„Italská stávka“ ve vládě RF: Pokoušeli se strefit do Mišustina, ale trefili Medvěděva

Zasedání ruské vlády.

Tv Cargrad
9. 3. 2020     Outsidermedia
Celá série publikací o Mišustinově vládě přešla do pokusu o zasažení nového premiéra a nové vlády. Vyprávěli dokonce o „italské stávce“ ve vládě, že prý se odmítají podřídit novému velení. Nicméně se velmi brzy ukázalo, že objednatelé materiálů místo Mišustina trefili Medvěděva…

O neexistenci systemizace, jejímž následkem mají být zádrhele v práci vlády, psal internetový „The Bell“. Podle jeho zdrojů „vzniklo jisté zdržení v této věci“.
Komické je, že se autoři materiálu pokoušejí toto zdržení spojit s premiérem Mišustinem, když píší, že „od momentu jeho jmenování uběhlo skoro půl druhého měsíce, ale za tu dobu se systemizace aparátu neobjevila“. Oni si ale, za prvé, pletou příčiny s následky. Vše totiž nasvědčuje tomu, že Mišustina prostě nechali bez systemizace jeho předchůdci. Za druhé pak je systemizace už hotova, odpovědnosti už rozděleny, a jsou k dohledání na oficiálních stránkách vlády.

„Systemizační“ útok

Materiál „The Bell“ je sám o sobě vystavěn na besedě s anonymním pracovníkem aparátu vlády. Nejen to, novináři píší, že je to pracovník bývalý. Podle jeho slov byli většinou jmenováni vedoucí odborů, zatímco s aparátem vicepremiérů došlo „k jakémusi zádrhelu“.

„Je to chaos, bez systemizace nelze jmenovat náměstky ředitelů departamentů, vedoucí oddělení, přijmout pracovníky do sekretariátů“, uvádí se v citaci informátora. „The Bell“ se pokouší vysvětlit, že tento člověk není bývalým jen tak, byl propuštěn. Ovšem absence jeho jména je jen dalším nepotvrzeným prohlášením.

Mimochodem, i citovaný bývalý federální úředník byl nucen přiznat, že problém je v předchůdcích. Když přišel nový tým, tak stávající úředníci většinou „ztratili profesionální kompetence“.

„Oni tam pracovali tři aý čtyři hodiny denně, když přišla nová parta, vnímali ji jako jakési žoldnéře, kteří je nutí chodit do práce ráno, což považují za nelidské, vysvětluje spolubesedník. Oni prakticky vyhlásili italskou stávku.“

Co znamená, přicházet do práce ráno? To vůbec není v 5 nebo v 6, jak by mohlo někoho napadnout. Už dříve se nejednou psalo, že Mišustin svolává porady na devátou ráno, takže se členům vlády zdají být nelidskými normální pracovní podmínky. Jak to bylo dřív? Říká se, že za premiéra Medvěděva nezačínal pracovní den před dvanáctou.

„Teď Mišustin každé pondělí od 9 hodin provádí operativní poradu se svými náměstky. To porušilo nepsané pravidlo, stanovené pro program vicepremiérů“, psal už dříve politolog Marat Baširov. „Závaznou byla účast na čtvrtečním jednání vlády, a před tím si každý organizoval svůj program podle odvětvových zvláštností a služebních cest.“

Mimochodem, právě Baširovovy informátory citoval potom Bloomberg, když psal o „nepsaných pravidlech“, která Mišustin porušil.

Co se vlastně se systemizací děje?

Vše je jednoduché. Po vydání oficiálního prohlášení vlády se můžeme obrátit k prameni. V tiskové zprávě se píše následující:

„Bylo schváleno rozdělení odpovědnosti mezi 12 náměstků šéfa aparátu vlády Ruské Federace. K dnešnímu dni je v aparátu vlády 1.545 systemizovaných míst. V nové struktuře aparátu je 23 odborů, 1 správa, sekretariát premiéra a 9 sekretariátů vicepremiérů. V současné době probíhá plánované jmenování pracovníků do příslušných funkcí.“Jaká další „nepsaná pravidla“ Mišustin porušil?

Takže, „senzace“ Bloomberga o „nepsaných pravidlech“ porušených Mišustinem je vlastně kopií Baširovovy informace. Nejspíš jde o to, že Mišustina není „za co vzít“. Dokonce i tzv. vyšetřování Alexeje Navalného (profesionální opozičník) o premiéru Mišustinovi se velmi rychle rozpadlo. A to proto, že pár hodin po jeho publikování vyšla v masmédiích oficiální informace o premiérových majetkových poměrech. Chcete? Studujte. Ale jen tak, není to zajímavé. Oficiální informace už senzací není.

S „nepsanými pravidly“ to je poněkud složitější. Michail Mišustin skutečně mnohé změnil. A pro občana to je spíš dobře, jestliže se vláda učí pracovat.

O tom, jaké zřejmé změny Mišustin provedl, hovořil „Cargrad“ s experty už dříve, a kromě toho podrobnosti mluvčí uváděli na svých telegramm kanálech*). Například Vojenský korespondent „Komsomolské pravdy“ (KP) Alexandr Koc označil za zajímavou zvláštnost to, že premiér vždy nazývá obyvatele země jen „našimi lidmi“ a ne občany…

Podle názoru televizního moderátora Vladimíra Solovjeva, který „Cargradu“ poskytl exkluzivní komentář, je Michail Mišustin „velmi nelhostejný, velmi živý a otevřený člověk“, který umí „poslouchat a naslouchat“.

„Neznamená to, že ho lze ovlivnit, nebo ho přesvědčit o něčem, čemu nevěří. Vždycky ale bere vážně sběr a analýzu informací, a podle nich rychle provádí nezbytné změny a úpravy, aby je lidé přesně pochopili. Tak tomu bylo v daňové službě a teď to přinesl na úroveň vlády“, řekl novinář.

O dalších zvláštnostech chování nového šéfa vlády RF vyprávěl „Cargradu“ dopisovatel „KP“ Dmitrij Smirnov. Poznamenal, že ve veřejných vystoupeních vždy mluví klidným a vysvětlujícím tónem. Dokonce i při odpovědích na velmi agresívní výpady poslanců Státní dumy premiér vysvětloval, ve snaze přistoupit k otázce lidsky.

„Když se například v průběhu jednání vlády musel, třebaže to mohl i neudělat, omluvit za chyby svých podřízených – jak kvůli prohlášení o zmenšení spotřebního koše, tak kvůli tomu, že k bezpečnostním orgánům odejde část osobních údajů. Vysvětloval to, a říkal, že je nutné vysvětlovat lidem, co děláte“, připomenul Smirnov.

Novinář se přiznal, že si nepamatuje ani jeden případ, kdy by se bývalý premiér Medvěděv za někoho omlouval, nebo něco vysvětloval, a to se, dle svých slov, ve vysoké politice pohybuje už 12 let.

Politolog míní, že hloubková analýza podobných materiálů o „nepsaných pravidlech“ v podání našich tzv. západních partnerů nemá smysl provádět, protože cíle publikací jsou zjevné. A věnovat jim zvláštní pozornost rovněž smysl nemá.

Zdroj: TV Cargrad
*) „telegramm kanal“ – mesendžr podobný Whatsapp nebo Viber. Je uživatelsky příjemný a bezpečně šifrován. Jeho autorem je Rus Pavel Durov (1984), zakladatel a bývalý gen.ředitel ruské sociální sítě „Vkontaktě“. Od roku 2014, poté, co odmítl ruské bezpečnostní službě poskytnout osobní informace o účastnících kyjevského „Euromajdanu“ a prodal část své společnosti, žije v zahraničí. Je dolarovým miliardářem.

Překlad: st.hroch 200306