Jan Hříbek a Josef Kunetka – hrdinové obratu kauzy Walderode

Je směšné až groteskní, jak se zprávy oficiálního tisku vyhýbají byť jediné zmínce o Wehrmachtu nebo Neurathovi v kauze Walderode – ovšem je to typické pro doslova adorační kampaň na záchranu dobrého jména Walderode u nás.

Jiří Jaroš Nickelli
Jiří Jaroš Nickelli

Zdroj: České národní listy, autor Jiří Jaroš Nickelli, fotokoláž arfa.cz

Tak nám Metro publikovalo zprávu ČTK o prohře nástupníků dra des Fours Walderode u okresního soudu v Semilech. Nebudu tu rozebírat devětadvacetileté peripetie soudů o tuto neuvěřitelně zpolitizovanou kauzu takzvané restituce, které podle mne i jiných pravou restitucí nikdy nebyla a být nemohla. (Metro 10.12.21 “Walderode. Neúspěch”.) Tak to viděl například i doc. Josef Benda ve své obří monografii “Restituce majetku bývalých šlechtických rodů po roce 1989 (Tuláček Praha I.vyd.2010, II. vyd. 2013.) Tak to viděli před ním i autoři publikace CUI BONO RESTITUCE I. a II. vydání (II. vyd. Praha 2007). A tak jsem to viděl i sám v řadě statí publikovaných v Českých národních listech, ve Slovanské vzájemnosti, v Národním Osvobození a jinde. Než k věci samé.

Soudy od osvíceného rozsudku JUDr. Tauchmanové v Liberci několikrát změnily svá stanoviska. Důvody ponechejme jim samotným.

Nyní došlo opět k osvícenému obratu, o který se přičinili zejména zesnulý zastupitel města Turnova, čestný občan města pan Josef Kunetka a dále legionář Jan Hříbek, který neváhal za zdravotních a finanční obětí bádat v Bundesarchivu, aby doložil službu pana dr. Walderode ve Wehrmachtu v pancéřovém svazku záložní čili Ersatz-Regimentu nr.8 v Neu-Ruppin (dnes Neuruppin) u Berlína.

Zatímco docent Benda nalezl v kongresové knihovně USA návštěvní knihu von Neuratha s podpisy pana dr. Walderode a jeho rodičů u válečného zločince říšského protektora “Böhmen und Mähren”, což samo podle nás legionářů o sobě je kolaborací větší jak Brno, jak se říká na Moravě.

Nyní se oba vlastenci dívají na svůj úspěch z legionářského nebe a patří na ten úřednický chaos, vyvolaný takzvanou restitucí, jenž dělí na nepřátelské skupiny obhájců a odpůrců úředníky, soudy, občanstvo a politická seskupení – přesně podle staré strategie starověkého čínského stratéga Mistra Sun, jež pravil: “Chceš-li zničit nepřátelskou zemi, znič její dějiny, tradice a kulturu, postav staré proti mladým a všechny korumpuj!” 

Bez dlouholeté práce Josefa Kunetky ve spolupráci s brněnským genealogem dr. Stehlíkem, a hlavně bez činnosti Legionáře Jana Hříbka, který se místo orgánů státu obrátil na Bundesarchiv, aby za neuvěřitelných těžkostí a za krvavé peníze získal úřední doklady o Walderodeho službě ve Wehrmachtu, by k obratu nedošlo. (Pisatel přispěl pouze překlady Hříbkových nálezů, některými rozbory dokumentace, a též financemi archivních poplatků.)

Je směšné až groteskní, jak se zprávy oficiálního tisku vyhýbají byť jediné zmínce o Wehrmachtu nebo Neurathovi v kauze Walderode – ovšem je to typické pro doslova adorační kampaň na záchranu dobrého jména Walderode u nás.

Média dělají – podobně jako tomu bylo například u Dietrichsteinů nebo u Salm-Reifferscheidtů – ty nejkrkolomnější hypotézy, aby zmírnily prokázanou kolaboraci u protektorátní šlechty.

Tak u Dietristeinů to byla folklórní zvěst o tom že prý tento henleinovec “zavřel Hitlerovi vrata svého zámku” při návštěvě Mikulova (?!)

U Salmů, že prý kdyby tam nešlo “o nacismus naoko” Rájec by se proměnily ve “druhé Lidice” (Sancta Simplicitas! To by Němci likvidovali své soukmenovce v Rájci a v Jestřebí, kvůli nimž tam byly dokonce dva plné bloky soukmenovců?)

a u Walderoda to byla “česká korespondence” s knížetem, herečkou a dalšími aktéry….Čtenář shledá sám naprostou nemožnost těchto bajek.

Takže hlavní zásluha na tomto positivním obratu v kauze patří oběma jmenovaným vlastencům, nyní odpočívajícím v nebi republiky.

Nakonec ještě pronesu kacířský názor na obhajobu dekretálního práva proti tzv. restituentům u nás.

Jediné dvě politické strany, které kritizovaly a též se postavily proti prolamování dekretů a proti těmto restitucím, které jsou ve skutečnosti restauracemi protektorátních majetků, a okrádáním republiky, jsou SPD a KSČM.

Ostatní strany podle mne hanebně zklamaly, případně podvedly v této závažné peripetii republiky, své voliče.

Jiří Jaroš Nickelli, Společnost Ludvíka Svobody Brno

 

 

4.1 22 hlasy
Hodnocení článku
12 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Bedrich Flegel
Bedrich Flegel
před 1 rokem

Co mě těší, že kolaboranti sudeťáků dostali pořádnou ťafku, omlouvám se za tento expresivní výraz.
Tento typ amorálních osob je schopen podrazit bližního svého.
Stačí se podívat na média, vysoké školy a všude jsou nacpaní , hlasají propagandu ve prospěch válečných zločinců.

Bedrich Flegel
Bedrich Flegel
před 1 rokem

Musí se o tom informovat, aby lidi věděli, že pořád existují morální lidé, kteří jsou schopni bojovat za naše práva.

Bedrich Flegel
Bedrich Flegel
před 1 rokem

Velice děkuji za Vaše hrdinné jednání.

toto
toto
před 1 rokem

Nezbývá než poděkovat těm, kteří skutečně pracují pro svou zemi na rozdíl od zkorumpovaných úředníků a politiků, kteří za krvavé peníze svých voličů nepohnou zadkem z dobře vytopených a v létě obvykle klimatizovaných kanceláří. A přitom by tu práci měli odvést oni. Jsem přesvědčen, že značná část těch, kteří se domohli rodových majetků po roce 1989,… Číst vice »

Mira
Mira
před 1 rokem

A ještě jim to kazí prezident Zeman : Sudetským Němcům v čele s Posseltem vadí, že nechce jmenovat Lipavského. Jjejich hlavní představitel Bernd Posselt. Zemanovi vzkázal, že člověk s takovýmto názorem „prospal poslední roky česko-sudetoněmeckého usmiřovacího procesu”.  

Primak
Primak
před 1 rokem

A že byli tací jedinci mezi vysokými šlechtici, co bojovali při osvobození na barikádách, to se tam v archívech nenašlo?

toto
toto
před 1 rokem
Odpověď uživateli  Primak

A kteří “vysocí šlechtici” to byli?

mikkesh
mikkesh
před 1 rokem

Kdybych věděl kde jsou oba vlastenci pohřbeni, položil bych jim s hlubokou úklonou na hrob kytičku. Díky pane Nickelli za zveřejnění a Váš postoj. Smekám před Vámi.

adam
adam
před 1 rokem

Věčná sláva těm, kteří své vlastenectví projeví činy!

cablik
cablik
před 1 rokem

Tak správně jediné dvě strany a nyní pouze jedna SPD ti co budou vládnout teď půjdou „starým vlastencům” vstříc bude v tomhle směru hůře.

spartak
spartak
před 1 rokem

President Masaryk dobře věděl , co je šlechta zač a po roce 1918 Československo omezilo moc šlechty. Šlechta zavětřila kořist po roce 1989 a přispěla přes Havla k zničení Československa. Dnes používá šlechta protizákonně získaný majetek k oslabení vlasteneckých aktivit !