Vraťte nám ČT! Občané se připojují k petici a připisují peprná slova

Avatar
Původní autoři
http://www.novarepublika.online/2018/08/seminar-svoboda-projevu-pravo-obcana-na.html

6. 5.2019    Parlamentní listy
Petice s názvem „Vraťte veřejnoprávní média jejich koncesionářům!“, jež bojuje proti privatizaci ČT a ČRo do rukou jejich zaměstnanců, má už přes 1000 podpisů. „Chceme informace, nikoli interpretace.“ To je refrén komentářů, které se pod peticí objevují. „Propaganda ČT mi začíná připomínat propagandu ČST v osmdesátých letech,“ napsal například jeden z petentů Miroslav Hložek. 


“Česká televize je dlouhodobě neobjektivní a zaujatá a pobuřuje mě, že na tuto instituci musím platit koncesionářské poplatky, ačkoli ji již řadu let dobrovolně nesleduji,“ podotýká následně Oldřich Coufal.

„Když je demokracie, ať si tedy vysílají podle svého gusta, ale za svoje peníze. Proč mám ty lži platit?“ otázal se další, Václav Olšan. „Podepisuji, protože mi vadí sdělovací prostředky, které za moje peníze ničí naši společnost, naši civilizaci a naši svobodu,“ dodal Jan Skalický.

Petici najdete ZDE.

„Pan Moravec a paní Fridrichová si nezaslouží moje peníze,“ sdělil Rudolf Martínek. „Propagandistická masáž spojená s cenzurou a prezentací jen jednoho ‚správného‘ názoru v pořadech ČT již zdaleka přesahuje úroveň propagandy dřívějšího režimu,“ dodal Jaroslav Bednář. „Z ČT se stala arogantní, propagandistická, neobjektivní instituce, která zneužívá veřejné prostředky k politickému ovlivňování občanů dle vlastních postojů vedení ČT a úzké politické skupiny poslanců,“ napsal Zdeněk Neterda.

„Chci informace, nikoli interpretace,“ píše Michaela Auerová. „ČT lže, jako když Rudé právo tisklo,“ zmínil Kotek. „Pravda začíná tam, kde končí signál ČT,“ sdělil Petr Volejník.

„Zákony o České televizi a Českém rozhlase definují smysl a důvod existence těchto institucí (a tedy naplňování veřejné služby v médiích, za niž si platíme) takto: Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního resp. rozhlasového vysílání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,“ píše se v záhlaví petice.

„My, níže podepsaní, jsme přesvědčeni, že veřejnoprávní média tento úkol dlouhodobě neplní, jsou hlasateli jednoho typu názorů a ignorují nebo ostrakizují jiné, nepřipouštějí diskusi a likvidují názorovou pluralitu. Vyzýváme naše zastupitele, aby vrátili veřejnoprávní média do rukou těch, kdo si je platí, koncesionářů, a nepřipustili jejich ovládnutí jedinou názorovou a mocenskou skupinou,“ dodávají petenti.