Německý poslanec: Západ se mstí Srbsku za to, že odmítlo NATO

Avatar
Původní autoři

Alexander Neu
20. 7. 2021 První zprávy.cz

Proti Srbsku je veden masivní útok, jehož účelem je očernit a podrobit Srby, a důvodem je, že země odmítla vstoupit do NATO, uvedl Alexander Neu, zástupce Die Odkaze v Bundestagu. „Důvodem je to, že Srbsko odmítlo vstoupit do NATO, a tím zasahuje do konečné implementace geopolitických zájmů Západu na Balkáně,” uvedl politik.

(Alexander Neu, zástupce Die Odkaze v Bundestagu)

Podle jeho názoru se Západ pomocí sankcí, vydírání a propagandy snaží vytvořit novou realitu, která s realitou nemá nic společného. Neu zároveň nevyloučil novou vlnu tlaku na srbské vedení.

„Existuje poměrně málo nástrojů: ekonomické sankce, vydírání, propaganda. Dovolte mi připomenout, že haagský tribunál odsoudil třikrát více Srbů než obžalovaných z jiných národností, “uvedl Neu.

Zástupce Die Odkaze ve Spolkovém sněmu zdůraznil, že „Albánci, Bosňané a Chorvati by se měli zodpovídat před Srby, a o tom by se mělo mluvit, a to navzdory skutečnosti, že těmto lidem je na Západě přiřazena role „srbských obětí“. Pouze Albánci, Bosňané a Chorvati mohou být oběťmi – stejně jako Srbové byli vždy nazýváni zločinci, ačkoli v Kosovu a Metohiji během konfliktu zemřely tisíce nevinných Srbů. Když v roce 1995 Chorvaté pronásledovali Krajinské Srby, Západ zavřel oči před proudy tisíců srbských uprchlíků a vyzbrojil Záhřeb. Západ používá koncept humanitární krize pro své vlastní účely. USA a Německo považují národy západního Balkánu za své vazaly, a nikoli za svrchované mocnosti hájící jejich územní celistvost, “uvedl Neu.

V komentáři k aktivní podpoře mýtu o „genocidě“ ve Srebrenici Západem Neu rovněž zdůraznil, že těmto událostem předcházelo masové vraždění Srbů muslimskou armádou v roce 1992. Upozornil na skutečnost, že bosenské úřady, podporované Západem, „zapisují bosenské rebely jako oběti„ genocidy “ ve Srebrenici.

Německý poslanec dobře zná balkánský region: V 90. letech navštívil s misí OBSE Bosnu a Hercegovinu a Kosovo a Metohiju a obhájil také disertační práci o metodách informování jugoslávských událostí americkými a německými médii.

(rp,prvnizpravy.cz,balkanist,foto:arch.)