Třetí světová válka?

Zabití Sulejmaního na Bagdádském mezinárodním letišti

Ivo Rušák
6.1.2020
Dobře si zapamatujme datum 4.1.2020.
Toho dne byla pravděpodobně zahájena globální válka USA proti všem.
A nebo tomu tak bude, pokud se proti tomu nepostaví významné státy jak Blízkého a Středního východu, tak Evropy, případně celé světové společenství.


Nikdo si již není jistý svým životem, a to nikde na této Zemi, pokud se jen odváží nesouhlasit s USA, přesněji s globální finanční oligarchií ovládající USA jako svůj nástroj globálního prosazování moci, neřkuli pokud by se jim chtěl postavit byť jen politickým prohlášením, nedejbože pak dokonce i organizováním nějakého místního odboje proti spojencům USA (nemluvě ani o US okupačních, pardon, dočasně rozmístěných spojeneckých vojscích a  školicích či rekonstrukčních týmech)…

Tragicky příznačné je, že USA se již ani nesnaží své činy jakkoli zastírat a  jejich „zdůvodnění“ jsou již tak formální, až banálně malicherná, že je nemůžou brát vážně už ani aktivisté Svazu přátel USA (pokud něco takového vůbec existuje).
Útok sám je pak už natolik v rozporu nejen s mezinárodním právem, ale i s jakýmikoli nejzákladnějšími ohledy na spojeneckou/hostitelskou zemi, že snad i nejpřesvědčenější přítel USA musí jen němě zírat se studem ve tváři.

Jak píše bezpečnostní analytik Štěpán Kotrba ve svém článku/rozhovoru ze 4.1.2020, viz odkaz (e) níže, útok třemi raketami vypálenými pravděpodobně z vrtulníku se odehrál na bagdádském mezinárodním letišti(!). Tedy nikoli kdesi v bojové zóně ozbrojených střetů s  islamisty(!!). A gen. Kásim Sulejmání přiletěl z jednání v Libanonu na oficiální návštěvu s vědomím iráckých orgánů. V pátek se měl dokonce sejít s iráckým premiérem Mahdím(!!!), viz odkaz (f). Při útoku zahynulo dle (e) celkem 25 osob a 55 bylo zraněno, a to jak z doprovodu gen. Sulejmáního, tak z delegace, která jej přijela přivítat(!!!!).

Íránský gen. Sulejmání (velitel Islámských revolučních gard) přiletěl (rovněž dle (e)) z jednání v Libanonu s Abu Mahdi Al-Muhandisem (zástupcem velitele irácké šíitské milice Síly lidové mobilizace (MPU), která sehrála zásadní roli při vedení operací proti ISIS), čili US útok byl, jak píše Š. Kotrba (v (e)), ponížením irácké vlády a fackou všem bojovníkům proti islamistům(!!!!!).

Dále při útoku zahynuli (rovněž dle (e)) mj.: Mohamed Kawtrani (jeden z vůdců libanonského Hizballáhu), íránský generál Husajn Džafari Nyja, íránský plukovník Šahroud Mazfari Nyja, Sámir Abdullah (švagr Imáda Fajíze Mugníje, vojenského šéfa libanonského Hizballáhu), Mohamed Reda Al-Džabri (ředitel vnějších vztahů MPU), důstojníci Hassan Abdel-Hadí a  Mohammed al-Šaibaní.
A dle Š. Kotrby, viz (e): To nebyla podloudná návštěva, to byl krok k míru v regionu(!!!!!!).

Jak tedy vyplývá z textu Š. Kotrby, představitelé různých vojenských a  paramilitárních uskupení v blízkovýchodním regionu pravděpodobně spěli k  nějaké dohodě o uklidnění situace v regionu. Takže USA touto hromadnou vraždou daly regionu (i světu) jasně najevo, že žádný mír v této oblasti nechtějí, a tedy dokud v regionu bude jediný US voják (či vrtulník), tak tu mír prostě nebude a basta!

Neméně alarmující je však také poznatek, že tato šachová partie, kterou USA na Blízkém Východě rozehrály, je vpravdě vražedná a za účelem upevnění US postavení v oblasti či pro dosažení neomezeně dominantního postavení obětují USA na blízkovýchodní šachovnici kdykoli jakoukoli figuru, byť by byla ve hře doposud sebelepším spojencem. A tak na podzim letěli ven z  šachovnice Kurdové, kteří se (s podporou a souhlasem USA) nejvíce zasloužili o porážku ISIS v Sýrii, a teď právě letí ven Íránci (kteří též v boji s ISIS pomohli Sýrii) a Irácké milice, které se vyznamenaly v  boji s ISIS v Iráku. Inu, pomohli jste nám, ale tím jste si upevnili své postavení v regionu a získali příliš moc sympatií místních, a tak šup s vámi pryč. Ve Washingtonu škrtem pera a v Bagdádu stiskem jedné spouště. Jak jednoduché…
Kdopak potom ale asi tak bude ještě ochoten k tomu, být v budoucnu spojencem USA?!?

Výsledkem je, že Íránci se – po etapě nedávných vnitřních protestů – opět sjednotili a cesta ke sjednocení zájmů různých komunit na území Iráku byla rovněž nastoupena. Výrazem toho je mj. i logický krok iráckého parlamentu, který odhlasoval rezoluci žádající vládu, aby požádala o  odchod cizích vojsk z Iráku, viz odkaz (f).

A jak se k této situaci postaví Evropa, potažmo EU a evropské členské státy NATO?
Nacházíme se opravdu na dějinné křižovatce a jako vždy máme na takové křižovatce dvě možnosti, dvě cesty:

A) Buď se jako „k mocnému dubisku“ přimkneme k našemu největšímu spojenci, budeme oddaně (a poddaně) schvalovat veškeré jeho kroky u nás doma i  kdekoli na světě, a tak podpoříme jeho úsilí o dosažení globální nadvlády nade všemi (tedy i nad námi samými) „na věčné časy a nikdy jinak“, tedy podpoříme postupné rozvinutí oné globální války vedené všemi myslitelnými prostředky (od vzdělání, sofistikované propagandy a  indoktrinace mas přes prostředky ekonomického nátlaku až po ty prostředky vojenské) za ovládnutí světa a kdykoli, kdekoli a proti komukoli, kdo by se tomu chtěl jakkoli protivit, nebo

B) využijeme situace a tohoto iráckého precendentu (s globálním přesahem!) a pokusíme se kolektivně (V4, EU a další společenství) na mezinárodním fóru prosadit návrat USA do patřičných mezí, a to jak mezí rovnoprávných mezinárodních vztahů a mezinárodního práva, tak do mezí zeměpisných a  pokusíme se emancipovat (V4, EU, či další společenství) a postupně vybudovat mezinárodní vztahy lépe a realističtěji odpovídající reálné mezinárodní situaci ekonomické, a tedy i politické a vojenské.

Přitom nikdo jistě nezpochybňuje, že i v alternativě B) je možná, ba žádoucí rovnoprávná hospodářská spolupráce, vzájemný obchod a hospodářská soutěž, nikdo nezpochybňuje, že i v této alternativě je možné a žádoucí spolupracovat i v oblasti vojenské, obchodovat s vojenským materiálem, který ten či onen stát právě nevyrábí, ale ke své obraně jej potřebuje, pořádat občas společná vojenská cvičení, která umožňují výměnu zkušeností, osvědčených postupů plánovacích, taktických i logistických, ale současně do jisté míry zabraňují tomu, aby si někdo z členů takovéhoto rovnoprávného společenství utajeně vytvářel pro sebe zásadní strategické výhody vůči ostatním partnerům.

Momentálně jsme však na té křižovatce a je jen na nás, občanech, občanských sdruženích, politických stranách, námi volených politicích a  zastupitelích, jak a ve prospěch koho a čeho se rozhodneme.

A je při tomto rozhodování potřebné stále si opakovat, že hovoříme-li o  USA, myslíme tím i globální finanční oligarchii (GFO), a hovoříme-li o  GFO, myslíme tím i USA, neboť GFO a USA jedno jsou.

Připomíná vám to nějaký historický výrok? Tak to je dobře. Ještě jsme nezapomněli, a tedy jsme stále schopni rozpoznat, k jakému typu totality USA pomalu ale jistě spějí. Možná ne tak zjevně dovnitř do svého nitra, ale navenek vůči ostatním rozhodně ano a tomu je potřeba zabránit. Zavčas!

Ostatně o směrování USA dostatečně vypovídají četná prohlášení Ministerstva zahraničí nebo Ministerstva obrany USA ke všem zahraničněpolitickým, -ekonomickým a vojenským akcím USA za poslední dva či tři roky, jako příkladně oficiální prohlášení MO USA k  oné akci poslední (viz (g)):
“Na příkaz prezidenta podnikly americké ozbrojené síly rozhodný obranný útok, aby zabitím Kásima Sulejmáního ochránily americké příslušníky v zahraničí. Útok byl proveden s cílem odradit Írán od dalších plánů.
Spojené státy podniknou všechny nutné akce, aby ochránily svůj lid a své zájmy kdekoli na světě.”

Tato poslední věta výše (proloženě kurzívou) také již nejednou zazněla z úst ministra zahraničí USA M. Pompea. Arogance, zpupnost a pýcha z ní přímo prýští. Nevím jak ve vás, ale ve mně vyvolává nejen obavy, ale přímo děs a hrůzu to pomyšlení, co vše se za těmi slovy může v budoucnu skrývat. Hromadná vražda v Bagdádu 4.1.2020 je nejlepším důkazem navýsost nebezpečného směřování USA…

Prameny:
a)
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/pri-raketovem-utoku-v-bagdadu-zemrel-sef-iranskych-jednotek/r~0809ce222de911ea84c6ac1f6b220ee8/
b)
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/iran-americane-valka-sulejmani-josef-kraus/r~93f790542e1611eaac760cc47ab5f122/
c)
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/atentat-na-solejmaniho-se-rovna-zahajeni-valky-rekl-iransky/r~52426d342ed211ea9d020cc47ab5f122/
d)
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/usa-vytipovaly-v-iranu-52-moznych-cilu-pro-pripadnou-odvetu/r~4406e8fa2f7f11ea9b40ac1f6b220ee8/
e)
http://www.novarepublika.cz/2020/01/sprosta-vrazda-raketou-z-vrtulniku.html
f)
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/iracky-parlament-vyzval-vladu-aby-zaridila-odchod-cizich-voj/r~44b4b7be2fca11ea9b40ac1f6b220ee8/
g)
https://vlkovobloguje.wordpress.com/2020/01/05/na-co-jsem-prisel-v-souvislosti-s-atentatem-na-generala-sulejmaniho-v-puldruhe-v-noci-az-kdyz-uz-bylo-pozde/