Má náš liberodemoblok stejný cíl jako „malá skupina pološílených lidí“ v USA?

Avatar
Původní autoři

Lubomír Man
10. 7. 2020
Je možné, že by takováto shoda existovala? K zodpovězení té otázky si nejdříve zopakujeme čerstvý výrok generála Flynna, do nedávné doby to hlavního vojenského poradce prezidenta Trumpa: „Věřím tomu, že útoky, kterým dnes vzdorujeme, jsou součástí dobře zorganizovaného a skvěle zafinancovaného úsilí, využívajícího rasismu jako meče, který má oslabit naše obranné síly. Jde o zbraň, která má posílit a legitimizovat násilí a zločin a nikoli tedy hledat pravdu. Tyto temné síly se proti nám zformovaly s jediným cílem: násilím prosadit společenskou změnu.“


O jakou změnu jde, je každému jasné. Jde o BAREVNOU REVOLUCI, tentokrát nikoli už provedenou Spojenými státy v zahraničí, na Ukrajině (Revoluce oranžová), v Jugoslávii (revoluce buldozerová), v Gruzii (Revoluce růžová) a v Kyrgystánu (Revoluce tulipánová), ale o revoluci, jak na webu the Unz Review 5. července uvádí americký komentátor Mike Whitney, zinscenovanou a uskutečněnou přímo doma, ve vlastním domě, čili ve Spojených státech. A kdo že má takovéto světodějné dílo odvést? Na tuto otázku odpovídá Mike Whitney tak, že tento úkol na sebe bere Osa CIA – Demokratický národní kongres – hlavní mainstreamová americká média. „Cílem uvedené Osy“, píše dále Mike Whitney: „je využít všech jejích sdružených sil v zájmu jediného: skoncovat s existencí americké ústavní republiky a vytvořit trvalé autoritativní panství jedné strany“.

Takže je to, milý čtenáří, venku. A nejde o žádné jiné řešení než to, které předvídali a předvídají marxisté všech druhů a zabarvení už roky a roky. Nejvyspěllejší kapitalistická země ve svém nejvyšším stádiu svého rozvoje zákonitě propadne fašizmu. A otázkou zůstávají jen formy nátlaku či boje, kterými se k uvedenému cíli dospěje.

Současným mečem, o němž mluví generál Flyn a jímž má být vítězství fašizmu v USA dosaženo, je hnutí Black Lives Matter (Na životech černých záleží). Vnějškově většinou provozováno černošskými občany USA, ale jak dále uvádí generál Flynn, dirigováno ze zákulísí „malou skupinou pološílených lidí, tvrdě pracujících na úkolu zničit americký způsob života“.

To tedy abychom věděli, k čemu je současným fašistům USA toto hnutí dobré. Až ničení soch a rabování, mainstreamovými médií zatím podporováno, dosáhne neudržitelných rozměrů, vyhlásí se nad územím USA vláda pevné ruky a   j e d n é   strany (bude to přirozeně strana demokratická), která národu slíbí zavést v zemi konečně pořádek. Fašistický pochopitelně, protože jiný by takovýto úkol nezvládl.

Tolik tedy k USA, ale vraťme se nyní k nám domů. Nabízí se totiž otázka, do jaké míry by se naznačené fašistické řešení, ke kterému vývoj za Atlantikem směřuje, líbilo i politikům našeho současného liberodemobloku, resp. příznivcům pražské kavárny všobecně. A to pro případ, že by se cosi podobného jako pozornost odvádějící hnutí Black lives Matter vymyslelo a zavedlo i u nás. A následně by se šlo fašisticky řízně na věc tak, jak se to dnes chystá učinit Osa v USA?

Heslo Black Lives Matter (Na životech černých záleží), se většině našich lidí nelíbí, nelíbí se ani prezidentu republiky, protože jde o heslo rasistické, vyzdvihující jednu rasu nad druhou. Proto též náš prezident volá All lives matter, čili Na životech všech záleží, a vzal si je za své i nezařazený poslanec Lubomír Volný, který si je, výtvarně vyvedené na transparentu, těsně před svým úterním projevem ve sněmovně položil před řečnický pult.

A představte si, co se nestalo. Ze své poslanecké lavice se jako rozzuřený býk vyřítil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Kalousek, transparent popadl a s nekonečnou zlobou v očích s ním uháněl zpět na své místo. Vlastně chtěl uhánět, ale poslanec Volný se od pultu na Kalouska vrhl a svůj majetek bránil.

Dalo by se říct: půtka jako vystřižená z ukrajinského parlamentu, ale současně i jedna velká záhada. Proč heslo All Lives Matter ( Na všech životech záleží), které si poslanec Volný položil před řečnický pult, rozlítilo poslance Kalouska až tak, že se kvůli němu nerozpakoval vyvolat ve sněmovně téměř rvačku – první v její historii? To snad proto, že heslo Black lives Matter mu jde k duhu až tak, že se proti jeho, řekněme, opaku, rozhodl postavit i své tělo? To opravdu má za to, že černoši jsou víc než běloši – a tedy víc než i on sám – Miroslav Kalousek?

Nenechte se vysmát. Kalousek ví stejně dobře jak to ví generál Flynn, že hnutí Blak Lives Matter je jen dočasnou zástěrkou toho, co má přijít po něm. Což je nová barevná revoluce fašistického střihu, která skoncuje s nekonečným demokratickým handrkováním se soupeři opačných názorů, nastolí vládu pevné ruky a jedné strany, a to jak v USA tak následně i u nás, a bude to strana Bidenů, manželů Obamových a Clintonových za Atlantikem, a stranička Kalouskova a straničky jeho ideových přátel zde v ČR.

Hnutí Black Lives Matter k tomuto cíli vede, je jeho nezbytnou součástí a proto je třeba je bránit všemi prostředky, a tedy i svým vlastním tělem, jak poslanec Kalousek v úterý názorně předvedl. A to i s tím rizikem, že svým neurvalým a rozumem zřejmě nekontrolovaným útokem na Volného transparent poskytne důkaz, že jak on, tak i s ním ti správní z liberodemobloku a pražské kavárny patří do oné generálem Flynnem shora zmíněné „malé skupiny pološílených lidí tvrdě praujících na úkolu zničit americký způsob života“.

Zaměňte Flynnovu poslední reálii „…zničit americký způsob života“ českou reálií: …“zničit demokracii v Česku“, a  budete doma.