CO TÝDEN DAL A HAMPL NAPSAL: JAK SE ŽIJE ŘEPORYJSKÝM OBČANŮM?

Avatar
Původní autoři

Petr Hampl

10.12.2019  PravýProstor

PONDĚLÍ 2. PROSINCE

Dva absolventi Cambridge si přivedli džihádistu, který je podřízl. Zastavil ho až polský kuchař. V tom je perfektně shrnut současný stav Západu.

ÚTERÝ 3. PROSINCE

Americké výzkumy ukazují stejný problém jako u nás v mladších ročnících. Holčičky jsou už od základní školy zvýhodňovány, na vysokých školách je pak logicky víc žen než mužů, a na konci toho cyklu jsou tisíce mladých žen, které by se chtěly vdát, ale neexistuje pro ně partner, leda by hodlaly svého manžela živit. A mezitím vláda vynakládá miliardy na odstranění údajného znevýhodnění žen.
Tak jako u všech feministických programů, i tady platí, že hlavní obětí jsou ženy, které se chtějí vdát a mít děti a normální rodinu.

STŘEDA 4. PROSINCE

Jak se teď asi žije řeporyjským občanům? Úplně mám tu scénu před očima:
“Kde bydlíte?”
“Na Praze 13.”
“A kde na Praze 13?”
“Ále, v jedné takové domkařské části, to nemůžete znát.”
“Třeba ano, mám příbuzné v Ořechu.”
“Víte co, tak já vám to pošeptám.”
“Cha cha cha ha ha ha.”
Ale co mají dělat třeba fotbalisté FK Řeporyje?


ČTVRTEK 5. PROSINCE

Jsem pro svobodu projevu a přeji panu Ondráčkovi z Transparency International právo horovat pro fašismus, ale v takové situaci je zapotřebí jednoznačně říct, že tady fašistický režim nechceme. Obávám se ale, žel, že nejde o jednorázový úlet pana Ondráčky, ale o celkovou změnu společenské atmosféry…
Je dobré připomenout, že ta neziskovka získává poradenské zakázky ve státní správě bez výběrových řízení. Je neuvěřitelné, že pan Ondráčka má tu drzost vůbec se ozývat. To nám budou příště premiéra vybírat Albánci, co prodávají drogy v centru Prahy?


PÁTEK 6. PROSINCE

Je součástí našeho způsobu života, že náboženství považujeme za soukromou věc. Další nutnou součástí našeho způsobu života je, že existuje jedno náboženství – křesťanství – na kterém je založen náš hodnotový systém. Nikdo ale není nucen jen praktikovat.
Nejvyšší soud svým dnešním rozhodnutím tuto zásadu zrušil. Rozhodnutí v šátkové kauze de facto znamená, že pokud se místní české předpisy dostanou do konfliktu se saudskou intepretací šaríje, má šaríja přednost.
Mohou z toho vyplývat dvě věci:
Islám se fakticky stává státním náboženstvím.
Stejná zásady bude aplikována na všechna náboženství a filosofické směry. Pak mohou zastánci indiánských kultů chodit do práce nazí, a každý další může přicházet s vlastními požadavky. Potom nejvyšší soud uvrhl zemi do chaosu.
V každém případě se jedná o přímý útok na dosavadní způsob života občanů ČR. Je zřejmé, že potřebujeme politiky dost odvážné, aby taková soudní rozhodnutí ignorovali.


SOBOTA 7. PROSINCE

Včera v Plzni jsem přetáhl délku přednášky na skoro 90 minut. A lidé, z nichž většina měla za sebou šichtu, vydrželi poslouchat, neklimbali a neošívali se. Lidé vydrželi pozorně poslouchat místy docela nudné sociologické povídání.
Je to ve stejné době, kdy profesionální studenstvo demonstruje na ulicích, protože přednášená látka není dost zábavná.
Je dost možné, že situace v zemi se otáčí i intelektuálně. Skutečná elita (ve smyslu znalostí a schopnosti chápat) se formuje ve vlastenecké nižší vrstvě, zatímco nová aristokracie ztrácí schopnost myslet a má neuvěřitelně mizerné znalosti. Však si také můžete všimnout, že když slyšíte mluvit nějakého opravdu chytrého vzdělaného člověka, je mu zpravidla k šedesátce nebo víc. Můžeme to přičítat životní zkušenosti, ale ze starých záznamů vidíme, že byli zajímaví a chytří už před 20 lety. Dnes v té stejné vrstvě vidíme jen tupost, opakování frází a připravenost nechat se manipulovat. Těm lidem není nic platné, že se narodili s výkonnějšími mozky a absolvovali mnohem lepší školy.
Další příznak nadcházející společenské změny. Přijde ale dost rychle?


NEDĚLE 8. PROSINCE

Hrdinské příběhy jsou důležité mimo jiné proto, že když občas přijdou hodně těžké časy a přežití národa či civilizace je v ohrožení, ta vyprávění lidem pomůžou
přepnout do jiného způsobu myšlení a jiného způsobu jednání. Do myšlení a jednání
patetického, heroického, houževnatého
a vybaveného ochotou přinášet oběti. Lid, který není takového přepnutí schopen, ten nedokáže přežít.