Znásilnění v důsledku onemocnění schizofrenií?

Ivan David
6. 6. 2020
Dvouletý trest pro Abdallaha Ibrahim Diallo za znásilnění šestnáctileté dívky vyvolal pochopitelně velkou reakci od vážných pochybností o přiměřenosti trestu až po krajní rozhořčení. Ve hře je ovšem i tvrzení, že pachatel trpí schizofrenií. Jako soudní znalec jsem se opakovaně setkal s tím, že někteří kolegové každého psychotika trpícího schizofrenií hodnotili jako univerzálně nezpůsobilého rozpoznat trestnost jejich činu a neschopného se ovládnout. Zkrátka, má-li někdo „papíry na hlavu“, je zcela beztrestný.


S tímto přístupem nesouhlasím. Podle mého mínění je nutné doložit, jak onemocnění v konkrétním případě ovlivňuje rozpoznání trestnosti a sebeovládání. Trpí-li někdo bludem, že je český král, těžko to vysvětluje proč krade v obchodním domě oblečení, které pak zpeněžuje. Pokud nemocný trpí megalomanickým bludem, že je bůh (v USA běžné) a dovede rozpoznat, kdo je vtělením ďábla, pak lze vysvětlit z tohoto příznaku, proč shazuje cestující do kolejiště metra.

Pachatel znásilnění prý ve vazbě slyšel hlasy v hlavě. To je jako příznak schizofrenie běžné a je to všeobecně známo. Tak známo, že je třeba uvážit, zda nejde o simulaci. Neznám soudní spis, nevyšetřoval jsem pachatele a nečetl soudní posudky. Dovedu si představit nemocného schizofrenií, který pod vlivem nemoci spáchá znásilnění. Jednalo by se však o tak vážný stav, že by na místě bylo ochranné léčení, případně detence. Pokládám však za sotva pravděpodobné, že by nemocný v takovém stavu unikl pozornosti během pobytu v Německu a nejpozději už při jeho zatčení. Velmi nestandardní chování rozpoznají i policisté.

Simulovat s úspěchem dlouhodobě schizofrenii je velmi obtížné (nikoli úplně nemožné), pokud je simulant pozorován odborníky. Komplikací je cizí původ, protože chybí zkušenosti, co je v místě původu normou. Z „etických“ důvodů jsou však všichni léčeni, takže je nejasné, čemu přičítat náhlé zmizení psychózy. Domnívám se, že pravděpodobnějším důvodem znásilnění než byť i přítomná schizofrenie je defektní mravní výchova pachatele, která je možná v zemi jeho původu normou. Každý muž v 15 letech s IQ nad 70 ví, že znásilnění je trestné. Je to tabu v každé trochu kulturní kultuře. I mentálně retardovaný s IQ 50 mi řekl: „Nesmím sahat na holčičky.“

Odpovědnost za znásilnění nese v každém případě i Německo, jehož představitelka pozvala ilegální imigranty, kteří se pak volně pohybují i v zemích, kam nebyli pozváni. Německo by mělo nést náklady léčení a odškodnit újmu oběti. A to by bylo hodně drahé.