Do roku 2021

Vážení čtenáři a příznivci Nové republiky,

všichni tušíme, že následující rok nebude snadný. 

Ale i po morové ráně nastoupilo nové odhodlání.

Nedáme se!