Vláda Ukrajiny předložila návrh zákona o internaci občanů nepřátelských zemí, co to znamená

Alexandr Šarkovský
17. 11. 2020   argumenti
Ukrajinský ministerský předseda Denis Šmygal předložil návrh zákona, podle něhož všichni občané “nepřátelských států” podléhají internaci, to znamená zajištění a přebývání v koncentračních táborech. Proti komu je tento projekt zaměřen, hádat netřeba, v mnohých státních dokumentech Nezaležnoj (Nezávislé, pozn. překl.) je právě Rusko vedeno jako země agresor. Materiál o tom byl zveřejněn na serveru listu EADaily.

Ilustrační foto

Tento návrh zákona lze posuzovat jako deklaraci Kyjeva o přípravě velké války proti Rusku. Jelikož je Ukrajina partnerem NATO, asi se tak odhalují vojenské plány Severoatlantického bloku vůči Rusku. Co se týče internace občanů nepřátelských států – to je běžná praxe, používaná v době války, která se řídí mezinárodními úmluvami a nevyžaduje potvrzení národními právními akty. Je možné, že Kyjev se rozhodl udělat si “vložku bezpečnosti”, takovou preventivní ochranu před perspektivou dostat se na lavici obžalovaných Haagského mezinárodního tribunálu. Který, jak je známo, se specializuje na válečné zločiny.

Autor článku, zveřejněném v EADaily, vyslovuje předpoklad, že v tomto návrhu zákona je obsaženo varování obyvatelům Donbasu a Krymu, kteří získali ruské občanské průkazy. Podle informací EADaily v návrhu zákona Šmygalja “o internaci” je uvedeno, že “v době mimořádného období bude Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) zajišťovat občany státu, který napadl Ukrajinu, poté je vojáci odvezou na místo nuceného pobytu, kde lidí bude chránit policie. Lidé mohou být internováni, pokud představují reálné nebo potenciální nebezpečí”. Dále následuje vysvětlení, že osobou, představující nebezpečí, může být uznán kdokoli. Je vysloven názor, že “podle plánu autora (návrhu zákona, AN), většinu internovaných mají tvořit obyvatelé Luganské a Doněcké LR a Krymu, kteří mají ruské státní občanství. A koncentrační tábory budou vybudovány na území poloostrova a Donbasu”.

To však opět může svědčit o nejbližších plánech Kyjeva navrátit Krym a nekontrolovanou část Donbasu silovými metodami. Je třeba poznamenat, že narážka na přípravu na válku ještě není samotná válka. Ale takové symptomy agrese musí Moskvu vážně nastražit. Předvádění Kyjevem nepřízně vůči Rusku může kdykoli vyústit ve skutečné válečné akce. Ukrajina, bezesporu, počítá v nadcházejícím přiostření vztahů s východní sousedem s Bidenem (odsud i tak divné návrhy zákonů) a, samozřejmě, vychutnává si vznikající možnosti pro získání dodatečné podpory ze zámoří.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová