Blahopřání k volebnímu úspěchu.

Blahopřejeme

panu MUDr. Ivanu Davidovi, CSc.
k jeho zvolení do Parlamentu Evropské unie za Českou republiku.

Děkujeme všem, kteří hlasovali a kroužkovali pro našeho kolegu a zakladatele webu Nová republika. 

Jsme přesvědčení, že pan doktor Ivan David spolu s dalšími vlasteneckými silami zastoupenými v Evropském parlamentu bude rozhodně obhajovat české národní zájmy a bude nesmlouvaným kritikem dnešní podoby Evropské unie. Jsme přesvědčeni, že spolu s panem generálem Hynkem Blaškem budou svým hlasem bránit dalšímu oklešťování pravomocí českého státu v rámci EU a že se budou zasazovat za spolupráci suverénních a svobodných evropských národů 
bez diktátu bruselských byrokratů a sociálních inženýrů.


Redakce Nové republiky.