K šíření COVID aktuálně v kontextu Prymuly

Avatar
Původní autoři
Docent Radim Valenčík

Radim Valenčík
7. 4. 2020 blog autora
Požádal jsem svého dlouholetého kolegu na VŠFS Ing. Jana Mertla, Ph.D., kterého považuji za nejlepšího odborníka na zdravotnictví z hlediska sociálního a hlavně ekonomického kontextu za názor na současný spor o tom, jak pojmout restrikce související s šířením COVID. Bezprostředním podnětem jsou i kontroverzní výroky “hlavního hrdiny” boje s koronavirem Prof. MUDr.Romana Prymuly, CSc., Ph.D., které v určité části veřejnosti způsobily téměř paniku. Zde je – dle mého názoru velmi přesné a velmi důležité – stanovisko J. Mertla:

COVID-19 a protiepidemická opatření

Jan Mertl

COVID je virová infekce s vysokým šířením v populaci, která se s ním dosud nesetkala. Od chřipky a jiných sezonních viróz se současná situace liší zejména:

· Dlouhou inkubační dobou i dobou léčby komplikací

· Silným šířením v domovech seniorů i jiných uzavřených prostorách

· Pracovními infekcemi zdravotníků, někdy i u nich s vážným průběhem

· Nedostupností vakcíny a antivirotik

Opatření ke snížení incidence jsou subjektivně nepříjemná a pro ekonomiku velmi omezující. Možná i proto se necelý měsíc po jejich zavedení objevilo dilema “ochrana slabších a co největší rozložení výskytu epidemie” versus “svoboda a dopad na ekonomiku”. Dokonce se objevila i teze, že abychom zachovali výkonnost zdravotnictví i pro jiné diagnózy a neupadli do chudoby, je nezbytné opatření, co nejdříve začít uvolňovat. Dále se průběžně vyskytují “chřipkaři”, kteří srovnávajíce COVID s chřipkou a pomíjejíce výše uvedené rozdíly akcentují ekonomickou dimenzi problému. Na základě psychologické konstrukce “z chřipky se také nehroutíme a nezavíráme skupinové akce” navrhují, abychom i k této epidemii přistoupili podobně a chránili jen osoby s vysokým rizikem.

Je nutno říci, že argumenty proti opatřením mají svoji racionalitu v tom, že COVID tu s námi asi zůstane, a tudíž časem nezbyde nic jiného než se postupně s infekcí potkat. Není však jedno, kdy a v jaké intenzitě se s ním potkáme a kolik z nás jej bude tak či onak prodělávat. Je nutno také zvýšit šanci, že se s ním alespoň někteří z nás potkají až v situaci, kdy už bude dostupná alespoň částečně účinná a ověřená léčba pro vážné stavy, nebo v delším horizontu dokonce i vakcína. Asi nepůjde čekat tak dlouho, ale každý týden, o který se tomuto pokroku přiblížíme, je dobrý. Navíc ve prospěch člověka hraje blížící se jaro a léto, kdy bude náchylnost k respiračním onemocněním nižší a jejich průběh přece jen lehčí.

Je zřejmé, že v řadě smutných případů vede infekce COVIDem k protrahovanému průběhu, který v některých případech končí fatálně bez možnosti stav pacienta léčebně ovlivnit. U osob s chronickými onemocněními (což je hlavní kritérium závažnosti průběhu, věk je až sekundární) je ochrana před COVIDem přímo zásadní. Vzhledem k tomu, že neumíme zabránit nosiči viru, aby infikoval své okolí (roušky jsou velký přínos ale nezamezí přenosu infekce při delším osobním kontaktu s nakaženým), nezbývá, chceme-li tyto lidi ochránit, tlumit epidemii jako celek. Některá opatření jsou jasná a zásadní, některá třeba trochu diskutabilní nebo v komparaci s jinými zdánlivě nelogická (proč nejde jít do obchodu elektro, ale do supermarketu ano …), nicméně je zřejmé, že při jejich konstrukci se zvažuje vždy jak hledisko epidemiologické, tak i sociální a ekonomické. A někdy se také udělá chyba nebo je dané opatření šité horkou jehlou.

Zastánci uvolnění opatření mají často dobré nápady a navrhují rozumné kompromisy, ale přišli s nimi příliš brzy. Uvolňovat některá opatření zvažujíce efekty pro kvalitu života a rizika pro šíření epidemie v následujících týdnech postupně můžeme, ale především ve vazbě na reálné incidence, komplikace a smrtnosti pacientů. Tomu pomůže i podrobnější testování a odhady promořenosti populace, které se připravují. Jinak řečeno, až uvidíme, že epidemie je za vrcholem, můžeme si dovolit i kontroverznější kroky, sledujíce efekty, které budou následně mít. Virus nemá rozum a diskuse o svobodě nebo státním dluhu ho nezajímá.

I z ekonomického hlediska platí – zdraví především. Teze, že je lepší nechat populaci prodělat virus co nejdříve a vytvořit kolektivní imunitu z těch lidí, kteří infekci zvládnou, je za dané situace jednak neetická, jednak i ekonomicky diskutabilní, protože při současné nízké porodnosti budou oběti viru (fatální i chronické) v ekonomice chybět – jako pracovní síla i jako spotřebitelé. Probíhající krize samozřejmě ukazuje řadu kritických situací, ale některé z nich byly v ekonomice přítomné už delší dobu, jen se zvýraznily – např. situace OSVČ, kde bude nutné se po krizi zamyslet nad povinným nemocenským pojištěním pro OSVČ hlavním, bytová politika, kde vylidnění AirBnB ukázalo, kolik je fakticky volných bytů a jak jsou ceny bydlení spekulativně přemrštěné, problémy s úvěry a dluhovými pastmi, které stahovaly lidi dolů už dávno, a tak dále. Nebude to úplně jednoduché, ale až se uzdravíme, může se ekonomika rozjet ještě více než před krizí, protože ji bude pohánět odložená poptávka. Fiskální důsledky a jejich řešení si zaslouží samostatný článek, omezím se proto na konstatování, že zvýšení relativního zadlužení o 15-20 procentních bodů, i kdyby nastalo, není zásadním nebo neřešitelným problémem.

Cílový stav je tedy nyní snížit incidenci onemocnění a udržet ho pod kontrolou, vyvinout maximální úsilí k nalezení optimální terapie pro vážné případy, postupně přepnout zdravotnictví na normální chod i pro ostatní diagnózy a se zvýšenou kapacitou pro COVID, a v následujících týdnech a měsících dle situace uvolňovat ta opatření, kde míra rizika bude únosná, případně kde to je reálné vytvářet také dočasně alternativní formy chodu podniků a institucí (bezkontaktní). Musíme zkrotit virus, a to nám vytvoří prostor pro obnovu chodu ekonomiky. Opačný postup, tedy rozjíždět ekonomiku a doufat, že to populace “nějak” zvládne a tolik přitom nezchudne, je nesprávný, vůči pacientům a zdravotníkům neetický a ti, kteří by kvůli takovému postupu zbytečně ztratili zdraví nebo dokonce život, nám to neodpustí.

K tomu několik poznámek ode mě:

1. Je nutné přihlédnout i k tomu, že “boj s časem”, tj. omezení šíření koronaviru, má význam i z hlediska zvyšujícího se slunečního svitu, který ultrafialovým zářením velmi účinně likviduje přenos viru vzduchem a spontánně dezinfikuje oblasti, kam zasáhne, a omezuje tím i kontaktní přenos.

2. Drobné kmenové mutace jakéhokoli organismu typu koronaviru většinově výrazně posilují ty kmeny či podkmeny, které mají méně výrazné projevy a jsou šetrnější ke svým nositelům. Ty se totiž lépe šíří a v přirozeném vývoji vyhrávají. Projevilo se to i v případě SARS. Není tedy proto důležité jen to, ZDA se kdo s koronavirem setká, ale také KDY – čím později, tím lépe. (Může vzniknout i nebezpečnější mutace, ale tato pravděpodobnost je velmi malá a je tím menší, čím více bude šíření viru omezeno.)

3. Odložená poptávka se projeví, ale jen tehdy, budou-li mít její nositelé dostatek peněz. Proto je nutné ji podpořit, a to i za cenu umírněné monetizace veřejného dluhu (když hovořím o “umírněné”, mám na mysli to, abychom v této oblasti příliš nezaostávali za “silnějšími hráči” – ti, kdo problematice rozumí, vědí, co mám na mysli).

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/7728-k-sireni-covid-aktualne-v-kontextu-prymuly.html