Navrhl jsem zvýšení přímých plateb zemědělcům


Ivan David

11. 9. 2020

V pátek 11. 9. 2020 jsem odevzdal tabulkové pozměňovací návrhy k návrhu rozpočtu EU na rok 2021. Navrhl jsem přesunout 3,2 miliardy eur z kolonky Zelený úděl na přímé platby vyplácené zemědělcům. V návrhu rozpočtu na příští rok Evropská komise snížila výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF), z něhož jsou vypláceny dotace zemědělcům, právě o těch o 3,2 miliardy eur. Peníze, které chtějí sebrat zemědělcům, hodlá Komise utratit za nesmyslný Zelený úděl. Tedy za dotace elektromobilů, nabíjecích stanic, fotovoltaických elektráren a větrníků.

Ve Smlouvě o přistoupení ČR k EU se Komise zavázala, že do roku 2013 vyrovná výši dotací, které dostávají naši zemědělci na stejné částky, jako vyplácí západním farmářů. Tento závazek není dodnes splněn. Čeští zemědělci dostávají čtvrtinové dotace ve srovnání s francouzskými, německými nebo belgickými konkurenty. Podle návrhu rozpočtu na příští rok by rozpočtové škrty navržené Komisí nejhůře postihly právě východní a zejména české zemědělce.

Navrhl jsem proto převést peníze ze Zeleného údělu zpět zemědělcům. Tak, aby příští rok naše zemědělské podniky nedostaly méně než loni. Když už se Komise nemá ke splnění svého závazku vůči našim zemědělcům a harmonizaci výše plateb na Západě a na Východě neustále odsouvá, neměla by alespoň podmínky k hospodaření našich zemědělců zhoršovat.