Že by nakonec měl pravdu…?

Thierry Meysan předpověděl restrukturalizaci amerického impéria, o čemž svědčí i plánované postoupení Kábulu. Vše, co předpověděl, se v posledních dvaceti letech potvrdilo…

Thierry Meyssan
Thierry Meyssan

Zdroj:  St.Hroch

Autor článku bývá médii hlavního proudu označován za konspirátora a blouznivce… – nicméně doporučuji se začíst a srovnat s realitou. V odkazu lze nalézt tento článek hned v několika jazykových mutacích, včetně vysvětlivek které jsem do překladu nezahrnul (pozn.překl.)

Popření oficiální verze útoků z 11. září v USA Thierrym Meyssanem vyvolalo debatu po celém světě. A on se ve své knize zabýval změnami, které se v USA odehrály po spáchání zločinů. Nejde však o to, jak byly zločiny spáchány, ale o to, proč USA v ten den jednaly v rozporu s vlastní ústavou a proč v následujících dnech reformovaly vládní instituce a výrazně změnily jejich podstatu. Thierry Meysan předpověděl restrukturalizaci amerického impéria, o čemž svědčí i plánované postoupení Kábulu. Vše, co předpověděl, se v posledních dvaceti letech potvrdilo…

V den útoků označil realitní podnikatel Donald Trump v projevu na newyorském Kanálu 9 oficiální verzi o zničení věží za lež. Později se věnoval politice a stal se prezidentem Spojených států. Společně s podobně smýšlejícím generálem Michaelem Flynnem se vydává zjistit pravdu o 11. září. Nakonec způsobil rozkol veřejného mínění v USA, nicméně svého cíle nedosáhl.

Na konci roku 2001 jsem publikoval sérii článků o útocích z 11. září a v březnu 2002 pak knihu. Ta byla přeložena do 28 jazyků a vyvolala debatu po celém světě, která zpochybnila pravdivost oficiální americké verze. Světová média se však mými argumenty odmítla zabývat a obvinila mě z neprofesionality, konspirace a negace.

Americké úřady a jejich propagandisté zredukovali obsah mé knihy na několik prvních stránek oficiální verze událostí. Ale moje práce byla politologická a jejím cílem bylo pranýřovat to, že tyto teroristické útoky, provedené pod falešnou vlajkou, umožnily: zavedení totální kontroly nad obyvatelstvem západních zemí a zahájení “války bez konce” na Blízkém východě. V tomto článku se chci podělit o to, co jsme se o těchto teroristických útocích dozvěděli za posledních 20 let, a potvrdit nebo vyvrátit předpovědi, které jsem učinil v roce 2002.

Prezident Spojených arabských emirátů šejk Said bin Sultan pomohl přeložit a vydat mou knihu „Zrůdný podvod“. Věnoval 5.000 výtisků knihy s dedikací známým osobnostem arabského světa.

“ČERNÁ DÍRA” 11. ZÁŘÍ

Když se nás někdo zeptá, co se stalo 11. září, vybaví se nám obrazy zničených Dvojčat a budovy Pentagonu. Ale nevzpomínáme si na takové věci, jako byly burzovní zločiny v postižených leteckých společnostech, požár ve staré Eisenhowerově budově nebo zničení třetí věže Světového obchodního centra.

Nejpřekvapivější však je, že si dnes nikdo nevzpomíná, že v 10 hodin dopoledne zvláštní poradce prezidenta Bushe ml. pro boj s terorizmem Richard Clarke vytáhl „Plán kontinuity vlády”. V tomto okamžiku byli prezident Bush a Kongres odstaveni od moci a postaveni pod vojenskou ochranu. Prezident Bush byl poslán na vojenskou základnu v Nebrasce, kam byli noc předtím převezeni všichni vrcholoví manažeři z Dvojčat, a celý Kongres do megabunkru Raven Rock (objekt R). Civilní autorita byla obnovena až koncem dne.

Poté, co ruský prezident Vladimir Putin obdržel od generálního štábu prostřednictvím průzkumných satelitů informaci o odpálení rakety z lodi amerického námořnictva směrem na Pentagon, pokusil se telefonicky spojit se svým americkým protějškem. To se mu však nepodařilo. A to nikoli kvůli poruchám komunikačního systému, ale proto, že George W. Bush byl v té době zbaven prezidentských pravomocí.

Kdo byli členové tohoto týmu “Vlády kontinuity” a co dělali, když měli moc v rukou? To stále nevíme. Členům Kongresu, kteří tuto otázku položili, odmítli uspořádat jednání na toto téma.

Musíme si uvědomit, že dokud se nám nedostane vysvětlení, spor o 11. září neskončí. Postup zahájený 11. září navrhl prezident Eisenhower pro případ jaderné války. Kdyby zemřel on sám, předsedové sněmoven a většina členů Kongresu, ústavní moc by přestala existovat. Pak by armáda logicky musela zajistit “kontinuitu vládnutí”. V tento den se však nic takového nestalo. Všichni byli živi. Předání moci bylo proto protiústavní. Byl to skutečný státní převrat.

Francouzský prezident Jacques Chirac odjíždí do New Yorku vyjádřit soustrast obětem. Po vydání knihy “Obludný podvod” požadoval, aby zahraniční zpravodajské služby potvrdily informace v knize obsažené. Odmítl, aby francouzská armáda byla podřízena americkému velení v Afghánistánu a aby se Francie účastnila “války bez konce” v Iráku.

Ve své knize a následných článcích jsem naznačil, co se vlastně 11. září stalo. Pro mou představu to však nemá velký význam. Ti, kdo tyto zločiny spáchali, chtěli vyvolat šok srovnatelný s tím, který vyvolal Pearl Harbour, jehož cílem bylo, jak o něm psali členové „Projektu pro nové americké století“, změnit způsob života a režim ve Spojených státech. Jinými slovy, byli jsme oklamáni a ničeho jsme si nevšimli. Nicméně:

Dosud neexistují žádné důkazy o tom, že by na palubě unesených letadel bylo 19 vzdušných pirátů. Ti nebyli uvedeni na seznamech cestujících, které letecké společnosti rozeslaly téhož dne. Videa leteckých pirátů nebyla natočena v New Yorku, ale na jiných letištích, odkud přelétali.

Dosud neexistují žádné důkazy o tom, že by mezi cestujícími těchto letů a pozemní dopravou skutečně proběhlo 35 telefonních rozhovorů. To platí jak pro rozhovor mezi jedním statečným cestujícím, který zaútočil na letecké piráty z linky UA 93, tak pro rozhovor mezi Generálním solicitorem USA Theodorem Olsonem a jeho manželkou na palubě AA 77. Během procesu se Zachari Massaouim (obviněným z toho, že byl 20. leteckým pirátem, ale nebyl na palubě) FBI prokázala, že v loketních opěrkách letadla nebyly žádné telefony, z nichž by cestující mohli telefonovat, a že měli v tomto případě použít své mobilní telefony. Ovšem v té době, ve výškách nad 5000 stop nefungovaly a v údajích poskytnutých telefonními společnostmi zmíněné hovory, včetně hovorů generálního solicitora Olsona, chybí.

Dosud neexistuje žádné fyzikální vysvětlení zřícení tří věží Světového obchodního centra v jejich základně (tj. vertikální kolaps). Dvě věže dvojčat utrpěly boční nárazy, ale nezřítily se. Kromě toho se palivo muselo rozprostřít po svislých nosnících a ty se musely roztavit. Třetí věž se musela otřást v důsledku pádu dalších dvou věží vedle ní. Měla také spadnout, ale ne do strany, nýbrž svisle, sama od sebe. Je třeba také poznamenat, že neexistuje žádné vysvětlení pro výbuchy, o nichž se zmiňují hasiči a které natočilo mnoho svědků, ani pro roztržené, nikoli roztavené nosníky – obojí svědčí spíše o plánovaném, než náhodném výbuchu. Všimněte si také, že před 11. zářím ani po něm nedošlo k žádnému zničení mrakodrapů v důsledku požárů… a že se z těchto útoků nikdo nepoučil a nezměnil pravidla výstavby takových budov, aby se podobným katastrofám v budoucnu zabránilo. Konečně, fotografie roztavených ocelových nádrží pořízené hasiči a fotografie roztavené horniny z věží pořízené Federální agenturou pro řešení mimořádných událostí (FEMA) nelze vysvětlit na základě oficiální verze.

Dosud neexistují žádné důkazy o tom, že by na Pentagon mířilo civilní letadlo. Jen den po útocích na Pentagon uspořádali hasiči tiskovou konferenci, na které tvrdili, že nenašli nic, co by připomínalo letadlo. Úřady, které se v reakci na mou knihu odvážily vydat komuniké, tvrdily, že posbíraly všechny části letadla a uložily je do hangáru. Poté se k této záležitosti přestali vyjadřovat. Rodiny pasažérů letadla byly nejprve mými argumenty rozhořčeny a pak změnily názor, když jim byly předány urny s popelem mrtvých, a byly ujišťovány,

že mrtví byli identifikování podle otisků prstů, ačkoli při takových teplotách nelze otisky prstů sejmout. Někteří z nich odmítli podepsat dohodu o mlčenlivosti, která jim byla nabídnuta za vysokou odměnu.

TOTÁLNÍ KONTROLA ZÁPADNÍ POPULACE

Bezprostředně po útocích předložila Bushova vláda Kongresu k hlasování protiteroristický zákon nazvaný „Patriot Act“. Tento poměrně obsáhlý text připravila v předchozích dvou letech Federalistická společnost (jejími členy byli generální solicitor Theodore Olson a ministr spravedlnosti John Ashcroft). V otázkách terorismu již Deklarace práv neplatí.

Vznik Spojených států se odehrál v soupeření dvou skupin. První z nich, vedená Alexandrem Hamiltonem, navrhla ústavu, která umožňovala systém podobný britské monarchii, ale roli šlechty měli plnit guvernéři. Druhá strana, vedená Thomasem Jeffersonem a Jamesem Madisonem, přijala tuto ústavu až po dodatcích, které zabránily zneužívání “státního zájmu”. Těchto deset dodatků bylo nazváno Deklarací práv. Jejich pozastavení zpochybnilo základy americké politiky. Přednost nyní dostává první skupina – potomci “otců zakladatelů”, puritánů vyhnaných z Anglie. Prezident Bush je přímým potomkem jednoho ze 41 signatářů dohody May Flower (1620).

Pro prosazování zákona Patriot Act bylo zřízeno nové ministerstvo, Homeland Security Departement, do něhož byly začleněny stávající agentury. Součástí departamentu je vlastní policie, která může provádět sledování jakéhokoli občana. Podle deníku Washington Post má ministerstvo 835 000 úředníků, z toho 112 000 tajných agentů, což znamená, že na každých 370 obyvatel připadá jeden tajný agent, což z USA činí nejorwellovštější zemi na celé planetě. O tom, jak toto oddělení funguje, informoval v roce 2013 Edward Snowden. Ten šel nad rámec informací o odposlouchávacím systému NSA v zahraničí – prozradil informace o masovém špehování uvnitř USA. V současné době žije v Rusku jako politický uprchlík.

Podobný systém, i když méně zdokumentovaný, se postupně rozšiřuje do všech západních zemí prostřednictvím „Five Eyes“ a NATO.

“VÁLKA BEZ KONCE”: OD 11. ZÁŘÍ DO PÁDU KÁBULU

Měsíc a půl po útocích vytvořil ministr obrany Donald Rumsfeld “Úřad pro transformaci sil” a do jeho čela jmenoval admirála Arthura Cebrowskiho. Šlo o nové vymezení účelu ozbrojených sil. Rumsfeld-Cebrowski doktrína má podobný význam jako vytvoření Pentagonu po krizi v roce 1929, tentokrát však jde o přizpůsobení ozbrojených sil požadavkům finančního kapitalismu. USA nemusí vyhrávat války hned, ale musí je rozložit v čase na co nejdelší dobu. To je to, co naznačuje slovní spojení prezidenta Bushe “válka bez konce”. Cílem této války je zničení státních struktur jiných států, aby se zajistilo neomezené čerpání jejich přírodních zdrojů. Plukovník Ralph Peters to vyjádřil takto: “Stabilita: nepřítel Ameriky” (Stability: America´s enemy).

Přesně to se stalo v Afghánistánu. Válka začala hned po 11. září. Mělo to trvat několik týdnů, ale nepřestalo to. Vítězství Tálibánu, jehož jsme svědky, bylo zinscenováno samotnými Spojenými státy, aby konflikt pokračoval. Prezident Biden proto prohlásil, že Spojené státy si nekladou za cíl vybudovat v Afghánistánu stát, jako to bylo udělaláno v Německu nebo v Japonsku po druhé světové válce. A na setkání s Vladimirem Putinem v Ženevě odmítl válku bez konce. Přesto v ní pokračuje a stejně jako Barack Obama se řídí doktrínou Rumsfeld-Cebrowski.

Žádný z konfliktů rozpoutaných po 11. září dosud neskončil. Nestabilita pokračuje v Iráku, Libyi, Sýrii, Jemenu a Libanonu. Jistě, můžete tyto konflikty nazývat občanskými válkami a vůdce zemí diktátory a nic tím nevysvětlit, ale tyto země byly před západní intervencí stabilní a Libye pod Kaddáfím a Libanon pod Aounem byly v době, kdy jejich problémy začaly, spojenci Spojených států.

Viceprezident Cheney zřídil v Bílém domě tajnou skupinu pro rozvoj národní energetické politiky. Byl přesvědčen, že ve střednědobém horizontu bude mít svět nedostatek ropy. Proto Spojené státy dříve ničily jiné státy, aby mohly těžit jejich ropu, ale to už neplatí. Podle Rumsfeld-Cebrowského doktríny by se navíc nemělo válčit se světovými mocnostmi, jako jsou Rusko a Čína. Měly by mít přístup k vybojovaným přírodním zdrojům a být nuceny platit Spojeným státům daň za možnost jejich využívání.

Zveřejněním interních zpráv amerických armád Julian Assange neprozradil žádná velká tajemství. Tyto dokumenty však ve svém souhrnu umožňují tvrdit, že Pentagon si po 11. září nekladl za cíl, aby války vyhrál. Assange byl za to ze všech sil pronásledován.

K vedení takových válek Pentagon vytvořil Síly pro speciální operace, které mají 60 000 vojáků bez uniforem. Jsou schopni zlikvidovat kohokoli v kterékoli zemi, aniž by zanechali stopy. Bob Woodward vyprávěl o operaci Global Assault Matrix tři dny po útocích. Wayne Madsen zveřejnil jména prvních obětí v Papui-Nové Guineji, Nigérii a Libanonu.

Prezident Íránské islámské republiky Mahmúd Ahmadínežád z tribuny OSN prohlásil, že 11. září sloužilo jako záminka k vedení válek, a proto není vnitřní záležitostí USA. Aniž by se postavil na jednu stranu, navrhl mezinárodní vyšetřování, které by zjistilo, co se skutečně stalo.

ZÁVĚR

Všechny mé předpovědi se za posledních 20 let potvrdily. Bohužel je jen málo těch, kteří si všímají změn, k nimž ve světě dochází. A většina z nich odmítá vidět souvislosti a obviňuje západní demokracie ze zločinů, které spáchaly na Blízkém východě.

Naším úkolem je nedopustit, aby se pachatel dostal do naší blízkosti.

Thierry Meyssan

 

*) Thierry Meysan (1957) – francouzský novinář, publicista, zakladatel politologického centra „Réseau Voltaire“, aktivista LGBT. Za svou knihu „9/11 The Big Lie“, přeloženou do 28 jazyků, byl označen v USA za nežádoucí osobu, hrozbu bezpečnosti NATO https://www.voltairenet.org/article213922.html

 

Překlad: st.hroch 20210908

4.6 20 hlasy
Hodnocení článku
4 komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Duveryhodny
Duveryhodny
před 2 lety

Já bych chtěl rád vidět seriozní debatu o “zániku” WTC 7, který je vidět na videu , jak jde k zemi jako “podťatý” kosou a to nemohl způsobit požár, protože letadly zasažen nebyl!!

kolokol
kolokol
před 2 lety

Přiznám se, že Meyssanovy knihy neznám. Ovšem shlédl a přečetl jsem k tomu za těch 20 let dost a dost. I tak nějaké to doplnění a připomění celkového obrazu oné operace pod falešnou vlajkou se jistě hodí. Majnstrým do toho moc šťourat nebude, dodá k výročí jen pár omletých hesel. Novou je pro mě informace o “Vládě… Číst vice »

Ludvik
Ludvik
před 2 lety

“Taliban neodolal neodolatelnému pokušení a stanovil slavnostní oficiální ceremoniál uvedení nové afghánské vlády na 11. září. Zatímco tedy Spojené státy slaví 20. výročí teroristického útoku z 11. září a začátek „války proti teroru“, v Kábulu se pod vlajkami Talibanu bude konat ceremoniál vítězství symbolizující vítězství nad Spojenými státy. Státy právě v této „válce proti teroru“. Ceremonie se bude… Číst vice »

cablik
cablik
před 2 lety

Tak to je ti co si říkají „demokraté” chtějí totalitu stejně jako v Říši se stejnými cíli letadla z lehkých slitin nemohla shodit ty budovy.