Tři otázky k Sametu (7. díl)

redakce

29.10.2019 E-republika
Vzhledem k blížícímu se výročí sametové revoluce jsme se rozhodli položit si v redakci, v okruhu přispěvatelů a čtenářů E-republiky tři otázky.

Dnes odpovídá: Milan Daniel

1) Jak jste viděl/a události roku 1989 v tehdejší době?

Viděl jsem je jako počátek změn, které od základů změní společenskou stavbu a nastolí společnost svobodnou, ale zároveň slušnou a solidární.

2) Jak tyto události a vše, co bylo jejich důsledkem, hodnotíte dnes?

Došlo k nespornému uvolnění společenských poměrů, ale svobodu často supluje volnost bez odpovědnosti. Neodpovědnost uvolňuje stavidla sprostotě a dalším negativním jevům i lidským vlastnostem. Solidarita je vyžadována od obyvatel společného domu v nižších patrech, zatímco v těch horních o ní nechtějí ani slyšet. Ve společnosti se dávno rozevírají nůžky nerovnosti, jejichž ostří je nyní dáno nejčastěji ekonomickým postavením a dosaženým vzděláním. To vyvolává na hůře postavené straně napětí, nepřátelství, apatii i nenávist.

3) Co byste přál/a České republice a Čechům do dalších 30 let?

Aby se monolog společenských skupin vydávaný za dialog změnil v dialog skutečný. Aby se lidé v rozdělené zemi shodli na tom, že společenské problémy budeme řešit společně, slušně, se snahou o pochopení argumentů protistran a nalezení kompromisních řešení přijatelných pro všechny strany. A aby k tomu byla ochota.