Když tam hodí nenápadně pelyněk a pak řvou, jak je to hořké


Růžena Chrasteková

1.10.2020 VašeVěc

O tom, jak se naše/jejich Česká televize a její aktivističtí moderátoři chovají neurvale, doslova i oni přebírají od některých politiků arogantní chování a i se jako ti arogantní politici prezentují, přímo tu politiku dělají, byť jsou pouhými moderátory, zaměstnanci, se už napsalo a řeklo toho nemálo. Co je ale naprosto skandální, jak pár desítek hodin před volbami podprahově ovlivňují, podsouvají občanům, voličům, své vlastní politické preference a snaží se ty voliče ovlivňovat.

Již dávno, pradávno tomu je, když naše veřejnoprávní Česká televize a její zaměstnanci, živeni, krmeni, prostě placeni z koncesionářských poplatků, povinných ze zákona pro všechny občany, byla objektivní, nestranná, nezaujatá. Všichni kompetentní a zdravý rozum používající lidé, kromě těch vědoucích řadových občanů, to vědí, vidí, pociťují a, byť si to veřejně nepřiznají, to tak nějak tolerují. Pravda, snad se ledy této zhůvěřilosti začínají hýbat, spíše tedy trošku praskat, obnovováním Rady ČT, působením posledních třech nově navolených radních. Teda doufejme, věřme, nadějme se.

Jednou z metod ovlivňování myšlení voličů, kterou ČT a její neurvalí moderátoři, bezesporu s posvěcením svých nadřízených, šéfů, je zvaní zakzvaných “odborníků” na vše možné, do debatních a komentátorských politických pořadů. Teď, těsně před volbami, byť v souvislosti s nynější koronavirovou krizí (nebyla-li by, tak se najde jistě něco jiného) jsou to povětšinou právníci, kteří národu, občanstvu blekotají své vize a výklady práva, kterými napadrť rozbíjejí každé rozhodnutí vlády. Svými, namnoze rádoby, nanejvýš odbornými hodnoceními zpochybňují všechno, co vláda, ministři udělají, rozhodnou, dokonce predikují, ba co – oni vědí přímo, jak rozhodnou soudy a tím také podsouvají, že to k soudům půjde (“Dříve nebo později to řeknou i soudy,“ podotkl právník.”) https://www.parlamentnilisty.cz/…/Za-hranou-Na-CT-o…

Protože tihle odborníci, za slovo braní naší/jejich Českou televizí, která je prezentuje jako jediné, co mají zase tu jedinou pravdu, mají za úkol vše, co vláda, vzešlá ze svobodných, demokratických a řádných voleb, zpochybnit, rozsekat, sdělovat občanům, voličům, že to ta vláda dělá špatně, na hraně i za hranou zákonů, že je neschopná a především – nemáme jí věřit, důvěřovat.

Že nedůvěru ve vládu rozsévají a podsouvají, doslova vnucují občanstvu politici opozice, že to je jejich omletá už rétorika, je tak trošku pochopitelné, je to jejiích zoufalé (a marné) nahánění si voličů. Aby se ale i veřejnoprávní televize přidávala dnes a denně k dehonestaci vlády, k podrývání její autority, silnému zpochybňování každého jejího rozhodnutí, tak to je nepochybně v přímém rozporu s posláním a kodexem tohoto, koncesionáři, všemi občany placeného, média.

Česká televize se chová, působí, jako opoziční politická strana, otevřeně je silně nepřátelská k vládě, ale i k prezidentovi republiky, mimochodem.

Obzláště v této nelehké době koronavirové nepochybně i ta vláda dělá chyby v některých dílčích rozhodnutích a vše se jí nedaří tak, jak by si sama představovala. Nejsou to ale chyby fatální a nevratné, neopravitelné, které běžný občan není schopen pochopit. To jenom ta naše/jejich ČT je vydává za hrůzostrašné a nepokrytě má z nich radost. Nelze zapomenout, jak se moderátoři, v čele s Tvarůžkovou, škodlibě culili, ani se to nepokoušeli potlačit, když se i jim podařilo uštvat ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a ten podal demisi. Odporné chování lidí, které si platíme, aby nám objektivně a nezaujatě sdělovali zprávy, to, co se děje ve státě, ale i ve světě.

Ovlivňování voličů vskutku těsně před volbami tím, že si ČT zve do politických pořadů ke sdělování jakýchkoliv stanovisek lidi, zjevně nepřátelské k vládě, premiérovi, je skandální a je na čase už konečně, k sakru, aby se tím někdo kompetentní zabýval. To podprahové podsouvání občanům, voličům, že vláda je špatná a tím mají volit jinak, je víc jak zřetelné. A to je, milí právníci, i vy Marku Antoši, vedoucího katedry ústavního práva Právnické fakulty UK, v rozporu s platným právem, především ale s morálkou a slušností, kterých byste se měl držet. Stejně jako ta naše/jejich Česká televize.

Občanstvo opravdu není až tak hloupé, jak si myslíte a předpokládáte.