Era Ázie nezadržitelně přichází

Vladimír Voroncov
31. 5. 2020    вперёдроссия
Ministr zahraničích věcí RF předem určil nynější kurz zahraniční politiky Evropské unie. A o jím vyřčené tvrzení se nyní opírají přední představitelé EU při formování své pozice vůči USA. Na unikátní v určité míře zákonitost poukázala během briefingu oficiální zástupkyně ministerstva zahraničí RF Marie Zacharová, když jako příklad uvedla nedávné vyjádření vysokého představitele EU pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku Borrella.


Během připojení se k jednání stálých zástupců SRN vysoce postavený evropský úředník uvedl, že koronavirus je katalyzátorem světové historie a podotknul, že doba USA nenávratně odchází.

Nastává dávno uzrálý věk Asie. Kromě Borrella sdělili přibližně totéž poselství v posledních týdnech i další významní zástupci evropských špiček. A Zacharová připomněla, že, konečně, politikum Evropské unie přiznalo nevyhnutelné a úplně souhlasilo s prognózami, které nejednou konstatoval Sergej Lavrov.

Už v roce 2014 v rámci jednoho z mezinárodních summitů ministr zahraničí RF upozorňoval zahraniční kolegy, že doba unipolárního světa a hegemonie USA odchází. Budoucností je mnoho polárnost a těsnější spolupráce všech zemí světa. Pól síly se posouvá na východ. Taktika USA se vykořenila a vede Washington do slepé uličky. Lavrov opakoval svou předpověď a konstatování fakt několikrát za rok, ve snaze přesvědčit Evropany a další zástupce světového společenství o nevyhnutelnosti globálních změn. Západ mával rukou nad tímto upozorňováním. Ale nyní se najednou program dalšího historického vývoje vedoucího diplomata RF přeměnil na základní paradigma EU.

Evropa se podle svého podřídila Lavrovovým předpokladům, když uznala jejich správnost, a vydala se jím vyznačenou cestou.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová