Místo ruského vědce český fašista

MUDr. Radim Uzel – sexuolog

Radim Uzel
11. 5. 2020  HalóNoviny

Kácení sloupů, odstraňování pomníků a přejmenovávání ulic bývá většinou jakýmsi rituálním doprovodem revolučního nadšení. Když jsem byl v devadesátých letech členem Zastupitelstva hlavního města Prahy, bylo dílo dokonáno a nové názvy ulic už visely. Všichni zastupitelé tenkrát dostali darem dvojdílný tzv. Uličník hlavního města, vydaný v letech 1997/98, kde jsou uvedeny všechny staré a nové názvy ulic a stručné životopisy slavných, po kterých je to pojmenováno. Stále je to čtení zajímavé. 

Teprve nedávno padl můj zrak na pojmenování Dominovy ulice v Praze–Stodůlkách. V letech 1981–1991 se ta ulice jmenovala Dokučajevova. Vasilij Vasiljevič Dokučajev (1846–1903) byl ruský půdoznalec a přírodovědec, profesor geologie a petrografie. Přejmenovávačům v roce 1991 asi nevyhovoval tento ruský vědec, i když byl už 88 let po smrti, nebo snad nevěděli, že petrografie se zabývá popisem a složením hornin.
Přejmenovali tu ulici na Dominovu. Podle Uličníku byl Karel Domin (1882–1953) český botanik zabývající se taxonomií, fytogeografií a geobotanikou. Bohužel už tam není uvedeno, že byl také rektorem Karlovy univerzity a výrazným fašistickým politikem. V naší rodině není Dominovo jméno neznámé. Výrazně se podílel na vyhození mého otce doc. RNDr. Radima Uzla z chemického ústavu přírodovědecké fakulty. Nebývalo zvykem, aby 35letý docent opouštěl univerzitní pracoviště. Bylo to možné pouze po Mnichovu, za tak zvané druhé republiky. Prof. Karel Domin byl v té době předsedou politické strany Akce národní obrody, zaměřené hlavně proti Masarykovi, Benešovi, ale také proti Rudolfu Beranovi, Židům a  komunistům. Není divu, že můj otec, jako masarykovec a přítel Karla Čapka, na univerzitě za druhé republiky nevyhovoval. Univerzitní profesor organické chemie RNDr. Jaroslav Staněk mi ve svém dopise v roce 1987 potvrdil, že prof. Domin byl vskutku na vyhození mého otce angažován.
V oficiálním životopise Karla Domina se dnes uvádí, že po druhé světové válce a nástupu komunistů k moci se již ke své vědecké práci nemohl pro své pravicové politické názory vrátit. Snad není ani taková škoda, že se nevrátil ke své vědecké práci. Spíš je škoda, že ho v květnu 1945 nezavřeli.
Nad celou událostí se už dávno zavřela voda, a vím, že jakékoliv kádrování je dnes nesmyslné a zbytečné. Nicméně by možná bylo dobré, aby si obyvatelé Dominovy ulice ve Stodůlkách uvědomili, že jejich ulice byla přejmenována v roce 1991 a místo jména starého ruského vědce nese nyní jméno českého fašisty.