Hampl: Přijde-li další ekonomická krize, dojde ke kolonizaci naší země

Petr Hampl, nezávislý sociolog

-rp-

13. 10. 2019 PrvníZprávy
Chtějí-li lidé žít stále stejně, je to podmíněno tím, že národní ekonomika poroste. Je-li velikost národní ekonomiky stále stejná, lidé přichází o práci a jejich životy se rozpadají. To je jeden z paradoxů současného ekonomického systému.
Jaký dopad bude mít příští hospodářská krize, můžeme usuzovat z dopadů té minulé, a také z toho, co všechno se od té doby změnilo.

V zemích nejvíc zasažených klesne počet rozvodů. Rozvody (formální i faktické) jsou drahé a zchudlí lidé si je nemohou dovolit. Zároveň ale přibyde stressů v zaměstnání, život bude celkově obtížnější a lidé nervóznější. Bude přibývat manželských hádek a dalších problémů.

Úsporná opatření budou zaměřena v první řadě proti chudším pracujícím vrstvám, ale zasáhnou i korporátní centrály, velké úřad a neziskovky. Nebude přicházet v úvahu vytváření nových pracovních míst pro stále početnější absolventy právnických a humanitních škol. Ten problém fakticky existuje již dnes, ale vyostří se. Nebude možné přejít do výrobního sektoru, protože ten bude zasažen krizí ještě citelněji.

Po recesi přichází Velká deprese

Můžeme proto očekávat stále tvrdší a stále zoufalejší boj o rozpočty a pracovní místa. V kavárně si navzájem pojedou po krku. Bude přibývat akcí typu MeToo, neomarxisté se budou navzájem obviňovat (co je snazšího, než obvinit šéfku z toho, že nerespektuje mou identitu a převzít její místo) a budou soutěžit o to, kdo se stane radikálnějším.

Jenže radikalizovat se bude i druhá strana. Normálně pracující lidé budou postiženi mnohem hůře než ti, kdo drží velké majetky nebo jim přímo slouží. To je standardní ekonomický princip – krizemi je zasažena práce, kapitálu naopak krize prospívají. To vše povede k ještě mnohem většímu napětí ve společnosti, než jaké zažíváme dnes. Uvidíme více projevů nepřátelství, a je možné, že i více projevů násilnosti. Rozdělení přitom povede podle stejných linií jako v současné době.

Politické strany, které dnes zaujímají stanovisko chytré horákyně, budou nuceny se posunout na jednu nebo druhou stranu, protože ve středu nebudou voliči. To, co dnes zažívá Trikolora (strana s původním potenciálem 30% zápasí o vstup do sněmovny), postihne i ANO a ODS. Není vyloučeno, že ANO bude nuceno přeměnit se v radikálně nacionalistické hnutí. Ostatně, dnešní kroky naznačují, že se ANO na takový vývoj připravuje jako na jednu z možných alternativ.

Na řadě míst ale vzroste převaha saudských-katarských peněz (ať už pumpovaných přes Sorosovy fondy nebo jinudy) nad zchudlou společností. V českém prostředí to bude obnášet rychlejší budování kolonií, více nákupů lázní, pozemků a podniků. Stejně tak lze očekávat přibývání muslimského násilí – policie bude čelit úsporným opatřením, zatímco sponzoři teroristů nikoliv.

A ještě něco můžeme na základě minulé krize předvídat. Skokový nárůst sebevraždˇ, převážně mezi muži. A širší nabídku sexuálních služeb, mezi jejichž poskytovatelkami se objeví i překvapivě vysoké manažerky, dodává sociolog Petr Hampl.