Hampl: Poškodil by nás odchod z Evropské unie víc než setrvání?

Petr Hampl, nezávislý sociolog

6. 3. 2020  PrvníZprávy
Na můj rozhovor v Učitelských novinách zareagovalo pražské zastoupení Evropské komise. K odpovědi je přimělo moje tvrzení, že „setrvávání v Evropské unii nás děsivě poškozuje.“ píše Petr Hampl v komentáři pro Prvnizpravy.cz.

Evropská komise nemůže uvést žádný parametr, ve kterém by se poměry díky členství v unii zlepšily. Velmi obtížně by se hledal parametr, ve kterém je členství v unii neutrální. Zbývá ale ještě strašení, jak děsivá opatření by proti nám byla v případě odchodu podniknuta. V krátké odpovědi skutečně zaslechneme hrozivé, že „80% našeho vývozu proudí do zemí EU.“ Za tím lze vnímat tichou hrozbu, že by západoevropské podniky zrušily české pobočky nebo přestaly spolupracovat s českými.

Je to hrozba, kterou je třeba brát vážně

Jenže do celkového obrazu musí být zahrnuty i jiné skutečnosti. A to nemusíme ani připomínat náklady, které České republice v souvislosti s členstvím vznikají. Ani spekulovat o tom, že pokud je česká práce dost levná, západoevropské firmy by o ni nadále měly zájem. Mnohem podstatnější totiž uvědomit si, že zmíněná závislost na západoevropských zákaznících je DŮSLEDKEM členství v unii, nikoliv příčinou.

V důsledku členství o EU jsme:

  1. Vyklidili některé klíčové trhy (a byli tam nahrazeni německými, americkými a jinými konkurenty).
  2. Zničili si náš vlastní domácí trh.
  3. Klesla úroveň českého školství, čímž klesla také konkurenceschopnost našich lidí, zejména techniků.
  4. Česká ekonomika se přeorientovala ze sofistikovaných investičních celků na relativně jednoduché komponenty.
Zkrátka, členství v EU zhoršilo naši pozici po všech stránkách. I kdybychom byli s EU bezvýhradně spokojeni, i kdybychom byli nadšeni ze všech zákazů a centrálně podporované migrace, pořád platí, že pro českou ekonomiku to představuje nesmírné riziko. Jakékoliv zaškobrtnutí západoevropské ekonomiky na nás dopadne naplno.

Petr Hampl: Je smyslem kapitalismu neustálé zvyšování zisku?

Dcera slavného režiséra Davida Lynche natočila v roce 1993 film Helena v krabici. Hrdinou filmu je chirurg, který se zamiluje do dívky, jež ho stále odmítá. Své vyvolené nakonec amputuje ruce a nohy, a učiní ji tak závislou na jeho péči. Potom se o ni láskyplně stará. Péče EU ovšem není láskyplná, nýbrž přísná a nepřátelská až brutální. Možná bychom ji mohli lépe přirovnat k otrokářům, kteří své otroky úmyslně mrzačili, aby nebyli schopni útěku.

Opuštění EU je spojeno s obrovským rizikem, setrvání v EU znamená jistou zkázu. Co si vybrat? Rozumná vláda by zemi intenzivně připravovala na odchod. Pokrývala by rizika a snižovala závislost. Může se to hodit i v případě, že by se EU rozpadla i bez našeho přičinění.

Lepší než referendum o vystoupení by tedy bylo referendum s otázkou: „Ukládáte vládě ČR, aby do dvou let připravila republiku na opuštění EU?“ (nebo tak nějak podobně).