Stanovisko generála Hynka Blaška k osočování za podporu “Evropského usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy“

Avatar
Původní autoři

14. 11. 2019
Před dvěma měsíci odhlasoval Evropský parlament usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost. Jeho součástí je i odstavec, který říká, že druhá světová válka začala podpisem paktu Ribbentrop-Molotov. Teoreticky z toho může být vyvozováno, že se umenšuje vina nacistického Německa na rozpoutání této války. Je třeba, abych vysvětlil, proč jsem hlasoval pro toto usnesení. 
Pozn. red. I.D. Rovněž jsem hlasoval ze stejného důvodu pro toto usnesení a připravuji podrobné stanovisko, které zveřejním zítra odpoledne.

To totiž dále říká, že odsuzuje nacistickou ideologii a další totality, připomíná masové vraždění, deportace a genocidu a rovněž odsuzuje oslavování nacistických zločinců a zlehčování jejich zločinů.

Jakožto tvrdý odpůrce nacistické ideologie a jakékoli formy totalitního zřízení, jsem musel hlasovat pro odsouzení těchto skutečností. Samozřejmě, že vím, že druhou světovou válku začalo hitlerovské Německo a jsem proti snaze falšovat historii. Rovněž nesouhlasím se současným trendem, kdy se podtrhávají pouze oběti z řad sudetských Němců a zdůrazňují se české zločiny vůči této menšině.

Znovu tedy zdůrazňuji, jako odpůrce nacismu jsem musel hlasovat pro jeho odsouzení.