Podepíšeme vám, co chcete, a dělat si budeme, co chceme my

Ivan David

30. 11. 2020
Arménští váleční zajatci jsou stále drženi v zajetí, navzdory dohodnutým podmínkám příměří. Ázerbajdžánská strana zdržuje jejich výměnu. Množí se videa, zřejmě schválně šířená, kde je ukázáno kruté nakládání s nimi, zcela v rozporu s Ženevskými konvencemi. Arménská diaspora se obrací na prezidenta Putina.


 
Celé znění dopisu:
Jeho Ecxelence
Ctihodný Vladimír Putin
Prezident
Ruské federace
Vážený pane prezidente,
Píšeme tento dopis s hlubokou vděčností a respektem s pozdravy pro Vaši Excelenci a chceme se na Vás obrátit s prosbou.
V době, která uplynula od skončení bojů v Arcachu – což byl přímý důsledek Vaší intervence a vedení v zájmu záchrany nevinných životů – jsou příslušníci arménské diaspory po celém světe hluboce znepokojeni tím, že Ázerbajdžánci nadále páchají válečné zločiny, navzdory sjednanému příměří.
Byli jsme na tuto skutečnost upozorněni kolegy, kteří jsou ve spojení s Mezinárodním výborem Červeného kříže (ICRC) v Ženevě. Azeři nadále aktivně berou do zajetí a drží v něm arménské válečné zajatce. Pokorně Vás žádáme, aby Váš úřad zahájil vyšetřování a také učinil patřičné kroky tak, aby ázerbajdžánská vláda byla vyzvána k výměně válečných zajatců, rukojmí a dalších zajatců, stejně tak pozůstatků mrtvých. Prosíme, přijměte předem vyjádření naší vděčnosti za opětovný zásah ve prospěch záchrany nevinných křesťanských životů v Arcachu.
S pozdravem
Arménská národní asociace, mezinárodní výbor