Je lidstvo schopné zabránit zneužití nových technologií k likvidaci demokracie a lidských práv?

Vědecký a technologický vývoj musí sloužit lidem a musí být prováděn s úctou k životu a tělesné a duševní integritě. Vývoj technologií využívaných velmocemi však kráčí opačným směrem

Zdroj: Outsidermedia, autor   

Když v roce 1951 zahájily americké tajné služby práci na projektu Artichoke, stanovily si mimo jiné tyto cíle:

  • Můžeme získat informace od nějaké osoby proti její vůli a bez jejího vědomí?
  • Můžeme ovládnout lidského jedince natolik, že bude poslouchat naše rozkazy proti své vůli a dokonce v rozporu s tak základními přírodními zákony jako je pud sebezáchovy?“

Tento výzkum byl od počátku co nejpřísněji utajován. New York Times ve svém článku z roku 1977 citovaly i jinou zprávu CIA, ve které se psalo: „Mnoho fází výzkumu ovládání lidského chování vyžaduje vysoký stupeň utajení. Profesionální pověst výzkumných pracovníků zaměstnaných mimo agenturu je ohrožena, protože cíle takového výzkumu jsou širokou veřejností považovány za nemorální nebo protizákonné.“ 

Tento utajený výzkum pokračuje dodnes. Jenom, když bylo už pomalu 200 amerických diplomatů vystaveno útokům pulsovanými mikrovlnami, začal o něm americký tisk psát ZDEZDE a ZDE, aniž by odhalil celý rozsah možností působení elektromagnetické energie na lidskou nervovou soustavu. Ta je totiž plná elektrolytu (roztoku vody a solí, který funguje jako anténa), ve kterém elektromagnetická energie vyvolává elektrické proudy, které vyvolávají stejné reakce nervové soustavy jako děje uvnitř lidského organismu (ZDE klikněte na „Psychoelektronické ohrožení demokracie“ a dole na stránce otevřete odkaz).

Miliardové investice do výzkumu mozku přitom otevřely cestu k tomu, aby mohly být do mozku vysílány zvenčí i myšlenky, city, pocity, vjemy, prostě cokoli, co se tam děje v průběhu lidského života a bylo probádáno z hlediska mozkových frekvencí, odpovídajících těmto dějům. Vědci z University of California například vyvinuli přístroj, který dokáže zaznamenávat vlny z mozku, nacházet v nich analýzou souhlásky a samohlásky a přetvářet tak naše myšlenky na slova. Ochrnutý člověk by tak mohl psát, aniž by používal klávesnici nebo dokonce pomocí syntezátoru mluvit. Přesnost tohoto přístroje zatím dosáhla 90 %. Vědci věří, že během příštích pěti let se podaří vyvinout chytrý telefon, ke kterému by tento přístroj mohl být připojen (ZDE a ZDE).  Taková znalost mozkové činnosti umožňuje i opačný postup, tedy vysílání myšlenek do mozku pomocí elektromagnetických vln. Nikdo by přitom neměl pochybovat o tom, že vojenská technologie má před těmito civilními výzkumy značný předstih. V roce 2007 zveřejnil americký deník The Washington Post článek, ve kterém napsal, že americké vojenské letectvo už vyzkoušelo přístroj, který umožňoval vysílat do lidských mozků prostřednictvím mikrovln špatně srozumitelné věty. Když se tyto věty převedou do ultrazvukových frekvencí, mozek je pořád bude vnímat, ale člověk si to nebude uvědomovat, protože je nebude slyšet. Tyto věty se tak stanou jeho „vlastními“ myšlenkami. Cíle tajného amerického výzkumu započatého v padesátých letech minulého století jsou tak v podstatě splněny.

V Rusku se na těchto výzkumech začalo pracovat už ve 30. letech minulého století. V roce 1992 zveřejnil Nezávislý moskevský ústav zahraniční politiky v týdeníku Stolica článek „MC-ultra program“ (odkazoval tak na zveřejněný program CIA, zaměřený na ovládání lidské vůle z 50. let, citovaný na začátku tohoto článku). Ve Stolici ruský vědec Viktor Sedleckij sděloval, že v SSSR začal v roce 1982 vývoj úplně nového radarového systému, který umožňuje ovládat kterékoli místo na zeměkouli a že toto zařízení by mohlo být použito k vytvoření „psychotronického pole pro ovládání mozku“. Neřekl konkrétně o jaký projekt se jednalo, ale zřejmě šlo o systém Sura , který byl v roce 1981 v Sovětském svazu vybudován poblíž města Nižnyj Novgorod v centrálním Rusku. Jeho stavbu financovalo sovětské ministerstvo obrany a později ho převzal pod kontrolu Vědecko-výzkumný radiofyzikální institut. Viktor Sedleckij před tím, v roce 1991, po puči proti Michajlu Gorbačevovi, zveřejnil v ruských novinách článek, ve kterém psal: „Jako odborník a právnická osoba prohlašuji: V Kyjevě byla zahájena sériová (a to je velmi vážné) výroba psychotronických biogenerátorů a jejich zkoušky. Nemohu tvrdit, že během puče byly použity právě kyjevské generátory… Nicméně skutečnost, že byly použity, je pro mne evidentní. Co to jsou psychotronické generátory? Je to elektronické zařízení, které vyvolává v lidském organismu efekt řízené kontroly“. (Elektronická kopie článku Authors of Project Zombie discovered in Kiev ZDE). V článku také psal, že sám je autorem jednoho typu takového generátoru.

Radar Sura dokáže vysíláním pulsovaných mikrovln do ionosféry vyvolat v ionosféře elektrické proudy. Proměnlivost těchto proudů v závislosti na proměnlivosti pulsování mikrovln, vysílaných ze Země, způsobuje, že jsou na zeměkouli z ionosféry vysílány elektromagnetické vlny ve frekvencích pulsů mikrovln, vysílaných do ionosféry . Možnosti pulsování mikrovln systémem Sura přitom byly definovány tak, že extra dlouhé elektromagnetické vlny, vysílané z ionosféry, mohly ovládat činnost lidské nervové soustavy ve velkých oblastech planety. V roce 1994 začaly stejný ale výkonnější systém budovat Spojené státy. Jedná se o systém HAARP, o kterém byl v Evropském parlamentu svědčit americký autor knihy o tomto radarovém systému Nick Begich (američtí odborníci svědčit odmítli, pochopitelně z popudu americké vlády). Po jeho svědectví odhlasoval Evropský parlament rezoluci, která mimo jiné (bod 30 rezoluce) vyzývala k tomu, aby byla uzavřena mezinárodní dohoda, která by zavedla „globální zákaz vývoje a rozmisťování zbraní, které by mohly umožnit jakoukoli formu manipulace lidských bytostí“.

V ruském tisku se o systému HAARP, aniž by byl jmenován, psalo: „Je nutné připustit, že náš možný nepřítel nám poskytuje všechny důvody k tomu, abychom mluvili o psychotronické nebo psychické zbrani jako o faktu, který musíme považovat za reálný“, a dále se psalo o „tajemných informačně-psychologických“ prostředcích, které jsou schopny poškodit zdraví, způsobit smrt nebo „zablokovat na podvědomé úrovni svobodu lidské vůle, způsobit ztrátu schopnosti politické, kulturní a jiné sebe identifikace lidské bytosti“ a dokonce způsobit „destrukci nedělitelného informačního a duchovního prostoru Ruské federace“ (ZDE a ZDE – elektronická kopie originálu článku – anglický název „Riders of Psychotronic Apocalypse“).

V roce 2019 psal čínský deník China Morning Post, že si Čína vyzkoušela ruský systém Sura a že americký systém HAARP je schopen vygenerovat zhruba 4krát větší energii než ruský systém Sura. Zároveň informoval, že Čína buduje v Sanja v provincii Hajnan ještě větší a pokročilejší systém, s možným vojenským použitím, který je schopen manipulovat ionosféru nad celým jihočínským mořem, a že podle některých kritiků jsou tyto systémy schopné ovlivnit činnost lidských mozků.

Kdyby světové velmoci měly zájem bránit svobodu lidského myšlení, musely by se dohodnout na celosvětovém, mezinárodním zákazu budování a používání jakýchkoli systémů, umožňujících dálkové ovládání činnosti lidských mozků a lidské nervové soustavy. Aby to ale bylo možné, musely by se také dohodnout, že přestanou usilovat o možnost vojensky ovládnout svět. Rusko zřejmě nechce přistoupit na takovou dohodu, protože USA ho obklopují vojenskými základnami, budovanými v blízkosti jeho hranic a protože už si není zcela jisté, že jeho jaderné zbraně jsou, vzhledem k americké protiraketové obraně, dostatečným odstrašujícím prostředkem. Číně se zase nepochybně nelíbí přesun amerických válečných lodí do blízkosti jejích břehů. Ani ona tedy nebude pro zákaz těchto nejnovějších zbraní hromadného ničení. Dalším důvodem je, že mají USA více jaderních zbraní než ona. Tento americký vojenský tlak na Čínu a Rusko do jisté míry ospravedlňuje v očích ruské veřejnosti odklon ruského vedení od demokracie. Čínské vedení v něm zase vidí ospravedlnění, proč nemá demokracii zavést.

Radarový systém Sura, stejně jako americký systém HAARP a časem i nový čínský systém jsou nebo budou schopné vyhubit obyvatelstvo velkých oblasti planety. K takovému konfliktu ale nemusí dojít. Postačí, když se někomu podaří ovládnout myšlení lidí na celém světě. K tomu není třeba nic víc, než namodulovat na současné mobilní telefonní systémy takzvané psychoaktivní elektromagnetické vlny a nebo využít připojení lidských mozků na internet v šesté generaci mobilních sítí, která má přijít do prodeje zhruba za 10 let. Už všudypřítomnost páté generace mobilních sítí by ale lidi měla varovat. Pokud světoví politici nedokážou ovládnout touhu po moci jako základní motiv své politiky, nevznikne ve světě elektronická totalitní moc, kterou nebude možné svrhnout?

Minulý týden se objevila první vlaštovka naděje, když parlament v Chile odhlasoval zákon, který má chilským občanům zajistit právo na osobní identitu, svobodnou vůli a mentální soukromí, „které jsou ohrožovány vývojem technologií, aplikovaných na lidské myšlení a mozek“. V komentáři chilský parlament napsal, že „vědecký a technologický vývoj musí sloužit lidem a musí být prováděn s úctou k životu a tělesné a duševní integritě“ . Chile se stalo první vlaštovkou díky tomu, že z něj pochází vědec Rafael Yuste, který v současné době pracuje na americké Kolumbijské universitě a letos v létě řekl americkému deníku New York Times, že „jakmile jde manipulace přímo do mozku, nebudete schopni poznat, že jste manipulováni“. Řekl také, že vědcům už se podařilo vpravit do paměti myši představy věcí, které nikdy neviděly.

Chilský zákon ovšem neřeší otázku, jestli se Rusko, USA a Čína dohodnou na tom, že přestanou bojovat o moc nad celým světem, ať už klasickými zbraněmi, atomovými zbraněmi, nebo zbraněmi na ovládání lidské nervové soustavy a lidských mozků.

4 4 hlasy
Hodnocení článku
4 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
cablik
cablik
před 2 lety

Ivan David vysvětluje: Kurze odstřelili? Vadily názory na migraci. Byl najat muž na špinavou práci. Za ohromné peníze
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ivan-David-vysvetluje-Kurze-odstrelili-Vadily-nazory-na-migraci-Byl-najat-muz-na-spinavou-praci-Za-ohromne-penize-680515

Ovlivněné volby? Podvedená AfD. Tuny letáků skončily v odpadu v rámci „boje s nacisty“
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ovlivnene-volby-Podvedena-AfD-Tuny-letaku-skoncily-v-odpadu-v-ramci-boje-s-nacisty-680477

cablik
cablik
před 2 lety

Tak tohle nám zatím nemůžou naštěstí vzít osobní identitu pokud se tak stane v budoucnu tak bude stát život za starou bačkoru.

explorer
explorer
před 2 lety

Prosím, pane doktore Davide, konzultujte tenhle článek s fyziky a  neurology, mohlo by jít o směs konspiračních teorií. Myslím to v dobrém – kvůli Vaší reputaci. Vážím si Vás.

Lubez
Lubez
před 2 lety
Odpověď uživateli  explorer

Vážený, už byla úspěšně propojena nervová soustava s čipem a tím pádem laicky s počítačem.
Nevidím v tomhle nic nemožného.
Tělo je řízeno laicky elektřinou a jejími impulzy.
Tak vzhůru do neetické robotizace člověka.