Skandál ve Sněmovně

Jiří Jírovec
28. 10. 2020
Do ČR mají přijet američtí vojenští zdravotníci. Nic proti tomu. Má to háček je v tom, že příslušníci americké armády nesmějí být pod jurisdikcí cizího státu. V naší Sněmovně se kolem nabídky spřátelené pomoci rozvířila diskuze o vděku a ochotě přijmout cizí vojáky na naše území. Bylo o to zajímavější, že si řečníci díky covidu-19 vzpomněli, že i my máme armádu a že jí kupujeme zbraně tak pomalu, že 2% HDP dosáhneme dlouho po další válce. Vážnější tón vnesl do debaty Radim Fiala (SPD) návrhem, aby Sněmovna nařídila vládě: „Aby jasně smluvně stanovila, že se cizí vojenští zdravotníci musí po dobu svého pobytu na našem území řídit českými zákony.“ 
youtube
Pravda, jde o malý kontingent a 90 dní, ale my jsme od srpna 68 na dočasnost hákliví. Zvlášť když máme Vondry, kteří by tady chtěli mít vojska trvale.

Na chvíli můžeme zabrousit do nedávné historie. Zajímavý je podvod známý jako Dohoda z Ranbouillet. Za jejím návrhem stála Albrightová, která přesvědčila delegaci Kosova, aby podepsala, přestože jim nenabízí, co požadovali. Podle medií tehdy řekla, že když ji nepodepíše žádná strana, nebude NATO bombardovat Jugoslávii, ale stačí podpis Kosova.

Miloševič nemohl takovou smlouvu podepsat, protože podmínky specifikované v jejím Dodatku B znamenaly naprostou kapitulaci Jugoslávie (tedy Srbska s bývalými autonomními oblastmi Vojvodinou a Kosovem). Jugoslávie by musela otevřít přístup ke svým vojenským základnám s tím, že by vojenský a civilní personál NATO, včetně dovezených dělníků, nesměl podléhat jugoslávské jurisdikci, celním a daňovým předpisům.

Henry Kissinger tehdy řekl: „Text dohody, který na Srbsku požaduje, aby povolilo vstup jednotek NATO na celé území, byla provokace, která měla ospravedlnit začátek bombardování.“

Ve Sněmovně máme poslance, kteří jsou po cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan sebevědomí, suverénní a neshrbení, ale ne tak, aby pro Fialův návrh zvedli ruku. Možná jim místo principu jde o grošíky.

Ve Sněmovně bylo 137 poslanců, ale pro ochranu české suverenity hlasovalo jen 16 z nich, 2 byli proti a ostatní se zbaběle zdrželi hlasování.

Vinu na výsledku má sám Radim Fiala. Měl navrhnout jinou formulaci. Například: „Sněmovna vyzývá vládu, aby souhlasila, že se na dočasně vstupující vojska české zákony nevztahují.“ Pak by se lépe ukázalo, kdo je kdo.

Pozn. red. I.D.: Poslední odstavec je doufejme míněn ironicky. Radim Fiala je zkušený politik, kdyby navrhoval hlasování, jak je popsáno, bylo by to interpretováno i mainstreamem jako snaha, aby Američané pod naší jurisdikci nespadali. Mainstream by tím dosáhl poškození SPD.