Otevřený dopis skupiny 19 synátorů členům Senátu

Avatar
Původní autoři
2. 2. 2020 (odkaz na petici ZDE)
Vážení senátoři,
obracíme se na Vás jako občané České republiky, kteří se zájmem i znepokojením sledují dění kolem médií veřejné služby. Dne 7. února 2020 proběhne ve Volebním výboru výběr kandidátů pro volbu 6 členů Rady České televize. Nemile nás zaskočilo, že 19 členů Senátu požaduje po České biskupské konferenci, aby z kandidátky stáhla jméno ekonomky Ing. Hany Lipovské.


Považujeme za nepřípustné, aby demokraticky zvolení zástupci bránili angažovat se ve veřejném prostoru jakémukoli občanu České republiky. A to jenom proto, že si tento občan dovoluje mít odlišné názory na působení veřejnoprávních médií. Senátoři tímto krokem fakticky popírají demokratické principy a pošlapávají Ústavu České republiky.

Je obzvlášť alarmující, že tato iniciativa přichází právě ze Senátu, který je považován za pojistku demokracie. Nehorázný požadavek 19 senátorů tak přímo zpochybňuje samotnou existenci Senátu. Jako občané České republiky proto apelujeme na Senát, aby iniciativu svých 19 členů jednoznačně odmítl a jako celek se od ní veřejně distancoval.

S úctou

Josef Provazník, synátor Josefa Provazníka
textař a publicista

Pavel Pešan, synátor Jiřího Pešana
předseda Občanského sdružení Jeden domov

Ph.D. Petr Hampl, synátor MUDr. Jiřího Hampla
sociolog
 

Jan Koucký, synátor Jaroslava Kouckého
Mgr. Miroslav Červenka, synátor Zvonimira Červenky
podnikatel
Michal Gulyáš, synátor Františka Gulyáše
herec

Pavel Havlíček, synátor Karla Havlíčka z Borovan
živnostník

JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D., synátor Ing. Ladislava Tyla
právník

Ivan Šrámek, synátor Ladislava Šrámka
živnostník

Ing. Milan Vodička, CSc., synátor Josefa Vodičky
ekonom

Martin Simandl, synátor Jaroslava Simandla
textař, herec

Tomáš Břicháček, synátor Josefa Břicháčka
právník a publicista
Václav Jakl, synátor Václava Jakla
živnostník

RNDr Jiří Vyhnalík, synátor Karla Vyhnalíka
matematik

Mgr. Petr Štěpánek, synátor JUDr. Františka Štěpánka
rentiér

Mgr. Luboš Zálom, synátor Bohuslava Záloma
zastupitel

Otto Černý, synátor Otto Černého
publicista
Marek Huber, synátor Pavla Hubera
hudební pedagog

Ondřej „Ori“ Václavík, synátor Milana Václavíka
IT analytik

Josef Provazník Kontaktujte autora petice