Některé z kroků, které zdravotnické úřady udělaly, aby zajistily maximální umírání na coronavirus.

Paul Craig Roberts
19. 7. 2020   paulcraigroberts
Toto je je velmi důležitý článek z pera Merryl Nassové, převzatý z jejího blogu Antrax Vaccine-posts by Merryl Nass, M.D. Dr. Nassová v něm píše: “Je pozoruhodné, jak série událostí z posledních třech měsíců vytvořily sjednocený názor na lék hydroxychlorochin, což je názor dnes už natrvalo zdomácnělý v USA, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandě a v západní Evropě. Je to názor o tom, že tento původně protimalarický,generický a laciný lék je nebezpečný a neměl by se používat při léčbě fatální nemoci z Covidu-19, pro kterou žádná jiná spolehlivé léčba neexistuje.

Hydroxychlorochin se během 65 let bezpečně používal a používá se dosud pro miliony pacientů. I tak se však podařilo prosadit názor, že tento lék je bezpečný pro rozličná jeho použití, ale stává se nebezpečným v okamžiku, kdy by se měl použít proti Covidu-19. Je to samozřejmě nesmysl, ale zdá se, že zafungoval náramně.

JEDNÁ SE O ZORGANIZOVANOU AKCI? ROZHODNĚTE SAMI.

Mohly být jednotlivé akty této akce naplánovány tak, aby udržely pandémii v běhu? A to s cílem prodávat oklamané veřejnosti jak drahé léky, tak i očkovací látky? Mohly tyto akty vyústit v dlouhodobé ekonomické a společenské utrpení a strádání, respektive v další přesun bohatství střední třídy na lidi nejbohatší? Jsou tyto události důkazem spiknutí?

Zde je neúplný seznam toho, co se stalo. Prosím přispěte do něj, jestliže víte o dalších aktech tohoto příběhu, které by do něj měly být zahrnuty. Půjde o živý dokument.

Sepsala jsem ten seznam tak, jako by byl výčtem aktů, které mají být vykonány oněmi lidmi v pozadí, kteří za nepoužití hydroxychlorochinu v současné pandémii stojí.

-Zakažte lékařům používat lék pro ty případy, v nichž by byl pravděpodobně účinný (to je v časných stadiích nemoci). A zakažte jej požívat mimo ty situace, které dokážete řídit a kontrolovat.

-Zamezte nebo omezte používání hydroxychlorochinu tím, že to budete vy, kteří budou řídit jeho dodávky do zdravotnických zařízení, a budete přitom v různých státech používat různé metody.

Ve státě New York podle rozkazu guvernéra podávejte tento lék jen hospitalizovaným osobám a ve Francii určete, že je možno jej dostat jen na lékařský předpis.

-Zveličte nebezpečí léku a zdůrazněte jeho vedlejší účinky, které jsou ve skutečnosti velmi vzácné, jestliže se lék používá správně. A každého ujistěte o tom, že jste slyšeli o člověku, který po požití tohoto léku zemřel.

-Namísto testování léku u ambulantních pacientů v počátečních stadiích nemoci, kdy je lék nejúčinnější, zaměřte se pouze na omezené klinické testy u pacientů hopitalizovaných.

-Podle příkladu Dr. Fauciho (zdravotnický poradce prez. Trumpa), proveďte u ambulantních pacientů test s použitím hydroxychlorochinu a azithromycinu, ale namísto plánovaných 2 000 pacientů do něj zahrňte jen pacientů 20, z nichž lék dostane jen polovina. Načež dobu jejich sledování radikálně omezte. Směšně malý počet sledovaných vám pak zajistí výsledky zcela bezcenné.

-Navrhněte klinické testy, při kterých použijte příliš vysoké dávky léku, které pak některé z pacientů poškodí, a zároveň s tím jakýkoli možný pozitivní účinek zamaskují. Zajistěte též, že tyto nadměrně vysoké dávky léku použijete při dalších testech ve 400 nemocnicích v 35 zemích světa.

-Ve světově proslulém lékařském časopise Lancet zveřejněte studii založenou na databázi 96 000 Covidem-19 onemocnělých lidí, ve které uveďte, že používání hydroxychlorochinu způsobilo zvýšenou úmrtnost lidí postižených koronavirem. A můžete si být jistí tím, že všechna média tuto zprávu, která de facto zatloukla poslední hřebík do rakve hydroxychlorochinu, zveřejní.”

Tolik tedy jen k některým částem článku Merryl Nassové, ke kterému dodávám už jen toto:

Autorka článku je lékařka a hlavním obsahem jejího článku je seznam kroků, které byly učiněny zdravotnickými úřady v USA, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandě, v západní Evropě a zřejmě i v Rusku v zájmu toho, aby zabránily lékařům používat laciný hydroxychlorochin (HCQ ), společně s azithromycinem a zinkem k léčbě koronaviru.

HCQ spolu s azithromycinem a zinkem je jediný známý a účinný lék (dalším snad jsou už jen velké intražilní dávky vitamínu C), proti koronaviru. Dr. Didier Raoult prokázal jeho účinnost při léčbě více než 4 000 pacientů a řada amerických lékařů ohlásila podobný úspěch.

Jak pravidelní čtenáři tohoto webu vědí, popsal jsem už některé z podvodných praktik použitých CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí), NIH (americké Ministerstvo zdravotnictví) a WHO (Světová zdravotnická organizace), k vylíčení HCQ jako nebezpečného a vraždícího léku. Merryl Nassové seznam záměrných falzifikací Big Pharmy, jejichž jediným cílem je zabránit účinné léčbě koronaviru, dokazuje, do jaké míry už byla lékařská profese zasažená korupcí velkých peněz. Jediným důvodem pro blokování HCQ je totiž uchránit trh pro extrémně drahou a neefektivní léčbu Remdesivirem koncernu Gilead a současně též zachovat cosi jako předkupní právo pro trh s vysoce výdělečnou očkovací látkou, jejíž účinnosti je už dnes mnohými zpochybňována.

Dr. Nassová zdůrazńuje, že rada Národního ústavu zdraví, která má hlavní slovo v boji proti koronaviru, se skládá ze 16 členů, z nichž všichni jsou nejrůznějšími způsoby svázáni s firmou Gilead. A Dr. Nassová se ptá: „Jste pak překvapeni, že se všichni staví proti používání hydroxychlorochinu a za co nejširší využití Remdesiviru?“

A mé osobní přesvědčení o celém problému? Mám za to, že nebezpečný vir nejpravděpodobněji unikl z nějaké laboratoře a že Big Pharma, Bill Gates a policejní stát jej pohotově využili pro své agendy.

Vybral a přeložil Lubomír Man