Komise chce zemědělcům sebrat 2,3 miliardy eur


Ivan David

21. 9. 2020

Dnes budeme na jednání Zemědělského výboru Evropského parlamentu projednávat návrh rozpočtu EU pro rok 2021. Komise v něm navrhuje snížit dotace zemědělcům o 2,3 miliardy eur tedy asi o 60 miliard Kč. Peníze, které chce sebrat zemědělcům navrhuje převést na nesmyslné projekty Zeleného údělu jako jsou dotace elektromobilů, dobíjecích stanic, fotovoltaických a větrných elektráren. A na další nesmysly, které předloží autoři různých projektů. O jednom z nich, který by poškodil naše včelaře dnes budeme hlasovat.

Rozpočtové škrty mají nejvíce postihnout zemědělce ve východní Evropě a na na řeckých ostrovech. Je nás méně než západoevropanů. Komise trvale neplní svůj závazek ze Smlouvy o přistoupení ČR k EU, podle něhož by čeští zemědělci měli mít od rok 2013 stejné dotace jako jejich západní konkurenti. Tento závazek dodnes není splněn a naši zemědělci dostávají pouze čtvrtinové dotace ve srovnání s francouzskými, německými a belgickými farmáři. Rozpočet s navrhovanými škrty by plnění závazku EU vůči českým zemědělcům ještě více oddaloval a zhoršoval pozici našich pěstitelů a chovatelů na společném trhu.

V řádné lhůtě jsem v létě jako koordinátor frakce Identita a demokracie (ID), v niž působí čeští europoslanci za SPD, podal pozměňovací návrh, který by do rozpočtové kapitoly Společná zemědělská politika EU vrátil aspoň těch 2,3 miliardy eur, které chce Komise zemědělcům sebrat. Peníze jsem navrhl převést do položky přímé platby zemědělcům. Aby se situace našich podniků v příštím roce aspoň nezhoršovala.

Někteří kolegové na to šli oklikou. Podali významově stejný pozměňovací návrh rozepsaný do jednotlivých položek. Tedy dorovnání dotací na jednotlivé komodity na letošní úroveň. „Vyřádili“ se zejména zpravodaj rozpočtu – finský křesťanský demokrat Petri Sarvamaa a rumunská socialistka Carmen Avramová, kteří takto metodou dorovnávání jednotlivých dotačních titulů navrhují rozpočet na příští rok přepracovat na stejná čísla jako má v zemědělství letos.

Podle odpovědi sekretariátu Rozpočtového výboru EP jsou tyto návrhy slučitelné, a stejného výsledku – dorovnání dotací na letošní úroveň – lze dosáhnout odhlasováním mého pozměňovacího návrhu i všech dílčích zvýšení. Schválit je možné oboje a Rozpočtový výbor by si s tím uměl poradit. Proto jsem se rozhodl, že podpořím i každé dílčí dorovnání jednotlivých dotačních titulů, které znamenají peníze pro zemědělce.

Nepodpořím naopak žádný pozměňovací návrh, který se v české Sněmovně nazývá „porcování medvěda“. Stejně jako v národním parlamentu má i europoslanec možnost navrhnout schválení „malé domů“ pro své kamarády. V národním parlamentu jde o zařazení jednotlivé konkrétní dotační akce – například opravy chodníků v Horní Dolní a určitým rozpočtovým příspěvkem. V europarlamentu se takto posílají „peníze kamarádům“, formou schválení různých „pilotních projektů“.
Pokud většina europoslanců odhlasuje určitý projekt rovnou na celoevropské úrovni, nemusí se příjemci peněz již „obtěžovat“ vyjednáváním s národními dotačními agenturami. Nemusí nikomu dokládat potřebnost a užitečnost projektu. Prostě proto, že jim peníze přijdou rovnou z Bruselu. Považuji to za naprostou „zhůvěřilost“ a skrytou formu korupce. Nikdo z poslanců není schopen jen z čísla a názvu projektu a velkosti dotační sumy odhadnout, jestli to k něčemu bude dobré. Žádné posuzování účelnosti se při hlasování nekoná. 

U některých projektů je i u několikařádkového vysvětlení na první pohled patrné, že zřejmě půjde o „rozkrádačku“, která navíc může fatálně poškodit naše zemědělce. Skupina Zelených poslanců– v jejichž frakci působí čeští europoslanci za Piráty – na čele s jejich koordinátorem Martinem Häuslingem z Německa požadují 2,9 milionu eur na projekt sledování životního prostředí podle medu. Nějaká laboratoř by měla měřit obsah škodlivých látek v medu od včelařů z evropských zemí. Výsledky by měly být zveřejněny v impaktovaném vědeckém časopise.

Konzultoval jsem tento pozměňovací návrh s experty z Českého svazu včelařů (ČSV). Potvrdili mi, že stav životních prostředí, používání vysokých dávek pesticidů nebo vypouštění exhalací z průmyslu má dopad na včely. Potvrdili mi, že různé znečišťující látky se z prostředí v němž včely sbírají nektar mohou dostat do medu. A že podle toho lze sledovat i stav poškození životného prostředí. Před schválením tohoto pozměňovacího návrhu mě však důrazně varovali. Stejné údaje lze získat i z jiných měření pomocí přístrojů a běžně se už sledují. 

Výsledky studie by mohly být zneužity proti našim včelařům, kteří produkují kvalitní a čistší med než jejich čínští kolegové. U medu z evropských zemí by bylo popsáno do nejmenších možných měřitelných jednotek jaké příměsi ze znečištění obsahuje, čehož by obchodní řetězce zneužily k diskriminaci našeho medu. U dovozového medu z Číny by žádná taková čísla neexistovala a nebyla zveřejněna. Novináři by z tohoto určitě na inzertní zakázku dovozců a obchodních řetězců dokázali vyrobit diskreditační kampaň proti našemu medu. Zcela by při tom ignorovali fakt, že med je už dnes testován a existují potravinářské normy, které zakazují našim včelařům prodávat med s větším než zdravotně bezpečným množstvím příměsí z obecného znečištění životného prostředí.

Tohle je Zelený úděl v praxi. Většina peněz, která bude utracena na Zelený úděl bude utracena na stejném principu. Parta finančníků, kteří sponzorovali kampaň švédské aktivistky Grety Thunberg si z rozpočtu EU rozebere miliardy eur a podobně užitečné projekty „ve jménu klimatu“. A ještě tím poškodí evropskou ekonomiku – výrobce, pěstitele a chovatele.