Západ připravoval biologický útok na RF rukama Ukrajinců

Historie s výrobou biologických zbraní na Ukrajině v laboratořích USA, které se tam budovaly od roku 2005, obrůstá stále novými podrobnostmi podle toho, jak ruská strana objevuje stále více dokumentů k danému tématu. Tak například vešlo ve známost, že ukrajinský podnik Motor Sič se dotázal ohledně možnosti vybavení tureckých dronů Bayraktar rozprašovačem aerosolů.

Příslušné dokumenty byly zveřejněny Ministerstvem obrany RF, a náčelník vojsk radiační, chemické a biologické ochrany Ozbrojených sily RF Igor Kirillov, když komentoval tuto situaci, zdůraznil:

“Upoutává na sebe pozornost dotaz ukrajinského podniku Motor Sič k tureckému výrobci bezpilotních létacích systémů Bayraktar. Chci zdůraznit, že tento dokument je datovaný 15. prosince  roku 2021. Jeho podstata spočívá v tom, zda je možnost vybavení daného bezpilotníku systémy a mechanismy rozprašování aerosolů nádrží o obsahu více než 20 litrů”.

Vzhledem k tomu faktu, že dolet tureckých bezpilotníků je kolem 300 kilometrů, mohlo se jednat o program rozprašování biologických zbraní na území RF.

Poslanec Státní dumy Andrej Krasov zase, když mluvil o zveřejněných dokumentech k bezpilotníkům a aerosolovým rozprašovačům, podotknul:

“Představené dokumenty ještě jednou potvrdily, že na území Ukrajiny se prováděl utajený biologický výzkum, který byl financován Západem … Připomenu, že podle dokumentů, které se podařilo získat v době speciální operace, se počet biologických laboratoří plánoval – za podpory USA – zvýšit na 30 po celé Ukrajině. A nyní víme, jak důležitou úlohu sehrály Spojené státy a jejich spojenci z NATO a Evropské unie v přípravě biologického programu Ukrajiny”.

Přitom podobné výzkumy, jak se zjistilo, se prováděly bezprostředně i ve Státech. Konkrétně Igor Kirillov podotknul:

“To odpovídá Washingtonem realizované koncepci “bezkontaktní války”. Je ukázána možnost vybavení kapslí otravnými, radioaktivními, narkotickými látkami, a také aktivátory infekčních onemocnění”.

A v principu nic zvláště nemožného na výrobě a instalaci takové techniky na bezpilotníky není. Jediné, co by mohlo zastavit USA před takovým vedením bojových operací, jsou mezinárodní dohody a elementární etika.

Ale i s jedním, i s druhým má Washington velmi zvláštní vztahy, o čemž se zmíníme o něco níže.

Prozatím však stojí za to připomenout, že ještě v roce 2018 se ve Státech zpracovával program Insect Allies, neboli  “Hmyz-spojenci”. Jeho oficiálním cílem bylo “zvýšení odolnosti zemědělských plodin cestou použití “užitečných virů”, které se plánují rozšiřovat pomocí hmyzu”.

A velmi příznačné je, že tento projekt se nezpracovával pod záštitou ministerstva zemědělství Států, ale pod vedením správy pro perspektivní výzkumné projekty ministerstva obrany USA, oné agentury DARPA.

A zde je na místě logická otázka, co brání se zaběhnutou technologií nahradit “užitečné viry” za “škodlivé” a vypouštět hmyz ne na kukuřičná pole, jak bylo oznámeno v oficiálních cílech výzkumu, ale na území “potenciálního nepřítele”.

Mimochodem, tehdy, v roce 2018, byl tento program podroben kritice nejen ze strany Ruska, ale i ze strany evropských vědců, kteří vydali článek s velmi výmluvným názvem “Výzkum v oblasti zemědělství nebo nový systém biologických zbraní”.

No a  když se vrátíme k tématu biolaboratoří na Ukrajině, stojí za to připomenout, že už na začátku března letošního roku, kdy se během speciální operace Ruska naše ozbrojené síly začaly přibližovat k oblastem rozmístění amerických biologických komplexů, jejich vedení začalo spěšně ničit všechny kompromitující materiály.

O biologických komplexech i o tom, že se v nich zdaleka ne vždy provádějí etické a bezpečné studie, bylo známo už dávno. Připomeňme, že tyto laboratoře má ve své většině na starosti taková struktura při MO Států, jako je DTRA, neboli Agentura pro snížení vojenské hrozby. A vůbec se takové spojení komplexů právě s Pentagonem nikdy ani nijak zvlášť neskrývalo.

Prvním velkým skandálem, spojeným s těmito laboratořemi, se stalo prohlášení bývalého ministra státní bezpečnosti Gruzie Igora Giorgadze ohledně zkoušek v centru Lugaru u Tbilisi, v jejichž důsledku v roce 2015 zahynulo více než 70 osob.

Oficiálně tam pod záštitou DTRA zkoumali “nový preparát pro léčení hepatitidy C”. Ale co je to za “termonukleární” preparát, kterým se lidé neléčili, ale umírali, zůstává dosud utajeno.

Potom se už média začala hodně soustředěně dívat na vzplanutí divných, ve smyslu vzácných a necharakteristických pro dané oblasti, onemocnění, která vznikala právě v oblastech, hraničících s územím amerických biologických systémů.

Ukrajina se v tomto smyslu odlišovala obzvlášť. Byla tam vzplanutí i cholery, i botulismus, i spalniček. A dokonce jakási “atypická chřipka”, která byla ještě před “covidem” spojená s krajně ostrou a často smrtelnou pneumonií.

Už na jaře roku 2020 kandidát biologických věd, plukovník lékařské služby Michail Supotnický prohlašoval:

“Probíhá, především, průzkum budoucího bojiště, odebírání kmenů, které jsou dobře přizpůsobeny, adaptovány k těmto podmínkám. A výběr kmenů, které mohou být použity v podmínkách očkování nebo, dejme tomu, terapie antibiotiky. Protože to jsou přírodní kmeny, které absolvovaly selekci během milionů let. Domnívám se, že tam, v amerických biolaboratořích, probíhá vývoj nových přístupů ohledně výroby zásadně nových biologicky napadajících agentů pro biologické zbraně nové generace”.

A tehdy to celkem u nikoho nevyvolalo žádnou bouřlivou reakci. Prostě informace o biolaboratořích na Ukrajině se urychleně odstraňovaly z veřejného prostoru.

Nyní však dokumenty, které se objevily, zřetelně ukazují právě na biologické zbraně a na připravenost je použít bez ohledu na Ženevský protokol a Konvenci o biologických zbraních, přijatých v USA už v letech 1973-1975. Což je, ostatně, logické.

Oficiálně používat biologické zbraně vůbec neměli američtí vojáci, ale právě Ukrajinci, kterých, jak to ukazují nynější události, našim “západním partnerům” není vůbec líto.

Naše “progresivní veřejnost” promluvila v docela očekávaném stylu: “To nemůže být pravda, všechno to je paranoia Kremlu. A Američané vůbec nejsou takoví, aby někoho hromadně něčím infikovali”.

Ve skutečnosti jsou dokonce velmi takoví. A biologické experimenty na lidech se v USA rozběhly už v minulém století. Vlastně, zahájení výzkumů biologických zbraní bylo ve Státech iniciováno prezidentem Roosveltem … A oficiálně tyto výzkumy trvaly do začátku-poloviny 70ých.

V tomto smyslu byl maximálně ukázkovým program výzkumu syfilidy v Taskigi, který dokonce nebyl vojenský, ale zřetelně ukazuje, do jaké míry v USA “nejsou takoví”.

Podstata experimentu spočívala v kontaminování syfilisem nic netušících Afroameričanů. Občanů USA. Od roku 1932 do roku 1972 služba veřejného zdravotnictví Států pozorovala skupinu 600 osob, nemocných syfilisem. Příznačné je, že 200 z nich bylo speciálně a bez jejich vědomí nakaženo. Neléčili je a, nejen to, neurčili jim tuto diagnózu. Ale pozorovali, jak se nemoc “projevuje ve všech stádiích”.

V 1972 roce byl experiment až po úniku informací do tisku přerušen. Kdyby úniku nebylo, kdo ví, jak dlouho by ještě tento program pokračoval a kolik lidí by ještě zemřelo při podobných experimentech.

Ještě jednou je třeba zopakovat, že se jednalo o americké občany. Nu a jestliže “dobří” američtí vědci a úředníci takto experimentují na svých, tak co pak říkat o občanech jiných států?

Potvrzuje se to i slovy exporadce generálního tajemníka OSN Kofi Annana, bývalého člena komise OSN pro biologické a chemické zbraně Igora Nikulina, který v těchto dnech prohlásil:

“Ukázalo se, že nahromaděné průmyslové objemy nejnebezpečnějších bakterií a virů jsou velké. Bylo zlikvidováno více než 400 nádrží. A nádrž v mikrobiologické výrobě – to je asi sto litrů. Takže stovky litrů koncentrátů Weilovy nemoci (akutní infekční choroba jater), moru, tularemie, antraxu a cholery. Jsou to nejnebezpečnější patogeny na světě. Úmrtnost při jejich aplikaci převyšuje 50%”.

Nesmíme ani zapomínat na slova zástupkyně ministra zahraničí USA Viktorie Nulandové, vyslovená jíž začátkem března ohledně všeho toho “biologického laboratorního hospodářství”. Připomeňme si, jak se vyjádřila:

“Na Ukrajině jsou biologické výzkumné objekty, ve skutečnosti máme teď velmi velké obavy, že ruští vojáci se mohou pokoušet je vzít pod kontrolu. Takže pracujeme s Ukrajinci na tom, aby byli s to odvrátit přechod jakýchkoliv z těchto výzkumných materiálů do rukou ruských sil, pokud se přiblíží”.

Celkově už bylo k roku 2022 prakticky všechno potřebné pro biologický útok na Rusko u našich “západních partnerů” připraveno.

Existoval nebezpečný biologický materiál (v absolutně šíleném množství, které čítalo tisíce litrů); byly drony jako prostředky dodávky;  jsou praktické zkušenosti s biologickými činidly pro  přenášení nebezpečných onemocnění;  testy na lidech s letálním výsledkem, jak se zjistilo, se už prováděly na území států, bezprostředně sousedících s Ruskem.

Existuje názor, že potřebovali už jen trochu času. Takže můžeme být rádi, že k tomu nedošlo.

Alexandr Štorm

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

https://military.pravda.ru/1695950-bioattack/?from=email_subscribe

3.1 7 hlasy
Hodnocení článku
3 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
adam
adam
před 1 rokem

Křivák a psychopat František Vrabel, momentálně si hraje na bojovníka s dezinformacemi, příležitostně všem jistě “přesvědčivě” vysvětlí, že podobné informace jsou pouze dalším důkazem ruské snahy nás přeformátovat…To zkorumpované hovado se přitom ani nezačervená.

Havloidni zmetek
Havloidni zmetek
před 1 rokem

Americká tzv. demokracie, ta už svou podobu ukázala ve vietnamské My Lai. Z Ukrajinců si udělali pokusnou laboratoř na lidech a doufám, že Fiala nemá představu, že ty laboratoře nechá teď z Ukrajiny přemístit k nám,ten chlap je všeho schopný, pryč s touto vládou.

Plebej
Plebej
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Havloidni zmetek

Na jednu stranu ten konflikt dává i dost poučení mnohým zdejším, pokud to chtějí vnímat. Lidi totiž mohou nahlédnout (ve dříve netušené míře) do “kuchyně” vládního kartelu, který odhodil zábrany a přestal halit své ideologické ukotvení a způsob uvažování. Stejně jako přestal předstírat hru na svobody a demokracii. Tím, že kartel bez zábran natvrdo… Číst vice »