ruskom asi 1300 km hranicu, čím sa NATO opäť dostane bližšie k Rusku. Tak kto je tu agresor? Uvedomujú si Švédsko a Fínsko, že v prípade jadrovej vojny budú po USA medzi prvými, ktorých jadrová vojna zasiahne?

Uvidí sa akú rolu zohrá ešte turecký diktátor Erdogan. Dočasne prisľúbil, že dá súhlas na vstup Švédska a Fínska do NATO. Erdogan chce predovšetkým zo súhlasu vytĺcť nejaký kapitál. V Madride na túto tému prebiehali utajené rozhovory. Uvidíme teda, aký špinavý obchod sa tu pripravuje. Erdogan hneď po stretnutí v Madride žiadal, aby mu Švédsko vydalo 73 tzv. „kurdských teroristov“ – podľa Turecka. Turecko ako vieme dlhodobo vedie lokálne vojny s Kurdmi, ktorí sú dnes roztrieštení a chcú žiť v spoločnom štáte. Kurdi žijú v Turecku, Iráne, Iraku, Sýrii a Arménsku. V oblasti tzv. Kurdistanu, žije okolo 40 miliónov Kurdov. Ide o najpočetnejšie obyvateľstvo bez vlastného štátu. Ale žijú aj inde. V Nemecku žije okolo 1, 5 milióna Kurdov, vo Veľkej Británii okolo 50 000 a pod. V samotnom Turecku žije okolo 15 miliónov Kurdov a zaberajú významnú časť tureckého územia.

Nové Turecko, ktoré bolo založené po rozpade Osmanskej ríši v roku 1922 od svojho vzniku popieralo samotnú existenciu Kurdov ako národa. Na Kurdov bolo už od počiatku pozerané ako na možné ohrozenie nového štátu, pretože im na konferencii v Sèvre bol mocnosťami (Francúzskom, Talianskom, Spojeným kráľovstvom) prisľúbený samostatný štát. Turecko dohodu zo Sèvre neuznáva pretože tvrdí, že pre nich je východisková zmluva uzatvorená medzi Tureckom a štátmi regiónu v Lausanne z roku 1923. Táto zmluva vznikla na základe vojenského konfliktu Turecka so signatármi zmluvy so Sévre. Teda násilím. V novej zmluve však o Kurdoch nie je žiadna zmienka.

Hanbou OSN je, že novodobý kurdský problém trvá už viac ako 100 rokov a OSN ho nemá záujem riešiť. Dôvody sú jasné. Turecko je jednou z najsilnejších vojenských zložiek NATO, policajt USA v danom priestore a Erdogan túto situáciu využíva na boj proti Kurdom. Turecko nechce pripustiť, že Kurdi majú právo na život v spoločnom štáte. Doteraz vo vojenských konfliktoch zahynulo niekoľko stotisíc Kurdov. Turci nemajú problém vojensky útočiť aj na území Sýrie proti Kurdom a beztrestne ich vraždiť. Čiže údajní kurdskí teroristi, ktorých žiada Turecko od Švédska, nemusia byť teroristi, ale vlastenci bojujúci za svoje práva.

Uvidíme do akej miery sa teda špinavý obchod Turecka s USA naplní alebo nenaplní, čo sa týka vstupu Švédska a Fínska do NATO.

Vítame značný pokrok v oblasti výdavkov spojencov na obranu od roku 2014. Budeme stavať na dosiahnutom pokroku, aby sme zabezpečili, že zvýšené výdavky na národnú obranu a spoločné financovanie NATO budú úmerné výzvam spornejšieho bezpečnostného poriadku. Investície do našej obrany a kľúčových schopností sú nevyhnutné“.

Výpalnícky štát USA dal najavo členským štátom NATO, že bude od nich žiadať neustále zvyšovanie výdavkov na zbrojenie, čím si USA zaistia trvalý odbyt zbraní…A krvavý profit z tohto obchodu.

Záver:

Madridské stretnutie potvrdilo, že USA sa nevzdajú svojho militaristického prístupu a cieľa vojenského ovládnutia sveta.

Americký sluha Jens Stoltenberg sa tiež nechal počuť, že NATO pretransformuje sily rýchlej reakcie NATO a zvýši počet vojakov v Európe na viac ako 300 000. Jednoznačne potvrdil, že USA plánujú – pripomínam opäť – vyvolať vojnu medzi Európou (hlavne medzi tzv. východným krídlom NATO) a Ruskom. Čiže vojnu, ktorá postaví proti sebe hlavne Slovanov a ekonomicky zničí Európu!!!

PS:

Prezident USA Biden sa pred pár dňami prekecol, keď poznamenal, že na Ukrajine sa vedie vojna USA za zachovanie progresívneho liberálneho systému ovládania sveta!!! Už je to jasnejšie o čo tu ide? Progresívny liberálny systém má veľmi blízko k neonacizmu. V podstate ide o tzv. tímové ovládanie sveta „predurčenými“ samozvanými skupinami budúcich svetovládcov.

Viac na:

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_196951.htm

Z mesta SNP Ivan Štubňa