Panelová diskuze Nové republiky na téma: “Jak jsme se stali kolonií” – 2. pokračování – vystoupení Ing. Jaroslava Šulce (VIDEO)

20.6.2019
Ing. Jaroslav Šulc, CSc. ve svém vystoupení popisuje jak došlo k ekonomické koloniální závislosti českého hospodářství na západních ekonomikách a selhání českých politických reprezentací po listopadu 1989.

(pokračování)