Návrh rezoluce Evropského parlamentu k turecké invazi do kurdské oblasti Rojava v severní Sýrii, o němž se nesmí v hlasovat protože jej zablokovali lidovci, socialisté a RENEW

Avatar
Původní autoři

Martin Kunštek
 9. 10. 2019 Brusel
Ve středu 8. 10. 2019 v 11:30 středoevropského času překročily turecké tanky Leopard 2 (německé výroby) turecko-syrskou hranici za zahájily vojenskou invazi do kurdské oblasti Rojava. Během odpoledne turecké vojenské letectvo bombardovalo kurdská města Kamišlí, Kobání a Derík, kde žijí statisíce civilistů. Kurdové hlásí první oběti na životech. V 15 hodin hned na začátku jednání pléna Evropského parlamentu navrhl český europoslanec Ivan David (SPD), aby se europarlament zabýval problémem turecké invaze do Sýrii podle procedury, která umožňuje předložit návrhy rezoluce a hlasovat o nich. Návrh byl zamítnut o 15 hlasů když se proti němu postavili poslanci probruselských frakcí lidovců, socialistů a RENEW. Návrh rezoluce, který dopoledne připravila a předložila skupina poslanců frakce Identita a demokracie z iniciativy poslance Ivana Davida navrhoval mimo jiné vyzvat Evropskou radu k okamžitému zavedení embarga na vývoz zbraní, munice a vojenského materiálu do Turecka. Dále žádal Evropskou komisi, aby ihned zastavila všechny platby z rozpočtu EU do Turecka. Přinášíme plné znění návrhu rezoluce.


Turecko již obdrželo od EU 9 miliard Eur „migračního výpalného“, které mělo použít na pomoc uprchlíkům. Vláda prezidenta Recepa Erdogana (AKP) peníze defraudovala a použila je na financování vojenské invaze do kurdské provincie Afrin v severní Sýrii v roce 2018. Při jednání s německým ministrem vnitra Horstem Seehoferem (CSU) Erdogan v sobotu 5. 10. 2019 vznesl žádost o vyplacení dalších 32 miliard Eur. Seehofer mu je přislíbil. Akutně hrozí, že evropské peníze (tedy i peníze českých daňových poplatníků) budou použity na financování agrese proti kurdské oblasti Rojava v severní Sýrii.

Celý text návrhu rezoluce v češtině:

„Společný návrh rezoluce Evropského parlamentu o tureckém útoku proti kurdskému regionu Rojava v severní Sýrii

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 2 odst. 3 a 4 Charty OSN

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku, zejména na usnesení ze dne 24. listopadu 2016 o vztazích EU-Turecko1, ze dne 27. října 2016 o situaci novinářů v Turecku a ze dne 8. února 2018 o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu ze dne 17. dubna 2018,
Parlament, Rada, Evropský hospodářský a sociální výbor a
Výbor regionů pro politiku rozšíření EU (KOM (2018) 0450), ke zprávě o Turecku za rok 2018 (SWD (2018) 0153) a k revidovanému orientačnímu strategickému dokumentu pro Turecko (2014–2020) přijatému v srpnu 2018,

– s ohledem na závěry předsednictví ze dne 13. prosince 2016 a Radu
Závěry ze dne 26. června 2018 a k předchozím příslušným Radě a Evropským parlamentům
Závěry Rady,

– s ohledem na vyjednávací rámec pro Turecko ze dne 3. října 2005 a na skutečnost, že stejně jako v případě všech přistupujících zemí závisí vstup Turecka do EU na plném souladu s kodaňskými kritérii,

– s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/157 / ES ze dne 18. února 2008 o zásadách, prioritách a podmínkách obsažených v přístupovém partnerství s Tureckou republikou (dále jen „přístupové partnerství“) 4 a na předchozí rozhodnutí Rady z roku 2001, 2003 a 2006 o přístupovém partnerství,

– s ohledem na společné prohlášení po summitu EU-Turecko dne 29. listopadu 2015 a akční plán EU-Turecko,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. listopadu 2014 o vytváření tureckých akcí,
napětí ve výlučné ekonomické zóně Kypru a jeho usnesení ze dne 15. dubna 2015 o sté výročí arménské genocidy2,

– s ohledem na prohlášení EU-Turecko ze dne 18. března 2016,

A. vzhledem k tomu, že turecké síly podnikají vojenskou agresi proti provincii Afrin v severní Sýrii, kterou okupují od března 2018,

B. vzhledem k tomu, že turecké ozbrojené síly bombardují místy v oblasti Rojava na severu Sýrie, které jsou obývány převážně Kurdy

C. vzhledem k tomu, že Turecko se dopouští válečných zločinů, jak je definováno v platném mezinárodním právu.

D. vzhledem k tomu, že Turecko jako řádný člen NATO svým jednáním v Sýrii narušuje Alianci NATO a ohrožuje bezpečnost Evropy,

E. vzhledem k tomu, že Turecko podniká vojenské akce proti sousedním členským státům EU, včetně námořní blokády u pobřeží Kypru,

F. vzhledem k tomu, že turecké letectvo provádí vojenské provokace narušováním řeckého vzdušného prostoru,

G. vzhledem k tomu, že turecká vláda uplatňuje územní nároky na Kypr a Řecko v rozporu s Lausannovou smlouvou z roku 1923;

H. vzhledem k tomu, že Turecko představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost, jak je definováno v kapitole VII. Charty OSN,

I. vzhledem k tomu, že kroky Turecka v severní Sýrii podkopávají boj proti islámskému extremismu a vybízí k obnovenému kalifátu;

1. vyzývá Turecko, aby okamžitě ukončilo okupaci provincie Afrin v severní Sýrii;

2. vyzývá tureckou vládu, aby ukončila útočné vojenské operace proti oblasti Rojava v severní Sýrii obývané převážně Kurdy;

3. naléhavě žádá Turecko, aby upustilo od nepřátelských vojenských akcí proti členským státům EU;

4. vyzývá členské státy, aby zavedly zákaz vyvážet do Turecka zbraně, střelivo, vojenský materiál a veškeré zboží, které lze použít k vedení války;

5. naléhavě žádá členské státy, aby zajistily okamžité ukončení všech plateb, včetně plateb z rozpočtů EU a vyčleněných pro Turecko,

6. naléhavě žádá všechny občany členských států EU, aby neprodleně opustili Turecko, aby se zabránilo porušování mezinárodního práva, aby se nestaly oběťmi rukojmí, které praktikoval režim prezidenta Erdogana;

7, vyzývá členské státy EU, aby společně připravovaly a prováděly vojenská opatření k zajištění bezpečnosti a územní celistvosti a nezávislosti všech členských států EU hraničících s Tureckem.

8. vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby provedla opatření k odrazení Turecka od jeho militaristických ambicí v jeho sousedství;

9. naléhavě žádá Severoatlantickou radu, aby neprodleně zvážila kroky Turecka s ohledem na jeho členství v Alianci NATO;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, členským státům, turecké vládě, Severoatlantické radě a žádá aby byla tato zpráva přeložena do turečtiny.“.

Jako vždy opilý předseda dosluhující Evropské komise Jean-Cloude Juncker k návrhu Ivana Davida řekl, že “ví, že Turecko páchá v Sýrii válečné zločiny a že krade ropu na Kypru, ale že Turecko je pro EU příliš důležitý obchodní partner, než aby si Evropský parlament mohl dovolit něco takového schválit.” Ve své obvyklé “houserové” opici si spletl ropu s plynem, kvůli němuž letos na jaře turecké námořnictvo několik měsíců provádělo námořní blokádu Kyperské republiky. Tedy členského státu EU. Pecunia non olet (peníze nesmrdí).