Jak výstižné!!!

Avatar
Původní autoři

Zdeněk Vydra
16.10. 2019      xenonovaterapie
Děkujeme za všechno Karle, to bylo velmi časté oslovení mistra Karla Gotta v kondolenčních knihách a na všech pietních místech… 

Je mi smutno, od 1.10. se nemohu oprostit pocitu jakési prázdnoty … Odešel člověk, kterého jsem po celý svůj téměř čtyřiapadesátiletý život vnímal jako jeho samozřejmou součást, odešel člověk, který rozdával radost, odešel člověk, který nám zpříjemňoval naše životy a dělal je lepšími …. 
Je mi smutno a na druhé straně jsem zhnusen až do morku kostí, když podprůměrní a však všehoschopní, bezpáteřní gauneři plivou své jedovaté sliny ze svých pokřivených tlam závistí a zlobou, plných ,, pravdy a lásky “ na člověka tak výjimečného a mimořádného, kterým Karel Gott bez veškerých pochyb byl …

Rád bych řekl těm Schwarzenbergům, Halíkům, Bělobrádkům, Kocábům, Mitrofanovům a všem ostatním stejně smýšlejícím ,,pravdoláskařům“ plných nenávisti, závisti a zloby …

Karle Schwarzenbergu, Karel Gott byl šlechtic a nepotřeboval k tomu žádný titul, ano žil jak říkáte v bavlnce, ale díky své poctivé práci a umění, bez dotací a podvodů …

Tomáši Halíku, Karel Gott nehlásal náboženské bludy ani nevychovával vedoucí normalizační kádry, nekázal o pokoře, skromnosti a slušnosti, on vstoupil na pódium a to všechno přišlo s ním i proto ho národ miloval, miluje a milovat bude, on byl totiž skutečný, na rozdíl od toho vašeho imaginárního boha v jehož jménu jste se napáchali tolik zla a utrpení …

Michale Kocábe, Karel Gott nebyl pozér ani falešný revolucionář který ,, vyhnal “ sovětskou armádu, nepotřeboval nikomu nadržovat, rozdával radost všem lidem bez rozdílu stejnou měrou, Karel Gott nerozděloval společnost, on spojoval celé národy svou tvorbou a uměním …

Pavle Bělobrádku, Karel Gott rozdával radost, nikoliv peníze daňových poplatníků občanů této země pochybným církvím, celý svůj život platil daně v této zemi, které vy jste zcela bez skrupulí rozkrádali…

Alexanře Mitrofanove, Karel Gott říkal to, co cítil a co si opravdu myslel nikoliv to, za co ho někdo zaplatí, mohl žít kdekoliv na světě a měl by se dobře všude, přesto zůstal věrný své vlasti a svému národu …

Karel Gott byl majákem v dnešní upadající české kultuře, byl zárukou slušnosti, noblesy, elegance a inteligence …. Odešel král …

Čest jeho památce