Řízená imigrace, co se stalo, a co se bude dít.

Ivan David
5. 1. 2019
Dostal jsem zprávy od několika čtenářů a přátel, přeposlané články a dvě videa, která reagovala na obsahy článků a články reagující na vedea. 2. prosince podle nich ministři vnitra EU (v případě ČR údajně delegovaný náměstek) schválili záměr přistoupit na “spravedlivé rozdělování” imigrantů a jejich sociální podporu ve stejné výši v celé EU, tedy vyšší, než je výše průměrného důchodu lidí, kteří v ČR celý život pracovali. Nepodařilo se mi, ani jiným (pokud je mi známo) tyto informace ověřit z oficiálních zdrojů. Je však bohužel velmi pravděpodobné, že tyto informace mají reálný základ.

Nejsem jen nezávislý publicista, který si na vlastní odpovědnost může psát, co chce, ale jsem poslanec EP, který nemůže šířit neověřené zprávy, ale za to může interpelovat politiky v exekutivě v ČR i v EU. A to také udělám v koordinaci s dalšími, případně i sám.

Je velmi pravděpodobné, že se bezprostředně nepodaří zastavit již probíhající procesy domluvené za zády nás všech. Politici náležející k jakémukoli režimu jsou na něm závislí a podle toho jednají i proti zájmům občanů, které reprezentují. Patřím s celou SPD k menšině politiků, kteří jsou v opozici proti systému, a proto jsem zavázán hájit zájmy občanů bez ohledu na systém (režim). V Evropském parlamentu hlasuje naše frakce Identita a demokracie, jejíž součástí je SPD, většinou proti všem.

I když je pravděpodobné, že se již probíhající procesy nepodaří hned zastavit, informovaná veřejnost se dále bude rozhodovat podle vlastního prospěchu, a bude stále obtížnější jí lhát. Teprve to může vést ke společenské změně, pokud si nenecháme vzít demokracii.