Dopis předsedy Davida Maria Sassoliho předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi

Avatar
Původní autoři

Ivan David
1. 7. 2020
Předseda Evropského parlamentu David Sassoli včera zaslal dopis předsedovi vlády České republiky Andrejovi Babišovi v reakci na jeho dřívější konstatování zasahování Evropského parlamentu do vnitřních záležitostí České republiky.  Zdaleka nejsem obhájcem Andreje Babiše, nicméně v celé kauze nejde o “Čapí hnízdo” a pár miliónů, ale o cizí zájmy v rozsahu stovek miliard. Tzv. “demokratická opozice” by ráda viděla ve vedení ČR protektory typu Kiska či Čaputová. Babiš je málo vstřícný. Petr Fiala by vyhovoval.  Pan předseda Sassoli jistě zná pozadí věcí. Poslanci pod policejní ochranou si obecnou oblibu vykoledovali sami – bez pomoci premiéra nebo médií. Unijní orgány nám vládnou za naše peníze. Jejich arogance vystihuje jejich vztah k naší zemi.
Mluvčí předsedy Sassoliho Roberto Cuillo publikoval následující výňatky z dopisu: 
 
„Rád bych využil této příležitosti a připomněl, že smlouvy EU dávají Evropskému parlamentu pravomoc a povinnost udělit nebo zamítnout absolutorium Evropské komisi za plnění rozpočtu EU při výkonu jejích pravomocí jako rozpočtového orgánu a Za tímto účelem čl. 319 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie předpokládá, že Evropský parlament přezkoumá účty, finanční výkaz a další příslušné hodnotící zprávy a zvláštní zprávy Účetního dvora. Auditoři V této souvislosti Smlouvy stanoví, že za účelem výkonu svých pravomocí při plnění rozpočtu EU může Evropský parlament požádat Komisi, aby poskytla důkazy o provádění výdajů nebo fungování systémů finanční kontroly.

„Usnesení přijaté Evropským parlamentem je proto třeba považovat za součást tohoto procesu a za akt vyplývající z jeho pravomocí v oblasti rozpočtové kontroly a demokratického dohledu, který by měli všichni aktéři EU považovat s maximální úctou…

…Chtěl bych také zdůraznit, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu bude i nadále vykonávat své povinnosti v souladu se svým mandátem, včetně posuzování potenciálních střetů zájmů, které brání řádnému a zákonnému plnění rozpočtu EU, spolu s ostatními příslušnými EU. instituce….

…V této souvislosti bych také rád vyjádřil velké znepokojení nad osobními útoky namířenými na některé členy Výboru pro rozpočtovou kontrolu této sněmovny v souvislosti s tímto případem. Po nepřijatelných provokacích je jeden poslanec Evropského parlamentu a jeho rodina stále pod policejní ochranou. Jak chápete, sleduji tyto případy velmi pečlivě a jsem připraven aktivovat všechny dostupné postupy na ochranu integrity zvolených poslanců tohoto Parlamentu. “
Roberto CUILLO

Mluvčí předsedy Evropského parlamentu