Mike Whitney: Volte demokraty….a pak se dívejte, jak USA hoří

Avatar
Původní autoři

Paul Craig Roberts
24. 7. 2020  informationclearinghouse
Souhlasím s Mike Whitneym. Nevěřím tomu, že jakýkoli Američan by mohl být tak tupý, aby volil jediného demokrata.
“Toto je nejnebezpečnější doba v historii člověka a vážnost tohoto spiknutí nelze podceňovat. Netýká se jakékoli hrozby konvenční války nebo nukleárního zdecimování. Je založeno na faktu, že tohle je psychologická válka vedená psychopaty proti všemu lidstvu a její cíle určuje malá skupina monster, která se dlouhodobou indokrinací zmocnila myšlení mas.”  Ary Barnett


Která politická strana podporovala protesty, nepokoje a rabování ve 400 městech celé Ameriky? Která strana podporovala strhávání historických památníků a soch v celé zemi? Zvolení předáci které strany mají za to, že vláda nemá právo chránit federální majetek před vandaly, vzbouřenci a násilníky v Portlandu? Která strana dovolila brutálnímu davu zmocnit se vlády nad centrem města Seattle a vyhlásit se zde svým vlastním nezávislým národem? Která strana se tvářila srozuměně, když se země propadala do „širokého otřesu a masových bouří, jaké si země od roku 1960 nepamatuje.“ (Michal Tracey).

Guvernéři které strany nařidili uzavírání podniků, které strhlo ekonomiku do volného pádu, likvidujícího miliony živností a pracovních míst? Vůdcové které strany vedli tři roky trvající povstání proti prezidentu Spojených států s tím, že je ruským agentem? Která strana zahájila proces impeachmentu založenému na falešných prohlášeních, která nebyla ani seriózní ani ověřitelná? Která strana tvrdohlavě odmítala přijmout výsledek prezidentských voleb z roku 2016 a činila možné i nemožné, aby prohloubila politický antagonizmus a polarizaci země?

Která strana pracovala se členy elitních médií a zravodajských služeb, aby Trumpovu prezidentskou kampaň infiltrovala svými důvěrnými informátory, elektronickým sledovacím systémem a dalšími pokoutními podvody, směřovanými k sabotáži voleb a narušení Trumpovy politické agendy? Která strana už nespočetněkrát prokázala, že neslouží zájmům lidí, ale kádrům elitních globalistů, v jejichž hledáčku je teď ústavní republika, a kteří plánují vymazat naši historii, naše ikony, naše tradice, naši kulturu, naši identitu a dokonce i naše nejupřímnější ideály, a to vše jen proto, aby ustavily Nový pořádek vedený technokraty, finančníky a plutokraty? Která strana není skutečnou politickou stranou, ale pátou kolonou, rozhodnutou svrhnout zvolenou vládu a rozdělit zemi do frakcí, bojujicích jedna proti druhé?

Demokratům se nedá věřit. Už se jim podařilo zrealizovat svoje tažení proti dělnickým odborům, svoji proválečnou zahraniční politiku a nyní zaměřují svou pozornost na zavedení své vlastní probiznisové imigrace, která bude ještě víc zhoršovat životní úroveň pracujících lidí.

Kdo takovouto politiku podporuje?

Určitě ne lidé kteří viděli, jak jejich pracovní příležitosti odplouvají do zámoří a jejich naděje do budoucna mizí spolu s tím, jak demokraté Clinton a Obama mění zemi na vyprázdněný koš servisních služeb, kterým dnes de facto USA jsou. Není právě tohle skutečným důvodem, pro který demokraté tak horlivě podporují „rasovou spravedlnost“ a hnutí „ Na životech černých záleží“? Nejde o způsob, jak zakrýt jejich pohrdání pracujícími lidmi většinově bílé Ameriky kteří demokraty kdysi volili, dokud je ovšem demokraté nevrhli pod kola autobusu a namísto jim začali posluhovat svým bohatým donátorům a manažérům Wall Streetu?

Samozřejmě že tomu tak je. Afričtí Američané nezískají ze své oučasné podpory demokratům poté co se 5. listopadu sečtou volební hlasy, ani penci. Hnutí Na životech černých záleží je zde jen proto, aby americkou společnost rozdělilo. A to ve prospěch Demokratické strany.

Demokraté spolupracují s mainstreamovými médií establishmentu a s jistými kruhy zpravodajských služeb na tom, aby ovlivnili transformační změny, kterými bude elitářská vize panství jedné strany v USA zrealizována. A žádná faleš a násilí nebudou shledány hanebnými, pokud pomohou konečnému cíli, jímž bude zrození represivního policejního státu, ovládaného žravými a neukojtelnými elitami a jejich po moci bažícícími komplici.

Z webu Information Clearing House vybral a přeložil Lubomír Man