Kudy z krize: Pět bodů pro řešení energetické krize

Sdružení Kudy z krize přišlo s návrhem řešení současné kritické situace v energetice.

Zdroj: Kudy z krize

Sdružení Kudy z krize přišlo s návrhem řešení současné kritické situace v energetice. Okamžité konkrétní kroky by umožnily stabilizovat situaci, ochránit ohrožené domácnosti, a vyhnout se drastickým nárokům na státní rozpočet. Návrh je obsažen v otevřeném dopise, který byl včera rozeslán předsedovi vlády a předsedům všech parlamentních politických stran. Text dopisu je k dispozici na https://www.kudyzkrize.cz/2021/11/09/kudy-z-energeticke-krize/

První krok. Energetický regulační úřad (ERÚ) vydá IHNED vyhlášku, která dodavatelům poslední instance (DPI) uloží převzít zákazníky zkrachovalých obchodníků za takových podmínek, jaké jim tito obchodníci poskytovali. Případnou vzniklou ztrátu vzniklou rozdílem mezi platnými smlouvami a skutečnými náklady DPI budou DPI vymáhat po obchodnících, případně dalších subjektech.

Druhý krok. Co nejrychleji přejít k prodeji elektřiny přímo v České republice za regulované ceny, tedy nikoliv přeprodávat elektřinu přes zahraniční burzy. Na zahraničních burzách může být obchodována pouze přebytečná část elektřiny vyrobené českými elektrárnami, tak jak to funguje v některých normálních evropských státech.

Třetí krok. V novele energetického zákona ponechat licenci na obchod s elektřinou a licenci na obchod s plynem pouze těm subjektům, které mají vlastní zdroje těchto energií (ČEZ, MND, apod.).

Čtvrtý krok. Vystoupit ze spekulativního mezinárodního systému překupování povolenek (ETC) a řešit situaci životního prostředí v ČR dle českých zákonů a standardních kontrol emisí, apod.

Pátý krok.  Normalizovat obchodní vztahy s Ruskem a vrátit se k dlouhodobým kontraktům s pevnými cenami.

„Je povinností státu ochránit domácnosti před pádem do energetické chudoby a firmy před likvidačními cenami energie. Právě pro ochranu oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů energií byl, dle § 17 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zřízen Energetický regulační úřad (ERÚ)“ uvádí se v otevřeném dopise. A dále se píše: „Zároveň je nutno bezodkladně se připravit na to, že podobné cenové šoky se budou v důsledku nepromyšlenosti zvolené strategie „boje s klimatickými změnami“ stále častěji opakovat. Příslušné orgány se musí s předstihem připravit na situace, kdy ambiciózní projekty Evropské unie nejsou provázány s opatřeními, jež by bránila nezodpovědnému chování  finančně silných aktérů a chránila veřejnost před dopady jejich spekulací.“

Kudy z krize je sdružením osobností napříč názorovým a politickým spektrem, které usilují o obnovu národní nezávislosti a soběstačnosti. Další informace jsou k dispozici na www.kudyzkrize.cz

4.7 15 hlasy
Hodnocení článku
8 komentářů
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
tomaskova
tomaskova
před 1 rokem

Zní to skvěle, ovšem můžeme toto doporučení zařiít do složky, četl, ale nesouhlasí.

mikkesh
mikkesh
před 1 rokem

A co takhle jeden bod. Znárodnit.

adam
adam
před 1 rokem

Vynikající počin! Návrhy jsou srozumitelné a věcně správné. Vůbec nevadí, že vznikající vládnoucí garnitura na většinu z nich nebude chtít slyšet. Veřejnost má možnost se seznámit s realistickým řešením, odpůrci se odkopou jako vykonavatelé cizích zájmů a vznikne-li masivní tlak od občanů, tak se mohou věci pohnout k lepšímu…

Georg
Georg
před 1 rokem

Návrh je to logický, směřující k samostatnější hospodářské politice ČR. Samozřejmě současnou i budoucí vládou těžko akceptovatelný a tím i proveditelný. Ale dle mě je takového “myšlení” třeba jako soli, aby zde byla určitá “skupina lidí”, nejen “odhodlaných” takové návrhy formulovat a předkládat veřejnosti. Musí to být návrhy, proveditelné, podložené fakty, formulované odborníky, různých profesí… Číst vice »

cablik
cablik
před 1 rokem

Zelený plán narazil na realitu. Velké automobilky se zasekly, panuje strach z kolapsu
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zeleny-plan-narazil-na-realitu-Velke-automobilky-se-zasekly-panuje-strach-z-kolapsu-683247

cablik
cablik
před 1 rokem

To je skvěle navrženo ale není kdo by ty návrhy podpořil nastupující vládě nevěřím že pro Českou zem něco udělá.

Plebej
Plebej
před 1 rokem

Vítám docela jasný a proveditelný návrh toho kolektivu zn. “Kudy z krize”! Byť i jen omezený na dnešní palčivou situaci v dostupnosti a cenách energií. Škoda jen, že (jak se domnívám) sotva nalezne vnímavé čtenáře mezi vládními činovníky. Ne snad mezi nynějšími, ale těmi, kteří si stále ještě brousí své kosy na lid obecný ač… Číst vice »

duro trulo
duro trulo
před 1 rokem

Sohlasím s pěti artikulami o energiích a doplňuji důležitý návrh. Vrátit do čela ERÚ Alenu Vitáskovou a vybavit ji pravomocemi přímých kontrol účetnictví přímo u všech energofirem, zejména germánských překupníků. Pro zabránění blekotacího autu navrhuji všechny energotrasy, vedoucí z území ČR na území sousedních států, opatřit mžikovým vypínačem (nejlépe vybušným systémem) a energetickým retarderem zpětného energetického rázu… Číst vice »