Převálcuje první dodatek americké Ústavy cenzura

Paul Craig Roberts
20. 2. 2020  
PaulCraigRoberts
Pamatuji si dobu, kdy cenzura v Americe byla ojedinělým jevem. Uplatňovala se za války. Uplatňovala se proti pornografii. Proti zobrazování násílí ve filmech. I tam jste sice násílí mohli vidět, ale nešlo o jev, který by byl běžný tak, jako je dnes.
Dnes je cenzura všudypřítomná. Je všude. V USA je buď nakládana institucím shora, nebo tryská ode dna nahoru. 


Ta cenzura nakládaná shora směřuje např. k televizním společnostem, k tištěným médiím, ke googlu, facebooku a twitteru. A též k 28 státům Americké unie, a to v podobě zákonů, zakazujících kritiku Izraele či účast na jeho bojkotu. A též v podobě Trumpova vládního nařízení, zakazujícího federální podporu těch výchovných institucí, které připouštějí kritiku Izraele.

Nu a cenzura, která tryská ode dna nahoru? To je případ lidí ochraňovaných ras či lidí s odlišnými sexuálními preferencemi, kteří si stěžují, že jsou pronásledováni.

Ona všudypřítomná cenzura, která je dnes pro Spojené státy charakteristická, je cenzura, která ukončila kariéru herců komediálních rolí. Která zatočila s kritikou nebělochů, homosexuálů, transgenderů, feministek – a Izraele. A přitom lze všudypřítomnou cenzuru v USA označit za prazvláštní úkaz, protože svobodu vyjadřování a svobodného tisku zaručuje americkým občanům Ústava USA.

Vyjadřujeme vděčnost novinářce Abby Martinové za to, že nám připomněla naše právo svobodné řeči. Abby totiž žaluje stát Georgia, jeden z 28 shora zmíněných států, které porušily ústavní ochranu svobodného vyjadřování.

Abby byla pověřena pronést hlavní projev na konferenci na georgijské Jižní univerzitě. K čemuž však byla připojena žádost, aby nejdřív podepsala slib, že se ve svém projevu zdrží kritiky státu Izrael. Což Abby odmítla a plánovaná konference se proto nekonala.

Zde tedy máme stát Georgia, blokující volné vyjadření, protože toto nepodporuje izraelský pohled na Palestínu. ZDE. Also: timesofisrael

Na okamžik se nyní zamysleme. Více než polovina z 50 států, tvořících USA, vydala zákony, které jsou jasnými porušeními Ústavy USA. A navíc těchto 28 států uplatnilo cenzuru ve prospěch cizí země. Co tedy mají Američané v ústech jiného než roubíky, když 28 státních vlád upřednostňuje zájem Izraele nad První dodatek ústavy USA? Když sama vláda nepodporuje volnou řeč, co se stane s demokracií a zodpovědnou vládou?

Proč 28 států vydává zákony, které jsou s Ústavou USA v rozporu? Jednou z možných vysvětlení je, že izraelská lobby USA si ty státy koupila za peníze předané pod stolem, za sliby sponzorských darů ve volbách, anebo za výhrůžky, že podpoří kandidáty opoziční. Jak jinak si lze totiž představit, že 28 státních vlád zavádí cenzuru ve prospěch cizí země?

Abby Martinová je osobou, která se proti takovémuto stavu věcí postaví. Vstoupila do soudního sporu a jestliže Nejvyšší soud je stále ještě obráncem Prvního dodatku ústavy USA, pak výrokem soudu bude, že 28 státních zákonů a Trumpovo vládní nařízení budou zrušeny.

Výsledek soudního sporu Abby Martinové nám ukáže, je-li či není Ústava USA stále ještě živým dokumentem.

Překlad: Lubomír Man