Ozvěny z bruselské věže ze slonoviny

Ivan David
3. 6. 2020
Včera jsme na Zemědělském výboru Evropského parlamentu hlasovali o  kuriózním návrhu, který jménem frakce socialistů předložila francouzská poslankyně Anna Sanderová. Tato europoslankyně navrhla zablokovat nařízení Komise o mimořádní podpoře pro pěstitele ovoce a zeleniny a pro vinaře na kompenzaci škody způsobených pandemií COVID-19.


Polský komisař EU pro zemědělství Janusz Wojciechowski připravil k vyhlášení návrh nařízení, kterým by Evropská komise umožnila členským státům z doposud nevyčerpaných peněz z  Fondu pro rozvoj venkova o 1/3 zvýšit dotace pěstitelům ovoce a  zeleniny. Pro vinaře, které stejně jako ovocnáře sužují problémy s  odbytem kvůli nedostatku obalů dovážených z Asie, Komise připravila opatření, jež by členským státům umožnilo dotovat destilaci vína na kořalku.

Podle Smlouvy o EU a o fungování EU může Evropský parlament suspendovat nařízení Komise pokud ve lhůtě 2 měsíců europoslanci odhlasují tzv. námitku. Toto ustanovení bylo zavedeno proto, aby europarlament mohl v případě vydání škodlivého nařízení zastavit jeho provádění. Pro několik takových námitek jsem už jako europoslanec hlasoval. Většinou šlo o povolení dovozů GMO plodin ze zemí mimo EU, které jsou kontaminované vysokými dávkami herbicidů nebo pesticidů. Sám jsem 2 podobné námitky proti povolení dovozů toxických potravin předložil v Zemdělském výboru. V několika případech se nám takové dovozy podařilo zastavit.

U návrhu europoslankyně Sanderové jsem však marně hledal smysl toho, co nám předložila. Do textu námitky mohou europoslanci vložit i návrh úpravy předpisu, který chtějí „stopnout“. Tím Komisi mohou dát najevo, že nejsou proti celému záměru, ale chtějí opravit chyby, kterých se úředníci při psaní nařízení dopustili.

Kolegyně Sanderová navrhla usnesení, jimž by zemědělský výbor požádal Komisi o zvýšení podpory zemědělců, kteří trpí finančními problémy vyvolanými pandemií COVID-19. Jenže do návrhu nenapsala o kolik konkrétně ani na jaký účel. Radil jsem se s experty ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který u nás provádí vyplácení zemědělských dotací EU, a byl jsem důkladně varován před podporou tohoto návrhu. Bylo mi vysvětleno, že návrh by měl smysl, kdyby byl napsán tak, že v ustanovení, v němž se povoluje zvýšení dotací pěstitelům zeleniny „o 30%“ bylo navrženo zvýšení podpory třeba o „50%“.

To by skutečně znamenalo, že postiženým zemědělcům může jít více peněz. Ovšem jen v některých státech, kde nemají peníze na dotace z  Fondu pro rozvoj venkova rozebrané. EU je totiž v posledním roce sedmiletého rozpočtového cyklu 2014 až 2020. Většina peněz je již přidělena. Komisař Wojciechowski v podstatě „vyškrabuje zbytky“. Komise mu více peněz pro zemědělce dát nechce, protože by musela škrtat ve zbytečnostech jako jsou podpory fotovoltaických elektráren. Což prostě většina Komise udělat nechce. Pro ně je Zelený úděl „prioritou“.

Opakovaně jsem navrhl Zlený úděl okamžitě zastavit a peníze v rozpočtu EU vyčleněné na dotace nesmyslů jako dobíjecí stanice elektromobilů ihned převést na pomoc zemědělství a průmyslu postižených pandemií COVID-19. Většina europosanců z probruselských frakcí socialistů, lidovců, RENEW a Zelených mé návrhy vždy odmítla.

Při včerejším jednání o námitce kolegyně Sanderové jsem upozornil, že schválením textu tak, jak byl předložen, zemědělcům nijak nepomůžeme. Obecnými frázemi o  nutnosti zvýšení dotací nemůže europarlament dosáhnout zvýšení objemu peněz na podporu konkrétního zemědělského odvětví. Varoval jsem kolegy, že schválení námitky povede jen k pozdějšímu vyplacení aspoň těch podpor, které navrhl Wojciechowski. Přesto velká většina 36 členů zemědělského výboru hlasovala pro námitku. Nás, co jsme hlasovali pro rychlé vyplacení aspoň nějakých kompenzací pěstitelům ovoce, zeleniny a  vína bylo podle právě oznámeného výsledku dálkového hlasování jen 11.