Média šířící nenávistné předsudky opět zintenzivnila produkci

Denně vznikaly texty namířené
proti veřejnoprávním médiím

-ps-

5. 2. 2020   PrvníZprávy
„Média šířící nenávistné předsudky ve třetím čtvrtletí opět zintenzivnila produkci obsahů zaměřených proti imigrantům. Téma migrace plynule nahradilo kauzu pomníku maršála Koněva,” píše se v Souhrnné situační zpráva MV o extremismu za 2. pololetí roku 2019.

V kapitole nazvané: Média šířící nenávistné předsudky se mimo jiné píše, že

„V srpnu v souvislosti s akcí Prague Pride a „Vlasteneckým setkáním“ v Příčovech zase bylo zmiňováno ohrožení české společnosti „homosexualismem“. Denně vznikaly texty namířené proti veřejnoprávním médiím a neziskovým organizacím. Některá z těchto „alternativních“ médií přicházejí se stále více urážlivými a agresivními sděleními. Pro mnoho extremistů se „alternativní“ média stala jediným „validním“ zdrojem informací. Pravicově extremističtí a jiní nenávistně se profilující politici a aktivisté jejich činnost velmi oceňují a ochotně využívají mediální prostor, který jim nabízejí. Dochází k obsahovému prolnutí „alternativních“ médií a oficiálních PR produktů nenávistně profilovaných politických subjektů,” je napsáno ve Zprávě o extrémismu, kterou zveřejnilo Ministerstvo vnitra.

„Společnost Google, která vlastní server YouTube, smazala archiv rádia Svobodný vysílač pro „opakované nebo vážné porušení zásad služby YouTube, která zakazuje projevy nenávisti.“ Aeronet nadále produkoval antisemitské konspirační texty,” je dále uvedeno ve zprávě.

„V říjnu Městský soud v Praze zamítl žalobu společnosti Our Media, která je vydavatelem Parlamentních listů, na web Forum 24 za komentář s titulkem „Problémem senátora Valenty není jen střet zájmů, ale ruská žumpa jménem Parlamentní listy“, zveřejněný v prosinci roku 2018. V rozsudku se uvádí, že „v Parlamentních listech lze publikovat jakýkoli text, aniž by byla zkoumána pravdivost jeho obsahu, … na stránkách Parlamentních listů publikují, a to nikoli ojediněle, autoři, kteří jsou nesnášenliví k jiným kulturním, náboženským a sociálním odlišnostem, mají velmi vyhraněné postoje vůči menšinám národnostním či sexuálním, migrantům apod., vlastní národ či rasu ostatním nadřazují, prosazují „tradiční hodnoty“ a „silný stát“, nabízejí jednoduché cesty k řešení složitých problémů“. V dalších pasážích rozsudku je uvedeno: „… řada článků v Parlamentních listech zveřejňovaných významně a nekriticky straní Rusku, že mnoho jejich autorů vyjadřuje hlubokou nechuť ke společenskému i politickému vývoji v České republice či k jejímu členství v Evropské unii, užívá přitom demagogických argumentů, ale též „velmi expresivních výrazů“. Podle soudu je šíření lží a dezinformací nebezpečné a nemělo by se zaštiťovat právem na svobodu projevu. Společnost Our Media se proti rozsudku odvolala,” píše se v závěru kapitoly nazvané Média šířící nenávistné předsudky.

Pololetní zpráva MV o extremismu