Referendum o důvěře. Jak fejky o hlasování ukázaly fiasko opozice

Avatar
Původní autoři

Alina Poťomkinová
7. 7. 2020     5-tv.ru/news
Alexandr Milkevič sdělil, jaké fejky o hlasování ke změnám v Ústavě byly zjištěny během celotýdenní procedury projevu vůle. V sobotu 4. července nabyla účinnosti novelizovaná Ústava RF. Den před tím podepsal prezident Ruska příslušný dekret. A 1. červenec nyní vstoupí do historie jako den, kdy Rusové největším počtem hlasů schválili změny a vyjádřili důvěru státní moci. To, jaké opozice utrpěla fiasko, když se snažila způsobit rozbroje ve společnosti v předvečer a v době všeruského hlasování, 5-tv.ru sdělil předseda komise Občanské komory RF pro rozvoj informační společnosti, média a hromadné komunikace Alexandr Milkevič.


Podotknul, že kromě pokusů bojkotovat hlasování a výzev označit v kolonce “ne” odpůrci změn nebyli s to nic nabídnout. Přičemž fejky, které nabízeli pod záminkou sdělení o narušení procedury, vzbuzovaly při bližším rozboru krajně divný dojem. Ba co víc, samotné lživé zprávy diskreditovaly své vlastní autory.

“Kampaň byla jednoznačně připravená. Jsou to tři proudy: Otevřené Rusko, štáby Navalného a tzv. hnutí Hlas. Vzorně si také rozdělily mezi sebou po dvou tisících fejků na organizaci. Nepřeháním. U Hlasu byla mapa narušení, bylo zjištěno asi 1800 narušení. Začalo se tím probírat – ve vyhledávači dáváš fajfku “Spolehlivý pramen”, hned zůstává 28. Díváš se na těchto 28 a z nich pouze pět souvisí s volbami. Z těch se dva potvrdily. A tak to bylo s celým sčítáním”, konstatoval Milkevič.

Obyvatele malých měst a vesnic Ruska se pokoušeli přesvědčit, aby nehlasovali, podvodně. Za tímto účelem byly vytvořeny celé internetové stránky údajně o změnách v Ústavě s podobným názvem, jako byl oficiální, ale kde byly poskytovány lživé informace o proceduře. Tak, například, podle slov experta bylo na jednom serveru oznámeno, že je možnost odevzdat hlas do 5. července, a také, že pro hlasování není potřebný občanský průkaz.

“Doplňkově byly rozvíjeny příběhy o tom, že na obvodech nebude potřebný občanský průkaz, proto zda má cenu tam vůbec jít, když je hlasování tak neseriózní. ÚVK se v zesměšňujících fotomontážích měnila na “cirkus” a mluvilo se o tom, že na obvodech nás čekají propisovačky s mizejícím inkoustem. Všechno to působilo ve prospěch zmaření hlasování. Byl ještě dalších oblíbený fejk, který, mimochodem, dosud žije – že po prvním (červenci, pozn. překl.) se budou znovu zavírat (do sebeizolace, pozn. red.)”, řekl Milkevič.

Spolu s tímto se vyskytovaly i příklady skutečného podvodu, kdy lidem slibovali zrychlenou proceduru pro získání povolení pobytu v USA, když poskytnou fotografii s hlasovacím lístkem s hlasem proti změnám. Nehledě na velké množství fejků a úsilí odpůrců hlasování, úřady byly s to tomu čelit a projevit vysokou operativnost při práci s informacemi.

“S tím vším bylo třeba se potýkat, hovořit s fakty v rukou o tom, že autoři těchto fejků, jemně řečeno, nemají pravdu. Tady je třeba vzdát hold i regionálním občanským komorám, médiím a systému volebních komisí celkově. Zdá se mi, že úřady se začaly učit pracovat velmi operativně v situaci takového negativního informačního prostředí. Protože hlavním pravidlem je: nemáte víc než tři hodiny na reakci na podobný “vhoz”. Tento test na stres jsme zvládli”, uzavřel Milkevič.

Rovněž dodal, že vysoká účast na hlasování ukázala nejen marnost úsilí odpůrců procedury, ale také vyjádřila důvěru obyvatelstva stávající státní moci. V podstatě se hlasování ke změnám základního zákona země změnilo na referendum o důvěře prezidentovi.

“Nejvyšší úroveň účasti, podpory změn svědčí podle mého názoru o několika věcech. Za prvé, bylo to osobité referendum ohledně toho kurzu, který provádí prezident, vláda, zejména v komplikované celosvětové situaci, která panuje. A možná právě stabilita a silná státní moc je to, co se stává velmi důležitým a cenným na pozadí toho všeho, co vidíme v celém světě. Vidíme obrázky z USA a z Evropy: běsnící davy anarchistů, nesváry ve státní a správní mašinérii, problémy ve zdravotnictví. Všechno to ukázalo, že nadměrná tolerance a hyperdemokracie, či spíše imitační hrátky na ni, nevedou k dobrým koncům”, shrnul Milkevič.

Všeruské hlasování ke změnám Ústavy probíhalo od 25. června do 1. července a stalo se novou a kladnou zkušeností pro zemi, jež poprvé uskutečnila podobnou proceduru v podmínkách pandemie. Mnozí experti konstatovali, že týden prováděná akce vážně ovlivnila účast voličů, kteří mohli přijít na okrsek v době, která jim vyhovovala. Podle výsledků 100% zpracovaných protokolů “pro” přijetí změn hlasovalo 77,92% Rusů (téměř 58 milionů osob). Proti – 21,27%. Účast činila 67,97%. Změny nabyly účinnosti 4. července.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová