Žilo se vám za komunismu lépe? Lidé promluvili a v ČT nastalo pozdvižení. Analytik Kotrba ztrhal výroky „sprosté propagandistky“ z obrazovky

Avatar
Původní autoři
Markéta Bernatt-Reszczyńská 

ROZHOVOR
26.10.2019 ParlamentníListy
Celkem třicet osm procent pamětníků vyjádřilo v průzkumu veřejného mínění názor, že se jim žilo lépe před rokem 1989, než nyní. Česká televize tomu věnovala celý díl pořadu Devadesátka na ČT24. Jako hlavní host do něj byla pozvána šéfredaktorka Magazínu Paměti národa Markéta Bernatt-Reszczyńská a ta ohromila diváky argumenty typu „povedlo se to, o co se ten komunistický režim snažil. Indoktrinovat nám, že komunismus je skvělý, že jsou to světlé zítřky a že kapitalismus je zlý”. Zpochybnila základní otázku, zda minulý režim byl lepší. Na to bychom se vůbec neměli ptát, protože režim byl „zvrácený“. ParlamentníListy.cz požádaly o komentář k jejímu výstupu i výzkumu analytika Štěpána Kotrbu.

Podle průzkumu provedeného společností NMS Market Research celkem 38 procent respondentů starších 40 let, tedy pamětníků, uvedlo, že „za socialismu se žilo lépe“. Proti tomuto názoru se vyslovilo 45 procent, zbylých 16 nedokázalo odpovědět. Jak interpretujete tato čísla, co vypovídají o naší společnosti?

Agentura se ptala poctivě, pokud mohu soudit z jejich závěrečné zprávy.

Data vypovídají, že starší generace, která byla nositelkou autentické “orální paměti” o době před rokem 1989, vymírá a nedokázala předat svou životní zkušenost dětem či vnoučatům. Jinak by to bývalo muselo být ještě více procent.

Když jsem dvakrát po sobě dělal s Janem Čulíkem v Britských listech velmi detailní výzkum 184 otázek (45 minut) na stejné téma, jaké dělala agentura NMS Market Research (15 minut), byly výsledky v květnu 2010, deset dní před všeobecnými volbami v České republice na 5000 respondentech “půl na půl”. Polovina respondentů chválila Husákův socialismus… Jan Čulík, žijící od roku 1974 legálně v Británii a nade vše si cenící britské svobody, to těžko chápal… Obsesivně zaujatá bývalým dramatikem Václavem Havlem byla naprostá menšina respondentů. Výzkum Britských listů tehdy nebyl osamocen.

V lednu 2010 zjistilo Středisko empirických výzkumů (STEM), že 80 % občanů ČR zastává v různé míře názor, že dnešní čeští politici jsou “na nižší morální úrovni” než politici z komunistického režimu z doby před rokem 1989. Pouze 20 % si myslelo, že tehdejší vedoucí politici jsou čestnější a poctivější než komunističtí funkcionáři minulého režimu, psal STEM ZDE, ZDE . Obdobné průzkumy provádí periodicky i Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd České republiky pod titulkem Srovnání dnešního života a života před listopadem 1989. Podle tohoto průzkumu v roce 2009 zastávalo pouze 45 % respondentů názor, že během toho roku byla kvalita života v České republice lepší, než jaká bývala před rokem 1989.

K porovnání “současných” poměrů se situací před listopadem 1989 se CVVM vracel skoro každý rok. 2005 ZDE, 2006 ZDE, 2007 ZDE, 2009 ZDE

Značná část starších respondentů z průzkumu CVVM byla nespokojená s údajnou absencí existenčních jistot po roce 1989 (40%), s údajnou nespolehlivostí sociálního zabezpečení (63%) a s absencí sociálního zabezpečení ve stáří (53%).

Respondenti Britských listů v roce 2010 oceňovali na režimu před rokem 1989 nejvíce, že lidé měli čas na své záliby, vládla vysoká míra sociální rovnosti, bydlení bylo ekonomicky dostupné každému, kulturní a rekreační vyžití bylo přístupné všem, lidé měli čas na hlubší vzdělávání, vůči sobě navzájem se chovali slušně, hospodářství bylo stabilní. Oceňovali také, že na svou dobu kvalitní zdravotnictví bylo přístupné všem, režim zaručoval slušnou životní úroveň, kvalitní vzdělání či podpůrná sociální infrastruktura byla přístupná všem, režim zaručoval spravedlivou mzdu a státní správa fungovala efektivně.

Výzkum CVVM na toto téma se, pokud vím, dělal naposledy v roce 2015 ZDE. Ten rok se měly lépe než před rokem 1989 pouze téměř dvě pětiny respondentů (38 %). Názor, že poměry před rokem 1989 byly lepší než ty v roce 2015, se častěji objevoval u respondentů starších 60 let (40 %). Lidé ve věku od 45 do 60 let se více přikláněli k tomu, že je to tak napůl. Jako lepší “současné” poměry častěji vnímali respondenti ve věku 30 až 45 let.

Čili ty současné výsledky nejsou nic divného. Ukazuje se, že “pamětníci” vymírají a staří lidé své názory až tolik nemění. Na politice je zajímá nikoliv to, že mohou bez výjezdní doložky létat po celém světě a nemusí shánět pomeranče či hovězí játra, ale že mohou přes veškerou píli a snahu během jejich aktivního života skončit jako nezaměstnaní či jako bezdomovci, okradení bůhvíjakými šmejdy.

Sociologie je krutá disciplína. Říká nám pravdu, i když ji nechceme slyšet.

Šéfredaktorka Magazínu Paměti národa Markéta Bernatt-Reszczyńská v pořadu Devadesátka na ČT 24 vyjádřila údiv nad tím, proč jsou lidem vůbec kladeny otázky, zda se před rokem 1989 měli lépe. „Já si nedovedu představit, že by třeba v Německu někdo diskutoval, jestli se za nacismu žilo lépe,“ řekla k tomu.

No, kdyby se v dnešním Německu zeptala, tak by se možná divila. Tím, že se nevysloví otázka, nezmizí odpověď.

Pokud toto základní srovnání učiníme, tak se podle ní „povedlo to, o co se ten komunistický režim snažil. Indoktrinovat nám, že komunismus je skvělý, že jsou to světlé zítřky a že kapitalismus je zlý“.

Paní Bernatt-Reszczyńská je sprostá propagandistka. Ale i ta propaganda se musí umět, a ona ji jak vidno neumí. Zarputilost a umanutost nevede k pravdě ani k vítězství. Vede k pobytu v psychiatrické léčebně, nikoliv k ovlivnění přesvědčení nerozhodnutých. Víte, jeden třicet let starý vtip říká, že komunisté lidem lhali o tom, jak se žije v komunismu, ale hovořili krutou pravdu o tom, jak se žije v kapitalismu.