Pletení unijního biče na Babiše a Českou republiku

Ivan David
19. 6. 2020

Evropský parlament bude dnes hlasovat o potrestání České republiky za Babiše. Mezi navrhovateli rezoluce v unijních papírech figurující jako „Česká republika“ jsou mezi sedmi navrhovateli dva z ČR: lidovec Zdechovský a Vrecionová z ODS. 

Zcela jistě mě nelze podezírat ze zvláštních sympatií k premiéru Babišovi. Nejsem ale jistě jediný, pro koho je vláda premiéra Babiše, nepříliš věrohodně slibujícího, že „bude líp“, rozhodně přijatelnější než „demoblok“ těch, kteří už „dokázali, že to dokáží“. O to ale nejde, mělo by platit „brácha nebrácha z hrušky dolů!“ Ale neplatí. Babiš sám je produktem podmínek jak před, tak i po  Velkém sametovém převratu. Většina občanů se nechala přesvědčit, že si přejí kapitalismus. Mnozí jsou však překvapeni, že kapitalisté mají peníze, a ještě překvapenější, že mají velký vliv. Je to skandál, že máme premiéra ve střetu zájmů. Slušný oligarcha si na zprostředkování svého vlivu a dosažení prospěchu najme odborníky. „Politiku“ dělají oni, on dělá prachy. Pak je sobě prospěšný a pro veřejnost neviditelný.

Babiš se však rozhodl, že bude viditelným terčem a politiku bude dělat sám. A prachy taky. Dotace dostává jako jiní, kteří ovšem v konfliktu na první pohled nejsou, protože na to mají lidi, tedy lobbisty, členy důležitých výborů a komisí, politiky, úředníky, správce vlastního podnikání… Koho zaplatí, ten/ta je jejich. Sféra politiky je dobrá pro každého, kdo si touží vyrobit nepřátele. Každému nelze vyhovět, zájmy jsou protichůdné a hra má obvykle nulový součet.

Návrh usnesení Evropského parlamentu je zajímavé čtení. Dozvíme se, že Babiš je sprostý podezřelý, má majetek a vliv. Světe div se, že se miliardář nedá tak snadno ulovit. Rozhodně se nedočtete, že by byl usvědčen z nějakého trestného činu. Vše je „pravděpodobné“ a „potenciální“. S články v  médiích se nakládá jako s důkazy.

Horší je, že dobráci Zdechovský a Vrecionová obviňují speciálně nejen Babiše, ale i Českou republiku z  nepravostí, ačkoli jinde to není o nic lepší. A hlavně připomínají laskavý návrh auditorů, kteří chtějí uvalit na Českou republiku „finanční opravu“ ve výši asi 150x vyšší, než byla dotace na Čapí hnízdo. Takže naši poslanci si přejí, aby naše země přišla „za trest“ o  velmi značnou sumu a stala se „čistým plátcem“.

PROTO BUDU HLASOVAT PROTI NÁVRHU USNESENÍ

Z podivné snůšky “odůvodnění” v návrhu usnesení EP vyjímám následující:
Návrh usnesení se odvolává na zjištěné „vážné nesrovnalosti“, vyslání kontroly v roce 2014, na dva články nařízení EP o různých evropských fondech, na stížnosti na střet zájmů v ČR, na stanovisko právní služby komise, na parlamentní rozpravu o korupci, na rozpravu o obnovení trestního stíhání předsedy ČR, na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/17 (který na 105 stránkách vysvětlil, proč nezrušil některá ustanovení Zákona o střetu zájmů – tzv. Lex Babiš).

Návrh usnesení konstatuje, že nejvyšší státní zástupce obnovil vyšetřování, protože jeho ukončení označil za „nezákonné a předčasné“. Dále se konstatuje to, co všichni víme, že Andrej Babiš je skutečným majitelem Agrofertu. Vzhledem k tomu, že audit Komise stále probíhá a „dokud se situace nevyjasní“, byly jako předběžné opatření „zastaveny veškeré platby z  rozpočtu EU…, které by mohly být potenciálně spojeny s uvedeným údajným střetem zájmů“. Babiš je také faktickým vlastníkem 30% soukromých sdělovacích prostředků v ČR. (To také není trestné, horší je, že se redaktoři veřejnoprávních medií chovají, jako by byla jejich soukromá).

Návrh usnesení „vítá obnovení vyšetřování…“, „odsuzuje potenciální situace střetu zájmů…“, žádá Komisi, aby „bojovala proti všem formám střetu zájmů“ a vyzývá jí, aby „vytvořila kontrolní mechanismus k  zamezení střetu zájmů“ a „dbala na rychlé navracení dotací, které byly potenciálně vyplaceny neoprávněně“, vyzývá ji, aby „přijala vhodná opatření k ochraně rozpočtu EU“. Evropský parlament je „velmi znepokojen zprávami, které se v nedávné době objevily ve sdělovacích prostředcích“, že má Babiš stále kontrolu nad Agrofertem a trvá na tom, že „pokud by se střet zájmů potvrdil, nelze ho tolerovat“. Evropský parlament vyzývá Komisi aby „důkladně dohlížela na postup vyplácení plateb v ČR“. Je znepokojen, že „podniky koncernu Agrofert jsou schopny uměle přesouvat aktiva mezi dceřinými společnostmi“. (Proč by to právě v  tomto koncernu mělo být jinak než jiných koncernech?)

Protože „auditoři zjistili vážné nedostatky ve fungování řídících a kontrolních systémů Evropského fondu pro regionální rozvoj v ČR, navrhli proto finanční opravu ve výši téměř 20%“.
Evropský parlament je „hluboce znepokojen právním rámcem v ČR, jež Nejvyššímu kontrolnímu úřadu nedává právo kontrolovat optimální využívání veřejných prostředků na regionální a místní úrovni…“ (To trvá 25 let…) Je znepokojen „znevažujícími poznámkami premiéra Andreje Babiše na práci NKÚ…“.

Atd., viz odkaz Návrh usnesení https://www.europarl.europa.eu/…/B-9-2020-0192_CS.html…